LÄHDEVIITTEET

TOINEN PRESIDENTTIKAUSI
Paasikivi ja Kekkosen nousu 1950-1951

1. JKP:n pvk. 15.2.1950., Urho Kekkosen muistiinpano 15.2.1950, kansio »Paasikivi», Urho Kekkosen arkisto, Orimattila., Suomi, 1988, s. 451.

2. JKP K. J. Ståhlbergille 20.2.1950. K. J. Ståhlbergin arkisto, kansio 18.

3. JKP:n pvk. 15.2. ja 16.2.1950.

4. K. J. Ståhlberg JKP:lle 31. 1.1950. JKP 1:10. Ks. myös JKP:n pvk. 30.1.1950.

5. Keskustelu Fagerholmin kanssa. JKP:n pvk. 17.2.1950.

6. K.-A. Fagerholm Fredrik Valrosille 27.1.1950. Kopio. K.-A. Fagerholmin arkisto. Åbo Akademin kirjasto.

7. Suomi, 1988, s. 453 ja siinä mainitut lähteet.

8. JKP:n pvk. 1.3.1950., Sukselainen, 1997, ss. 249-253.

9. JKP:n pvk. 2.3. ja 4.3.1950., Suomi, 1988, ss. 455-457 ja siinä mainitut lähteet., Rentola, 1997, s. 121.

10. J. Raymond Ylitalo, Vaaran vuosilta 50-luvulle. Muistelmia ja dokumentteja vuosilta 1948-50. Keuruu 1979, s. 281. Ks. myös Leppänen, 1994, ss. 765-767.

11. Kevään 1950 hallitusneuvotteluista ks. lähemmin Suomi, 1988, ss. 455-466., Hokkanen, 2002, ss. 52-57., Soikkanen, 1991, ss. 371-379.

12. Tuomioja, 1986, ss. 174-175., Sorvali, 1975, ss. 264-265., JKP:n pvk. 7.3.1950.

13. JKP:n pvk. 6.3.1950.

14. JKP:n pvk. 3.3.1950.

15. JKP:n pvk. 6.3 ja 8.3. 1950., Suomi, 1988, s. 464.

16. Skog, 1971, ss. 300, 304-305.

17. JKP:n pvk. 16.3.1950.

18. Suomi, 1988, ss. 467-468.

19. Ibidem, ss. 468-469.

20. Ks. Polvinen Heikkilä Immonen, 1999, ss. 145-147.

21. JKP:n pvk. 16.3. ja 17.3.1950., Gripenbergin pvk. 10.4.1950., Kekkosen ensimmäisen hallituksen kokoonpano muodostui seuraavaksi: pääministeri Urho Kekkonen (ml.), ulkoministeri Åke Gartz (am., rkp), oikeusministeri Heikki Kannisto (ed.), 1. sisäministeri Urho Kekkonen, 2. sisäministeri Lauri Riikonen (ml.), puolustusministeri Kustaa Tiitu (ml.), 1. valtiovarainministeri V. J. Sukselainen (ml.), 2. valtiovarainministeri Nils Meinander (rkp), opetusministeri Lennart Heljas (ml.), 1. maatalousministeri T. N. Vilhula (ml,), 2. maatalousministeri Eemil Luukka (ml.), 1. kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Martti Miettunen (ml.), 2. kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Kauno Kleemola (ml.), kauppa- ja teollisuusministeri Sakari Tuomioja (ed.), 1. sosiaaliministeri Ralf Törngren (rkp) ja 2. sosiaaliministeri Vihtori Vesterinen (ml.). Hallituksen kokoonpanossa myöhemmin tapahtuneista muutoksista ks. Hyvämäki, 1978, s. 350.

22. Palkkaneuvotteluista ks. lähemmin Hyvämäki, 1978, ss. 351-355., Suomi, 1990, ss. 22-33., Soikkanen, 1991, ss. 379-383.

23. JKP:n pvk. 6.5.1950.

24. F-sopimuksen synnystä ks. yksityiskohtaisemmin K-A. Fagerholm, Puhemiehen ääni. Helsinki 1977, ss. 258-260., Hyvämäki, 1978, ss. 355-357., Suomi, 1990, ss. 33-39., Soikkanen, 1991, ss. 383-385 ja niissä mainitut lähteet.

25. Moskovan lähetystön sähke 5.4.1950. JKP V:23.

26. Ks. lähemmin Rentola., 1997, ss. 131-134.

27. JKP:n pvk. 6.4.1950., Nevakivi, 1996, ss. 58-59.

28. JKP:n pvk. 19.4.1950. Ks. myös Kekkosen päiväämättömiä muistiinpanoja kansiossa »Paasiki­vi». Urho Kekkosen arkisto, Orimattila.

29. JKP:n pvk. 21.-22.4.1950.

30. JKP:n pvk. 15.7.1950.

31. Sventon matkasta ks. Rentola., 1997, ss. 121-122.

32. Gartzin ohjeluonnos JKP:n korjauksin. JKP V:23.

33. JKP:n pvk. 30. ja 31.3.1950.

34. Rentola., 1997, ss. 134-135 ja siinä mainitut lähteet.

35. JKP:n pvk. 8.4.1950., johan Nykopp, Paasikiven mukana Moskovassa. Helsinki 1975, ss. 169-170.

36. Tuomioja, 1986, ss. 177-178 ja siinä mainitut lähteet.

37. JKP:n pvk. 9.5.1950., Gripenbergin pvk. 10.4.1950.

38. JKP:n lausunto Gripenbergille 12.4.1950. Gripenbergin pvk. idem.

39. Undénin muistio 17.4.1950. UDHP 1 Af.

40. Rentola., 1997, s. 137.

41. Suomi, 1990, s. 61., Tuomioja Kekkoselle 4.5.1950. Urho Kekkosen arkisto, kansio 21/30, Orimattila.

42. Polvinen, 1995, ss. 191-192.

43. JKP:n pvk. 10.5.1950.

44. Vyšinski Stalinille 22.5.1950. O priezde v Moskvu Premer-Ministra Finljandii Kekkonena. AVPRF, fond 07, (Sekretariat Vyšinskogo), opis 23a, papka 27, delo 357, s. 3.

45. JKP:n pvk. 19.5.1950.

46. Ibidem.

47. Zorin Savonenkoville 5.6.1950. 0 priezde v Moskvu Premer-Ministra Finljandii Kekkonena. AVPRF, fond 07, (Sekretariat Vyšinskogo), opis 23a, papka 27, delo 357, s. 4.

48. JKP:n pvk. 6.6. ja 7.6.1950.

49. Gromykon muistio Stalinille ja siihen liittyvä »kratkaja harakteristika» Kekkosesta. O priezde v Moskvu Premer-Ministra Finljandii Kekkonena. AVPRF, fond 07, (Sekretariat Vysinskogo), opis 23a, papka 27, delo 357, ss. 11-16.

50. Suomi, 1990, ss. 62-66., Rentola, 1997, ss. 138-141. Kekkosen muistiinpanoista ja raportoinnista Paasikivelle ks. myös Uino, 2000, ss. 34-47.

51. Rentola, 1997, s. 139. Kesäkuun 13. päivänä 1950 allekirjoitetun runkosopimuksen sisällöstä ks. lähemmin Suomi, 1990, ss. 67-69., Nykopp, 1985, ss. 109-111., Tuomioja, 1986, ss. 179-183.

52. Gripenbergin pvk. 29.6.1950.

53. JKP:n pvk. 15.5., 19.5., 29.5, 14.6., 16.6. ja 27.6.1950.

54. Leppänen, 1994, ss. 789-793.

55. Gripenbergin pvk. 30.6.-1.7. 1950., JKP:n pvk. 1.7.1950.

56. Hanhimäki, 1996, ss. 90-92, 103 ja siinä mainitut lähteet

57. JKP:n pvk. 6.7. ja 7.7.1950.

58. lbidem, 11.10. ja 16.10.1950. Ks. myös Johansson Helsingistä 17.10.1950. UD HP 1 Af sekä Undénin muistio 31.10.1950, ibidem.

59. Johansson Helsingistä 9.10.1950 ja lehdistöavustaja Eric Lindqvist Helsingistä 13.10.1950 sekä siihen liittyvät muistiinpanot keskustelusta Kekkosen kanssa. UD HP 1 Af.

60. JKP:n pvk. 25.9. ja 6.10.1950.

61. JKP.n pvk. 8.11.1950.

62. Matkasta ja siihen liittyneistä seremonioista ks. yksityiskohtaisemmin Gripenbergin pvk. 8.11.-11.11. 1950., JKP:n pvk. idem. Lehtileikekokoelma Kustaa V:n hautajaisista sisältyy Paasikiven arkiston kansioon Bv 1.

63. JKP:n pvk. 23.5.1950., Vesa Saarikoski, Keskustajääkäri Aarne Sihvo. Helsinki 1997. s. 383.

64. JKP:n pvk. 27.6.1951.

65. Heinrichsin muistio 18.7.1950. JKP B V 2., Visuri, 1994, s. 91.

66. JKP:n pvk. 22., 27. ja 28.7.1950.

67. Sihvon muistiot Paasikivelle 1949-1950. JKP B V 1.

68. JKP:n pvk. 21.9.1950., Visuri, 1994, s. 92., Suomi, 1990, ss. 78-80.

69. JKP:n muistiinmerkintä tapaamisestaan Enckellin kanssa 25.1.1951. JKP B V 1., JKP:n pvk. 26.1.1951., Visuri, 1994, s. 107.

