LÄHDEVIITTEET

YYA-SOPIMUKSEN JÄLKEEN
Kaksijakoinen maailma ja Suomen hallituksenvaihdos 1948

1. Pohjois-Atlantin liiton synnystä ja sen Skandinaviaa koskevasta ulottuvuudesta ks. esim. Magne Skodvin, Norden eller Nato? Utenriksdepartementet og alliansespörsmålet 1947-1949. Oslo 1971., Geir Lundestad, America, Scandinavia, and the Cold War 1945-1949. New York 1980., Krister Wahlbäck, De skandinaviska försvarsförbundsförhandlingarna 1948-1949. (Kari Selenin juhlakirja. Helsinki 2000.) Passim. Ks. myös Pekka Visuri, Puolustusvoimat kylmässä sodassa. Suomen puolustuspolitiikka vuosina 1945-1961. Juva 1994. ss. 83-85 sekä Henrik Meinander, Turvallisuuden retoriikkaa. Nato-keskustelun kiemuroita Suomessa ja Ruotsissa. (Tieteessä tapahtuu 8/2002) ss. 6-7.

2. G. P. Muraško, A. F Noskova, Sovjetskoje rukovodsrvo i polititseskije protsessy T. Kostova i L. Rajka (Po materialam sovjetskih arhivov).( Stalinskoje desjatiletije holodnoi voiny. Fakty i gipotezy.) Moskva 1999. ss. 23-33.

3. N. I. ]egorova, Jevropeiskaja bezopasnost i »ugroza» Nato v otsenkah stalinskogo rukovodstva. (Stalinskoje desjatiletije holodnoi voiny.) Moskva 1999. ss. 64-68.

4. Afanasjev ja Abramov Molotoville 6.1.1949. (Sovjetsko-norvezskije otnosenija 1917-1955. Sbornik dokumentov. Moskva 1997. ss. 457-458.)

5. Afanasjevin muistio 29.1.1949. Ibidem. ss. 458-459.

6. M. L. Korobotškin, Vizit E. Gerhardsena v Moskvu. Iz istorii sovjetsko-norvezskih otnosenii v pervoi polovine 50-h godov. (Stalinskoje desjatiletije holodnoi voiny. Fakty i gipotezy.) Moskva 1999. ss. 98-99.

7. Jussi M. Hanhimäki, Rinnakkaiseloa patoamassa. Yhdysvallat ja Paasikiven linja 1948-1956. Saarijärvi 1996, ss. 64-74 ja siinä mainitut lähteet.

8. JKP:n pvk. 31.1., 2.2. ja 7.2.1949.

9. G. A. Gripenberg Carl Enckellille 19.2. ja 24.2.1949. Carl Enckellin arkisto, kansiot 108 ja 3. JKP:n pvk. 21.2. ja 23.2.1949.

10. Sohlman Moskovasta 10.4.1949. UD HP lEr. Ks. myös J. Raymond Ylitalo, Vaaran vuosilta 1950-luvulle. Keuruu 1979. ss. 161-162.

11. Bo Petersson, Med Moskvas ögon. Bedömningar av svensk urrikespolitik under Stalin och Chrusjtjov. Smedjebacken 1994, s. 86 ja siinä mainitut NL:n ulkoministeriön asiakirjat. Ks. myös Olof Kronvall Sweden’s Reactions to the Porkala Agreement and the »Night Frost». (Security and lnsecurity. Perspectives on Finnish and Swedish Defence and Foreign Policy. Edited by Gunnar Arteus andJukka Nevakivi.) Stockholm 1997, ss. 57-60.

12. JKP:n pvk. 12.-13.7.1948.

13. Ibidem, 19.7.1948.

14. JKP:n pvk. 22.7.1948.

15. JKP:n pvk. 22.7.-24.7.1948.

16. Hannu Soikkanen, Kansandemokratioiden muodostumisen vaikutus Suomen sosiaalidemokraatteihin. (Suomi, Itä ja Länsi. Tuomo Polvisen juhlakirja.) Juva 1991, ss. 287-288. Ks. myös JKP: n pvk. 2.6.1948.

17. Listan kokoonpano oli seuraava: Pääministeri K-A. Fagerholm, ulkoasiainministeri Carl Enckell, oikeusministeri Tauno Suontausta, sisäasiainministeri Aarre Simonen, puolustusministeri Emil Skog, valtiovarainministeri Onni Hiltunen, opetusministeri R. H. Oittinen, maatalousministeri Matti Lepistö, toinen maatalousministeri Jussi Raatikainen, kulkulaitosministeri Onni Peltonen, toinen kulkulaitosministeri Erkki Härmä, kansanhuoltoministeri Onni Toivonen, kauppa- ja teollisuusministeri Uuno Takki, sosiaaliministeri Waldemar Liljeström, toinen sosiaaliministeri Tyyne Leivo-Larsson, salkuton ministeri Aleksi Aaltonen.

