1956

1.1. Pidin radiopuheen

Kl. 11 hallituksen jäsenet uudenvuoden toivotuksella. Armeijan päällikkö Heiskanen myös samalla ja apulaisoikeuskansleri Hannikainen. Kekkonen piti puheen. Minä vastasin.

3.1. Skog luonani.

Skog: On ehdotettu, että kenraalimajuri Hämäläinen korotettaisiin kenraaliksi sekä eversti Kukkonen kenraalimajuriksi. 

Minä: Kun kumpikin on ollut ainoastaan 2 vuotta nykyisessä arvossaan, on vaikea korottaa vielä, vaikka hoitavat korkeampia virkoja.

Sitten keskustelimme eversti Ehrnroothin ja Miettisen korottamisesta. Kenraalimajureiksi! Kumpikin myös Mannerheim-ritareja.

Minä: Suostun ja kehoitan valmistamaan nämä asiat.

Vielä keskustelimme osastopäällikön virasta ministeriössä. Söderlund.

7.1. Norjan nykytaiteen näyttelyn avajaiset Taidehallissa.

Olin siellä. Hauska näyttely.

9.1. Kekkonen soitti.

Lebedev ilmoittanut, että Porkkala voidaan luovuttaa 20.–25.1.56. Kekkonen ehdotti, että luovutus tapahtuisi 20.1. Meidän puoleltamme Virolainen ja kenraali Vaala.

Minä vastasin, että se on erinomaista. Sovimme.

9.1. Evp.-upseerien lähetystö: eversti Lyytinen, everstiluutnantti Selinheimo ja majuri Pertamo.

Lyytinen: syksyllä 1944 välirauhasopimuksen määräysten mukaan vapautettu 650 upseeria. Se tapahtui kiireellisesti ja siinä tapahtui kohtuuttomuuksia. Nyt on Tuuman puheenjohdolla toiminut komitea ja se on tehnyt eräitä ehdotuksia asian korjaamiseksi. Puhui muiden puolesta.

Keskustelimme tästä asiasta. Minä sanoin, että ensi kuulemalta asia tuntuu kohtuulliselta.

10.1. Ministeri Virolainen esitti venäläisten laatiman ehdotuksen Porkkalan palauttamiseksi.

Sanoin, että minulla ei ole mitään sitä vastaan.

Presidentin esittely maanantaina 17.1. kl. 11, kl. 13 luovutuspaperien allekirjoitus Neuvostoliiton lähetystössä. Lupasin olla siinä läsnä.

Suomen hallituksen tilaisuus kl. 17 juhlahuoneistossa. Lupasin olla siinäkin läsnä.

Sitten puhuimme Tukholman lähettiläästä Gripenbergin jälkeen.

Minä sanoin, että olin Kekkoselle esittänyt Wuorimaata. Virolainen sanoi, että Wuorimaa ei ole vielä vastannut, suostuuko hän.

Minä: Olen nyt tarkemmin ajatellut asiaa. Tukholman lähettilään paikka on tärkeä. Siinä on ollut tähän asti erikoisesti valittuja miehiä, ensin Werner Söderhjelm, sitten Erich, sitten minä, sitten talvisodan aikana Erkko, sen jälkeen professori Wasastjerna, sitten Gripenberg. Ellei Wuorimaa suostu, niin olisi koetettava saada taas samantapainen mies kuin ennen. Mielestäni olisi hyvä, jos saataisiin joku Suomen ruotsinkielisistä, joka olisi objektiivinen. On mainittu sanomalehdissä Törngren. Hän olisi hyvä, mutta hänet kyllä tarvitaan kotimaassa. Mutta sitä asiaa olisi harkittava.

»En psykologisk lag: »Nothing succeeds like success»1 (engl. sanonta).

(Svenska Dagbladetin 21.10.55 alakerta.)

1 »Psykologinen laki: »Menestys tuo uutta menestystä»

26.1. Merkitsen tänään, vaikka en ole vielä ehtinyt kirjoittaa päivistä 11.–25.1. Ne ovat tuonnempana.

26.1. Porkkalan luovutuspöytäkirjojen allekirjoitus kl. 13 Neuvostoliiton suurlähetystössä. Paljon läsnä sanomalehtimiehiä ym. Pervuhin, Neuvostoliiton pääministerin ensimmäinen varamies piti puheen. Kekkonen vastasi.

Kl. 16 hallituksen vastaanotto Kalastajatorpalla. Istuin Pervuhinin ja Gromykon välissä. Mielenkiintoinen keskustelu Gromykon kanssa.

Minä kysyin, mitä Gromyko ajattelee nykyisestä kansainvälisestä asemasta.

Gromyko vastasi, että asema on sikäli parantunut, että suursodan vaara on tällä hetkellä pienentynyt. Sillä myös USA ei tahdo sotaa. Genèven päämiesten konferenssissa todettiin, että nykyaseet ovat kovia. Vetypommi pelottaa, deterrent1. Mutta he venäläiset eivät hyväksy sitä, että sota olisi kerta kaikkiaan tullut mahdottomaksi ja että sodan vaara siis olisi lopullisesti poistettu. Sillä kun atomi- ja vetypommeja valmistetaan ja kasataan yhä enemmän, on aina se vaara olemassa, että niitä jossakin yhteydessä käytetään. Voidaan provokatiotarkoituksessa heittää 4 à 5 pommia ja silloin on sota valmis. Sen vuoksi heidän mielestään on aina sodan riski olemassa. Sitä he tahtovat estää atomiaseen kieltämisellä ym. esittämillään toimenpiteillä. Mutta siihen ei USA ole suostunut. USA on rakentanut tukikohtia ympäri maailmaa. Luetteli maat, joissa on lännellä tukikohtia, ja varustautuu yhä enemmän.

Minä: Sanovat, että USA pelkää teitä, että hyökkäätte. Sen vuoksi rakentavat tukikohtia ja varustavat.