70. Ks. Pekka Visurin esitelmämuistiota (moniste) 19.1.1987. Paasikivi ylipäällikkönä päiväkirjojensa toisen osan valossa. s. 5 ja seurr.

71. Kekkonen Paasikivelle 24.7.1950, Uino, 2000, s. 57., JKP:n pvk. 24.7.1950., Lehtinen, 2002, s. 192. Ks. myös Bagge Helsingistä 29.8.1950. UD HP 1 Af.

72. Keskustelusta Wittingin kanssa ks. Polvinen–Heikkilä–lmmonen, 1989, s. 454.

73. JKP:n pvk. 27.-28.7.1950.

74. JKP:n pvk. 9.8.1950. Neuvostodiplomaattien varoituksista ibid. 17.8., 26.9. ja 30.9.1950. Keskustelu Fagerholmin kanssa ibid. 21.8.1950. Ks. myös Ahti Karjalaisen pvk. 16.8. ja 21.8.1950, Rumpunen, 1997, s. 14 ja 16.

75. JKP:n pvk. 22.8.1950.

76. Suomi, 1990, s. 80., JKP:n pvk. 9.9.1950.

77. Gromyko Stalinille 12.9.1950. AVPRF, food 07, (Sekretariat Vyéinskogo), opis 23a, papka 27, delo 358, ss. 1-2.

78. JKP:n pvk. 19. ja 22.10.1950.

79. Ibidem, 14.11.1950.

80. Kekkosen ministeristön vakautusohjelmasta ja hallituspohjan laajentamisneuvotteluista ks. lähemmin Suomi, 1990, ss. 80-99., Soikkanen, 1991, ss. 391-402., JKP:n pvk. 14. ja 22.11., 2., 4., 5., 7. 12., 13. ja 20.12.1950. Ks. myös Uino, 2000, ss. 62-68.

81. JKP:n pvk. 3.12.1950.

82. 75-vuotispäivistä ks. Polvinen–Heikkilä–Immonen, 1999, ss. 251-252.

83. JKP:n pvk. 13.10.1950.

84. JKP:n pvk. 23., 25. ja 27.11.1950. Gripenbergin pvk. 25.11.1950., Paasikiven lapsista ks. myös Polvinen–Heikkilä–Immonen, 1992, ss. 130-134. Molemmat pojat saivat surmansa sodan aikana. Polvinen, 1995, s. 366, 478.

85. Ibidem, 25.11., 6.12. ja 8.12.1950.

86. JKP:n pvk. 15.9.1950.

87. Ibidem, 8.11.1950. Ks. myös Stig Jägerskiöld, Viimeiset vuodet. Mannerheim 1944-1951. Keuruu 1982. s. 355.

88. Hallitusneuvotteluista ks. Suomi, 1990, ss. 101-102., Soikkanen, 1991, ss. 402-404., Hyvämäki, 1978, ss. 363-364. Gartzin tekemän yrityksen päästä eroon hallituksesta Paasikivi torjui. Ks. Gartz Paasikivelle 13.12.1950. JKP 1:2.

89. Lista muodostui seuraavaksi: Pääministeri Urho Kekkonen (Ml), ulkoministeri Åke Gartz (RKP), kansliaministeri Johannes Virolainen (Ml), oikeusministeri Teuvo Aura (Edistys), sisäministeri V. J.Sukselainen (Ml), 1. valtiovarainministeri Onni Hiltunen (SDP), 2. valtiovarainministeri Ralf Törngren (RKP), puolustusministeri Emil Skog (SDP), opetusministeri Lennart Heljas (Ml), 1. maatalousministeri Martti Miettunen (Ml), 2. maatalousministeri Matti Lepistö (SDP), 1. kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Onni Peltonen (SDP), 2. kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Rafael Paasio (SDP), 3. kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Kauno Kleemola (Ml), kauppa- ja teollisuusministeri Penna Tervo (SDP), 1. sosiaaliministeri Vihtori Vesterinen (Ml), 2. sosiaaliministeri Emil Huunonen (SDP) sekä 3. sosiaaliministeri Rafael Paasio (SDP). Paasiolla oli siis paikka sekä kulkulaitosten ja yleisten töiden että sosiaaliministeriössä.

90. Kekkosen puheesta ja Niukkasen reaktiosta ks. Uino, 2000, ss. 81-84 sekä Sorvali, 1975, ss. 289-291.

Enemmistöhallitusten kaitsijana 1951-1953

1. JKP:n uudenvuodenpuhe 1.1.1951. Paasikiven linja. II. Juho Kusti Paasikiven puheita ja esitelmiä vuosilta 1944-1956. Juva 1986. ss. 135-136.

2. JKP:n pvk. 18.1.1951.

3. lbidem, 30.1. ja 2.2.1951.

4. Gripenbergin pvk. 26.1.1951., Jägerskiöld, 1982, ss. 357-360.

5. JKP:n pvk. 28. ja 30.1.1951., Skog, 1972, ss. 378-379., Paasikiven esittämät muistosanat in extenso ks. Jägerskiöld, 1982, s. 358.

6. JKP:n pvk. 30.1.1951.

7. Gripenbergin pvk. 4.2.1951., JKP:n pvk. 1.2., 4.2. ja 7.2.1951., Suomi, 1990, s. 122. Lehtinen, 2002, s. 206., Hautajaisten yksityiskohdista ks. Jägerskiöld, 1982, ss. 360-367. Fagerholmin puhein extenso ibid. ss. 363-366. Stalinin »synninpäästöstä» ks. Polvinen–Heikkilä–Immonen, 1999, s. 257.

8. Suomi, 1990, ss. 122-123.

9. Fagerholm Turun eteläiselle sos.dem. piiritoimikunnalle 15.3.1951. Kopio. K.-A. Fagerholmin arkisto, kansio 7.

10. Rentola, 1997, ss. 149-150 ja siinä mainitut lähteet.

11. lbidem, ss. 153-157, 160-165.

12. JKP:n pvk. 24.8.1951.

13. Ks. edellä ss. 28-29.

14. JKP:n pvk. 9.4., 11.4., 13.4., 14.4., 18.4. ja 19.4.1951. Ks. myös Ahti Karjalaisen pvk. 11.4.1951, Rumpunen, 1997, s. 49 sekä Visuri, 1994, ss. 108-109.

15. Ibidem, 11.4.1951.

16. JKP:n pvk. 24.8.1951.

17. Ks. mm. JKP:n pvk. 21.9.1950., 26.9.1952., 14.1. ja 18.1.1955. Ks. myös Visuri, 1994, ss. 120-125.

18. JKP:n pvk. 27.1.1950 ja 17.10.-18.10.1951., Herlin, 1993, ss. 245-247.

19. Ibidem, 18.9.1945.

20. Ks. lähemmin Hyvämäki, 1978, ss. 370-371 ja siinä mainitut lähteet.

21. Vuoden 1940 sopimuksesta ks. Polvinen, 1995, ss. 183-191.

22. JKP:n pvk. 26.11., 30.11., 5.12. ja 7.12.1946., 7.1., 7.3. ja 9.5.1947 sekä 18.5.1948.

23. JKP:n pvk. 28.8. ja 5.9.1950. Savonenkovin 26.8.1950 Gartzille jättämän muistion originaali on JKP:n arkistossa, kansiossa V:24.

24. JKP:n pvk. 9.10. ja 13.10. 1950.

25. Ibidem, 16.10.1950. Ks. myös Ralf Törngrenin muistiota keskustelustaan maaherra Koroleffin kanssa 8.10.1950. JKP V:24 sekä hallituksen ulkoasiainvaliokunnan ptk. 9.10.1950. JKP V:24.

26. Undénin muistio 11.11.1950. UD HP 1 Af. Ks. myös lähettiläs Johanssonin kirjettä Garrzille 19.10 ja tämän vastausta 29.10.1950. JKP V:24.

27. JKP:n pvk. 25.5. ja 28.5.1951.

28. Eduskunnan ptk. 7.6. ja 12.10.1951 sekä niihin liittyvät asiakirjat., Hyvämäki, 1978, s. 371., JKP:n pvk. 30.5.1951. Ks. myös v. Bonsdorff, 1994, ss. 234-239,286.

29. JKP:n pvk. 14.6. ja 1.12.1951., Hyvämäki, 1978, s. 371.

30. JKP:n pvk. 16.3.1951.

31. JKP: pvk. 29.-30.5. sekä 26.-27.6.1952. Ks. myös Paasikivi Kekkoselle 23.6.1951. Urho Kekkosen arkisto, kansio »Paasikivi», Orimattila.

32. Erik Tudeer, Ålands fl.agga. En historisk översikt. Mariehamn 1994. ss. 11-15 ja passim.

33. JKP:n pvk. 1.6.1948. Ks. myös Paasikiven samansuuntaista kehotusta Max Sergeliukselle. lbidem, 24.11.1949., Kinnunen, 1998, s. 105.

34. JKP:n pvk. 7.4. ja 8.7.1949.

35. Ibidem, 18.9.1949.

36. lbidem, 6.11.1949.