18. Fagerholmin hallituksen muodostamisesta ks. lähemmin JKP:n pvk. 22.7.-29.7.1948. , Hannu Soikkanen, Kohti kansanvaltaa. 3. 1944-1952. Eno 1991. ss. 261-272., Emil Skog, Sosialisti ja patriootti muistelee. Porvoo 1971. ss. 252-257., Kari Hokkanen, Maalaisliitto sodan ja vaaran vuosina 1939-1950. Keuruu 1996. ss. 411-420. , Juhani Suomi, Vonkamies. Urho Kekkonen 1944-1950. Keuruu 1988. ss. 374-385. , Kimmo Rentola, Niin kylmää että polttaa. Kommunistit, Kekkonen ja Kreml 1947-1958. Keuruu 1997. ss. 55-57 ja niissä mainitut lähteet. Ks. myös Enckellin muistiinpanot 27.7.1948. Carl Enckellin arkisto, kansio 105.

19. Matti Lepistön haastattelu. L. A. Puntilan arkisto, kansio 28 A.

20. JKP:n pvk. 29.7.1948.

21. JKP:n pvk. 13.9.1948. Ks. myös muistiota 29.9.1948. JKP B V:1.

22. JKP:n pvk. 30.7.1948.

23. Hallituksen iltakoulun ptk. 4.8.1948. K.-A. Fagerholmin arkisto, kansio 13. TA:, v. Otter Grafströmille 11.8.1948. UD HP 1 Af. Paasikiven kannanotosta ks. JKP:n pvk. 5.8.1948. Kommunistien asenteesta ks. myös Leppänen, 1994, ss. 452-466.

24. Hertta Kuusinen O. W. Kuusiselle 25.10.1948. Hertta Kuusisen arkisto, kansio 3A, Kansan arkisto.

25. Hyvämäki, 1978, ss. 327-328 ja siinä mainitut lähteet.

26. lbidem, s.329.

27. »Literaturkan» ja Novoje Vremjan tekstit ovat kokonaisuudessaan Paasikiven arkistossa, kansiossa JKP V:23. SKP:sta ks. Rentola, 1997, ss. 58-67.

28. JKP:n pvk. 13.8.1948.

29. Ibidem, 19.8.1948.

30. JKP:n pvk. 20.8.1948.

31. JKP:n pvk. 20.8.1948.

32. Savonenkov Moskovaan 16.8.1948. AVPRF, fond 0135, opis 32, delo 6, ss. 118-122., JKP:n pvk. 5.8., 6.8., 30.8. ja 5.9. 1948.

33. JKP:n pvk. 20.8. ja 21.8.1948.

34. JKP:n pvk. 26.8.1948.

Fagerholmin selustatukena

1. Suomen Kuvalehdessä 14.8.1948 julkaisemassaan »Veljenpojan» pakinassa »Uusi huoneenhallitus» Kekkonen asettikin sanansa huomattavasti pidättyvämmin: »Hallituksen muodostamisessa… on kieltämättä tullut esille sosiaalidemokraattien rohkeaa laskelmointia, ja meidän tulee vain toivoa sitä, että siinä ei ole ollut uhkarohkeutta.» Savonenkovin ja Kekkosen keskustelusta 4.9.1948 ks. J. Pakkasen laatimaa muistiota AVPRF, fond 0135, opis 32, delo 6, ss. 135-137. Fagerholmin väite Paasikivelle Kaijalaisen kirjoituksen syntymisestä tilaisuudessa, jossa sen tekijä oli ollut »ryypiskelemässä kommunistien kanssa», ei näin ollen pidä paikkaansa. Ks. myös Rentola, 1997, s. 67.

2. Muistio Savonenkovin keskustelusta John Österholmin ja Nils Meinanderin kanssa 17.9.1948. AVPRF, fond 0135, opis 32, delo 6, ss. 149-151.

3. Muistiinpanot Hella Wuolijoen keskusteluista 1. G. Sysojevin kanssa 20.9. sekä Sysojevin ja A.N. Fjodorovin kanssa 22.9.1948. AVPRF, fond 0135, opis 32, delo 6, ss. 155-156, 166-169., Rentola, 1997, SS. 67-68.

4. JKP:n pvk 23.9. ja 26.9.1948.

5. Ks. RGASPI, food 558, opis 11, delo 112 (Perepiska Stalina LV. vo vremja otpuskov) s. 10.

6. Muistio Savonenkovin keskustelusta Enckellin kanssa 23.9.1948. AVPRF, fond 0135, opis 32, delo 6, ss. 173-174. Soikkanen, 1991, s. 287., JKP:n pvk. 26.9.1948., Hyvämäki, 1978, s. 330 ja siinä mainitut lähteet. Savonenkov luki sanottavansa koneellakirjoitetusta, allekirjoittamattomasta paperista, jonka hän Enckellin pyynnöstä luovutti tälle. Ks. Enckellin muistiinpanoa 23.9.1948. Carl Enckellin arkisto, kansio 105., Simosen selvitys ks. eduskunnan ptk. 30.9.1948, ss. 171-183.