Gromyko selitti jotakin, jota en ymmärtänyt. Sanoi mm., että Neuvostoliiton koko politiikka osottaa toista (tai jotakin siihen suuntaan).

Minä: Syy, minkä vuoksi ei ole päästy sovintoon USA:n ja Teidän välillä, on se, että USA ei tahdo tunnustaa status quo’ta Euroopassa ja tilannetta Aasiassa.

Gromyko: Se on vain osa syistä ja osa selityksestä. Pääasia on, että suur-business USA:ssa ja suuret konsernit USA:ssa privaattiluonteisista syistä eivät tahdo maailman rauhoittuvan. – Jos maailma rauhoittuisi ja varustelu loppuisi tai suuresti vähenisi, vaikuttaisi se noiden korserneiden tuotantoon ja toimintaan ja aikaansaisi taloudellisen kriisi Sen vuoksi vaikka eivät tahdo suursotaa, tahtovat, että kansainvälinen jännitys ja varustelut jatkuu.

Minä: Olen lukenut tällaisia ajatuksia ja syitä (mm. ruots. MT2: Nils Lindh), mutta en ole uskonut siihen. Esim. Eisenhower tuskin on sillä kannalla. Onko teillä faktoja tämän perusteluksi?

Gromyko: On faktoja ja todistuksia. Gromyko sanoi, että Eisenhower ei ole mukana affääreissä, mutta johtavat poliitikot, alkaen Dullesista, ovat suuresti intressoituja suurten liikkeiden asioista.

Minä: Miten on demokraattisen puolueen?

Gromyko: Heidän johtajansa ovat myös samalla tavalla intressoituja, esim. Harriman (sanoi liikkeen nimen) ym. Amerikkalaisten kannan Stalin määritteli oikein: ei sotaa, ei rauhaa, vaan siinä välissä. Niin onkin.

Minä: USA:ssa muuten kaikki katsotaan presidentinvaalin kannalta.

Gromyko: Aivan niin. Sentähden koko tämän vuoden politiikka tulee jäämään samalle kannalle. Miten se ensi vuonna menee, on vaikea sanoa.

Minä: En ole voinut ymmärtää, että USA:ssa business-miehet katsovat asioita tältä kannalta. Sellainen kanta on kovin »некрасиво»3.

Gromyko: Se on tosiaan »некрасиво».

Minä: Siihen aikaan kun minä olin pankkimies, oli sodan vaara suurimpana pelkona pankkimiesten kesken. Sen huomasin matkoillani Euroopassa.

Gromyko selitti vielä kantaansa. Sain sen käsityksen, että venäläisten mielestä koko USA:n talous riippuu siitä, että varusteluteollisuus on käynnissä täydellä voimalla.

Minä: Olen ollut niin naivi, että en ole voinut uskoa sellaista, sillä se on minusta aivan lyhytnäköistä: USA:n talouselämä ei voi pitkän päälle perustaa varustelun jatkumiseen. Ennemmin tai myöhemmin on esillä vaihtoehto: vähentää varustelua tai antaa asiain mennä sotaan.

Gromyko: Amerikkalaiset eivät ajattele politiikassa pitkän päälle. Ajattelevat, että toistaiseksi varustelut ja niiden tuotanto vuodesta vuoteen jatkuu entisellään. Mitä kauempana tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, sitä eivät ajattele.

Kun puhelimme siitä, että amerikkalaiset eivät hyväksy status quo’ta Euroopassa, Gromyko naurahtaen sanoi, että amerikkalaiset tahtovat muuttaa rajoja Euroopassa, mutta samalla vakuuttavat, että eivät tahdo sotaa eikä siis sodalla saada muutoksia aikaan. Tätä kantaa ei Gromyko sanonut ymmärtävänsä.

(Niin myös minä ajattelen kuten Gromyko. En minäkään ymmärtäisi tätä kantaa.)

1 vaikuttaa ehkäisevästi

2 Morgen Tidningen

3 »ruma»

11.2. Suurlähettiläs S. Tuomioja, Lontoo.

Hyvä veli,

Olen viime aikoina ollut niin kiinni, että vasta eilen illalla ehdin lukea New York Herald Tribunen 31.1.56, jossa on kolumnistien, veljesten Alsop kirjoitus: »Decline of the West»1 (Yleisrubriikki Matter of Fact2). Kirjoitus koskee Englannin oloja.

Pyydän Sinua tutustumaan tähän kirjoitukseen ja lausumaan minulle, mitä siitä ajattelet.

Olen kyllä pelännyt, että Englannin historiassa uudistuu jollakin tavalla Espanjan historia, mutta en ole ollut Englantiin nähden läheskään niin pessimistinen kuin herrat Alsop.

Parhain terveisin 

Ystävyydellä

J.K.P.

1 »Lännen taantuminen»

2 Totta puhuen

15.2. Presidentinvaali.

Ensi äänestyksessä saivat:

Kekkonen   88

Fagerholm   72

Tuomioja   57

Kilpi   56

Törngren   20

Rydman     7

300

Kl. 16.45 (ensimmäisen ja toisen äänestyksen välissä) Ahmavaara soitti ja sanoi puhuvansa kolmen porvarillisen puolueen puolesta: kokoomuksen, ruotsalaisen ja suomalaisen kansanpuolueen puolesta. Kysyi, saisivatko ne puolueet asettaa minut ehdokkaaksi.

Minä: Haluan päästä vapaaksi, mutta jos yleinen mielipide minua toivoo, niin en katso olevani oikeutettu kieltäytymään. Mutta Ahmavaaran takana olevat kolme pientä puoluetta ovat liian vähän.

Ahmavaara: SKDL kannattaa myös minua.

Minä: Se on sittenkin liian vähän. Maalaisliiton täytyy olla mukana, muuten en voi suostua. Maalaisliitto on niin suuri ja tärkeä tekijä, että ilman sen kannatusta en katso olevani velvollinen suostumaan.