37. JKP:n pvk. 24. ja 29.11.1949. UM:n virkamiehen Heikki Brotheruksen toimittaja Zaslavskille esittämä suullinen huomautus Kemenovin puheen loukkaavuudesta jäi luonnollisesti vaille tuloksia. Ks. Brotheruksen muistiota 3.12.1949. UM 12 L Venäjä. SNS:n äärivasemmistolaisen leiman lievennysyriryksistä ks. myös Kalevi Kalemaa, Sylvi-Kyllikki Kilpi. Sörnäisten tyttö. Juva 1992, ss. 285-288.

38. Kalemaa, s. 291.

39. Ville Pernaa, Tehtävänä Neuvostoliitto. Opetusministeriön Neuvostoliittoinstituutin roolit suomalaisessa politiikassa 1944-1992. Keuruu 2002. ss. 18-89 ja siinä mainitut lähteet.

40. Ibidem, ss. 288-290., Kinnunen, 1998, s. 179., JKP:n pvk. 1.4-3.4. sekä 24. ja 28.11.1952.

41. JKP:n pvk. 8.4.1950. Kalemaa, 1992, s. 289. Ks. myös Sylvi-Kyllikki Kilpi, Ajatuksiani J. K. Paasikivestä. (Maailma ja me 11/1970) ss. 27-29.

42. JKP:n pvk. 23. 24. ja 28.2. sekä 2. ja 22.3.1951. Kekkosen vetoomuksesta lehdistölle ks. myös Suomi, 1990, ss. 125-129.

43. JKP:n pvk. 19. ja 20.9.1951.

44. Zorinin muistio 26.3.1952. AVPRF, fond 0135, opis 35, delo 6, s. 1.

45. JKP:n pvk. 27.3., 31.3. ja 14.4.1951., Gripenbergin pvk. 23.5.1951.

46. Lebedeviä koskeneista epäilyksistä ks. Rentola, 1997, ss. 156, 158-159., Suomi, 1990, ss. 123-124., JKP:n pvk. 27.3., 31.3., 6.4., 9.4., 14.4. ja 17.4.1951.

47. JKP:n pvk. 27.-29.3.1951. Chestertonista ks. mm. ibidem, 27.2.1951.

48. Ks. esim. JKP:n pvk. 2.6.1951.

49. Ibidem, 15.2.1951.

50. JKP:n pvk. 10.3., 13.3., 28.3., 1.4., 10.4. ja 16.4.1951.

51. Linnarauhasopimuksesta ks. yksityiskohtaisemmin Hyvämäki, 1978, ss. 368-369., Soikkanen, 1991, ss. 408-410., Suomi, 1990, ss. 117-120., Uino, 2000, ss. 72-73. Huhtikuun 27. päivän tilai­suudesta ks. JKP:n pvk. idem.

52. JKP:n pvk. 5.5.1951., Lehtinen, 2002, ss. 206-207.

53. JKP:n pvk. 11.7.1951.

54. lbidem, 16.8.1951.

55. JKP:n pvk. 29.7. ja 9.8.1951. Molotovin matkasta ks. myös Polvinen, 1995, ss. 235-239, 418-420.

56. Ks. edellä ss. 106-107.

57. Arvi Korhosen muistiinpanot 23. ja 24.12.1951. Arvi Korhosen arkisto, kansio 1. KA:, JKP:n pvk. 18.9., 6.11. ja 23.12.1951., Paasikiven linja, II, 1986, ss. 150-151. Ks. myös Matti Kuusi, Ohituksia. Keuruu 1985, ss. 215-216.

58. Hyvämäki, 1978, s. 370., JKP:n pvk. 28.7.1951.

59. JKP:n pvk. 13.7.1951.

60. Hallitusneuvotteluista ks. lähemmin Suomi, 1990, ss. 142-149., Uino, 2000, ss. 124-125., JKP:n pvk. 12. ja 13.9.1951.

61. JKP:n pvk. 13.9.1951.

62. Kokoonpano oli seuraava: Pääministeri Urho Kekkonen (ml.), ulkoasiainministeri Sakari Tuomioja (amm.), sisäasiainministeri V. J. Sukselainen (ml.), oikeusministeri (22.9.1951 alkaen) Sven Högström (ruots.), puolustusministeri Emil Skog (sos.dem.), valtiovarainministeri Viljo Ran­ tala (sos.dem.), toinen valtiovarainministeri Matti Miikki (ml.), opetusministeri Reino Oittinen (sos.dem.), maatalousministeri Martti Miettunen (ml.), toinen maatalousministeri Matti Lepistö (sos.dem.), kolmas maatalousministeri Eemil Luukka (ml.), kulkulaitosministeri Onni Peltonen (sos.dem.), toinen kulkulaitosministeri Kauno Kleemola (ml.), kauppa- ja teollisuusministeri Penna Tervo (sos.dem.), sosiaaliministeri Ralf Törngren (ruots.), toinen sosiaaliministeri Emil Huunonen (sos.dem.), kolmas sosiaaliministeri Lauri Murtomaa (ml.).

63. Hyvämäki, 1978, ss. 373-377., Suomi, 1990, ss. 151-159., Soikkanen, 1991, ss. 418-428., Uino, 2000, ss. 79-80.

64. JKP:n pvk. 22.9. ja 2.10.1951., Uino, 2000, ss. 74-75.

65. Gripenbergin pvk. 21. ja 23.5.1951., Gripenberg Gartzille 28.5.1951. UM 5 B (Tukholma). Ks. myös Undenin muistiota 28.5.1951. UD HP 1 Af.

66. Gripenbergin pvk. 30.5.1951. Ks. myös Gripenberg Gartzille 20.4.1951. UM 5 B (Tukholma)., JKP:n pvk. 5.5.1951.

67. JKP:n pvk. 26.8.1951. Hedtoftin aloitteen yksityiskohdista ks. asiakirjoja kansiossa JKP V:25.

68. Ibidem, 7.10.1951.

69. JKP:n pvk. 11.10., 16.11. ja 27.11.1951. Kekkosesta ja Hedtoftista ks. Gripenbergin pvk. 24.5.1952.

70. Ks. Tapani Paavonen, Suomalaisen protektionismin viimeinen vaihe. Helsinki 1998, ss. 93-94 sekä Jukka Seppinen, Mahdottomasta mahdollinen. Suomen tie Euroopan unioniin. Jyväskylä 2000, SS. 174-175.

71. Gripenberg Tukholmasta 17.11.1951. Urho Kekkosen arkisto 3/10., JKP:n pvk. 21.11.1951., Gripenbergin pvk. 8.12.1951.

72. Suomi, 1990, s. 162 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös Vapaan Sanan ja Työkansan Sanomien pääkirjoitukset 30.11.1951.

73. Gripenberg Tuomiojalle 7.12.1951 ja siihen liittyvä Vanamon muistio samalta päivältä. UM 5 B (Tukholma). Rodionovin ja Tarabrinin samansuuntaisista, skandinaavisten diplomaattiedustajien ja UD:n virkamiesten kanssa käymistä keskusteluista ks. lähemmin Jari Sinkari, Pyjamantaskupuhe. Pääministeri Urho Kekkosen ulkopoliittinen aloite 23.1.1952 ja sen vastaanotto. (Poliittisen historian pro gradu-tutkielma 1994. Helsingin yliopisto. Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto.) ss. 8-9.

74. Sinkari, 1994, s. 14.

75. Ilkka Herlin, Kivijalasta kurkihirteen. Kustaa Vilkunan ajattelu ja toiminta. Keuruu 1993. ss. 247-250. Ks. myös Sinkari, 1994, ss. 15-16.

76. Ahti Karjalaisen pvk. 31.12.1951. Rumpunen, 1997, s. 71.

77. Sinkari, 1994, ss. 16-17., JKP:n pvk. 22. ja 31.12.1951.

78. Ibidem, 22.12.1951. Kekkosen puheen valmistelusta ks. Suomi, 1990, ss. 160-162.

79. Ob ukazanii Poslanniku SSSR v Finljandii t. Lebedevu v svjazi s jego besedoi s premerom Fin­ ljandii U. Kekkonenom 4.1.1952. AVPRF, fond 07 (Sekretariat Vysinskogo), opis 25, delo 315, s. 1, 6.

80. Suomi, 1990, ss. 160-167., Kekkonen Paasikivelle 7.1.1952. Uino, 2000, ss. 144-145.

81. Paasikiven poistot ja reunamerkinnät Kekkosen puheluonnokseen sekä muistiinpano »19.1.1952 Kekkonen. Rauhanpuhe». JKP V:25., Sinkari, 1994, ss. 24-25.

82. Ks. edellinen lähdeviite sekä Sinkari, 1994, s. 27 ja siinä mainitut lähteet.

83. Ibidem, ss. 29-30.

84. Pentti Sorvali, Niukkasesta Kekkoseen. Jyväskylä 1975. s. 313., Puheen tekstiin extenso Uino, 2000, ss. 145-149., Lebedevin käynnistä Kekkosen luona 12.1.1952. ks. Rumpunen, 1997, s. 75. Moskovan ohjeita noudattaen Lebedev käytti virallisena aiheena tapaamiseen erillisen vakuutusyhtiön »lngostrahin» perustamista Suomessa toimivia neuvostoliittolaisia liikkeitä varten.

