LÄHDEVIITTEET

TALVISODAN PAASIKIVI
Salkuton ministeri

1. Uuno Hannulan muistiinpanot valtioneuvoston epävirallisesta istunnosta 30.11.1939. A. K. Cajanderin arkisto, kansio 2., JKP:n pvk 30.11.1939., Paasikivi, I, 1958, ss. 116-119., Väinö Voionmaan pvk 30.11.1939, Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3., Tanner, 1950, ss. 149-162., Niukkanen, 1951, ss. 116-122., Hokkanen, 2, 1986, ss. 282-285., Rainer von Fieandt, Omaa tietään kulki vain, Helsinki 1970, ss. 150-153., Suomi, 1986, ss. 177-189.

2. Ks. Hannu Soikkanen, Sota-ajan valtioneuvosto. (Valtioneuvoston historia 1917-1966. II.) Helsinki 1978, ss. 5–8 ja siinä mainitut lähteet. J. O. Söderhjelmin käsikirjoitus 12.11.1974 Pörssiklubilla pidettyä esitelmää varten. J. O. Söderhjelmin arkisto. SLSA., Suomi, 1986, ss. 180-181.

3. Väinö Voionmaan pvk 1.12.1939, Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3.

4. Rytin hallituksen muodostamisesta 1.12.1939 ks. JKP:n pvk 1.12.1939., Paasikivi, I, 1958, ss. 118-119., Tanner, 1950, ss. 162-164., Soikkanen, 1978, ss. 8-10., Suomi, 1986, ss. 180-182., Pakaslahti, 1970, ss. 193-195., Annikki Kalela, Isäni A. K. Cajander. Jyväskylä 1985. ss. 425-431.

5. Väinö Voionmaan pvk. 1.12.1939., A. K. Cajanderin muistio hallituksenvaihdoksesta 1.12.1939. Uuno Hannulan arkisto. Keskustan ja maaseudun arkisto. Helsinki.

6. Carlgren, 1973, ss. 62-65.

7. JKP:n pvk 2.12.1939.

8. JKP:n pvk 2.12. ja 3.12.1939., Paasikivi, I, 1958, ss. 121-122., Soikkanen, 1978, ss. 13-14.

9. Carlgren, 1973, s. 65 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös S. A. Lozovskin muistiota keskustelusta Wintherin kanssa 2.12.1939. DVP XXIl/2, s. 358.

10. Erik Bohemanin muistio keskustelusta Aleksandra Kollontain kanssa 7.12.1939. UD HP 1 A. Ks. myös Carlgren, 1973, ss. 66-67.

11. Aleksandra Kollontai Ada Nilssonille 4.7.1937 ja 21.7.1938. Ada Nilssons samling. Göteborgs Universitetsbibliotek. Göteborg. Ks. myös Ada Nilsson, Glimtar ur mitt liv som läkare. Stockholm 1963. ss. 141-143.

12. Soikkanen, 1978, ss. 10-12. Molotovin vastaus Steinhardtille on julkaistu in extenso Izvestijassa 2.12.1939. Ks. myös Jakobson, 1955, ss. 284-285 sekä Rautkallio, 1990, SS. 108-110.

13. Jakobson, 1955, ss. 285-286., Paasikivi, 1, 1958, ss. 56-57.

14. Hallituksen ulkoasiainvaliokunnan ja valtioneuvoston pöytäkirjat 4.12.- 6.12. 1939. Alf E. Tudeerin kokoelma, kansio 1. VA.

15. Soikkanen, 1978, ss. 12-13.

16. JKP Vl:24., Paasikivi, I, 1958, ss. 123-124.

17. Valtioneuvoston ptk 7.12.1939. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1. 18. Tanner, 1950, ss. 164-166.

19. JKP:n pvk 6.12.1939.

20. JKP:n pvk 7.12.1939.

21. Ulkoasiainvaliokunnan ptk 9.12.1939. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1., Soikka­nen, 1978, ss. 14-15 ja siinä mainitut lähteet.

22. Ks. esim. Tanner, 1950, ss. 178-179., Niukkanen, 1951, s. 242 sekä Paasikivi, I, 1958, ss. 125-128.

23. JKP:n pvk 7.12.1939.

24. Ibidem.

25. JKP:n pvk 8.12.1939., Paasikivi, I, 1958, ss. 133-134. Rytin puhe in extenso ks. esim. Helsingin Sanomat 9.12.1939.

26. Tannerin puhein extenso Suomen sinivalkoinen kirja ss. 109-112. Paasikiven siihen tekemät korjaukset JKP VI:32. Ks. myös Pakaslahti, 1970, ss. 219-220.

27. Sahlin Helsingistä 16.12.1939. UD HP 1 Af.

28. Ulkoasiainvaliokunnan ptk 8.12.1939, Alf. E Tudeerin arkisto, kansio 1., Paavolainen, 1989, ss. 83-84.

29. Soikkanen, 1978, s. 16. ja siinä mainitut lähteet.

30. Valtioneuvoston ptk 11.12.1939, Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1., JKP:n pvk idem.

31. JKP:n pvk 12.12.1939.

32. Väinö Voionmaan pvk 19.12.1939. Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3. Ks. myös Söderhjelmin muistiinpanoa 9.12.1939. »Paasikivi… pratar, pratar. Allt illa. Bråkar….. Söderhjelmin muistiinpanot ulkoasiainvaliokunnan kokouksista 1939-1940. SLSA. Ks. myös Linkomies, 1970, s. 56 sekä Juho Koiviston haastattelua, L. A. Puntilan arkisto, kansio 22.

33. JKP:n pvk 17.12.1939.

34. Valtioneuvoston ptk 13.12.1939, Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1.

35. Ks. lähemmin Jukka Nevakivi, Ulkoasiainhallinnon historia 1918-1956. Helsinki 1982. ss. 245-246., Heikki Brotherw, Eljas Erkko. Legenda jo eläessään. Porvoo 1983. ss. 131-140., Carlgren, 1973, ss. 71-83. Ks. lisäksi Eljas Erkko Kyösti Kalliolle 29.12.1939. Kyösti Kallion arkisto, kansio 7.