7. Valmistelusta ks. Leppänen, 1994, s. 543.

8. Lähetystösihteeri Pakkasen muistio Savonenkovin ja Pekkalan keskustelusta 1.10.1948. AVPRF, food 0135, opis 32, delo 6, ss. 175-177.

9. AVPRF, fond 0135, opis 32, delo 6, ss. 178-179, Rentola, 1997, ss. 69-70.

10. JKP:n pvk. 4.10. ja 5.10.1948., V. J. Sukselainen, Halusin valtiomieheksi. Hämeenlinna 1997. ss. 247-248.

11. JKP:n pvk. 1.10. ja 6.10.1948.

12. Hertta Kuusinen O. W Kuusiselle 25.10.1948. Hertta Kuusisen arkisto, kansio 3A, Kansan arkisto.

13. Suomi, 1988, ss. 389-391. Paasikiven Kekkoseen kohdistuvasta epäluulosta ks. Enckellin muistiinpanot 26.9.1948. Carl Enckellin arkisto, kansio 105.

14. JKP:n pvk. 5.10.1948. Muistelmissaan Sukselainen pyrkii antamaan esiintymisestään huomattavasti määrätietoisemman kuvan. Sukselainen, 1997, s. 248.

15. Kekkonen JKP:lle 5.10.1948. JKP BV:1., JKP Kekkoselle idem. JKP:n pvk. 5.10.1948. Kirjeiden sisältöä, jota Juhani Suomi on teoksessaan (1988, ss. 391-393) yksityiskohtaisesti selostanut, ei tässä enää toisteta.

16. Rentola, 1997, s. 70.

17. Gripenbergin pvk. 5.10. ja 7.10.1948.

18. JKP:n pvk. 20.10.1948. Kekkosen kirjeen Paasikivi saattoi myös Fagerholmin tietoon.

19. Gripenbergin pvk. 4.10.1948.

20. JKP:n pvk. 7.10.1948., Rentola, 1997, s. 71.

21. Rentola, 1997, ss. 71-73 ja siinä mainitut lähteet.

22. Ks. Liite 1., Iltakoulun ptk. 18.10.1948. K.-A. Fagerholmin arkisto, kansio 13.

23. Fagerholmin hallituksen talouspolitiikasta ks. lähemmin Hyvämäki, 1978, ss. 332-334 ja siinä mainitut lähteet.

24. Esitelmä Hietalahden (Helsinki) Lions Clubissa 11.4.1972. K.-A. Fagerholmin arkisto, kansio 1.

25. Ks. esim. JKP:n keskusteluja Sakari Tuomiojan kanssa 18.10. ja 19.10.1948. JKP:n pvk. idem.

26. JKP V:23.

27. Valpon lakkauttamisesta ja Supon perustamisesta ks. Juha Pohjonen, Suojelupoliisi – sisäisen turvallisuuden takaaja. (Isänmaan puolesta. Suojelupoliisi 50 vuotta. Toimittaneet Matti Simola ja Tuulia Sirvio.) Jyväskylä 1999. ss. 69-79, 214-215 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös JKP:n pvk. 18.8., 19.8., 26.8.1948 ja 6.4.1949.

28. Warrenin raportti keskustelusta Scottin kanssa 10.9.1948. S. D. 860d. 00/9-1048. Ks. myös JKP:n pvk. 9.9.1948. Ks. myös Enckellin muistiinpanoa keskustelusta Scottin kanssa samana päivänä. Carl Enckellin arkisto, kansio 105 sekä Lehtinen, 2002, s.164.

29. Arabian selkkauksesta ja syksyn 1948 lakkoliikkeestä ks. lähemmin Leppänen, 1994, ss. 526- 587., Soikkanen, 1991, ss. 294-303. Paasikiven roolista ks. JKP:n pvk. 13.10., 22.10.-31.10., 4.11., 8.11. ja 12.11.1948.

30. Samaan ryhmään voidaan lukea myös Helsingin Hippodromin ns. sirkusvälikohtaus, jonka yhteydessä kaksi neuvostokansalaista tuli pidätetyksi. Vaikka asianomaiset pian vapautettiinkin, asiasta käytiin noottienvaihtoa kevääseen 1949 saakka. Ks. Hyvämäki, 1978, ss. 330-331., JKP:n pvk. 5.11., 7.11. ja 7.12.1948 sekä materiaalia kansiossaJKP V:23. Ks. myös kabinettisihteeri Sven Dahlmanin muistiota keskustelusta lähettiläs Gripenbergin kanssa 8.12.1948. UD HP 1 Af.