85. Suomi, 1990, ss. 168-170., Sinkari, 1994, ss. 30-36.

86. Uino, 2000, ss. 149-153.

87. Unto Varjonen Urho Kekkoselle 5.2.1952. (Kopio), Unto Varjosen arkisto, kansio F2, TA.

88. JKP:n pvk. 2.2.,5.2. ja 6.2.1952.

89. Kekkosen ja sosiaalidemokraattien kiistasta ks. lähemmin Suomi, 1990, ss. 168-172., Soikka­nen, 1991, ss. 429-432., Sinkari, 1994, ss. 35-37. Ks. myös Ahti Karjalaisen pvk. 1.2.-11.2.1952, Rumpunen, 1997, ss. 77-81.

90. JKP:n pvk. 8.2.1952.

91. Hanhimäki, 1996, ss. 109-112. Ks. myös Sinkari, 1994, ss. 41-42, 47-48.

92. Gripenberg Tuomiojalle 5.2. (ks. myös 19.1.) 1952. UM 5 B Tukholma.

93. Gripenbergin pvk. 18.3.1952.

94. Erlanderin muistio keskustelusta Rodionovin kanssa 28.1.1952. UD HP 1 Af. Ks. myös Tage Erlander, Dagböcker 1952. Södertälje 2003, s. 22 sekä Sinkari, 1994, s. 51.

95. Engzell Helsingistä 8.2., 1.2. ja 11.2.1952. UD HP 1 Af. Ks. myös Dahlman Engzellille 14.2. ja 19.2.1952. Ibidem., Bo Petersson, Med Moskvas ögon. Bedömningar av svensk utrikespolitik under Stalin och Chrusjtjov. Smedjebacken 1994, ss. 82-83.

96. Gripenberg Tukholmasta 19.3.1952 ja siihen liittyvä Paasikiven merkintä 22.3.1952. JKP V:25. Ks. myös Gripenberg Tukholmasta 3.4.1952. lbidem.

97. Sinkari, 1994, ss. 51-53, 88 ja siinä mainitut lähteet.

98. Gripenbergin pvk. 7.2. ja 8.2.1952.

99. Ibidem, 8.2.1952.

100. Suomi, 1990, s. 173.

101. Gripenbergin pvk. 27.4.1952.

102. Gripenbergin pvk. 28.4.1952. Kekkosen puhe 28.4.1952 in extenso ks. Uino, 2000, ss. 153-160. Ks. myös Kekkonen JKP:lle 29.4.1952. lbidem, s. 160.

103. Engzell Helsingistä 1.5.1952. UD HP 1 Af. Arvo »Poika» Tuomisen mukaan Kekkosen puheessaan vertailukohtana mainitsema Ruotsin (Arvid Hornin) v. 1724 Venäjän kanssa solmima sopimus tuli mainituksi JKP:n aloitteesta. Ks. Arvo Tuominen, Ettei totuus unohtuisi. Helsinki 1976. ss. 35-37.

104. Östen Unden. Anteckningar 1918-1952. Utgivna genom Karl Molin. Stockholm 2002. s. 402. (28.4.1952).

105. Gripenbergin pvk. 19.5.1952., Gripenberg Tuomiojalle 20.5.1952. JKP V:25.

106. Gripenbergin pvk. 8.6.1951., JKP:n pvk. 14.6.1951., Undén, 2002, s. 367, (8.6.1951).

107. JKP:n pvk. ibidem.

108. Gartz JKP:lle 19.6.1951. JKP B 1: 1., JKP Gartzille 22.6.1951. JKP:n pvk. idem.

109. JKP:n pvk. 2.7.1951.

110. Gartzin kirjeluonnosJKP:n korjauksineen ks. JKP B 1: 1 sekä JKP:n pvk. 3.7.1951. Lopullinen muoto JKP V:25.

111. Gripenbergin pvk. 16.7.1951.

112. Undén Garrzille 10.7.1951. JKP V:25.

113. Gripenbergin pvk. 27.12.1951.

114. Gripenbergin pvk. 29.12.1951.

115. Ibidem, 9.1.1952.

116. Kekkonen Paasikivelle 7.1.1952. JKP V:25., JKP:n pvk. 9.1.1952.

117. JKP:n pvk. 18.1.1952. Gripenbergin pvk. 1.2.1952.

118. JKP:n pvk. (jälkimerkintä) 13.2.1952.

119. Gripenbergin pvk. 1.2.-2.2.1952.

120. Ibidem, 5.3.1952., JKP:n pvk. 5.3. ja 30.4.1952.

121. JKP: n pvk. 6.3. ja 5.4.1952.

122. Ibidem, 27.5.1952. Ohjelman yksityiskohdista ks. asiakirjoja kansiossa JKP V:25.

123. Engzell Helsingistä 3.6.1952. UD HP 1 Af., Ahti Karjalaisen pvk. 26.5.1952, Rumpunen, 1997, s. 105.

124. Kuninkaan kiitoskirje ja Paasikiven vastaus 27.5. ja 2.6.1952. JKP 1:5 sekä JKP:n pvk. 2.6.1952. Vierailun ulkonaisesta kulusta ks. esim. Helsingin Sanomat 23.5.-27.5.1952.

125. Ks. lähemmin Jorma Kallenautio, Suomi katsoi eteensä. Helsinki 1985. ss. 339-340.

126. JKP:n pvk. 25.2.1952. Paasikiven toteamuksesta Kekkoselle ks. Ahti Karjalaisen pvk. 3.6.1952. Rumpunen, 1997, s. 107.

127. JKP:n pvk. 9.5.1952.

128. Ibidem, 10.5.1952.

129. JKP:n pvk. 3.6.-5.6.1952. Paasikiven puheen teksti, Ibidem 4.6.1952., Engzell Helsingistä 6.6.1952. UD HP 1 Er.

130. Helsingin Sanomat 30.6.1952. Ks. myös Suomi, 1990, s. 177.

131. Paasikivi Scottille 18.7.1952. (Kopio), JKP 1:9.

132. JKP:n pvk. 21.6.1947 ja 22.1.1951.

133. Ibidem, 10.3.1951.

134. Ibidem, 19.4.1951.

135. JKP:n pvk. 24.4.1951.

136. Ibidem, 16.4., 16.7., 20.7. ja 26.7.1952.

137. JKP:n pvk. 19.7. ja 28.7.1952.

138. JKP Scottille 18.7.1952. (Kopio), JKP 1:9.

139. JKP:n pvk. 25.7.1952.

140. Ibidem, 3.6., 1.8., 8.8. ja 5.9.1952.

141. JKP:n pvk. 6.8. ja 8.8.1952.

142. Kirjelmän teksti, jonka Paasikivi sai Kekkoselta, ks. JKP V:25 sekä JKP:n pvk. 6.9.1952. Aikaisemmista vuoden 1945 yrityksistä Karjalan palauttamiseksi ks. Polvinen–Heikkilä–Immonen, 1999, SS. 134-140.

143. Paasikiven »refleksiot» ja keskustelu Enckellin kanssa ks. JKP:n pvk. 6.9. ja 9.9.1952.

144. Ibidem, 10.9. ja 12.9.1952.

145. JKP:n pvk. 11.9., 23.9., 8.10. ja 18.10.1952., Karjalainen-Tarkka, 1989, ss. 39-40.

146. Ks. edelliseen lähdeviitteeseen sisältyvät JKP:n päiväkirjamerkinnät sekä lisäksi Ahti Karjalai­sen pvk. 23.9. ja 26.9.1952. Rumpunen, 1997, s. 118.

147. JKP:n pvk. 12.9.-22.9.1952.

148. JKP:n pvk. 23.9.1952. JKP:n muistosanat Ståhlbergista ks. Paasikiven linja, II, 1956, s. 159.

149. JKP:n pvk. 26.10.1952.

150. Ks. asiakirjoja kansiossa JKP V:25 sekä JKP:n pvk. 26.9., 30.9., 1.10., 23.10., 27.10., 7.11., 11.-12., ja 29.11. 1952., 6.3. ja 26.3.1953. Ks. myös Gripenbergin pvk. 27.10., 11.-12.11. ja 28.11.1952.

151. Heikki Renvall Onni Talaalle 7.12.1952. Onni Talaan arkisto, kansio 1.

152. JKP:n pvk, 5.12. ja 26.12.1952., 7.1.1953.

153. Fredborgin allekirjoittamaton muistio. UD HP 1 Er., JKP:n pvk. 27.1.1953.

154. JKP:n pvk. 6.10.1952 ja 27.3.1953.

155. Suomi, 1990, ss. 186-190 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös JKP:n pvk. 28.11.1952., Gripenbergin pvk. 28.10.1952.

156. Nevakivi, 1996, ss. 75-76.

157. Hertta Kuusinen Otto Wille Kuusiselle 27.10.1952. Hertta Kuusisen arkisto, kansio 3A, Kansan arkisto.

158. JKP:n pvk. 9.1., 30.1., 17.2., 20.2. ja 27.2.1953.

159. Ibidem, 4.3.1953.

160. Henrik Meinander, Finlands historia. 4. Helsingfors 1999, s. 337.

161. Suomi, 1990, ss. 190-191., JKP:n pvk. 6.3., 7.3. ja 9.3.1953. Kekkosen radiopuheen teksti in extenso ks. Uino, 2000, ss. 215-218. Stalinin kuolemaa koskevat asiakirjat ovat omana kokonaisuutenaan JKP:n arkistossa, kansiossa V:26. Lähettiläs Sundström ilmoitti Kekkosen delegaation saapumisesta apulaisulkoministeri G. Puskinille 7.3.1953. Ks. Prijom poslannika Finljandii K. Sundstrema 7 marta 1953 goda. AVPRF, fond 0135, opis 37, delo 2, s 2.

