Saatteeksi

Neljä vuotta on kulunut siitä, kun Juho Kusti Paasikiven aiemmin julkaisemattomista päiväkirjoista julkaistiin vuoteen päättynyt jakso. 

Kansallisarkiston ystävät – Riksarkivets vänner ry on ottanut aloitteen tämänkin kirjan julkaisemiseksi. Puhtaat tuotot ohjataan yhdistyksen tarkoitusperien mukaan -arkistonkäyttäjien tutkimusedellytysten kehittämiseen. Yhdistys kiittää tekijänoikeuksien haltijaa, tohtori Juhani Paasikiveä, jonka  suopea suhtautuminen on osaltaan tehnyt mahdolliseksi pääsyn kurkistamaan suomalaisen suurmiehen kiinnostaviin kehitysvaiheisiin oman kynänsä piirtämän kuvan kautta. Kiitoksen ansaitsee myös arkistolaitoksen pääjohtaja Jussi Nuorteva, joka on antanut tutkija Kauko Rumpuselle mahdollisuuden osallistua tämän teoksen toimitustyöhön.  

Paasikiven yksityisarkistossa on säilynyt päiväkirjoja kutakuinkin yhteneväisenä sarjana kaksikymmentäluvulta lähtien. Vuosien 1914-1934 ja 1941-1956 päiväkirjat on jo julkaistu. Viime vuosikymmenen alussa toteutettiin silloisessa Valtionarkistossa hanke, jossa pääosin pikakirjoituksella laaditut päiväkirjat muunnettiin normaaliin kirjoitusmuotoon. Tämä teos perustuu tuolloin tuotetulle aineistolle. 

Merkinnät liittyvät sellaisiin yleisiin tai ammattiasioihin, joita Paasikivi henkilökohtaisesti hoiti, tai joissa hän tavalla tai toisella olisi halunnut olla mukana tai jotka hänen mielestään olisi pitänyt hoitaa aivan muulla tavalla. Valikoiman lukemattomat yksityiskohdat välittävät kokonaiskuvan konservatiivisen talousmiehen ja poliitikon kehityksestä kohti uransa huipentumaa.  

Julkaistavan valikoiman muistiinpanot ovat Paasikiven pankkiuran jälkeiseltä puoluejohtaja- ja lähettiläskaudelta 1934—1939. Tämän jakson valitsemiseen oli moniakin syitä. Ensinnäkin ajanjakso muodostaa selvän yhtenäisen kokonaisuuden. Toiseksi sen kuluessa on useita toisiinsa kutoutuvia prosesseja, joilla on jo sinänsä voimakkaat jännitteet. Kolmanneksi ajanjakso päättyy maailmanpaloon, jonka sivunäyttämölle Suomikin joutuu. Neljänneksi Paasikiven luonnehdinnat ihmisistä ja ilmiöistä ympärillään ovat edelleen naulan kantaan osuneita. Sanalla sanoen Paasikiven muistiinpanot tuovat uusia näkökulmia paitsi hänen persoonaansa myös tähän menneisyytemme ajanjaksoon.  

Julkaistut muistiinpanot ovat otos isommasta joukosta. Mukaan on valittu yhteiskunnan kehityksen kannalta keskeisiä ajan ilmiöitä ja niiden tunnusmerkkejä yksityishenkilön merkinnöissä. Pois on mahdollisuuksien mukaan karsittu toistoja ja ammattiasioiden yksityiskohtia. Kaikkien merkintöjen julkaiseminen olisi edellyttänyt raskasta selitysapparaattia niin maailmantapahtumien kuin kotimai senkin kehityksen osalta. Myös ihmisiä olisi pitänyt esitellä ja sijoittaa taustaansa. Tämä kaikki olisi vaatinut vuosien työn, millaiseen ei ollut mahdollisuuksia. Sitä paitsi taustatiedon tarvitsijoiden käytettävissä on professori Tuomo Polvisen ja hänen työryhmänsä erinomainen valtiomieselämä kerta.

Tämänkin kirjan valmistumista on edesauttanut monien arkiston ystävien talkootyöpanos mm. oiko lukemisessa. Mainitsemme tässä vain agronomi Tuomo Heikkilän, professori Matti Klingen ja  kanslianeuvos Niilo Voipion. Heitä on kiittäminen, ettei lukijaa pysäytä runsaslukuiset painovirheet. Kieliasu on kuitenkin haluttu säilyttää paasikivimäisenä.  

Elokuussa 2004  

Iikko B Voipio 

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.