36. Erkko JKP:lle 17.12.1939. JKP IV:18., JKP Erkolle 25.12.1939. Kopio. JKP:n pvk, idem. Huonetilojen käyttöönotosta ks. myös Erkko Tannerille 10.12.1939. UM 109 Cl sekä Virkkunen, 1983, ss. 221-222.

37. Erkon kirjeen 29.12.1939 on Paasikivi sijoittanut päiväkirjansa väliin. JKP 11:12. Ks. sitä ja vastausta JKP:n pvk 4.1.1940. Ks. myös Söderhjelmin muistiinpanoa 16.2.1940. »Privatsamtal med Erkko». J. O. Söderhjelmin arkisto SLSA. Erkon ja Paasikiven kirjeenvaihdon vuodenvaihteessa 1939-1940 on Kauko Rumpunen pääosin julkaissut Suomen Kuvalehdessä. Ks. Kauko Rumpunen, Yhteenotto rintaman takana. Suomen Kuvalehti 9.3.1990.

38. JKP:n pvk 18.12.1939.

39. Erkko JKP:lle 30.6.1955. JKP 1:2.

40. Kivimäen matkasta ks. Peltovuori, 1975, ss. 60, 69-71 ja siinä mainitut lähteet.

41. Ibidem, ss. 52-53., JKP:n pvk 5.12.1939. Muistelmissaan Paasikivi on lyhyesti käsitellyt asiaa mainitsematta kuitenkaan Göringin nimeä. Paasikivi, I, 1958, ss. s. 121.

42. Ulkoasiainvaliokunnan ptk 9.12.1939 Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1., Loraine Roomasta Foreign Officelle 14.1.1940. FO 371/24796. Englanti 103. VA.

43. JKP:n pvk 12.12.1939. Ks. myös Paasikivi, I, 1958, s. 136.

44. Valtioneuvoston ptk 15.12.1939. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1., Soikkanen, 1978, s. 17. Suomalaiset eivät tienneet Trotskin asettuneen talvisodan aikana kaikesta huolimatta »työläisvaltiona» pitämänsä Neuvostoliiton puolelle. Ks. Isaac Deutscher, The Prophet Outcast. Trotsky 1929-1940. Hong Kong 1963. s. 473. Emigranttien (ei kuitenkaan nimenomaan Trotskin) hyväksikäyttöä harkitsi äärimmäisyyskeinona myös Mannerheim. Ks. Pakaslahti, 1970, ss. 221-223, Manninen, 1994, ss. 259-266.

45. Valtioneuvoston ptk 15.12.-16.12.1939 sekä 8.1.1940. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1.

46. Valtioneuvoston ptk. 16.12.1939. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1.

47. Hanssonin hallituksen muodostamisesta ks. lähemmin Carlgren, 1973, ss. 72-78.

48. JKP:n pvk 22.12.1939.

49. JKP:n pvk 20.12. ja 27.12.1939., Paasikivi, I, 1958, s. 146.

50. Tuomo Polvinen, Arvi Korhonen ja toinen maailmansota. (Historiallinen Aika­ kauskirja 1/1990) ss. 24-25 ja siinä mainitut lähteet.

51. JKP:n pvk 27.12. ja 28.12.1939 sekä 2.1.1940.

52. Carlgren, 1973, ss. 84-86 ja siinä mainitut lähteet.

53. Molotov Maiskille 25.12.1939. DVP XXII/2, s. 446.

54. Ulkoasiainvaliokunnan ptk 1.2.1940 ja valtioneuvoston ptk 8.1.1940. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1.

55. Ibidem.

56. Travis Bealjacobs, America and the Winter War. New York & London 1981, ss. 124-129 ja siinä mainitut lähteet.

57. Hallituksen ulkoasiainvaliokunnan ptk 2.1.1940 ja valtioneuvoston ptk 8.1.1940. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1., Soikkanen, 1978, ss. 20-22.

58. Fleischhauer, 1991, ss. 131-137 ja siinä mainitut lähteet.

59. Peltovuori, 1975, ss. 83-85 ja siinä mainitut lähteet.

60. JKP von der Goltzille 5.1.1940. Kopio. JKP:n pvk, idem., von der Goltz JKP:lle 3.2.1940. JKP VI:34. Samassa arkistoyksikössä ovat myös von der Goltzin kirjeet JKP:lle 19.1. ja 21.2.1940. Ks. myös Paasikivi, 1, 1958, ss. 139-140 sekä Peltovuori, 1975, s. 61 ja siinä mainitut lähteet. -von der Goltzin juristipoika Rudiger Jr. oli korkeassa asemassa kansallissosialistisessa puolueessa ja toimi Fuhrerin valtuutettuna valtioneuvoston rikosoikeuskomissiossa. Hänen poikansa Adolf Bernhardin (siis kenraalin pojanpojan) kummina oli Adolf Hitler. Ks. von der GoltzJKP:lle 16.7.1935, 5.3. ja 5.6.1936. JKP 1:3.

61. JKP:n pvk 31.12.1939.

62. Valtioneuvoston ptk 2.1.1940. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1.

63. Hynninen Tallinnasta 16.12.1939. UM 109 B6 (Sodanaikaiset rauhanpyrkimykset)., JKP:n pvk 16.12.1939., Hyytiä, 1992, ss. 182-183 ja siinä mainitut lähteet. Virolaisten lähteiden pohjalta Laidonerin matkasta ks. myös Seppo Zetterberg, Viro ja Suomen talvisota. (Luonnos). 1991. ss. 21-25.

64. Tanner Hynniselle 24.1.1940. UM 109 B6 (Sodanaikaiset rauhanpyrkimykset)., Hyytiä, 1992, ss. 186-187 ja siinä mainitut lähteet., Zetterberg, 1991, ss. 65-66.

65. Lauri Kettunen, Matkapakinoita ja muita muistelmia. Helsinki 1960. ss. 330-349. Ks. erityisesti ss. 345-346 (keskustelu Paasikiven kanssa). Ks. myös JKP:n pvk 15.1.-16.1.1940.

