Puheet 1954

PUHE VALTIOPÄIVIEN AVAJAISISSA HUHTIKUUN 3 PÄIVÄNÄ 1954

Herra Puhemies!

Suomen kansan edustajat!

Perustuslakien mukaan valittu Eduskunta ryhtyy nyt suorittamaan tehtäväänsä Suomen kansan edustajana ja kansalle kuuluvan valtiovallan käyttäjänä.

Osanotto äsken toimitettuihin vaaleihin oli vilkkaampi kuin edellisissä, vuoden 1951 vaaleissa. Tämä tosiasia, joka osoittaa kansalaisten suurempaa harrastusta maan ja kansan yhteisiin asioihin, on tyydytyksellä todettava.

Kysymys maamme taloudellisten olojen järjestämisestä on useiden vuosien aikana ollut huolen esineenä. Yksimielisyys on vallinnut päämäärästä: tasapainotilan aikaansaamisesta taloudellisissa oloissamme ja maan tuotantoelämän saattamisesta kilpailukykyiseksi maailman markkinoilla. Mutta keinoista päämäärän saavuttamiseksi ei ole voitu sopia. Nyt työnsä alkavan Eduskunnan ja sen luottamusta nauttivan hallituksen tehtävä on viedä tämä maalle ja kansalle tärkeä asia suotuisaan päätökseen. Kansanvaltainen, valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen vapauteen perustuva järjestelmämme edellyttää vaikeuksien selvittelyssä ja ongelmain ratkaisemisessa sovittelua ja yhteistoimintaa sekä alistumista siihen, mitä maan menestys vaatii. Uudistan, mitä olen useamman kerran Eduskunnan edessä lausunut: On tärkeätä, ettei otetta tämän päämäärän saavuttamiseksi hellitetä. Uudistan myös lausumani toivomuksen, että hallitus saa Eduskunnalta riittävää tukea tässä elintärkeässä asiassa ja että kansalaiset ymmärtävät puheenaolevan tehtävän merkityksen ja kukin kohdaltaan alistuvat niihin ohimeneviin hankaluuksiin, joita koko kansan ja maan kannalta välttämättömän tuloksen saavuttaminen vaatii.

Viime Eduskunnassa jäi useita esityksiä käsittelemättä. Eräitä näistä on päätetty uudestaan antaa nyt työnsä alkavalle Eduskunnalle. Hallituksen asia on harkita kysymys muiden kesken jääneiden asioiden antamisesta Eduskunnalle.

Maamme ulkopolitiikassa on noudatettu samoja periaatteita, mitkä koko sodan jälkeisenä aikana ovat olleet määräävinä. Suhteita itäiseen naapuriimme Neuvostoliittoon on hoidettu ystävyyden, hyvän naapuruuden ja molemminpuolisen kunnioituksen hengessä, niinkuin rauhansopimus ja ystävyyden sopimus edellyttävät. Sekä taloudellinen että sivistyksellinen vuorovaikutus maidemme välillä ovat edelleen kehittyneet. Tyydytyksellä on mainittava Neuvostoliiton kanssa äsken tehdyt taloudellisten suhteiden kehittämistä tarkoittavat sopimukset, jotka koskevat kauppavaihdosta johtuvien suoritusten helpottamista sekä Neuvostoliiton meille myöntämää lainaa. Neuvottelut uudesta pitkäaikaisesta kauppasopimuksesta ovat äsken alkaneet.

Suhteemme läntiseen naapuriimme Ruotsiin sekä toisiin pohjoismaihin samoinkuin muihin maihin ovat jatkuneet häiriintymättä.

Sopimuksia vuoden 1954 aikana tapahtuvaa kauppavaihtoa silmällä pitäen on tehty useiden maiden kanssa. Eräiden maiden kohdalla sopimusvuosi jatkuu ja uusista sopimuksista neuvotellaan vielä tämän kevään kuluessa.

Lausuen Eduskunnan tervetulleeksi edesvastuulliseen tehtäväänsä ja toivoen sen työstä pysyviä hedelmiä maan ja kansan hyväksi julistan vuoden 1954 valtiopäivät avatuiksi.

Kappaleen sivut: 1 2 3

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.