Ahmavaara: Jaha, kiitos.

15.2. klo 18.

Ministeri Skog soitti sosialidemokraattien puolesta. »Tarkoituksessa, että minä jatkaisin presidenttinä.» Kysyi minun mielipidettäni.

Minä selitin: Haluan päästä vapaaksi. Mutta jos hyvin yleinen mielipide katsoo minun palveluksiani tarvittavan, niin en katso olevani oikeutettu kieltäytymään. Mutta täytyy olla suuri enemmistö, vaikka ei aivan 100-prosenttinen. Hämmästelin, että asian on annettu mennä näin pitkälle eikä ole sitä aikaisemmin hoidettu. Viittasin Kekkosen ehdotuksiin minun presidenttiaikani pitkittämisestä ryhmille, jotka eivät niitä hyväksyneet. Sekä sosialidemokraattiset että maalaisliittolaiset lehdet ovat koko ajan puhuneet siitä, että »ei mustaa hevosta» ja että pitävät kiinni omistaan loppuun asti. Sanoin, että ainoastaan maalaisliitto ja sosialidemokraatit voivat hoitaa sisäasiat. (Kekkonen on ollut minun lähin työtoverini 11 vuoden aikana.) Minä en voi mennä vastoin maalaisliittoa.

Skog sanoi nyt olevansa selvillä minun kannastani.

15.2. Ruots. valitsijaryhmän puheenjohtaja Öhman soitti kl. 18.15, kysyi »om vi kan räkna på att jag skulle ställa mig upp o. återväljas»1.

Minä selitin kuten Ahmavaaralle.

Öhman: Agrarerna meddelat, att de ej kan avstå från sin kandidat.2

Minä: Jag kan ej acceptera om agrarerna är emot mig. Det behöver ej vara 100 % understöd, men en betydande del av agrarerna bör understöda mig.3 – Lausuin lisäksi, että Kekkonen on ollut 11 vuotta minun läheisin työtoverini. Jos olisin valitsija, niin äänestäisin Kekkosta.

Öhman ei reagerannut tähän. »Man kan då ej göra något åt saken.»4

1 »voimmeko laskea sen varaan, että minä asettuisin ehdokkaaksi ja tulisin uudelleenvalituksi»

2 Öhman: Maalaisliittolaiset ovat ilmoittaneet, että he eivät voi luopua ehdokkaastaan.

3 En voi suostua, jos maalaisliittolaiset ovat minua vastaan. Ei tarvitse olla 100 %:n kannatusta, mutta merkittävän osan maalaisliittolaisista on kannatettava minua.

4 Silloin ei voi asialle tehdä mitään.

Äänet toisessa äänestyksessä:

Kekkonen

Fagerholm

Minä 84.

Luulin, että kommunistit olivat äänestäneet minua (ynnä heidän lisäkseen 28 muuta). (Mutta asia ei ollut niin.)

1 102

2 114

Äänet presidentinvaalissa:

Kekkonen 151

Fagerholm 149

Minä 841

1 Paasikivi oli mukana ainoastaan toisessa äänestyksessä.

15.2. Laamanni Ahmavaara, pankin johtaja Öhman, ruots. valitsijaryhmän puheenjohtaja, ja professori Kaitila, suomalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja luonani illalla kl. 10. Kertoivat, että 84 ääntä oli heidän ryhmiensä äänet. Olivat odottaneet, että sekä kommunistit että sosialistit ainakin osittain äänestäisivät minua, mutta niiltä ei tullutkaan yhtään ääntä, vaan kommunistit äänestivät Kekkosta.

Olivat pahoillaan tästä. Minä vastasin, että minunkin mielestäni oli ikävää ja sopimatonta, että minun nimeni oli tässä mukana, mutta oli hyvä tietää, miten 84 oli kokoonpantu.

Minä sanoin myös, että olen tyytyväinen vaalin tulokseen.

Kertoivat, kuten olen myös tänään kuullut, että Tanner on kannattanut minua valitsijamiestensä kokouksissa. Se on hauska kuulla sen vuoksi, että vanha ystävyys on ollut meidän välillämme.

16.2. Lähetin tänään STT:n kautta seuraavan tiedoituksen:

Presidentinvaali.

»Sen johdosta, että Tasavallan Presidentin nimi esiintyi äsken toimitetussa presidentinvaalissa, tiedoitetaan viralliselta taholta, että Tasavallan presidentti ei ollut antanut suostumustaan ehdokkaaksi asettamiseensa.»

16.2. Kekkonen luonani kl. 19. (Kekkonen soitti aamulla ja pyysi päästä luokseni.)

Kekkosen kanssa:

1) Eiliset äänestykset (Kts. muistiinpanoja. Venäläiset tietysti tyytyväisiä.)

2) Hallitusasia Kekkosen hoidettavaksi.

3) Alsop-veljesten kirj. 31.1.56, kirjeeni Tuomiojalle.

4) Asiakirjat: a) Ulkoministeriö, b) Valtioarkisto.

5) Y. Soinin kirja. – Vastaus.

6) Minun muistiinpanoni. Että Kekkonen lukee. Osanottomme Pohjoismaiden Neuvostoon, Yhtyneisiin Kansakuntiin, Parlamentin välis. Unioniin ym. Yliarvioidaan meillä. Meille niistä psykologista merkitystä, kun olemme niin isoleerattuja.

Vaarat:

Pohjoismaiden neuvosto ettei häviä Yhtyneet.

Vaarat.

16.2. aamulla soitin Salmiselle – selonteosta Uudessa Suomessa ja muissa lehdissä. – Iltapäivällä Öhman soitti, olen hakenut häntä. Koskee sanom. Hbl:ssä olevaa selontekoa.

24.3. Tasavallan Presidentti U. Kekkonen.

Parahin veli,

Luin vasta tänään Uudesta Suomesta avoimen kirjeen, jonka olet antanut presidentinkauteni päättymisen johdosta.