Ratkaisua kohti

1. Ks. lähemmin Nevakivi, 1972, ss. 99-117., Häikiö, 1976, ss. 99-110, 187-193., Jakobson, 1955, ss. 321-335., Carlgren, 1973, ss. 83-84, 88-91.

2. Wuolijoki Tannerille 24.12.1939. Kirjein extenso Pekka Lounela, Hella Wuolijoki, Porvoo 1979, ss.128-129., Ks. myös Tanner, 1950, ss. 201-202., JKP:n pvk. 8.1.1940., Wuolijoen neuvostosuhteiden taustasta ks. Erkki Tuomioja, Kanssamatkustaja ja rauhantekijä (Helsingin Sanomat 3.7.1994).

3. JKP:n pvk. 28.12.1939., Tanner, 1950, s.202.

4. Tanner, ibidem., JKP:n pvk. 28.12.1939.

5. JKP:n pvk. 31.12.1939, 2.1., 8.1. ja 10.1.1940. Ks. myös Paavolainen, 1989, s.9 2.

6. Wuolijoki Tannerille 15.1.1940. UM 109 G 1.

7. JKP:n pvk. 19.1.1940., Tanner, 1950, s. 202.

8. Wuolijoki Tannerille 22.1. ja 24.1.1940 sekä Erkko Tannerille 22.1.1940.UM 109 G 1. Kun varsinaisiin asiakohtaisiin neuvotteluihin Wuolijoen kanssa ei lainkaan ryhdytty, Tannerin niitä koskevat ohjeet jäivät käyttöä vaille. Tanner Wuolijoelle 21.1. ja 28.1.1940. Ibidem., JKP:n pvk. 24.1. ja 26.1.1940., Tuomioja, 1994.

9. Erkko Tannerille 20.1.1940 keskustelusta Güntherin kanssa. UM 109 C 1. Ks. myös JKP:n pvk. 22.1.1940.

10. UD HP 1920 års dossiersystem. Bihang I, Vol. 2. (»Krigsdagboken»)., Carlgren, 1973, s. 95.

11. Mihail Olesin, Pervaja v mire. Biografitseskij otserk ob A. M. Kollontai. Moskva 1990. SS. 317-319.

12. Ks. Kollontain v. 1952 laatimaa muistiinpanoa Moi vazneisije diplomatitseskije dostizenija. s. 3. Zapiski za 23 goda diplomatitseskoi raboty. AVPRF, fond 521, opis 2, delo 12.

13. Olesin, 1990, s. 320.

14. Ks. Carlgren, 1973, s. 96 sekä Wuolijoen selontekoa Erkolle keskusteluistaan Kollontain kanssa. Erkko Tukholmasta 30.1.1940. UM 109 G 1., Tanner, 1950, s. 206.

15. Sähke in extenso ks. Tanner, 1950, s. 204.

16. Olesin, 1990, ss. 321-323., UD, »Krigsdagboken» 29.1.1940., Erkko Tannerille 29.1. ja 30.1.1940. UM 109 G 1., Wuolijoki Tannerille 30.1.1940. Ibidem.

17. Erkko Tannerille 29.1., 30.1. ja 2.2.1940., Wuolijoki Tannerille 30.1.1940. UM 109 G 1.,Jakobson, 1955, s. 338.

18. JKP:n pvk. 26.1.1940.

19. JKP:n pvk. 29.1.1940., Tanner, 1950, ss. 203-204.

20. Suomen 31.1.1940 päivätyn vastauksen sanamuoto UM 109 G 1. Tannerin 30.1. laatima luonnos siihen 31.1. tehtyine tarkistuksineen asiakirjayksikössä JKP VI:34. Ks. myös Tanner, 1950, ss. 207-208 sekä Kyösti Skyttä, Ei muuta kunniaa. Risto Rytin kujanjuoksu 1939-1945. Helsinki 1971. s.46.

21. Halvdan Koht Väinö Tannerille 16.1.1940. UM 109 B 6.

22. Tanner Kohtille 24.1.1940. Kopio. Ibidem.

23. Kollontai Molotoville 4.2.1940 (liitteineen). AVPRF, fond 6, opis 23, delo 318, ss. 11-17. Ks. myös Kollontai Molotoville 29.3.1940. AVPRF, fond 6, opis 23, delo 319, ss. 14, 25-28 sekä Koht Tannerille 1.2.1940. UM 109 B 6.

24. Hanssonin muistio keskustelustaan Rytin kanssa 1.2.1940. UD »Krigsdagboken»., Carlgren, 1973, ss. 96-97., Tanner, 1950, s. 208.

25. Tanner, 1950, ss. 208-213, 227-238., A. M. Kollontai, »Zapiski… 5.2.-6.2.1940». AVPRF, fond 521, opis 2, delo 12., Olesin, 1990, ss.327-331.; Carlgren, 1973, ss. 97-98. Ks. myös Erkko Tannerille 2.2. ja 3.2.1940 sekä Tannerin muistiinpanot 2.2.1940. UM 109 G 1 sekä JKP:n pvk. 2.2.1940.

26. Hyvin keskitettynä yhteenvetona liittoutuneiden suunnitelmista ks. Jukka Nevakivi, Euroopan suurvallat ja Suomen talvisota. (Suomen turvallisuuspolitiikka). Keuruu 1987. ss. 58-62.

27. Tanner, 1950, s. 240., JKP:n pvk. 8.2.1940.

28. JKP:n muistiinpano 15.10.1950. JKP VI:24.

29. Christopher Andrew- Oleg Gordievsky, KGB. The Inside Story. New York 1991. ss.173-269 ja passim. Ks. myös Fleischhauer, 1991, s. 140.

30. Tanner, 1950, ss. 238-242.

31. Tanner, 1950, ss. 240-247. Kalliosta ks. Virkkunen, 1983, ss. 239-240. Paasikivestä ks. Rudolf Waldenin selontekoa keskustelustaan JKP:n kanssa 5.2.1940. Walden Mannerheimille 6.2.1940. Gustaf Mannerheimin arkisto, kansio 607., JKP:n pvk. 5.2.1940.