31. Juhani Paasivirta, Suomi ja Eurooppa 1939-1956. Hämeenlinna 1992, ss. 380-381.

32. JKP:n lausunto Kekkoselle 11.11.1948. JKP:n pvk. idem.

33. JKP:n pvk. 4.11.1948 ja Zetterberg, 1995, ss. 118-119 sekä niissä mainitut lähteet. Keskustelusta Kihlbergin kanssa ks. myös JKP:n pvk. 2.6.1948 sekä Otto Johansson Helsingistä 8.6.1948, UDHP lAf.

34. JKP:n pvk. 28.11.1948.

35. Johansson Helsingistä 1.12. ja 10.12.1948. UD HP 1 Af.

36. Johansson Helsingistä 11.12.1948. UD HP 1 Af.

37. Bromarvin puheen teksti ao. osaltaan ks. esim. Zetterberg, 1995, s. 122.

38. Hyvämäki, 1978, s. 330 ja Rentola, 1997, ss. 79-80 ja niissä mainitut lähteet. Ks. myös Johan Nykopp Enckellille 19.11.1948. Carl Enckellin arkisto, kansio 5 sekä Uuno Takki K.-A. Fagerholmille 25.11.1948. JKP 1:10., JKP:n pvk. 2.12.1948.

39. Rentola, 1997, ss. 75-78 ja siinä mainitut lähteet.

40. JKP:n pvk. 17.12.1948.

41. Juho Pakkasen laatimat muistiot 21.10. (Urho Kekkonen ja Juho Niukkanen) 25.10. (Sakari Tuomioja) ja 22.12.1948 (Ralf Törngren). AVPRF, fond 0135, opis 32, delo 6, ss. 194-196, 199- 202, 240-241., JKP:n pvk. 1.11.1948., Rentola, 1997, ss. 73-75.

42. JKP:n pvk. 2.11.1948., Leppänen, 1994, ss. 587-591.

43. Ibidem, 16.ll.1948ja8.l.1949.

44. Sihvon muistiot, jotka Paasikivi luovutti Carl Enckellille, ovat tämän arkistossa, kansiossa 108. Ks. myös Visuri, 1994, ss. 88-90.

45. Paasikiven linja. Juho Kusti Paasikiven puheita ja esitelmiä vuosilta 1944-1956. Porvoo 1986. s. 114.

46. JKP:n pvk. 30.10., 2.12.1948 sekä 10.1.1949., Gripenberg Enckellille 19.2.1949. Carl Enckellin arkisto, kansio 108.

47. JKP:n pvk. 28.12.1948.

48. Ks. lähemmin Hyvämäki, 1978, ss. 332-335., JKP:n pvk. 30.11. ja 21.12.1948.

49. Hyvämäki, 1978, ss. 336-338., Iltakoulun ptk. 18.10.1948. K.-A. Fagerholmin arkisto, kansio 13.

50. JKP:n pvk. 25.9.1947., Lauri Aho JKP:lle 18.10.1947. JKP 1:1. Ks. myös JKP Lauri Aholle 4.7.1953. Lauri Ahon arkisto, kansio 4, KA.

51. JKP:n pvk. 1.11., 5.11. ja 30.11.1948. Ks. myös JKP:n lausuntoa Arvi Korhoselle ibidem, 2.12.1948. Korsholman läänistä ks. myös Göran von Bonsdorff, Svenska folkpartiet 1939-1956. Ekenäs 1994, ss. 218-225.

52. Hyvämäki, 1978, s. 338 ja siinä mainitut lähteet., JKP:n pvk. 18.2., 7.8., 1.11. ja 5.11.1948 sekä 28.4., 2.5. ja 3.5.1949. Merikoivistosta ks. myös v. Bonsdorff, 1994, ss. 215-218.

53. Ks. Soikkanen, 1991, ss. 276-278 ja siinä mainitut lähteet.

54. JKP:n pvk. 15.12.1948., Lasse Kangas, Vihtori Vesterinen. Paasikiven ministeri. Jyväskylä 1998, ss. 348-350., Hokkanen, 1996, ss. 430-431. Ks. myös Juho Koiviston haastattelua. L. A. Puntilan arkisto, kansio 22, KA.

55. JKP:n pvk. 29.11.1948. Puheen tekstiin extenso ks. Paasikiven linja, II, 1986, ss. 111-112.

56. Urho Kekkonen, Akateemikoista. (Suomen Kuvalehti 13.3.1948.) SKDL:n kampanjasta ks. Kalevi Kalemaa, Sylvi-Kyllikki Kilpi. Sörnäisten tyttö. Juva 1992, ss. 252-255. Myöhemmin (lokakuussa 1954) tavatessaan Nevanlinnan Kekkonen myönsi olleensa tämän kohdalla väärässä. »Nevanlinnan kysyttyä syytä Kekkosen aikaisempaan kielteiseen suhtautumiseen hän sai kuulla Kekkosen pitäneen Nevanlinnaa mahdollisena poliittisena kilpailijanaan». Akateemikko ei peitellyt hämmästystään. Ks. Olli Lehto, Korkeat maailmat. Rolf Nevanlinnan elämä. Keuruu 2001. s. 240.