162. Suomi, 1990, ss. 191-193. Poliittisten keskustelujen puuttumisen vahvisti myös ulkoministeri Törngren matkan jälkeen Ruotsin lähettilään Engzellin kanssa käymässään keskustelussa. Ks. Engzell Helsingistä 16.3.1953. UD HP 1 Af.

163. Prijom premier-ministra Finljandii U. Kekkonena 11. marta 1953 goda v 15 tšasov 30 minut. AVPRF, fond 0135, opis 37, delo 6, ss. 3-4. Kekkosen oma-aloitteisuudesta ks. Uino, 2000, s. 208.

164. JKP:n pvk. 12.3.1953.

165. JKP:n pvk. 27.6.1952.

166. Suomi, 1990, s. 196., JKP:n pvk. 24.3.1953.

167. JKP:n pvk. 6.4. ja 10.4.1953.

168. Suomi, 1990, ss. 210-222., Uino, 2000, ss. 139-140, 177.

169. JKP:n pvk. 21.3. ja 3.4.1952., Suomi, 1990, ss. 224-226., Virolainen, 2000, s. 106.

170. Paasikiven maininta tekstissään sosiaalidemokraattien kannatuksen kasvamisesta on katsottava lapsukseksi. Kuten asiayhteydestä ja seuraavan päivän päiväkirjamerkinnästä ilmenee, kysymys oli nimenomaan kommunisteista. Ks. JKP:n pvk. 24.4. ja 25.4. 1952.

171. JKP:n pvk. 16.10.1952. Stalinin puhein extenso ks. J. V. Stalin, Puhe puolueen XIX edustaja­ kokouksessa. Petroskoi 1952.

172. Skogin muistiinpano 21.10.1952. Emil Skogin arkisto, kansio 5, TA.

173. JKP:n pvk. 17.10.-23.10.1952., Suomi, 1990, ss. 229-233., Uino, 2000, ss. 140-141.

174. Urho Kekkonen, Onko maallamme malttia vaurastua? Helsinki 1952, passim.

175. Uino, 2000, ss. 194-196. Tannerista ks. Sorvali, 1975, s. 318. Kekkosesta Hokkanen, 2002, s. 111.

176. Suomi, 1990, s. 249.

177. JKP:n pvk. 22.5.-29.6.1953.

»Kekkonen takaisin Kampinkadulle» 1953-1954

1. JKP:n pvk. 29. ja 30.6.1953.

2. Hallitusneuvottelujen yksityiskohdista ks. Suomi, 1990, ss. 251-257., Hokkanen, 2002, ss. 115- 119., von Bonsdorff, 1994, ss. 312-313., JKP:n pvk. 29.6. – 10.7.1953. Hallituksen kokoonpanosta ks. lähemmin Hyvämäki, 1978, ss. 394-395.

3. Tuomiojan ja Auran joutumisesta Kekkosen epäsuosioon ja heidän »triumviraattinsa» hajoamisesta ks. lähemmin Tuomioja, 1986, ss. 197-213.

4. JKP:n pvk. 17., 19., 31.7. ja4.8.1953.

5. Sorvali, 1975, ss. 332-333. Ks. myös Suomi, 1990, ss. 262-263 sekä Hokkanen, 2002, ss. 120-125.

6. JKP:n pvk. 28.8., 9.9., 16.9. ja 21.9.1953.

7. Suomi, 1990, ss. 262-263 ja siinä mainitut lähteet.

8. JKP:n pvk. 6. – 10.10.1953.

9. Hyvämäki, 1978, ss. 398-399., Suomi, 1990, ss. 264-266, 272-274.

10. Gripenbergin pvk. 17.10.1953.

11. Suomi, 1990, s. 275 ja siinä mainitut lähteet.

12. JKP:n pvk. 31.10.1953.

13. Suomi, 1990, s. 277., Uino, 2000, ss. 242-243.

14. JKP:n pvk. 1.-4.11.1953., Suomi, 1990, ss. 278-280. Ks. myös Jyrki Paaskoski, Viipuriin ja maailmalle. Saimaan kanavan historia. Keuruu 2002, s. 207.

15. Ibidem, 17.7.1953.

16. JKP:n pvk. 9.-15.11.1953., Gripenbergin pvk. 4.9.1953.

17. Erkki Tuomioja, Sakari Tuomioja. Suomalainen sovittelija. Hämeenlinna 1986. s. 226. Hallitusneuvotteluista ks. lähemmin ibid. ss. 222-227.

18. JKP:n pvk. 16.-17.11.1953.

19. Gripenbergin pvk. 20.11.1953.

20. Jukka Seppinen, Isänmaan asiat. Johannes Virolaisen elämäkerta. Jyväskylä 2002, s. 89 ja siinä mainitut lähteet.

21. Engzell Helsingistä 20.11.1953. UD HP 1 Er.

22. Kekkonen JKP:lle 22.11.1953, Uino, 2000, ss. 245-247., JKP Kekkoselle 25.11.1953, JKP:n pvk. idem. Keskustelusta Vesterisen kanssa ks. JKP:n pvk. 15.12.1953.

23. Tuomioja, 1986, ss. 230-232., JKP:n pvk. 8.12. ja 12.12.1953., Suomi, 1990, ss. 287-290.

24. Saimaan kanavasta ks. Paaskoski, 2002. ss. 207-210. Ks. myös JKP:n pvk. 29.1.1954 sekä Tuomioja, 1986, s. 232.

25. JKP:n pvk. 14.12.1953. Lebedevin paperin originaali on JKP:n arkistossa, kansiossa V:26.

26. Ibidem, 14.-17.12.1953.

27. JKP:n pvk. 18. ja 27.12.1953., 1.1. 12.1. sekä 25.1.1954. Enckellin kommentit ja Lebedevin muistio keskustelusta Törngrenin kanssa 11.1.1954 ovat JKP:n kansiossa V:26. Ks myös Enckellin päiväämättömiä muistiinpanoja arkistossaan kansiossa 17.

28. JKP:n pvk. 30.11.1951 ja 22.1.1953.

29. Ibidem, 17.2. ja 12.3.1953.

30. JKP:n pvk. 26.6., 6.7. ja 31.7.1953.

31. Ks. lähemmin Visuri, 1994, ss. 110-111 ja siinä mainitut lähteet.

32. Ibidem, ss. 111-112.

33. Saarikoski, 1997, s. 385 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös JKP:n pvk. 17.10.1951.

34. Engzell Helsingistä 26.3.1953. UD HP 1 Af.

35. Saarikoski, 1997, s. 383.

36. JKP:n pvk. 4.2.1953.

37. Saarikoski, 1997, ss. 386-388 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös JKP:n pvk. 3.-7.3., 30.4. ja 3.6.1953.

38. JKP:n pvk. 23.11.-8.12.1953., Hyvämäki, 1978, s. 403. Paasikiven erouhkauksesta ks. Juhani Suomi, Maalaisliiton kannanotto riippuu sinusta», (Suomi itä ja länsi. Tuomo Polvisen juhlakirja). Juva, 1991, s. 300.

39. Suomi, 1990, ss. 292-293. Ks. myös Suomi, 1991, ss. 300-301.

40. JKP:n pvk. 30.1.1954.

41. JKP:n pvk. 9.3.1954., Tuomioja, 1986, ss. 233-237., Suomi, 1990, ss. 292-293.

42. Maalaisliittoa edustivat hallituksessa ulkoministeri Urho Kekkonen, molemmat valtiovarainministerit V. J. Sukselainen ja Martti Miettunen – jälkimmäinen oli samalla kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri – opetusministeri Johannes Virolainen, maatalousministeri Viljami Kalliokoski sekä toinen sosiaaliministeri Vieno Simonen. Sosiaalidemokraateista Emil Skog sai entiseen tapaan osalleen puolustusministeriön. Sisäasiain johtoon tuli Väinö Leskinen, kauppa- ja teollisuusministeriksi Penna Tervo ja sosiaaliministeriksi Tyyne Leivo-Larsson, kun taas Hannes Tiainen sai toisen maatalousministerin paikan. Palkka- ja hinta-asioita hoitavaksi sosiaaliministeriksi tuli SAK:n puheenjohtaja Aku Sumu. Oikeusministerin salkun saanut, aikaisemmin kokoomukseen kuulunut Y. W Puhakka ilmoitettiin nyt ammattiministeriksi.

43. Martti Miettunen, Näinhän se oli. Espoo 1983, s. 154.

44. Törngrenin hallituksen synnystä ks. lähemmin Hyvämäki, 1978, ss. 405-408., Suomi, 1990, ss. 304-310., Skog, 1971, ss. 340-341., JKP:n pvk. 1.4.-5.5.1954., von Bonsdorff, 1994, ss. 323-326.

45. Stjernschantz, 1993, s. 137, 152., Skog, 1971, s. 341.

46. Suomi, 1990, s. 310, 336., Hokkanen, 2002, ss. 151-152.

47. Engzell Helsingistä 15.5.1954. UD HP 1 Af.

48. Stjernschantz, 1993, s. 136, 147.

49. JKP:n pvk. 13.-14.5., 21.5. ja 31.7.1954., Rentola, 1997, ss. 312-314., Visuri, 1994, s. 120, 136., Suomi, 1990, ss. 287-288., Tuomioja, 1986, s. 242. Laivastovierailuista ks. Hannu Rautkallio, Paasikivi vai Kekkonen. Suomi lännestä nähtynä. Helsinki 1990. ss. 254-255.