32. Jakobson, 1955, ss.351-352. Ulkoasiainvaliokunnan kokouksesta 12.2.1940 ks. Väinö Tannerin laatimaa pöytäkirjaa UM 109 G 1 sekä JKP:n pvk. 12.2.1940.

33. Podtserobin muistio Molotovin keskustelusta Wintherin kanssa 11.2.1940. AVPRF, fond 06, opis 23, delo 318, s. 18., Ahvenanmaan pommitusasiasta ks. Carlgren, 1973, s. 98.

34. Erkko Tannerille 2.3.1940. UM 109 G 1.

35. »Krigsdagboken» 13.2.1940., Carlgren, 1973, ss. 98-99.

36. Tannerin Tukholman-matkasta ja sen seurauksista ks. Tanner, 1950, ss. 253-262., Carlgren, 1973, ss. 100-104., JKP:n pvk. 14.2.-20.2.1940. Ks. myös Erkon kirjettä Rytille 12.2.1940. UM 109 G1. Hanssonin lausunnon vahvisti – joskin suomalaisia kohtaan sympaattisemmin sanakääntein – kuningas Kustaa V muutamaa päivää myöhemmin konseljin pöytäkirjaan sanelemassaan kannanotossa.

37. JKP:n pvk. 17.2.1940. Ks. myös Paasikivi, I, 1958, ss. 148-149.

38. UD, »Krigsdagboken» 17. ja 18.2.1940., Carlgren, 1973, ss. 104-105.

39. JKP:n pvk. 17. ja 18.2.1940. Tannerin ja v. Blucherin keskustelusta ks. myös Tanner, 1950, ss. 264-266., V. Blücher, 1950, SS. 176-181.

40. JKP:n pvk. 19.2.1940.

41. JKP:n pvk. 21.2.1940., Tanner, 1950, ss. 266-267., v. Blücher, 1950, ss. 181-183., Carlgren, 1973, ss. 105-106 ja siinä mainitut lähteet.

42. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan ptk. 21.2.1940. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1., Tanner, 1950, ss. 269-273. Kun Tannerin esitys tältä osin on kronologisesti harhaanjohtava, seurauksena on ollut myöhemmässäkin kirjallisuudessa esiintynyt virheellinen käsitys eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kokouksen pitämisestä ennen välityspyynnön lähettämistä Tukholmaan. Vrt. esim. Paavolainen, 1989, ss. 110-111.

43. Podtserobin muistio Molotovin keskustelusta Assarssonin kanssa 20.2.1940. AVPRF, fond 6, opis 23, delo 318, ss. 22-24., Assarsson Moskovasta 21.2.1940. UD HP 1 Af.

44. Podtserobin muistio Molotovin keskustelusta Assarssonin kanssa 22.2.1940. AVPRF, fond 6, opis 23, delo 318, ss. 25-28., Assarsson Moskovasta 23.2.1940. UD HP 1 Af., Carlgren, 1973, s. 106.

  1. Assarsson Moskovasta 25. ja 26.2.1940. UD HP 1 Af., Vilhelm Assarsson, I skuggan av Stalin. Stockholm 1963. ss. 14-15.
  2. Assarsson Moskovasta 25., 26., 27. ja 28.2.1940. UD HP 1 Af. 47. Idem, 28.2.1940.
  3. Steinhardt Moskovasta 8.3.1940. FRUS 1/1940, ss. 305-306. Washingtonin ohjeista ks. myös Rautkallio, 1990, ss. 187-188, 189-199, jossa kuitenkin selvästi liioitellaan niiden merkitystä.
  1. Hallituksen ulkoasiainvaliokunnan ptk. 23.2.1940. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1., JKP:n pvk. 23.2.1940., Paasikivi, I, 1958, ss. 150-152., Tanner, 1950, ss. 275-277.

50. Jakobson, 1955, ss. 369-370., Tanner, 1950, ss. 277-278.

51. JKP:n pvk. 24.2.1940., Tanner, 1950, s. 279.

52. Tanner, 1950, s. 286.

53. Valtioneuvostossa käydystä keskustelusta ks. lähemmin valtioneuvoston ptk. 25.2.1940. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1., JKP:n pvk. 25.2.1940., Paasikivi, I, 1958, ss. 152-157., Paavolainen, 1989, ss. 117-121.

54. Tannerin matkasta Tukholmaan ks. Tanner, 1950, ss. 286-299. Kollontain versio käydystä keskustelusta ks. Zapiski… 27.2.1940. AVPRF, fond 521, opis 2, delo 12 sekä Alexandra Kollontay, »Seven shots» in the winter of 1939. (International Affairs 1/1990) sws. 196-198.

55. Valtioneuvoston ptk. 28.2.1940. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1., JKP:n pvk. 28.2.1940., Paasikivi, I, 1958, ss. 157-161., Tanner, 1950, ss. 301-304., Paavolainen, 1989, ss. 124-129.

56. Asetelma toistui illalla pidetyssä valiokunnan uudessa kokouksessa. Ks. eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan ptk. 29.2.1940 klo 9 ja klo 18. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1. Eduskuntaryhmät antoivat myös hallitukselle tukensa. Hannu Soikkanen, Eduskunnan toiminta sota-aikana (Suomen kansanedustuslaitoksen historia VIII). Helsinki 1981. ss. 44-45. Kekkosen kannanotosta ks. lähemmin Suomi, 1986, SS. 203-207.

57. Valtioneuvoston ptk. 29.2.1940. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1., JKP:n pvk. 29.2.1940., Paasikivi, I, 1958, ss. 161-162., Tanner, 1950, ss. 307-310., Paavolainen, 1989, ss. 129-131. Hannulasta ks. Pentti Törmälä, Uuno Hannulan poliittinen toiminta vuosien 1917-1944 tapahtumissa. s. 92. (Poliittisen historian pro gradu -tutkielma 1966. Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto.)

Rauhanneuvottelija

1. Valtioneuvoston ptk. 1.3.1940. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1., JKP:n pvk. 1.3.1940., Paasikivi, I, 1958, ss. 162-163., Tanner, 1950, ss. 310-314.