Tämä odottamaton kunnianosoitus on tuottanut minulle suurta iloa. Pidän sitä aivan erikoisena osakseni tulleena kunniana.

Lausun siitä Sinulle sydämellisimmän kiitokseni.

Parhain terveisin

Ystäväsi

J.K.P.

26.3. Länsrådet Ruben Kalm,

Mariehamn.

Herr Länsrådets skrivelse den 1. mars har först efter strejkens slut kommit mig till handa.

Jag ber Eder till Landstingets Talman och ledamöter framföra min varma tacksägelse för deras vänlighet och uppmärksamhet, som jag mycket uppskattar.

Det har för mig varit en stor tillfredställelse att jag kunnat medverka till avlägsnande av anledningar till missnöje i förhållandet mellan finsk- och svenskspråkiga folkgrupper, och därigenom till förstärkande av vårt folks samhörighet.

Jag tillönskar Alands landsting och befolkning lycka och framgång.

J.K.P.1

1 Lääninneuvos Ruben Kalm,

Maarianhamina.

Herra Lääninneuvoksen 1. maaliskuuta päivätyn kirjeen olen saanut käsiini vasta lakon päätyttyä.

Pyydän Teitä esittämään maakuntapäivien puhemiehelle ja jäsenille lämpimän kiitokseni heidän ystävällisyydestään ja huomaavaisuudestaan, joita pidän suuressa arvossa.

Minulle on tuottanut suurta tyydytystä, että olen voinut osaltani olla poistamassa suomen­ ja ruotsinkielisten väestöryhmien välisiä tyytymättömyydenaiheita ja siten vahvistamassa kansamme yhteenkuuluvuutta.

Toivotan Ahvenanmaan maakuntapäiville ja maakunnan asukkaille onnea ja menestystä.

J.K.P.

27.3. Gripenberg luonani. Toi kuninkaalta ja kuningattarelta lämpimiä terveisiä. Olivat puhuneet meistä, Allista ja minusta, kovin kauniisti. »Ovanligt sympatiska människor»1 – olivat sanoneet.

Gripenberg lähtee pääsiäisen jälkeen Yhtyneisiin Kansakuntiin New Yorkiin. Gripenberg pyysi minulta ohjeita toiminnalleen.

Minä vastasin: Olen ollut tyytyväinen, että meidän ei ole tähän asti tarvinnut olla siellä mukana. Olisimme joutuneet monta kertaa ikävään asemaan. Mutta kun nyt muut sinne menevät, niin me emme tietysti voineet jäädä pois.

Minä en odota YK:lta vielä suuria tuloksia. Esim. viime kokouksessa, 3 kuuk., se ei suorittanut juuri mitään. Journal de Genèven kirjoitus (Renè Payot).

Mutta kun YK nyt on olemassa, niin on katsottava, että se ei mene haaksirikkoon tyhmällä politiikalla. Kerroin keskusteluni Trygve Lien kanssa 1952. Katynin asia. Pidän mahdollisena, että USA politiikallaan voi saada aikaan pahaa YK:lle. Ottaa esille siellä esim. Itä-Saksan kysymyksen, satelliittiasian, kenties Viron, Latvian ja Liettuan asian, Lähi-Idän asioita ja saa aikaan jyrkän päätöksen. Tosin nyt venäläiset kenties nykyään sietäisivät paljon, mutta Neuvostoliiton politiikka voi jonkun vuoden perästä muuttua ja silloin he voivat esiintyä jyrkästi ja jättää seuralaisineen YK:n. Se olisi katastrofi. On parempi, että YK on olemassa kuin että se ei ole olemassa, vaikka se ei paljon teekään. Meidän on mielestäni perustettava menettelymme asiallisiin syihin. Jos sillä perusteella voimme kannattaa venäläisiä, on se hyvä. Ellemme voi asiallisilla syillä kannattaa venäläisiä, on meidän oltava äänestämättä, mikäli se on mahdollista. Ellei ole mahdollista, emme voi muuta kuin äänestää venäläisiä vastaan.

Gripenberg sanoi siihen, että hän on ajatellut samanlaista menettelyä ja luultavasti voimme mennä Ruotsin kanssa.

Minä hyväksyin sen.

Kerroin Gripenbergille keskustelustani Gromykon kanssa 26.1.56 (kts. edellä).

1 »Harvinaisen miellyttäviä ihmisiä»

28.3. Sain tänään seuraavan kirjeen

»1.3.56.

Kunnioitettu Tasavallan Presidentti Paasikivi.

Kuuntelin tässä juuri radiossa puhettanne. En voi yhtyä siihen suureen palvontaan ja loputtomaan kiitos tulvaan. Jumala se kait oli tätä kansaa johtanut, ei se yhden miehen varassa ole ollut.

Katkerana ajattelen että järjestitte oman palkkanne ja eläkkeenne miljonissa kun kansan nähden on vaan siirtyneet hoitamattomana. Ei se niin hyvä ole tään vanhemman väen kesken toimeentulo.

Kunnioittaen

Hilda Siikama

Tampere

» Refl. Kuvaava kirje. Oikein suomalaista. Minkä vuoksi hän kuluttaa 25 mk postimerkkiin tällaisen vuoksi, kun valittaa köyhyyttään. Tarkoitus saada vain sanoa pahaa ilman mitään tarkoitusta. Sellaisia ovat suomalaiset!

28.3. Arkkipiispa Ilmari Salomies,

Arvoisa Herra Arkkipiispa.

Saatuani vihdoin työhuoneeni ja työpöytäni sen verran järjestykseen, että siinä on tilaa kirjoittamiseen, esitän Teille, Herra Arkkipiispa, sydämellisen kiitokseni kukkatervehdyksestä ja kauniista sanoista. Olen tästä huomaavaisuudesta hyvin iloinen.