50. JKP:n pvk. 6.9.1954.

51. Petersson, 1994, ss. 70-72 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös Gripenbergin päiväkirjamerkintää 5.6.1954 keskustelusta kabinettisihteeri Arne Lundbergin kanssa sekä Paasikiven päiväkirjamerkintää 5.6.1954 Ruotsin lähettiläs Gösta Engzellin hänelle esittämästä selonteosta Undenin ja Rodionovin välisestä keskustelusta. Ks. myös Rentola, 1997, s. 317.

52. JKP:n pvk. 1.6.1954.

53. JKP:n pvk. 1.6.-8.6.1954., Gripenbergin pvk. 3.6.-5.6.1954., Gripenberg Tukholmasta 5.6.1954, JKP V:27., Rentola, 1997, s. 320 sekä Suomi, 1990, s. 313.

54. Wuoren muistio 18.6.1954. JKP V:27.

55. Petersson, 1994, s. 72, 101 ja seurr. sekä siinä mainitut lähteet.

56. JKP:n pvk. 18.6.-21.6.1954.

57. K obstanovke v Finljandii (spravka), 24.6.1954 (tekijät A. Aleksandrov ja 1. Martsuk, allekirjoittaja G. Puskin). Merkitty luonnokseksi. AVPRF, fond 0135, opis 38, delo 8, ss. 16-27. Ks. erityisesti s. 22 ja seurr. Ks. myös Rentola, 1997, ss. 322-324.

58. Molotovin muistio 26.6.1954 NKP:n keskuskomitealle »Neuvotteluista Kekkosen kanssa» ja siihen liittyvä Hruštšovin merkintä ks. NKP ja Suomi 1953-1962. Toimittaneet Hannu Rautkallio, Mihail Su. Prozumenschikov, Natalia G. Tomilina. Vammala 2001. ss. 33-36. Puhemiehistön päätöspöytäkirja 1.7.1954. Ibidem, s. 31.

59. Selostus ulkoasiainvaliokunnan kokouksesta 26.6.1954. UM 12 L Venäjä 1954.

60. JKP:n pvk. 28.6.1954., Suomi, 1990, ss. 318-319.

61. JKP:n pvk. 7.7.1954., Hallituksen ulkoasiainvaliokunnan ptk. 29.6.1954. JKP V:27., Suomi, 1990, s. 319.

62. Suomi, 1990, ss. 320-321.

63. Tapaamisesta, joka kesti kaikkiaan 50 minuuttia, läsnä olleet Kotov ja Lebedev laativat yhteisen muistion: Zapis besedy s ministrom inostrannyh del Finljandii Urho Kekkonenom. 2 ijulja 1954 g. v 15.00 tš. AVPRF, fond 0135, opis 38, delo 3, ss. 1-7. Ks. myös Kekkosen muistiota 2.7.1954, JKP V:27 sekä Suomi, 1990, s. 321.

64. Zapis besedy s ministrom inostrannyh del Finljandii Urho Kekkonenom 6 ijulja 1954 g. v 13.30 ts. AVPRF, fond 06 (Sekretariat Molotova. Muistion kirjoittivat Lebedev ja Kotov.), opis 13a, delo 291, ss. 1-4., Puhemiehistön ptk. 1.7. ks. NKP ja Suomi 1953-1962, s. 31. Samalla Molotov valtuutettiin hoitamaan Kekkosen kanssa käytävät keskustelut. Ks. myös Ralph Enckellin muistiota »PM ministeri Molotovin lounaasta 6.7.1954», JKP V:27., Ks. myös Kekkonen JKP:lle 7.7.1954, JKP, ibidem sekä Suomi, 1990, ss. 321-322.

65. Molotovin kommunikealuonnos in extenso ks. NKP ja Suomi 1953-1962. s. 32.

66. Kekkonen Paasikivelle 7.7.1954. JKP V:27. , Suomi, 1990, s. 323. Kekkosen puheen teksti in extenso ks. JKP V:27.

67. Zapis besedy s ministrom inostrannyh del Finljandii Urho Kekkonenom na vetsernem prijome v finskoi missii 6 ijulja 1954. AVPRF, fond 06 (Sekretariat Molotova), opis 13a, delo 291, ss. 6-8. Muistion laati Kotov. Ks. myös Kekkonen Paasikivelle 7.7.1954, JKP V:27., Suomi, 1990, s. 323.

68. Lebedevin muistio Zapis besedy s ministrom inostrannyh del Finljandii Urho Kekkonenom 7 ijulja 1954 goda. AVPRF, fond 06 (Sekretariat Molotova), opis 13a, delo 292, ss. 1-2., Kekkonen JKP:lle 7.7.1954, JKP V:27., Suomi, 1990, s. 324.

69. JKP:n pvk. 8.7. ja 9.7.1954. Ks. myös Gösta Engzellin Wuorelta saatuihin tietoihin pohjautuvaa raporttia Kultarannan matkasta. Engzell Helsingistä 9.7.1954. UD HP 1 Af. Lisätietoja UD sai vielä seuraavana päivänä lähettiläs Gripenbergiltä, joka kotimaasta saamiensa ohjeiden mukaisesti jätti kabinettisihteeri Lundbergille vielä Molotovin kommunikealuonnoksen tekstin. Lundbergin PM 10.7.1954. UD, ibidem. Wuoren kannanotosta ks. Jukka Nevakivi, Linnasta linnaan. Eero A. Wuoren poliittinen elämäkerta. Keuruu 1992, ss. 324-325.

70. Zorinin muistiinpano keskustelusta Kekkosen kanssa 9.7.1954. AVPRF, fond 0135 (Referentura po Finljandii), opis 38, delo 3, ss. 16-17., Urho Kekkosen muistio »PM Moskovan neuvottelujen loppuvaiheista». JKP V:27., Suomi, 1990, s. 324.

71. Skog, 1971, s. 342.

72. JKP:n pvk. 12.7.1954. Hyväksytty runkosopimus ja kommunikeateksti in extenso ks. Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet 1948-1983. Helsinki 1983, ss. 25-29. Ks. myös Kekkosen em. muistiota »PM Moskovan neuvottelujen loppuvaiheista». JKP V:27., Uino, 2000. ss. 303-307., Paasikiven ohjeiden mukaisesti lähettiläs Engzell pidettiin jatkuvasti hyvin informoituna asian kehityksestä. Engzell Helsingistä 12.7. ja 21.7.1954. UD HP 1 Af.

73. Rentola, 1990, ss. 325-326 ja siinä mainitut lähteet.

74. Kekkosen sähke 14.7.1954 JKP:n merkintöineen JKP V:27 sekä Kekkosen »PM Moskovan neuvottelujen loppuvaiheista». Ibidem., JKP:n pvk. 29.7. (16.7.) 1954., Zorinin muistio Prijom Ministra inostrannyh del Finljandii Urho Kekkonenom 14 ijulja 1954 goda. AVPRF, fond 0135 (Referentura po Finljandii), opis 38, delo 3, ss. 18-20., Suomi, 1990, ss. 326-327 ja siinä mainitut lähteet.

75. Suomi, 1990, s. 527.

76. Hanhimäki, 1996, ss. 138-140.

77. Iz dnevnika V Z. Lebedeva. Iz besedy s ministrom inostrannyh del Finljandii U.Kekkonenom 17.7.1954 g. AVPRF, fond 06, opis 13a, delo 292, s. 10., JKP:n pvk. 4.9.1954., Suomi, 1990, s. 328-329.

78. JKP:n pvk. 29.7.1954. Ks. myös Suomi, 1990, s. 229.

79. Ks. lähemmin Rentola, 1997, ss. 327-335 ja siinä mainitut lähteet sekä Lehtinen, 2002, ss. 243-246.

80. Rentola, s. 331.

81. Petersen Helsingistä 19.8.1954. UD HP 1 Af.

82. JKP:n pvk. 24.8.1954.

83. Rentola, 1997, s. 336.

84. JKP:n pvk. 13.9., 14.9., 18.9., 19.9., 25.9., 13.10. ja 18.11.1954., Rentola, 1997, ss. 335-337, 339.

85. Stjernschantz, 1993, ss. 143-151.

86. Suomi, 1990, s. 348., Virolainen, 1984, ss. 85-86., Hokkanen, 2002, ss. 289-290.

87. Hans Olav Helsingistä 1.10.1953. UD 25. 4/45.

88. Skog, 1971, s. 344., Hannes Tiainen, Tovereiden tasavalta. Jyväskylä 1997, ss. 120-121.

89. Engzell Helsingistä 9.10.1954. UD HP 1 Af., Olav Helsingistä 12.10.1954. UD 25 4/45.

90. JKP:n pvk. 5.10.1954.

91. Ibidem, 12.10.-14.10.1954., Törngrenin erosta ks. myös von Bonsdorff, 1994, ss. 333-335.

92. JKP:n pvk. 14.10.-15.10.1954.

93. Emil Skogin haastattelu 12.5.1971. L. A. Puntilan arkisto, kansio 28 A.

94. Hokkanen, 2002, ss. 289-293 ja siinä mainitut lähteet.

95. Ibidem, s. 292.

Paasikivi, presidentinvaalit ja Porkkala 1954-1956

1. Hyvämäki, 1977, ss. 414–415., Hokkanen, 2002, ss. 293-294., Virolainen, 1984, ss. 147-148.

2. Ahti Karjalaisen pvk. 17. ja 20.11.1954, Rumpunen, 1997, s. 140,141. JKP:n pvk. 19.11.1954. Ks. myös Timo Soikkanen, 2003, ss. 32-33.