2. UD, »Krigsdagboken» 1.3.1940., Carlgren, 1973, ss. 111-113., A. M. Kollontai, Zapiski… 1.3.-2.3.1940. AVPRF, fond 521, opis 2, delo 12., Paavolainen, 1989, s. 134.

3. Valtioneuvoston ptk. 2.3.1940. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1., JKP:n pvk. 1.3 ja 2.3.1940., Paasikivi, 1, 1958, ss. 163-165. Ks. myös v.Blücber, 1950, ss. 184-186., Tanner, 1950, ss. 314-319.

4. Valtioneuvoston ptk. 3.3.1940. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1., JKP:n pvk. 3.3.–4.3.1940. Paasikivi, 1, 1958, ss. 166-168., Tanner, 1950, ss. 319-329., Paavolainen, 1989, ss. 133-136.

5. Paavolainen, idem.

6. UD, »Krigsdagboken», 3.3.1940., Carlgren, 1973, ss. 118-119.

7. B.Podtserobin muistio Molotovin keskustelusta Assarssonin kanssa 4.3.1940. AVPRF, fond 6, opis 2, delo 318, s. 32., Assarssonin päiväämätön raportti UD HP 1 M. Ks. myös UD, »Krigsdagboken» 5.3.1940 sekä Carlgren, 1973, s. 119.

8. Valtioneuvoston ptk. 5.3.1940. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1., JKP:n pvk. 5.3.1940., Paasikivi, 1, 1958, ss. 169-170., Tanner, 1950, ss. 331-336.

9. UD, »Krigsdagboken» 5.3.1940., Carlgren, 1973, s. 120.

10. Podtserobin muistiot (liitteineen) Molotovin keskusteluista Assarssonin kanssa yöllä 5.3.-6.3.1940. AVPRF, fond 6, opis 2, delo 318, ss. 33–40., Assarssonin kokoomaraportti Moskovasta 6.3.1940, UD HP 1 Af. Ks. myös A. M. Kollontai, Zapiski… 5.3.1940. AVPRF, fond 521, opis 2, delo 12.

11. Kekkosen kantaan vaikuttaneesta Arvi Korhosen muistiosta 8.3.1940 ks. Urho Kekkosen arkisto 1/52 sekä Suomi, 1986, ss. 208-211 ja Polvinen, 1990, s. 25.

12. Valtioneuvoston ptk. 6.3.1940. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1., JKP:n pvk. 6.3.1940., Söderhjelmin pvk. 7.3.1940, SLSA., Paasikivi, 1, 1958, ss. 170-172., Tanner, 1950, ss. 339-345.

13. Väinö Voionmaan pvk. 6.3.1940. Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3., Johan Nykopp, Paasikiven mukana Moskovassa. Helsinki 1975. s. 74., Helmi Polvisen kertomaa.

14. B. Podtserobin muistio Molotovin keskustelusta Assarssonin kanssa 7.3.1940 vastaisena yönä. AVPRF, fond 6, opis 2, delo 318, ss. 41–43., Assarsson Moskovasta 7.3.1940. UD HP 1 Af., »Krigsdagboken», 6.3.-7.3.1940.

15. Nykopp, 1975, SS. 74-75.

16. UD, »Krigsdagboken» 7.3.1940.

17. Nykopp, 1975, ss. 75-76., Voionmaan pvk. 7.3.1940. Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3., Paasikivi, 1, 1958, s.176.

18. Jo edellisenä iltana Ryti ja Paasikivi kävivät muodollisella tervehdyskäynnillä Molotovin luona. Tällöin rajoituttiin vain muutamaan kohteliaisuusfraasiin puuttumatta vielä lainkaan itse varsinaiseen asiaan. B. Podtserobin muistio Molotovin keskustelusta Rytin ja Paasikiven kanssa 7.3.1940. AVPRF, fond 6, opis 2, delo 318, s. 44., Paasikivi, 1, 1958, s. 176.

19. Rytin päiväämättömät muistiinpanot. Risto Rytin arkisto, kansio 9. Ks. myös J. 0. Ikolan muistiinpanoja Rytin luottamuksellisesta selonteosta lehdistön edustajille 16.3.1940. J. 0. Ikolan pvk. PTA., Väinö Voionmaan ptk. 8.3.1940. Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3. Vasiljevskista ja hänen roolistaan ehtojen valmistelussa ks. A. M. Vasiljevski, Elämäni työ. Moskova 1978. ss. 102-103, 110-111.

20. JKP VI:24, Paasikivi, I, 1958, s. 177.

21. Tsentralnyi Gosudarstvennyi Arhiv Istoriko-Polititseskih Dokumentov S-Peterburga. Leningradskij Oblastnoi Komitet VKP(b), fond 24, opis 2b, delot 692 ja 4020.

22. Neuvostoliittolaiset muistiinpanot 8.3.1940 käydyistä keskusteluista AVPRF, fond 6, opis 2, delo 318, ss. 45-50., idem, delo 319, ss. 1-6., suomalaiset (Hakkaraisen ja Nykoppin laatimat) muistiinpanot UM 109 B6., Väinö Voionmaan pvk. 8.3.1940, Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3., JKP:n pvk 8.3.1940., JKP VI:24., Paasikivi, I, 1958, SS. 177-183., Nykopp, 1975, SS. 77-80.

23. Tannerin salasähkeet 8.3. ja 9.3.1940. JKP IV:19.

24. Pakaslahti, 1970, s. 276.

25. Risto Rytin julkaisemattomat muistelmat, ss. 187-188. Risto Rytin arkisto, kansio 9., Rauhanvaltuuskunta UM:lle 9.3.1940. JKP IV:19. Ks. myös Nevakivi, 1972, s.252 ja siinä mainitut lähteet. Paasikivi ja Voionmaa ovat muistiinpanoissaan sivuuttaneet valtuuskunnan keskuudessa esiintyneet erimielisyydet. Nykopp ei 1970-luvulla julkaisemassaan teoksessa ole liioin niihin enää palannut. Ks. lisäksi Rytin kertomusta v. Blucherille 25.2.1942. v. Blücherin pvk, idem.