57. Arvi Korhonen, Akatemia ja Kekkonen. (Suomen Kuvalehti 20.3.1948.)

58. Suomi, 1988, s. 331.

59. Ks. Polvinen-Heikkilä-Immonen, 1992, s. 84.

60. JKP:n pvk. 25.3.1948. Paasikiven käyttämät asiakirjat ovat hänen arkistossaan kansiossa JKP V:62.

61. Hokkanen, 1996, s. 431.

62. JKP:n pvk. 8.1. ja 27.1.1948.

63. Muistiot keskusteluista 1. G. Sysojev – V. J. Sukselainen 2.2.1949 sekä A. N. Fjodorov – Ralf Törngren 18.2.1949. AVPRF, fond 0135, opis 33, delo 6, ss. 9-10, 20-21.

64. Hyvämäki, 1978, s. 346., Hokkanen, 1996, ss. 431-432 ja niissä mainitut lähteet. JKP:n pvk. 23.2.1949.

65. JKP:n pvk. 25.2., 3.3. ja 11.3.1949., Hokkanen, 1996, s. 432. Ks. myös Fagerholmin muistiota 3.3.1949, JKP V:67 sekä Wuori Fagerholmille 10.3.1949, K.-A. Fagerholmin arkisto, Åbo Akademin kirjasto.

66. Lepistö, 1983, ss. 192-193. Ks. myös Emil Skogin haastattelulausuntoa 26.4.1971. L. A. Puntilan arkisto, kansio 28A.

67. Ditleff Helsingistä 6.3.1949. UD 25 4/45

68. JKP:n pvk. 30.3.1949., Sosiaalidemokraattisen lehdistön tukemana Fagerholm oikoi kommunistien väitteitä julkisissa puheissaan ja myös eduskunnan puhujapöntöstä käsin. Ks. esimerkiksi pääministeri Fagerholmin puheenvuoroja vuoden 1948 tulo- ja menoarvion lähetekeskustelussa 30.9.1948 sekä hänen vastatessaan kommunistien välikysymykseen 5.10.1948. Eduskunnan ptk. idem, ss. 165-171, 212-215.

69. Muistio Kekkosen ja Savonenkovin tapaamisesta 12.3.1949. AVPRF, fond 0135, opis 33, delo 6, ss. 48-49., Rentola, 1997, s. 84.

70. Soikkanen, 1991, s. 292 ja siinä mainitut lähteet.

71. Hokkanen, 1996, ss. 433-434, Soikkanen, 1991, ss. 341-342 ja niissä mainitut lähteet. Kekkosen osuudesta kevään 1949 tapahtumiin ks. erityisesti Suomi, 1988, ss. 402-412., Max Jakobson, Vallanvaihto. Keuruu 1992, ss. 46-47.

72. Rentola, 1997, s. 76 ja siinä mainitut lähteet.

73. JKP:n pvk. 29.1.1949.

74. Maxim Korobochkin, Soviet Policy Toward Finland and Norway, 1947-1949. (Scandinavian Journal of History 20) ss. 197-198 ja siinä mainitut MID:n lähteet. Hella Wuolijoen erottamisesta ks. lähemmin Timo Vihavainen, Sodan ja vaaran vuodet. (Yleisradion historia 1926-1956.) 1. Juva 1996. ss. 291-302. Ks. myös Jukka Nevakivi, Miten Kekkonen pääsi valtaan ja Suomi suomettui. Keuruu 1996, ss. 42-45.

75. Rentola, 1997, ss. 92-94 ja siinä mainitut lähteet.

76. Ks. lähemmin esimerkiksi Juhani Salminen, Kemi 1949. Suomen kohtalon ratkaisu. Jyväskylä 1995, Passim., Leppänen, 1994, ss. 651-678., Soikkanen, 1991, ss. 303-310., Rentola., 1997, ss. 94-107.

77. JKP:n pvk. 13.8. (3.8.) ja 19.8.1949.

78. Rentola., 1997, ss. 100-101 ja siinä mainitut lähteet.

79. JKP:n pvk. 12.8.-26.8.1949.

80. lbidem, 7.9.1949.

81. Ibidem, 19.8.1949.

Paasikivi ja »sotasyyllisten» vapauttaminen

1. Polvinen–Heikkilä–Immonen, 1999, s. 187, 206 ja siinä mainitut lähteet.

2. JKP:n pvk. 26.2. ja 2.3.1947.

3. JKP:n pvk. 4.3.1947., Tarkka, 1977, ss. 223-224.

4. Tyko Reinikka Eino Pekkalalle 14.5.1947 (kopio) ja J.K.Paasikivelle 16.5.1947 sekä JKP:n pikakirjoitusmuistiinpano keskustelustaan Eino Pekkalan kanssa 20.5.1947. JKP 1:9.