3. JKP:n pvk. 15.11.-20.11.1954., Suomi, 1990, ss. 364-369 ja siinä mainitut lähteet. Virolainen, 2000, ss. 142-150. Mietteensä Wuori tiivisti hieman myöhemmin (20.11.1954) valmistuneessa muistiossaan »Tilanne N-Liiton vaiheilla», jossa hän piti Moskovan konferenssiehdotusta »erittäin vakavana». JKP V:27. Ks. myös samassa kansiossa olevaa Wuoren 7.12.1954 päiväämää muistiota konferenssin kulusta. Suomen vastauksen konseptit ym. asiakirjat samassa kansiossa.

4. Mikojanin »hurmausoffensiivin» yksityiskohdista ks. mukana olleen vt. apulaisosastopäällikkö Ralph Enckellin seikkaperäistä selontekoa JKP V:27 sekä Rentola, 1997, s. 332. Ks. myös NKP:n keskuskomitean puhemiehistön Mikojanin matkaa koskevaa päätöstä 20.11.1954 – siis heti Suomen konferenssivastauksen jälkeen – Lebedeville lähetettyine ohjeineen. NKP ja Suomi 1953-1962. ss. 37-39.

5. Rentola, ss. 351-353 ja siinä mainitut lähteet. JKP:n muistelman Kopolasta (20.12.1954) kirjoitti muistiin Kekkonen, joka levitti sitä eteenpäin kopioina.

6. Loikkasen muistion Paasikivi on kopioinut in extenso päiväkirjaansa 27.11.1954. Muistion originaali on kansiossa JKP V:27. Ks. myös Engzell Helsingistä 30.11.1954. UD HP 1 Af

7. Lebedevin luonnos on JKP:n arkistossa, kansiossa JKP V:27. Paasikiven korjaama versio sisältyy hänen päiväkirjamerkintäänsä 30.11.1954. Lopullinen, Mikojanin lähtöpäivänä 1.12.1954 vahvistettu sanamuotoon julkaistu mm. dokumenttiteoksessa Suomen ja Neuvostoliiton suhteet 1948-1983. ss. 30-31. Ks. myös Kekkonen JKP:Ile 29.11.1954. Kopio. Urho Kekkosen arkisto, kansio »Paasikivi».

8. JKP:n pvk. 14.1. ja 18.1.1955.

9. JKP:n pvk. 8.2. ja 9.3.1955. Ks. myös JKP:n keskustelua Arvi Korhosen kanssa 27.12.1954.

10. Engzell Helsingistä 7.12.1954. UD HP 1 Af.

11. Hägglöf Lontoosta 6.12.1954. UD HP 1 Af.

12. JKP:n pvk. 24.2.1955.

13. JKP:n pvk. 17.12. ja 18.12.1954., Suomi, 1990, ss. 359-364., von Bonsdorff, 1994, ss. 338-339.

14. JKP:n pvk. 16.3.-1.4.1955., Hokkanen, 2002, ss. 304-306., Suomi, 1990, aa,420-430.s

15. Gripenbergin pvk. 3.6.1954 ja 8.1.1955. Moitteen välittömänä aiheena olivat Pariisin-suurlähettilään Helon ja hänen vaimonsa Lullanin aiheuttamat, lähinnä alkoholiin liittyneet skandaalit, joihin JKP ei halunnut reagoida. Syytöksiin kontakteja vailla olleen Helon raporttien pohjautumisesta lähinnä lehdistöreferaatteihin Paasikivi oli vastannut, etteivät ne tässä suhteessa olleet huonompia kuin useimpien muidenkaan suomalaisten diplomaattien raportit.

16. Kekkosen nimeämisestä maalaisliiton ehdokkaaksi ks. lähemmin Suomi, 1990, ss. 440-443. Vesterisen käynnistä ks. JKP:n pvk. 16.12.1954.

17. Ilkka Hakalehto, Väinö Tanner. Omalla pohjalla. Helsinki 1974, s. 190., Paavolainen, 1989, s. 420.

18. JKP:n pvk. 12.2.1955.

19. Rentola, 1997, ss. 353-354 ja siinä mainitut lähteet.

20. Svento Alli Paasikivelle 18.2.1955. JKP X:6.

21. Rentola, ss. 362-363.SYP:n irrottamisesta ks. myös Timo Soikkanen, 1991, ss. 417-421.

22. JKP:n pvk. 10.3.1955., Rentola, 1997, ss. 363-364.

23. Rentola, 1997, ss. 368-370., Suomi, 1990, s. 444.

24. Suomi, 1990, ss. 444-445.

25. Arvi Korhosen muistiinpanot 1.2. ja 3.2.1955. Arvi Korhosen arkisto, kansio 1., Suomi, 1990, ss. 445-446.

26. Arvi Korhosen muistiinpanot 9.2.1955. Ibidem.

27. lbidem, 7.1.1955.

28. Jalannin kirjeet Korhoselle helmi-huhtikuussa 1955. Arvi Korhosen arkisto, kansio 7. Poika Tuomisesta ks. Panu Rajala- Hannu Rautkallio, Petturin testamentti. Juva 1994, ss. 337-347.

29. Tauno Jalanti Arvo Tuomiselle 21.5.1955. Arvo Tuomisen arkisto, kansio 4. Kekkosen vastaisesta propagandasta ks. yksityiskohtaisemmin Suomi, 1990, ss. 444-454 ja siinä mainitut lähteet sekä Hokkanen, 2002, ss. 312-322.

30. Tuominen Jalannille 11.5.1955 (Kopio), Ibidem.

31. Arvi Korhosen muistiinpanot 8.5.1955. Arvi Korhosen arkisto, kansio 1.

32. Paavolainen, 1989, ss. 442-444 ja siinä mainitut lähteet.

33. JKP:n pvk. 11.5. ja 16.5.1955.

34. JKP:n pvk. 31.5.1955., Viktor Vladimirov, Niin se oli… Muistelmia ja havaintoja kulissientakaisesta diplomaattitoiminnasta Suomessa 1954-1984. Keuruu 1997, ss. 46-48.

35. Rentola, 1997, s. 368, 371 ja siinä mainitut lähteet.

36. Engzell keskustelusta Wuoren kanssa 3.6.1955. UD HP 1 Af.

37. Rentola, ss. 371-372.

38. JKP:n pvk. 4.6.1955. Ks. myös Ahti Karjalaisen pvk. 6.6.1955. Rumpunen, 1997, s. 150.

39. lbidem, 4.6. ja 6.6.1955.

40. Fagerholm, 1977, s. 261.

41. Zubok and Pleshakov, 1996, ss. 169-171. Taubman, 2003, ss. 336-353. Itävallan valtiosopimusta koskeneesta Kremlin päätöksenteosta ks. lähemmin N S. Hruštšov, Vospominanija. Vremja, Ljudi, Vlast. 2. Moskva 1999. ss. 215-234.

42. JKP:n pvk. 11.5.1955. Kuten Fredborgin kirjeen sisältö (Fredborg Paasikivelle 5.5. – liitteenä Gripenbergin kirjeessä 7.5.1955-. JKP I:3) osoittaa, iäkkään kirjeenvaihtajan neljännesvuosisata myöhemmin kirjaama muistikuva Molotovin Porkkalan palautusta koskeneesta aloitteesta on erheellinen. Hufvudstadsbladet 6.4.1993.

43. Ks. esim. John Lewis Gaddis, We now know. Rethinking Cold War History. New York 1997, ss. 206-207, 229-230., Hruštšov, 2, 1999, ss. 248-256.

44. Hanhimäki, 1996, s. 153 ja siinä mainitut lähteet.

45. Hruštšov, 2, 1999, ss. 264-266, 607.

46. Ibidem, ss. 607-608.

47. Zorinin salamerkkisähke Lebedeville 18.7.1955 ja viimeksi mainitun vastaus 22.7.1955. NKP ja Suomi. Keskuskomitean salaisia dokumentteja. Toimittaneet V. Tšernous ja H. Rautkallio. Vaasa 1992. ss. 19-21.

48. Zorinin muistio 8.8.1955., Ibidem, s. 22.

49. Molotovin ja Ž

ukovin ehdotus päätösluonnoksineen 11.8.1955 ks. ibid. ss. 23-25.

50. Tšujev, 1991, s. 16. Ks. myös Akulov, 1996, s. 66.

51. Suomi, 1990, ss. 392-393., Uino, 2000, ss. 363-365., Ohjeet Lebedeville ks. Tšernous-Rautkallio, 1992, s. 27.

52. Suomi, 393-394. JKP:n pvk. 16.-17.8.1955. Vorosilovin kirje ja Paasikiven vastaus siihen in extenso ks. JKP:n pvk. 25.8.1955. Vuotoja varoen Paasikivi kirjoitti kirjeensä itse käsin Kekkosen toimittaessa sen Neuvostoliiton suurlähetystöön venäjäksi kääntämistä varten, minkä jälkeen Paasikivi vielä tarkasti tekstin.

