J.K. Paasikivi: President J. K. Paasikivis minnen 1939–1941

Statsrådet J. K. Paasikivi var Finlands sändebud i Moskva under mellanfreden (1940–1941). Redan innan detta – dvs. hösten 1939 – hade han deltagit i förhandlingarna med Sovjetunionen i Moskva före vinterkriget.  

Han har beskrivit sin verksamhet och sina stämningar i boken “Toimintani Moskovassa ja Suomessa 1939–1941” (boken kan läsas på finska här: Del I & Del II). Boken utkom på finska år 1958 (WSOY) och på svenska samma år under titeln ”President J. K. Paasikivis minnen 1939–1941” (Söderströms).  I tysk översättning fick boken titeln ”Meine Moskauer Mission 1939–1941” (Holsten Verlag, 1966).

Boken har tidigare inte översatts till ryska.  Under 150-årsjubileet av president J.K. Paasikivis födelse år 2020 vaknade tanken om att ge ut boken också på detta språk. Initiativtagare var Paasikivi-Samfundets dåvarande ordförande, riksdagens talman Matti Vanhanen och Finlands ambassadörer i Moskva, Mikko Hautala och Antti Helanterä. Praktiskt stöd vid genomförandet av översättningsprojektet har gett av chefen för ambassadens enhet för offentligdiplomati, pressrådet Taneli Dobrowolski.

Den ryska upplagans förläggare är Förlaget Ves Mir (www.vesmirbooks.ru) och dess generaldirektör Oleg Zimarin.  Bokens översättare är A.I. Belov (del I) samt A.I. Ignatjiev (del II).

Förläggaren har vänligen beviljat Paasikivi-Samfundet rätt att ge ut bokens ryska upplaga som en del av Paasikivi-portalen.  Alla övriga rättigheter till översättningen tillhör fortfarande bokens förläggare.

© перевод на русский язык, Издательство «Весь Мир», 2020
© rysk översättning, Förlaget «Ves Mir», 2020

Paasikivi-Samfundet framför sitt varma tack till bokens förläggare och översättare och till alla som bidragit till företaget på olika sätt. Denna bokraritet är ett utmärkt komplement till Paasikivi-portalen och vi hoppas att den ger intressanta och autentiska inblickar i en tidsperiod som hade stor betydelse för Finlands närhistoria.

Den ryska översättningen kan läsas här: Del I & Del II.