5. Asiakirjat kansiossa JKP V:8. Ks. myös JKP:n pvk. 25.9. ja 3.10.1947.

6. JKP:n pvk. 3.10.1947.

7. JKP V:8., JKP:n pvk. 4.12.1947., Tarkka, 1977, s. 225 ja siinä mainitut lähteet., Valentin Soine, Poliisimiehenä ja vankeinhoitajana. Muistelmakäsikirjoitus. s. 147. KA.

8. JKP:n pvk. 19.1.1948.

9. JKP:n pvk. 22.4.1948. Ks. myös Kyösti Haatajan keskustelua JKP:n kanssa viikkoa myöhemmin. lbidem 28.4.1948.

10. JKP:n pvk. 30.4. ja 1.6.1948., Enckellin muistiinpanot 30.4.1948. Carl Enckellin arkisto, kansio 105.

11. Ibidem, 4.9.1948., Tarkka, 1977, s. 225.

12. JKP:n pvk. 26.8.1948. Jo Pekkalan hallituksen aikana Paasikivi oli keskustellut asiasta sosiaalidemokraattien Aleksi Aaltosen ja Väinö Leskisen sekä maalaisliiton Urho Kekkosen kanssa. Kaikki nämä kolme henkilöä suosittelivat tuolloin asian lykkäämistä vaalien jälkeiseen aikaan. lbidem, 15.10. ja 8.12.1947.

13. Paavolainen, 1989, ss. 389-390., Soikkanen, 1991, s. 288., Suomi, 1988, s. 396 ja niissä mainitut lähteet.

14. JKP:n pvk. 25. ja 27.11.1948. Ks. myös Otto Johansson Helsingistä 10.12.1948. UD HP 1 Af.

15. Ibidem, 27.11. ja 3.12.1948. Tannerin puheista ks. Paavolainen, 1989, ss. 390-393.

16. Ibidem, 21. ja 28.12.1948.

17. JKP:n pvk. 9.1. ja 10.1.1949.

18. Prof. Soisalon oikeusministeri Suontaustalle 21.12.1948 osoittama lausunto. Carl Enckellin arkisto, kansio 105. Ks. myös JKP:n pvk. 22.12.1948.

19. JKP:n pvk. 23.12.1948.

20. Ibidem, 11.2.1949.

21. Turtola, 1994, s. 338 ja siinä mainitut lähteet.

22. Ibidem,. JKP:n pvk. 17.3., 18.3., 23.3., 6.5. ja 16.5.1949.

23. JKP:n pvk. 19.3. ja 30.3.1949.

24. Ibidem, 20.3.1949.

25. JKP:n pvk. 23.3., 25.4. ja 29.4.1949. Soisalon ja Ollonqvistin lausunnot ks. K.-A. Fagerholmin arkisto, kansio 17.

26. Ibidem, 23.3. ja 30.3.1949.

27. JKP:n pvk. 24.3.1949.

28. JKP:n kommunikeateksti ks. JKP V:8. Ks. myös JKP:n pvk. 26.3.1949.

29. JKP:n pvk. 29.3. ja 4.4.1949. Ks. myös Bergin selityskirjelmiä Paasikivelle 1.4.1949, JKP I:1 ja hänelle niinikään soittaneelle Fagerholmille 30.3.1949. K.-A.Fagerholmin arkisto. Åbo Akademin kirjasto.

30. Ks. kirjeenvaihtoa K.-A.Fagerholmin arkiston kansiossa 17. Ks. myös JKP V:8 sekä Tarkka, 1977, s. 281.

31. Emil Skog, Sosialisti ja patriootti muistelee. Porvoo 1971, ss. 294-295.

32. JKP:n pvk. 13.4.1949., Soikkanen, 1991, ss. 288-289. Esittelijästä ks. Ilkka Hakalehto, Väinö Tanner. Omalla linjalla. Helsinki 1974. s. 52.

33. Iltakoulun ptk. 20.4.1949. K.-A. Fagerholmin arkisto, kansio 14. TA.

34. Iltakoulun ptk. 18.5.1949. Ibidem. Enckellin kielteisestä suhtautumisesta Tannerin valitsemiseen Elantoon ks. myös Paavolainen, 1989, ss. 383-384.

35. JKP:n pvk. 18.5.1949.

36. JKP:n pvk. 19.5.1949. Valtioneuvoston pöytäkirja 19.5.1949. Paasikiven sen luonnokseen käsin kirjoittama lisäys käy ilmi hänen arkistokappaleestaan kansiossa JKP V:8. Samassa kansiossa on hänen hyväksymänsä kommunikeateksti. Ks. myös Tarkka, 1977, ss. 225-226 ja siinä mainitut lähteet.