53. Suomi, 1990, ss. 395-399., Ruotsin suurlähettiläälle Wuori ilmaisi pahan mielensä oman puolueensa taholta kokemastaan vastarinnasta. Sosialidemokraatit olisivat mieluummin nähneet Moskovan suurlähettiläänä porvarin kuin hänet. Engzell Helsingistä 30.4.1955. UD HP 1 Af.

54. Suomi, Ibidem., Virolainen, 2000, ss. 166-170.

55. Sohlman Moskovasta 12.9.1955. UD HP 1 Af.

56. Suomi, 1990, s. 399.,JKP:n pvk. 18.8.-14.9.1955. Kotovin Kekkoselta saama viesti Paasikiven suostumisesta YYA-sopimuksen pidentämiseen 20 vuodella ks. NKP ja Suomi, 2001, s. 65. Moskovan-matkan valmisteluasiakirjat (myös Vorosilovin kirjelmän originaali) sisältyvät JKP:n arkiston kansioon BV:2. Samassa arkistoyksikössä on Karjalan Liiton kirjelmä JKP:lle 9.9.1955 liitteineen. Ks. myös Virolainen, 1984, ss. 210-217.

57. Engzell Helsingistä 15.9.1955. UD HP 1 Af. Lähtö- sekä vastaanottoseremonioista Seutulassa ja Moskovassa ks. esimerkiksi Helsingin Sanomat 16.-17.9.1955., JKP:n pvk. 15.9.1955.

58. Olav Helsingistä 15.9.1955. UD 25 4/45., Karjalainen-Tarkka, 1989, s. 50.

59. Suomi, 1990, ss. 399-403., Skog, 1972, ss. 352-353., JKP:n pvk. 15.9.1955.

60. Skog, 1971, ss. 355-356.

61. Rentola, 1997, s. 381 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös YK-asiakirjoja JKP:n arkistossa, kansiossa JKP V:28

62. Suomi, 1990, ss. 404-406 ja siinä mainitut lähteet. Ks. erityisesti Kekkosen muistio 26.9.1955. JKP BV:2.

63. Rentola, 1997, s. 380 ja siinä mainitut lähteet.

64. Suomi, 1990, s. 406.

65. JKP:n pvk. 17.9.1955., Skog, 1972, s. 357.

66. Skog, 1971, ss. 356-357.

67. Sohlman Moskovasta 20.9.1955. UD HP 1 Af.

68. JKP:n pvk. 18.9.1955. JKP:n venäjänkielinen puhe Vorosiloville on kansiossa JKP B II:1.

69. Antti Karppinen, Mietteitä ja muistelmia urataipaleelta. (Umiiri 8/1990.)

70. Suomi, 1990, ss. 390-391,.408., Rentola, 1997, s. 380 ja niissä mainitut lähteet.

71. Keskinen, 1978, ss. 133-134.

72. Stenogramma peregovorov meždu pravitelstvennymi delegatsijami SSSR i Finljandii. 19.9.1955. 12.30 ts. AVPRF, fond 06 (Sekretariat Molotova), opis 14, papka 22, delo 365, ss. 11-23. 1950- luvun alkuvuosina Paasikivi oli sitkeästi vastustanut ehdotuksia diplomaattiedustustojen vaihdosta molempien Saksojen kanssa, mikä olisi merkinnyt niiden tunnustamista. Kun Itä-Berliinissä kauppaneuvotteluja käynyt T. H. Heikkilä erehtyi v.1950 suhtautumaan liian positiivisesti DDR:n tunnustamiseen, hän sai »suurta tyhmyyttä osoittavalla» menettelyllään Paasikiven raivostumaan. JKP:n pvk. 30.3. ja 7.5.1950. Edustustojen perustamista koskevasta viivyttelystä ks. myös JKP:n pvk. 20.7.1951 ja 5.4.1952. Kaupalliset edustustot Länsi- ja Itä-Saksaan perustettiin – ilman tunnustusta – v. 1953. Saksojen tunnustamiskysymyksestä ks. lähemmin Martti Favorin, Arkailu poliittisena linjana (HAik 2/2003).

73. Ks. esim. Konrad Adenauer, Erinnerungen 1953-1955. Hamburg 1968, ss. 476-543.

74. Emil Skogin muistiinpanot Moskovan matkalta. Emil Skogin arkisto, kansio 8, TA. Ks. myös Skog, 1972, ss. 360-361., JKP:n pvk. 19.9.1955.

75. Reinhold Svento, Ystäväni Juho Kusti Paasikivi. Porvoo 1960. s. 58.

76. Suomi, 1990, s. 409. Ks. erityisesti Kekkosen muistiota 26.9.1955. JKP BV:2.

77. Ks. lähemmin Dörte Putensen, lm Konfliktsfeld zwischen Ost und West. Finnland, der Kalte Krieg und die deutsche Frage (1947-1973). Berlin 2000, ss. 67-71 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös Rentola, 1997, s. 380.

78. JKP:n pvk. 20.9.1955.

79. Suomi, 1990, s. 412. Paasikiven kokoamat UM:n raporttijäljennökset ja lehtileikkeet Moskovan matkasta sisältyvät hänen arkistossaan kansioon JKP V:28.

80. Hans Olav Helsingistä 19.9.1955. UD 25 4/45.

81. Paasikiven radiopuhe in extenso ks. Paasikiven linja. II. Juva 1986, ss. 192-194. Ks. myös Kallenautio, 1985, s. 351.

82. Engzell Helsingistä 23.9.1955. UD HP 1 Af., JKP:n pvk. 23.9.1955.

83. Hyvämäki, 1978, s. 425., Kallenautio, 1985, ss. 351-352.

84. Hanhimäki, 1996, ss. 159-163.

85. Gripenbergin pvk. 8.10.1955.

86. Ks. edellä s. 228.

87. Suomi, 1990, ss. 468-472., Herlin, 1993, s. 276. Ks. myös Ahti Karjalaisen pvk. 6.6.1955, Rumpunen, 1997, s. 150 sekä Karjalainen-Tarkka, 1989, ss. 56-57.

88. NKP ja Suomi, 2002, ss. 68-69.

89. Suomi, 1990, s. 473.

90. Väinö Leskisen haastattelu. L. A. Puntilan arkisto, kansio 23. Ks. myös Lasse Lehtinen, Aatosta jaloa ja alhaista mieltä. Juva 2002, ss. 263-264 sekä Keskinen, 1978, ss. 135-136.

91. JKP Kekkoselle 27.12.1955. Urho Kekkosen arkisto, kansio »Paasikivi».

92. JKP Fagerholmille 28.12.1955. K.-A. Fagerholmin arkisto, kansio 8, TA.

93. Hokkanen, 2002, ss. 322-323.

94. Rentola, 1997, ss. 387-401 ja siinä mainitut lähteet.

95. Olav Helsingistä 20.1.1956, UD 25 A 45.

96. JKP:n pvk. 26.1.1956., Suomi, 1990, ss. 418-420. Luovutuspöytäkirjan allekirjoitustilaisuutta koskevan kommunikean teksti ks. asiakirjajulkaisua Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet 1948- 1983. Helsinki 1983, ss. 135-136. Samassa niteessä on painettu myös syyskuun 1955 sopimustekstit sekä vierailukommunikea. lbidem, ss. 35-41. Porkkalan tukikohdan purkamisesta ks. lähemmin Jari Leskinen Pekka Silvast, Suljettu aika. Porkkala Neuvostoliiton sotilaallisena tukikohtana 1944- 1956. Juva 2001, ss. 311-317.

97. Vladimirov, 1993, ss. 49-51.

98. C. O. Frietschin päiväkirjamerkintä keskustelusta Poika Tuomisen kanssa 12.11.1954. C. O. Frietschin arkisto, kansio 30, KA.

99. Johannes Virolainen, Muistiinpanoja ja myllykirjeitä. Keuruu 1984, s. 51., Max Jakobson, Vallanvaihto. Keuruu 1992, s. 50.

100. Vaalitoimituksesta ja siihen liittyneistä neuvotteluista ks. lähemmin JKP:n pvk. 15.2.1955., Rentola, 1997, ss. 398-411., Suomi, 1990, ss. 482-497., Hokkanen, 2002, ss. 328-331., Skog, 1972, ss. 375-377., Tuomioja, 1986, ss. 280-287., Saukkonen, 1973., ss. 248-257. Herlin, 1993, ss. 177-179. Erityisesti Tervon roolista ks. myös Lehtinen, 2002, ss. 273-274.

101. Suomi, 1990, s. 497 ja siinä mainitut lähteet.

102. JKP:n pvk. 15.2.1956., Tuomioja, 1986, ss. 285-287., Saukkonen, 1973, ss. 256-257.

103. Uusi Suomi 17.2.1956.

104. Urho Kekkosen päiväkirjat. 2. Toimittanut Juhani Suomi. Keuruu 2003. s. 375. (1.1.1968).

105. Svento, 1960, s. 103.

106. Arvo Salmisen muistelmat. (Käsikirjoitus, ss. 93-99.) PTA.

107. Eelis Gulin, Elävä tuokio J. K. Paasikiven seurassa. (Suomen Kuvalehti 1/1957.)

108. Puheen teksti ks. Paasikiven linja, II, 1986, ss. 213-214.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.