26. Voionmaan pvk 9.3.1940. Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3., Steinhardt Moskovasta 9.3.1940. FRUS I/1940, ss. 306-307. Käydessään Helsingissä joulukuussa 1940 Steinhardt Rytin suuttumukseksi kuitenkin moitti suomalaisia siitä, että nämä »Ruotsin painostuksesta» solmivat rauhan liian nopeasti. Viikonkin kestäminen olisi tuonut mukanaan parenunat ehdot. Sahlin Helsingistä 4.12.1940. UD HP 1 Af. Steinhardtin »absurdista» väitteestä ks. myös Bolt-Jörgensen Moskovasta 4.1.1941. Udenrigsministeriet, Depecher 1939-1945, Moskva. Pakke 100. Rigsarkivet. KØbenhavn.

27. Paasikiven (Rytin nimissä) 10.3.1940 lukema lausunto AVPRF, fond 6, opis 2, delo 318, ss.61-63. Ks. myös neuvostoliittolaisia muistiinpanoja kokouksesta 10.3.1940 AVPRF, fond 6, opis 2, delo 315, ss. 9-18., JKP:n pvk 10.3.1940., Voionmaan pvk 10.3.1940, Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3., Paasikivi, I, 1958, ss. 184-186., Nykopp, 1975,ss. 80-83.

28. Valtioneuvoston ptk 9.3.1940 klo 17. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1.

29. UD HP »Krigsdagboken» 9.3.-10.3.1940., Carlgren, 1973, s. 121. Tilanteesta »järkyttyneen» Kollontain muistiinmerkinnän mukaan myös pääministeri Hansson olisi puhunut hänelle »idioottimaisesta asemasta», johon Ruotsin hallitus joutui Neuvostoliiton lisättyä vaatimuksiaan. Alexandra Kollontai, »Seven Shots» in the Winter of 1939. (International Affairs (Moscow) 1/1990) ss. 200-201.

30. Assarsson Moskovasta 12.3.1940. UD HP 1 Af., Carlgren, 1973, s. 123.

31. Sähkeet rauhanvaltuuskunnalle 10.3.-11.3.1940, JKP IV:19., Valtioneuvoston ptk 9.3. ja 11.3.1940, Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1., Paasikivi, I, 1958, ss. 187-188., Tanner, 1950, ss. 361-379.

32. Neuvostoliittolaiset muistiinpanot kokouksesta 11.3.1940. AVPRF, fond 6, opis 2, delo 315, ss. 22-25. Suomalaisten (Nykoppin) vastaavat muistiinpanot UM 109 B6., JKP:n pvk 11.3.1940., Paasikivi, I, 1958, ss. 188-192., Voionmaan pvk 11.3.1940, Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3.

33. Voionmaan pvk 12.3.1940, Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3.

34. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan ptk 11.3.1940. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1., Soikkanen, 1978, s. 55., Paavolainen, 1989, ss. 152-155.

35. Neuvostoliittolaiset muistiinpanot valtuuskuntien kokouksista 12.3.1940. AVPRF, fond 6, opis 2, delo 318, ss. 75-82., Suomalaiset vastaavat muistiinpanot UM 109 B 6., JKP:n pvk 12.3.1940., Paasikivi, 1, 1958, ss. 192-198., Rytin julkaisemattomat muistelmat s. 189, Risto Rytin arkisto, kansio 9., Voionmaan pvk 1213.3.1940, Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3., Nykopp, 1975, ss. 82-84., Helmi Polvisen kertomaa., Sähkevaihto UM:n ja rauhanvaltuuskunnan välillä JKP IV:19., Helsingin hallituksen piirissä käydyistä keskusteluista ks. valtioneuvoston ptk 12-13.3.1940, Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1., Paavolainen, 1989, ss. 154-162 ja siinä mainitut lähteet. A. M. Kollontai, Zapiski… 12.3.-13.3.1940. AVPRF, fond 521, opis 2, delo 12. Rytin sairaudesta ks. Virkkunen, 1985, ss. 49-50.

36. Fleiscbhauer, 1991, s. 140 ja siinä mainitut lähteet.

37. Assarsson Moskovasta 18.3.1940. UD HP 1 Af.

38. Valtioneuvoston ptk. 14. ja 15.3.1940. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1., Tanner, 1950, ss. 399-404., Pakaslahti, 1970, ss. 287-291, 313-314. Niukkasen matkasta ks. Niukkanen, 1951, ss. 272-274.

39. J. O. Ikolan pvk. 14.3.-15.3.1940, PTA. Kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk. 14.3.1940. PTA. Ks. myös Paavo Virkkusen muistiinpanot 14.3.1940. Paavo Virkkusen arkisto, kansio 39. HYK.

40. Eduskunnan ptk. 15.3.1940., Tanner, 1950, ss. 405-413.

41. Pakaslahti, 1970, s. 294., Suomi, 1986, s. 213.

LÄHETTILÄSKAUSI
Rauhansopimuksen täytäntöönpano

1. Suomen ulkopoliittisesta asemasta talvisodan jälkeen ks. lähemmin Markku Reimaa, Puun ja kuoren välissä. Rytin toinen hallitus ulkopoliittisten vaihtoehtojen edessä. Keumu 1979. ss. 14-36.

2. Gripenbergin pvk 20.3.-29.3.1940. Gripenbergska släktarkivet. VA., Väinö Voionmaan pvk 28.3.1940. Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3. Rytin toisen hallituksen muodostamisesta ks. myös Soikkanen, 1978, ss. 63-67., Reimaa, 1979, ss. 37-48., Hokkanen, 2, 1986, ss. 310-312., Jägerskiöld, 1976, ss. 211-217. Pakaslahden epäilyistä ks. Per G. Andreen, Finland i brännpunkten. Stockholm 1980, s. 19.

3. Reimaa, ibidem.

4. Johan Nykoppin muistiot kokouksista Kremlissä 20.3. ja 21.3.1940. UM 109 B 6., JKP:n pvk. 18.3.-21.3.1940. Ks. myös Molotovin sihteerin Kozyrevin muistiota 20.3.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 3, ss. 1-4.