37. Myöhemmin sairaalasta kotiin päässeen ja v. 1956 kuolleen Rytin elämän hiljaisista loppuvuosista ks. Turtola, 1994, ss. 339-349.

38. JKP:n pvk. 30.5., 23.6. ja 8.7.1949.

Presidentinvaaleja kohti

1. JKP:n pvk. 27.1.1949.

2. Ibidem, 20.10.1948.

3. JKP:n pvk. 20.3. ja 29.4.1949.

4. Kokoomuspuolueen keskusliiton vuosikokouksen pöytäkirja 25.4.1949 ja sen liitteenä oleva Salmisen puheteksti. Keskusliitto. Cba 5. Pöytäkirjat 1947-1950. Porvarillisen työn arkisto (PTA). Ks. myös Paavo Hirvikallio, Tasavallan presidentin vaalit Suomessa 1919-1950. Porvoo 1958. s. 143.

5. JKP:n pvk. 1.5.1949.

6. Otto Johanssonin selonteko keskustelustaan K.-A. Fagerholmin kanssa 19.4.1949. UD HP 1 Af.

7. Leppänen, 1994, ss. 741-742 ja siinä mainitut lähteet.

8. Hirvikallio, 1958, s. 142, 210.

9. Hokkanen, 1996, ss. 436-437., Suomi, 1988, ss. 422-426.

10. JKP:n pvk. 2.5.1949.

11. Suomi, 1988, s. 426.

12. JKP:n pvk. 23.5. ja 26.5.1949. Koko Fagerholmin hallituksen ajan Paasikiven päiväkirjassa voidaan havaita tyytymättömyydenilmaisuja kotimaan kommunistien ja Neuvostoliiton lehdistön kirjoituksia kohtaan.

13. JKP:n pvk. 28.5.1949.

14. JKP:n pvk. 20.9.1949. Ks. myös JKP K. J. Ståhlbergille 8.10.1949. Kirje painettuna JKP:n päiväkirjassa, idem.

15. JKP:n pvk. 15.6.1949.

16. Hokkanen, 1996, s. 438.

17. JKP:n pvk. 18.9.1949.

18. Hokkanen, 1996, ss. 438-439.

19. lbidem, ss. 439-440.

20. SDP:n puoluetoimikunnan ptk. 30.9.1949. TA.

21. Kokoomuspuolueen valtuuskunnan työvaliokunnan ptk. 4.10.1949. PTA., Hirvikallio, 1958, s. 144.

22. Maalaisliiton kannanotoista ks. yksityiskohtaisemmin Suomi, 1988, ss. 432-436 ja Hokkanen, 1996, ss. 440-441 sekä niissä mainitut lähteet. Ks. myös kokoomuspuolueen valtuuskunnan työvaliokunnan ptk. 6.10. ja 7.10.1949 sekä Arvo Salmisen selontekoa kokoomuspuolueen keskusliiton kokouksessa 6.11.1949. Liite n:o 3 keskusliiton pöytäkirjaan, idem. PTA. Ks. myös Rentola, 1997, s. 108.

23. JKP:n pvk. 6.10. ja 8.10.1949.

24. Leppänen, 1994, ss. 742-747 ja siinä mainitut lähteet.

25. JKP:n pvk. 11.10.1949.

26. K. J. Ståhlberg JKP:lle 6.10. ja 14.10.1949. JKP 1:10., JKP Ståhlbergille 12.10.1949. JKP:n pvk. idem. Alkuperäinen kirje on K. J. Ståhlbergin arkistossa, kansiossa 18. Ks. myös muistiinpanoa keskustelusta Ståhlbergin kanssa 18.10.1949. JKP:n pvk. idem.

27. SDP:n puoluetoimikunnan ptk. 18.10. ja 28.10.1949., Hannu Soikkanen, 1991, ss. 360-362., Hirvikallio, 1958, ss. 144-145.

28. K-A. Fagerholm, Puhemiehen ääni. Helsinki 1977, s. 269.

29. Hirvikallio, 1958, s. 145 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk. 27.10.1949. PTA., Rentola, 1997, s. 109.

30. Ibidem, 1958, ss. 146-147.

31. Maalaisliiton vaalikampanjasta ks. lähemmin Suomi, 1988, ss. 438-447., Hokkanen, 1996, ss. 441-444. Ks. myös Johannes Virolainen, Valtioneuvos muistelee. Yhteistyöni Urho Kekkosen kanssa vuosina 1933-1981. Keuruu 2000, ss. 102-103.

32. JKP:n pvk. 18.11.1949.

33. Gripenbergin pvk. 18.10.1949., JKP:n pvk. 16.10., 18.11. ja 24.11.1949 sekä 8.1.1950., Suomi, 1988, s. 439, 442-443.

34. Hokkanen, 1996, s. 444., Suomi, 1988, ss. 443-445., Soikkanen, 1991, ss. 362-363.

35. Suomi, 1988, ss. 446-447., Rentola, 1997, ss. 109-110, 115-116 ja niissä mainitut lähteet. Kommunistien lehdistöpropagandasta ks. myös Hirvikallio, 1958, s. 143,210.