Kiitän kuluneiden vuosien aikana Teidän taholtanne osakseni tulleesta ystävällisyydestä. Toivotan Teille parhainta menestystä työssä Suomen kirkon hyväksi. Parhain terveiseni myös arvoisalle puolisollenne. Vaimoni on ulkomailla, mutta voin omalla vastuullani liittää hänenkin tervehdyksensä.

Valokuvani, josta oli puhe adjutantin kanssa, lähetän ensi tilassa.

Tosikunnioituksella,

J.K.P.

10.4. Stortingsman Lars Ramndal

Stortingets kontor

Oslo.

Högtärade Herr Stortingsman,

Tusen tack för Samtiden och för Eder ytterst vänliga artikel om mig.

Eder sympatiska och förståelsefulla inställning till min politiska verksamhet har bragt mig verklig glädje.

Det är nu fjärde gången jag lämnär statens ämbete. Nu är det definitivt.

Med alla goda önskningar,

Eder förbundne,

J.K.P.1

1 Suurkäräjäedustaja Lars Ramndal

Suurkäräjäin toimisto Oslo.

Kunnioitettu Herra Suurkäräjäedustaja!

Tuhannet kiitokset Samtiden-lehdestä ja Teidän minusta kirjoittamastanne erittäin ystävällisestä artikkelista.

Teidän myötämielinen ja ymmärtäväinen suhtautumisenne poliittiseen toimintaani on tuottanut minulle todellista iloa.

Eroan nyt neljännen kerran valtion virasta. Nyt ero on lopullinen.

Kaikkea hyvää toivottaen,

kiitollisena Teidän

J.K.P.

Suomen hallitukset 1944–56

5.3.1943–8.8.1944

EDWIN LINKOMIES (Kokoomus), pääministeri

Henrik Ramsay (RKP), ulkoasiainministeri sekä ministeri kansanhuoltoministeriössä

Oskari Lehtonen (Kokoomus), oikeusministeri

Leo Ehrnrooth (RKP), sisäasiainministeri

Rudolf Walden puolustusministeri 

Väinö Tanner (SDP), valtiovarainministeri

Tyko Reinikka (Maalaisliitto), ministeri valtiovarainministeriössä

Kalle Kauppi (Edistyspuolue), opetusministeri

Viljami Kalliokoski (Maalaisliitto), maatalousministeri

N. A. Osara (Kokoomus), ministeri maatalousministeriössä

Väinö V. Salovaara (SDP), kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Toivo Ikonen (Maalaisliitto), ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä 5.3.1943–13.1.1944

Väinö Kaasalainen (Maalaisliitto), ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä 13.1.1944–8.8.1944

Uuno Takki (SDP), kauppa- ja teollisuusministeri

K.-A. Fagerholm (SDP), sosiaaliministeri 5.3.1943–17.12.1943

Aleksi Aaltonen (SDP), sosiaaliministe­ri 17.12.1943–8.8.1944

K. J. Ellilä (Maalaisliitto), kansanhuoltoministeri

Jalo Aura (SDP), ministeri kansanhuoltoministeriössä

8.8.1944–21.9.1944

ANTTI HACKZELL (Kokoomus), pääministeri

Carl Enckell ulkoasiainministeri

Ernst von Born (RKP), oikeusministeri

Kaarlo Hillilä (Maalaisliitto), sisäasiainministeri

Eemil Luukka (Maalaisliitto), ministeri sisäasiainministeriössä

Rudolf Walden puolustusministeri

Onni Hiltunen (SDP), valtiovarainministeri

Olli Paloheimo (Kokoomus), ministeri valtiovarainministeriössä

Kalle Kauppi (Edistyspuolue), opetusministeri

Viljami Kalliokoski (Maalaisliitto), maatalousministeri

Väinö V. Salovaara (SDP), kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Uuno Takki (SDP), kauppa- ja teollisuusministeri

Aleksi Aaltonen (SDP), sosiaaliministeri

K. J. Ellilä (Maalaisliitto), kansanhuoltoministeri

Jalo Aura (SDP), ministeri kansanhuoltoministeriössä

21.9.1944–17.11.1944

U. J. CASTRÉN (Kokoomus), pääministeri

Carl Enckell, ulkoasiainministeri

A. E. Martola, ministeri ulkoasiainministeriössä

Ernst von Born (RKP), oikeusministeri 

Kaarlo Hillilä (Maalaisliitto), sisäasiainministeri

Eemil Luukka (Maalaisliitto), ministeri sisäasiainministeriössä

Rudolf Walden, puolustusministeri

Onni Hiltunen (SDP), valtiovarainministeri

Kalle Kauppi (Edistyspuolue), opetusministeri

Viljami Kalliokoski (Maalaisliitto), maatalousministeri

Väinö Salovaara (SDP), kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Eero A. Vuori (SDP), ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä

Uuno Takki (SDP), kauppa- ja teollisuus ministeri

K.-A. Fagerholm (SDP), sosiaaliministeri

K. J. Ellilä (Maalaisliitto), kansanhuoltoministeri

Jalo Aura (SDP), ministeri kansanhuoltoministeriössä

17.11.1944–17.4.1945

J. K. PAASIKIVI, pääministeri

Mauno Pekkala (SDP, sitten SKDL), salkuton ministeri 17. 11.1944–24.11.1944, ministeri valtioneuvoston kansliassa 24.11.1944–17.4.1945

Carl Enckell ulkoasiainministeri

Reinhold Svento (SDP, sitten SKDL), ministeri ulkoasiainministeriössä

Urho Kekkonen (Maalaisliitto), oikeusministeri

Kaarlo Hillilä (Maalaisliitto), sisäasiainministeri

Rudolf Walden, puolustusministeri 17.11.1944–1.12.1944

Väinö Valve, puolustusministeri 1.12.1944–17.4.1945

Johan Helo (ns. kuutosryhmä, sitten SKDL), valtiovarainministeri

Sakari Tuomioja (Edistyspuolue), ministeri valtiovarainministeriössä

Uuno Takki (SDP), opetusministeri

Eemil Luukka (Maalaisliitto), maatalousministeri sekä ministeri sisäasiainministeriössä