5. Keskustelumuistiot Molotovin neuvotteluista Paasikiven kanssa 25.3., 1.4., 9.4., 10.4., 17.4. ja 28.4.1940. AVPRF, fond 6, opis 2, delo 315, ss. 40-42, 52-55, 60-61, 71-75 ja 94-98., JKP:n pvk. 25.3. ja 28.4.1940., Paasikiven selonteko Paasikivi, II, 1958, ss. 26-29. Ks. myös Hakkaraisen muistiinpanoja UM 109 B 6.

6. Orlovin muistio Bulganinille 9.5.1940 (kopio) ja siihen liittyvä ulkoasiainkansankomissariaatin muistio 10.5.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 2, ss. 63-67.

7. Juri Kilin, Rajaseudun väki kahdesti panttina 1939-1940. (Carelia 11/1994) ss. 132-138.

8. Orlovin em. muistio., JKP:n pvk. 30.5.1940., Paasikivi, II, 1958, s. 29. Rajakomissiossa Vasiljevski otti asian esille 15.5.1940. UM Paasikivelle 21.5.1940. UM Menneet sähkeet (Moskova).

9. Paasikivi, ibid. ss. 27-29, 31. Kallion moitteista ks. Hokkanen, II, 1986, s.317.

10. Yksityiskohdista ks. Paasikivi, II, 1958, ss. 167-171.

11. UM, Menneet sähkeet (Moskova), 31.3. ja 6.4.1940., Tulleet sähkeet (Moskova), 29.3. ja 1.4. 1940., Voionmaan pvk. 1.4.1940, Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3., JKP:n pvk. 7.4., 17,4., 28.4., 8.5. ja 17.5.1940. Nykoppin ja Hakkaraisen muistiot 20.3., 21.3., 7.4. ja 10.4.1940. UM 109 B 6., Dekanozovin muistiot 29.3., 7.4., 14.4. ja 5.5.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 3, s. 6, 23, 32, 56., Kilin, emk.

12. Väinö Voionmaan pvk. 29.3. ja 6.4.1940. Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3., Paasikivi, II, 1958, s. 34. NKID:n muistiot 30.3. ja 2.4.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 3, ss. 12, 15-16. Sotavangeista ks. myös Tsentralnyi Gosudarstvennyi Arhiv Istoriko-Polititseskih Dokumentov S-Peterburga. Leningradskij Oblastnoi Komitet VKP (b). Fond 24, opis 2b, delo 695 sekä AVPRF, fond 6, opis 2, delo 335, ss. 10-14, sotavankien vaihtokomitean NL-osapuolen puheenjohtajan prikaatinkomentaja Jevstignejevin raportti.

13. NKID:n muistio 30.3.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 3, ss. 12-14., Rafael Hakkaraisen muistiot 29.3. ja 7.4.1940. UM 109 B 6 sekä JKP:n pvk 7.4. ja 20.5.1940., Paasikivi, II, 1958, s. 35.

14. JKP:n pvk. 16.4.-19.4.1940., JKP Wittingille 18.4.1940, idem., Paasikivi, II, 1958, ss. 31-33., Raimo Heiskanen, Saadun tiedon mukaan. Keuruu 1989. ss. 123-125. NKID:n muistio Molotovin keskustelusta Paasikiven kanssa 17.4.1940. AVPRF, fond 6, opis 2, delo 315, ss. 71-75. Ks. myös Dekanozovin muistioita keskusteluista Paasikiven kanssa 5.5. ja 9.5.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 3, ss. 55-58, 69-70. Rajaloukkauksia koskeva neuvostoliittolainen perusmateriaali sisältyy NKP:n Leningradin aluekomitean arkistoon. Tsentralnyi Gosudarstvennyi Arhiv Istoriko Polititseskih Dokumentov S-Peterburga. Leningradskij Oblastnoi Komitet VKP (b). Fond 24, opis 2b, delo 694-695.

15. UM. Tulleet ja menneet sähkeet (Moskova) 29.3.-30.3.1940., Voionmaan pvk. 21.3.-7.4.1940. Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3., Nykoppin ja Hakkaraisen muistiot 21.3.-7.4.1940. UM 109 B 6., JKP:n pvk. 21.3.-30.3.1940., Paasikivi, II, 1958, ss. 34-35., Uljas Vikström, Toiska, Petroskoi 1975, ss. 216-218., Adolf Taimi, Sivuja eletystä, Petroskoi 1954, ss. 267-273.

16. Rafael Hakkaraisen muistio 1.4.1940. UM 109 B 6., Paasikivi, II, 1958, ss. 29-31, 33-34. NKID:n muistio 30.3.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 3, ss. 10-11.

17. JKP VI:l., Paasikivi, II, 1958, s. 33. Yksityiskohdista ks. myös JKP:n pvk. 5.5., 13.5., 20.5. ja 27.5.1940. Hakkaraisen muistio 7.4.1940, UM 109 B 6., Dekanozovin muistiot keskusteluista Paasikiven kanssa 5.5. ja 8.5.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 3, ss. 55-58, 60-62

18. Hakkaraisen muistio 7.4.1940. UM 109 B 6., JKP:n pvk. 7.4.1940., Paasikivi, II, 1958, s. 34.

19. Rafael Hakkaraisen muistiot 29.3., 7.4. ja 9.4.1940. UM 109 B 6., JKP:n pvk. 7.4. ja 9.4.1940., Paasikivi, II, 1958, ss. 36-37.

20. Hakkaraisen muistio 1.4.1940. UM 109 B 6., JKP:n pvk. 7.4.1940., Paasikivi, II, 1958, ss. 35-37.

21. Soikkanen, 1978, ss. 67-68 ja siinä mainitut lähteet.

22. Paasikivi, II, 1958, ss. 37-41., Nykopp, 1975, ss. 94-95. Yksityiskohdista ks. JKP:n pvk. 17.4., 28.4., 7.5.-11.5., 15.5. ja 8.6.1940. Ks. myös JKP Wittingille 18.4.1940. Kopio. JKP:n pvk. 19.4.1940. Vrt. lisäksi Molotovin sihteerin S.Kozyrevin muistiota 22.4.1940 ja siihen liittyvää Paasikiven vastausta 25.4.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 3, ss. 44-50 sekä Lysjakin muistiota 5.5.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 2, ss. 59-60.

