J.K. Paasikivi: Toimintani Moskovassa ja Suomessa 1939–1941


Valtioneuvos J. K. Paasikivi toimi Suomen lähettiläänä Moskovassa välirauhan vuosina (1940–1941). Jo tätä ennen – syksyllä 1939 – hän oli osallistunut Moskovassa Neuvostoliiton kanssa käytyihin, talvisotaa edeltäviin neuvotteluihin.

Hän on kuvannut toimintaansa ja tunnelmiaan kirjassa ”Toimintani Moskovassa ja Suomessa 1939–1941” (teos on luettavissa suomeksi täältä: osa I & osa II. Kirja ilmestyi suomeksi vuonna 1958 (WSOY) ja ruotsiksi samana vuonna nimellä ”President J. K. Paasikivis minnen 1939–1941” (Söderström).  Saksaksi kirja käännettiin nimellä ”Meine Moskauer Mission 1939–1941” (Holsten Verlag, 1966).

Teosta ei ole aiemmin käännetty venäjäksi.  Presidentti J. K. Paasikiven syntymän 150-vuotisjuhlavuonna 2020 syntyi ajatus kirjan julkaisemisesta myös tällä kielellä. Aloitteentekijöinä olivat Paasikivi-Seuran silloinen puheenjohtaja, eduskunnan puhemies Matti Vanhanen sekä Suomen Moskovan-suurlähettiläät Mikko Hautala ja Antti Helanterä. Käytännön tukena käännöshankkeen toteuttamisessa on toiminut suurlähetystön maakuvayksikön päällikkö, lehdistöneuvos Taneli Dobrowolski.

Kirjan venäjänkielisen käännöksen kustantajana toimii Kustantamo Ves Mir (www.vesmirbooks.ru) ja  sen pääjohtaja Oleg Zimarin.  Teoksen kääntäjinä ovat toimineet A.I. Belov (osa I) sekä A.I. Ignatjiev (osa II).

Kirjan kustantaja on ystävällisesti myöntänyt Paasikivi-Seuralle oikeuden julkaista kirjan venäjänkielinen käännös osana Paasikivi-portaalia.  Käännöksen kaikki muut oikeudet kuuluvat edelleen kirjan kustantajalle.

© перевод на русский язык, Издательство «Весь Мир», 2020
© venäjänkielinen käännös, Kustantamo «Ves Mir», 2020

Paasikivi-Seura ry esittää lämpimät kiitoksensa kirjan kustantajalle, sen kääntäjille sekä kaikille hanketta eri tavoin edistäneille. Tämä kirjaharvinaisuus täydentää hyvin Paasikivi-portaalia ja toivomme että se avaa mielenkiintoisen ja autenttisen näkökulman Suomen lähihistorian kannalta merkitykselliseen aikakauteen.

Venäjänkielinen käännös on luettavissa täältä: osa I ja osa II.