Eero A. Vuori (SDP), kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri sekä ministeri sosiaaliministeriössä ja kansanhuoltoministeriössä 16.2.1945–17.4.1945

Onni Hiltunen (SDP), ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä 

Åke Gartz, kauppa- ja teollisuusministeri

Ralf Törngren (RKP), sosiaaliministeri

Yrjö Leino (SKDL), ministeri sosiaaliministeriössä

K. T. Jutila (Maalaisliitto), kansanhuoltoministeri

Jalo Aura (SDP), ministeri kansanhuoltoministeriössä

17.4.1945–26.3.1946

J. K. PAASIKIVI, pääministeri 17.4.1945–9.3.1946 

Carl Enckell, ulkoasiainministeri

Reinhold Svento (SKDL), ministeri ulkoasiainministeriössä

Urho Kekkonen (Maalaisliitto), oikeusministeri

Yrjö Leino (SKDL), sisäasiain

Eemil Luukka (Maalaisliitto), ministeri sisäasiainministeriössä sekä maatalousministeriössä

Mauno Pekkala (SKDL), puolustusministeri, ja sen ohessa ministeri valtioneuvoston kansliassa 27.4.1945–26.3.1936

Sakari Tuomioja (Edistyspuolue), valtiovarainministeri 17.4.1945–17.7.1945 

Ralf Törngren (RKP), valtiovarainministeri 17.7.1945–26.3.1946

Onni Hiltunen (SDP), ministeri valtiovarainministeriössä ja kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä, lisäksi ministeri sosiaaliministeriössä ynnä kansanhuoltoministeriössä 14.2.1946–26.3.1946 

Johan Helo (SKDL), opetusministeri 17.4.1945–28.12.1945

Eino Pekkala (SKDL), opetusministeri 28.12.1945–26.3.1946 

K. T. Jutila (Maalaisliitto), maatalousministeri 17.4.1945–29.9.1945

Vihtori Vesterinen (Maalaisliitto), maatalousministeri 9.11.1945–26.3.1946

Eero A. Vuori (SDP), kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 17.4.1945–29.9.l945 sekä ministeri sosiaaliministeriössä ja kansanhuoltoministeriössä 27.4.1945–29.9.1945 ja ministeri valtioneuvoston kansliassa 7.8.1945–29.9.1945

Onni Peltonen (SDP), kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 9.11.1945–26.3.1946

Yrjö Murto (SKDL), ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä

Åke Gartz , kauppa- ja teollisuusministeriön päällikkö sekä ministeri ulkoasianministeriössä 27.4.1945–26.3.1946

Uuno Takki (SDP), ministeri kansanhuoltoministeriössä sekä lisäksi ministeri 

kauppa- ja teollisuusministeriössä 15.6.1945–26.3.1946

Eino Kilpi (SDP), sosiaaliministeri, sen lisäksi ministeri valtioneuvoston kansliassa 15.9.1945–26.3.1946

Matti Janhunen (SKDL), ministeri sosiaaliministeriössä

Kaarlo Hillilä (Maalaisliitto), kansanhuoltoministeri sekä sen ohessa ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä ja sosiaaliministeriössä 22.11.1945–26.3.1946

26.3.1946–29.7.1948

MAUNO PEKKALA (SKDL), pääministeri, sen ohessa puolustusministeri 26.3.1946–27.3.46 ja ministeri puolustusministeriössä 27.3.1946–29.7.1948

Carl Enckell, ulkoasiainministeri 

Reinhold Svento (SKDL), ministeri ulkoasiainministeriössä 26.3.1946–30.4.1948

Eino Pekkala (SKDL), oikeusministeri 

Yrjö Leino (SKDL), sisäasiainministeri 26.3.1946–22.5.1948

Paavo A. Viding (Maalaisliitto), ministeri sisäasiainministeriössä ja maatalousministeriössä

Yrjö Kallinen (SDP), puolustusministeri 27.3.1946–29.7.1948

Ralf Törngren (RKP), valtiovarainministeri

Onni Hiltunen (SDP), ministeri valtiovarainministeriössä

Eino Kilpi (SKDL), opetusministeri 26.3.1946–26.5.1948, sisäasiainministeri 26.5.1948–29.7.1948

Lennart Heljas (Maalaisliitto), ministeri sosiaaliministeriössä 26.3.1946–26.5.1948, opetusministeri 26.5.1948–29.7.1948

Vihtori Vesterinen (Maalaisliitto), maatalousministeri

Lauri Kaijalainen (Maalaisliitto), kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Erkki Härmä (SDP), ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä, sen ohessa ministeri sosiaaliministeriössä ja kansanhuoltoministeriössä 12.4.1946–29.7.1948

Uuno Takki (SDP), kauppa- ja teollisuusministeri sekä ministeri ulkoasiainministeriössä

Matti Janhunen (SKDL), sosiaaliministeri

Onni Peltonen (SDP), ministeri sosiaaliministeriössä 26.5.1948–29.7.1948

T. N. Vilhula (Maalaisliitto), kansanhuoltoministeri

Yrjö Murto (SKDL), ministeri kansanhuoltoministeriössä

Hertta Kuusinen-Leino (SKDL), salkuton ministeri 26.5.1948–4.6.1948, ministeri valtioneuvoston kansliassa 4.6.1948–29.7.1948

29.7.1948–17.3.1950

K.-A. FAGERHOLM (SDP), pääministeri

Carl Enckell, ulkoasiainministeri 

Tauno Suontausta (SDP), oikeusministeri

Aarre Simonen (SDP), sisäasiainministeri

sekä sen ohessa ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä 24.3.1949–17.3.1950

Jussi Raatikainen (SDP), ministeri maatalousministeriössä sekä sen ohessa ministeri sisäasiainministeriössä 30.7.1948–17.3.l950