36. JKP:n pvk. 3.1., 4.1., 9.1. ja 14.1.1950. Ks. myös Leppänen, 1994, ss. 754-755.

37. JKP:n pvk. 9.1.1950.

38. JKP:n pvk. 8.8.1949. Ks. myös ibid. 28.7., 31.7., 15.8. ja 11.9.1949.

39. JKP:n pvk. 19.8.1949. Ks. myös Fagerholm Fredrik Valrosille 27.1.1950. Kopio. K.-A. Fagerholmin arkisto, Aho Akademin Kirjasto.

40. lbidem, 14.1.1950.

41. Gripenbergin pvk. 8.10.1949., Enckellin muistiinpanot 10.5. ja 23.12.1949. Carl Enckellin arkisto, kansio 108., JKP:n pvk. 4.7. ja 22.7.1948 sekä 20.3. 5.5. 20.12. ja 26.12.1949.

42. Mannerheim Enckellille 11.11.1948. Kopio. Gustaf Mannerheimin arkisto, kansio 911. Ks. myös Stig Jägerskiöld, Viimeiset vuodet. Mannerheim 1944-1951. Keuruu 1982. ss. 347-348.

43. Gripenbergin pvk. 5.8. ja 9.8.1949.

44. JKP:n pvk. 4.-5.10.1949.

45. lbidem.

46. Gripenbergin pvk. 8.10. ja 14.10.1949.

47. Ibidem, 10.10.1949., JKP:n pvk. idem. Wuolijoesta, jonka nimeä JKP ei tietenkään maininnut Gripenbergille, ks. JKP:n pvk. 25.4.1949.

48. Korhosen muistiinpanot 5.10.1949. Arvi Korhosen arkisto, kansio 1., JKP:n pvk. idem.

49. Ks. Rentola, 1997, ss. 107-108 ja siinä mainitut lähteet.

50. Johan Nykopp Moskovasta Enckellille 3.12. ja 15.12.1949. Carl Enckellin arkisto, kansio 5. Ks. nyös Johan Nykopp, Kauppaa ja diplomatiaa. Tampere 1985, ss. 105-106.

5I. JKP:n pvk. 31.12.1949 ja 4.2.1950.

52. Nykopp Enckellille 7.2.1950. Carl Enckellin arkisto, kansio 5., JKP:n pvk. 11.2.1950.

53. JKP:n pvk. 18.2., 24.2. ja 14.3.1950.

54. Hyvämäki, 1978, s. 330., Rentola, 1997, ss. 114-115 ja niissä mainitut lähteet.

55. Abramovin muistio heinäkuussa 1953.0 nasih otnosenijah s Finljandiei. AVPRF, fond 0135, opis 38, delo 8, ss. 1-15.Ks. erityisesti ss. 7-8.

56. JKP:n pvk. 1.1. ja 2.1.1950. Ks. myös Carl Enckellin muistiinpanoja, idem. Carl Enckellin arkisto, kansio 110.

57. Rentola, 1997, s. 115 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös Suomen vastauksen valmisteluun liittyviä asiakirjoja Carl Enckellin arkistossa, kansiossa 110.

58. Kommunisteista ja Gromykon nootista ks. Leppänen, 1994, ss. 755-756.

59. Hannu Soikkanen, 1991, s. 363.

60. Sohlman Moskovasta 25.1.1950. UD HP 1 Af.

61. JKP:n pvk. 11.10.1949 ja 3.1.1950.

62. Muistio Savonenkovin ja Pekkalan keskustelusta 11.11.1949. AVPRF, fond 0135, opis 33, delo 6, ss. 316-317. Ks. myös Rentola, 1997, s. 112.

63. JKP:n pvk. mm. 18. ja 21.11.1949 sekä 1.1. ja 9.1.1950.

64. Rentola, 1997, s. 116 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös Moskovan-lähetystön sähkejäljennöstä 15.1.1950. K.-A. Fagerholmin arkisto, kansio 18. TA.

65. JKP:n pvk. 9.1.1950., Enckellin muistiinpanot, idem. Carl Enckellin arkisto, kansio 110.

66. Ibidem., Ks. myös JKP:n pvk. 5.1. ja 7.1.1950.

67. Valitsijamiesvaaleista ks. Hirvikallio, 1958, ss. 147-150., Hokkanen, 1996, ss. 441-446., Hannu Soikkanen, 1991, ss. 360-369.

68. Leppänen, 1994, ss. 761-763 ja siinä mainitut lähteet.

69. JKP:n pvk. 27.1. ja 30.1.1950.

70. Leppänen, 1994, ss. 762-763.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.