Emil Skog (SDP), puolustusministeri 

Onni Hiltunen (SDP), valtiovarainministeri

Unto Varjonen (SDP), salkuton ministeri 29.7.1948–19.8.1949, ministeri valtiovarainministeriössä 19.8.1949–17.3.1950 

Reino Oittinen (SDP), opetusministeri 

Matti Lepistö (SDP), maatalousministeri

Onni Peltonen (SDP), kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Erkki Härmä (SDP), ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä ja sosiaaliministeriössä 29.7.1948–30.6.1949 ja lisäksi kansanhuoltoministeriössä 30.7.1948–30.6.1949

Eemil Huunonen (SDP), ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä sekä sosiaaliministeriössä 29.7.1949–17.3.l950 ja kansanhuoltoministeriössä 29.7.1949–31.12.1949 

Uuno Takki (SDP), kauppa ja teollisuusministeri sekä ministeri ulkoasiainministeriössä 30.7.1948–17.3.1950

Valdemar Liljeström (SDP), sosiaaliministeri 29.7.1948–4.3.1949

Aleksi Aaltonen (SDP), salkuton ministeri 29.7.1948–30.7.1948, ministeri valtioneuvoston kansliassa 30.7.1948–18.3.1949

ja valtiovarainministeriössä 30.7.1948–17.3.1950, sosiaaliministeri 18.3.1949–17.3.1950

Tyyne Leivo-Larsson (SDP), ministeri sosiaaliministeriössä

Onni Toivonen (SDP), kansanhuoltoministeri 29.7.1948–31.12.1949 sekä ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä 11.11.1949–17.3.1950

17.3.1950–17.1.1951

URHO KEKKONEN (Maalaisliitto), pääministeri sekä sisäasiainministeri

Åke Gartz, ulkoasiainministeri

H. A. Kannisto (Edistyspuolue), oikeusministeri

Lauri Riikonen (Maalaisliitto), ministeri sisäasiainministeriössä 17.3.1950– 30.9.1950 sekä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä 24.3.–31.3.1950

Johannes Virolainen (Maalaisliitto), ministeri sisäasiainministeriössä 30.9.1950–17.1.1951

Kustaa Tiitu (Maalaisliitto), puolustusministeri

V. J. Sukselainen (Maalaisliitto), valtiovarainministeri

Nils Meinander (RKP), ministeri valtiovarainministeriössä

Lennart Heljas (Maalaisliitto), opetusministeri

T. N. Vilhula (Maalaisliitto), maatalousministeri

Eemil Luukka (Maalaisliitto), ministeri maatalousministeriössä

Martti Miettunen (Maalaisliitto), kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 

Kauno Kleemola (Maalaisliitto), ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä, sen ohessa sosiaaliministeriössä 24.3.–30.9.1950

Vihtori Vesterinen (Maalaisliitto), ministeri sosiaaliministeriössä, sen ohessa kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä 31.3.1950–17.1.1951

Sakari Tuomioja (Edistyspuolue), kauppa- ja teollisuusministeri 17.3.–30.9.1950 sekä ministeri ulkoasiainministeriössä 

Teuvo Aura (Edistyspuolue), kauppa- ja teollisuusministeri sekä ministeri sosiaaliministeriössä 30.9.1950–17.1.1951

Ralf Törngren (RKP), sosiaaliministeri

17.1.1951–20.9.1951

URHO KEKKONEN (Maalaisliitto), pääministeri

Johannes Virolainen (Maalaisliitto), ministeri valtioneuvoston kansliassa

Åke Gartz, ulkoasiainministeri

Teuvo Aura (aluksi Edistyspuolue), oikeusministeri

V. J. Sukselainen (Maalaisliitto), sisäasiainministeri

Emil Skog (SDP), puolustusministeri

Onni Hiltunen (SDP), valtiovarainministeri

Ralf Törngren (RKP), ministeri valtiovarainministeriössä

Lennart Heljas (Maalaisliitto), opetusministeri

Martti Miettunen (Maalaisliitto), maatalousministeri

Matti Lepistö (SDP), ministeri maatalousministeriössä

Onni Peltonen (SDP), kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Kauno Kleemola (Maalaisliitto), ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä

Rafael Paasio (SDP), ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä sekä sosiaaliministeriössä

Penna Tervo (SDP), kauppa- ja teollisuusministeri

Vihtori Vesterinen (Maalaisliitto), sosiaaliministeri

Eemil Huunonen (SDP), ministeri sosiaaliministeriössä

20.9.1951–9.7.1953

URHO KEKKONEN (Maalaisliitto), pääministeri sen ohessa ulkoasiainministeri 26.11.1952–9.7.1953

Sakari Tuomioja (Edistyspuolue), ulkoasiainministeri 20.9.1951–26.11.1952

Sven Högström (RKP), oikeusministeri

V. J. Sukselainen (Maalaisliitto), sisäasiainministeri

Emil Skog (SDP), puolustusministeri

Viljo Rantala (SDP), valtiovarainministeri

Matti Miikki (Maalaisliitto), ministeri valtiovarainministeriössä

Reino Oittinen (SDP), opetusministeri

Martti Miettunen (Maalaisliitto), maatalousministeri

Matti Lepistö (SDP), ministeri maatalousministeriössä 20.9.1951–29.11.1952

Hannes Tiainen (SDP), ministeri maatalousministeriössä 29.11.1952–9.7.1953

Eemil Luukka (Maalaisliitto), ministeri maatalousministeriössä

Onni Peltonen (SDP), kulkulaitosten yleisten töiden ministeri 20.9.1951–29.11.1952

Eetu Karjalainen (SDP), kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 3.12.1952–9.7.1953 

Kauno Kleemola (Maalaisliitto), ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä

Eemil Huunonen (SDP), ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä sekä sosiaaliministeriössä

Penna Tervo (SDP), kauppa- ja teollisuusministeriön päällikkö

Ralf Törngren (RKP), sosiaaliministeri 20.9.1951–26.11.1952, ministeri ulkoasiainministeriössä 26.11.1952–9.7.1953 

Väinö Leskinen (SDP), sosiaaliministeri 26.11.1952–9.7.1953

Lauri Murtomaa (Maalaisliitto), ministeri sosiaaliministeriössä

9.7.1953–17.11.1953

URHO KEKKONEN (Maalaisliitto), pääministeri

Ralf Törngren (RKP), ulkoasiainministeri.

Sven Högström (RKP), oikeusministeri

V. J. Sukselainen (Maalaisliitto), sisäasiainministeri

Kauno Kleemola (Maalaisliitto), puolustusministeri

Juho Niukkanen (Maalaisliitto), valtiovarainministeri

Nils Meinander (RKP), ministeri valtiovarainministeriössä

Johannes Virolainen (Maalaisliitto), opetusministeri

Martti Miettunen (Maalaisliitto), maatalousministeri

Eero Mäkinen, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 9.7.–27.10.1953 (kuollut) 

Kustaa Eskola (Maalaisliitto), ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä 9.7.1953–30.10.1953, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri 30.10.–17.11.1953

Teuvo Aura, kauppa- ja teollisuusministeri

Lauri Hietanen, sosiaaliministeri

Vieno Simonen (Maalaisliitto), ministeri sosiaaliministeriössä

17.11.1953–5.5.1954

SAKARI TUOMIOJA, pääministeri 

Ralf Törngren (RKP), ulkoasiainministeri 

Reino Kuuskoski, oikeusministeri

H. A. Kannisto (Suomen Kansanpuolue), sisäasiainministeri

Päiviö Hetemäki (Kokoomus), puolustusministeri sekä ministeri sosiaaliministeriössä

Tuure Junnila (Kokoomus), valtiovarainministeri

Arvo Salminen (Kokoomus), opetusministeri

K. T. Jutila, maatalousministeri

Henrik Kullberg (RKP), ministeri maatalousministeriössä 17.11.1953–4.12.1953 (kuollut)

Nils Westermarck (RKP), ministeri maatalousministeriössä 18.12.1953–5.5.1954

R. Erik Serlachius, kulkulaitosten-ja yleisten töiden ministeri

Aulis Junttila, ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä

Teuvo Aura, kauppa- ja teollisuusministeri sekä ministeri ulkoasiainministeriössä

T. A. Viherheimo (Kokoomus), ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä

Esa Kaitila (Suomen Kansanpuolue), sosiaaliministeri sekä ministeri valtiovarainministeriössä

Irma Karvikko (Suomen Kansanpuolue), ministeri sosiaaliministeriössä

5.5.1954–20.10.1954

RALF TÖRNGREN (RKP), pääministeri

Urho Kekkonen (Maalaisliitto), ulkoasiainministeri

Y. W Puhakka, oikeusministeri

Väinö Leskinen (SDP), sisäasiainministeri

Emil Skog (SDP), puolustusministeri

V. J. Sukselainen (Maalaisliitto), valtiovarainministeri

Johannes Virolainen (Maalaisliitto), opetusministeri

Viljami Kalliokoski (Maalaisliitto), maatalousministeri

Hannes Tiainen (SDP), ministeri maatalousministeriössä

Martti Miettunen (Maalaisliitto), kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri sekä ministeri valtiovarainministeriössä

Aku Sumu (SDP), ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä sekä sosiaaliministeriössä 7.5.1954–20.10.1954 

Penna Tervo (SDP), kauppa- ja teollisuusministeri

Tyyne Leivo-Larsson (SDP), sosiaaliministeri

Vieno Simonen (Maalaisliitto), ministeri sosiaaliministeriössä

20.10.1954–3.3.1956

URHO KEKKONEN (Maalaisliitto), pääministeri 20.10.1954–15.2.1956

Johannes Virolainen (Maalaisliitto), ulkoasiainministeri

Aarre Simonen (SDP), kauppa- ja teollisuusministeri, sen ohessa oikeusministeri 20.10.1954–6.11.1954

Weio Henriksson, oikeusministeri 6.11.1954–3.3.1956

Väinö Leskinen (SDP), sisäasiainministeri 20.10.1954-30.9.1955

Valto Käkelä (SDP), sisäasiainministeri 30.9.1955-3.3.1956

Emil Skog (SDP), puolustusministeri

Penna Tervo (SDP), valtiovarainministeri 20.10.1954-26.2.1956 (kuollut)

Veikko Vennamo (Maalaisliitto), ministeri valtiovarainministeriössä

Kerttu Saalasti (Maalaisliitto), opetusministeri

Viljami Kalliokoski (Maalaisliitto), maatalousministeri

Martti Miettunen (Maalaisliitto), kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Hannes Tiainen (SDP), ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä sekä sosiaaliministeriössä

Onni Peltonen (SDP), sosiaaliministeri

Tyyne Leivo-Larsson (SDP), ministeri sosiaaliministeriössä

Korjauksia 1. osaan:

palsta 7 alaviite 2: kysymättä po. kysytty

palsta 102 alaviite 10: po. rauhanpuolueesta

palsta 274 alaviite 1: po. riitaantua Venäjän kanssa

palsta 339 alaviite 1: mitätöity po. leimautunut (epäsuosituksi)

palsta 603: Refl. 11 vuoden po. Refl. 1 1/ 2 vuoden

palsta 617: esiintyy kaksi kertaa sama päätös po. petos palsta 623 16.6. 5. kappale 5. rivi: keskuudesta po. käskystä

palsta 935 alaviite 1: kapteeni po. kommodori; alaviite 2: kapteeni po. everstiluutnantti palsta 996 alaviite 3: … pääkaupungeissa po. suurissa kaupungeissa, päätyisi samaan tulokseen.

palsta 1345 alaviite 1 1. kappale: po. Amerikan varustelu on antanut Neuvostoliitolle rauhantahtoa.

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.