23. Kilin, emk. Palautuksista ks. myös Tsentralnyi Gosudarstvennyi Arhiv IstorikoPolititseskih Dokumentov S-Peterburga. Leningradskij Oblastnoi Komitet VKP(b). Fond 24, opis 2b, delot 692, 694, 695, 4250, 4331.

24. Ks. Witting JKP:lle 9.5.1940. JKP IV:20.

25. Voionmaan pvk. 22.3. ja 28.3.1940. Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3.

26. Voionmaa Tannerille 25.3.1940. Väinö Tannerin arkisto (Lisäluettelo), kansio 7. Ks. myös Voionmaan pvk. 22.3.1940. Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3.

27. Voionmaan pvk. 24.3., 26.3., 28-29.3, 1-4.4. ja 7.4.1940. Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3. Päiväkirjassaan myös Rafael Erich katsoi Paasikiven nimityksen merkitsevän »venäläis-saksalaisen» orientaation alkua. »Paasikivi koettaa osoittaa, että hänen rau­hansa pelastaa maan». Rafael Erichin pvk. 8.4.1940. Rafael Erichin arkisto, kansio 46.

28. Voionmaan pvk. 7.4.1940. Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3. Tannerista ks. myös JKP:n pvk. 6.4.1940.

29. JKP:n pvk. 6.4.1940., Väinö Voionmaan pvk. 29.3.1940. Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3.

30. JKP:n pvk. 26.3.1940., Voionmaan pvk. idem.

31. JKP:n pvk. 29.3.1940., Voionmaan pvk. idem., Hakkaraisen muistio 29.3.1940. UM 109 B 6. Dekanozovin muistio keskustelusta Paasikiven kanssa 29.3.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 3, ss. 6-9., Kozyrevin muistio 30.3.1940 Molotovin keskustelusta Paasikiven kanssa, ibidem, s. 10.

32. Ks. edellä ss. 163-164.

33. JKP:n pvk. 29.3.-2.4.1940., Voionmaan pvk. idem., Paasikivi, II, 1958, s. 2., Hak­karaisen muistio 1.4.1940. UM 109 B 6.

34. Wolmar Bergh Tukholmasta Rafael Erichille 19.4.1940. Rafael Erichin arkisto, kansio 38.

35. JKP:n pvk. 3.4.–4.4.1949., Voionmaan pvk. idem., Paasikivi, II, 1958, s. 20.

36. Hilkka ja Olli Vitikka, Alli Paasikivi. Porvoo-Helsinki-Juva 1991. s. 54.

37. JKP:n haastattelu Uudessa Aurassa 1.8.1941.

38. Vitikka-Vitikka, 1991, s. 56.

39. Paasikivi, II, 1958, ss. 2-3. Ks. myös JKP:n pvk. 5.4. ja 7.4.1940 sekä Voionmaan pvk.idem.

40. JKP:n pvk. 15.4.1940.

41. JKP VI:25., Paasikivi, II, 1958, s. 3.

42. JKP:n pvk. 10.4.1940., JKP VI:25., Paasikivi, II, 1958, s. 7.

43. JKP Wittingille 18.4.1940. Kopio. JKP:n pvk. idem., Paasikivi, II, 1958, ss. 3–4. Nöyristelyvaroituksista mainitsee Nykopp muistelmissaan: »Det får inte bli något kryperi». Nykopp, 1975, s. 92.

44. Molotovin puheesta ja Paasikiven kommenteista ks. JKP:n pvk. 29.3.1940 sekä Paasikivi, II, 1958, ss. 10-15.

45. Paasikivi, II, 1958, s. 13.

46. JKP Moskovasta 14.5.1940. UM 5 C 18., JKP:n pvk. 5.4., 18.4.(kirje Wittingille), 25.4., 1.5. ja 5.5.1940. Ks. myös Paasikivi, II, 1958, ss. 4-7.

47. Ks. esim. JKP:n pvk 3.8.1940 sekä JKP Tannerille 26.12.1940. Kirje on painettuna teoksessa Väinö Tanner, Kahden maailmansodan välissä. Helsinki 1966. s. 257.

48. Sto sorok besed s Molotovym. Iz dnevnika F. Tsujeva. Moskva 1991. s. 235. Ks. myös JKP:n pvk 11.10.1940.

49. JKP Moskovasta 14.5.1940. UM 5 C 18., JKP:n pvk. 17.5. ja 18.5.1940. Ks. myös Paasikivi, II, 1958, ss. 5-6, 18.

50. JKP:n pvk. 11.6.1940.

51. JKP Moskovasta 18.6.1940. UM 5 C 18., Paasikivi, II, 1958, ss. 20-23.

52. Ibidem.

53. Assarsson, 1963, s. 62.

54. Bolt-Jörgensen Moskovasta 6.4.1940 ja 4.1.1941. Udenrigsministeriet, Depecher, Moskva 1939-1941, pakke 100, Rigsarkivet, KØbenhavn.

55. JKP:n pvk. 24.4. ja 27.4.1940.

56. Crippsistä ja Kuusisesta ks. Vihavainen, 1990, s. 83. Kalliota koskeneesta lau­sunnosta ks. JKP:n pvk. 6.8.1940. Ks. myös Paasikiven selostusta ruotsalaiselle kollegalleen Assarssonille keskustelustaan Crippsin kanssa. Assarsson Söderblomille 24.8.1940. UD HPl Af. Crippsin sähke Moskovasta 6.8.1940 ks. Jukka Nevakivi, Ystävistä vihollisiksi. Helsinki 1976. s. 32 ja siinä mainitut lähteet.

57. Wittingin ja Gripenbergin kirjeenvaihto 23.8.–4.9.1940. UM 12 L Venäjä 1940. Myöhemmin Gripenberg silti katsoi, että Paasikiven olisi kaikesta huolimatta tullut koettaa ylläpitää yhteyksiä Crippsiin. G. A. Gripenbergin pvk. 18.3.1942.

58. Assarsson, 1963, s. 19., Steinhardtiin kohdistuneesta väheksynnästä ks. myös JKP Moskovasta 18.6.1940. UM 5 C 18. Ensimmäisen kerran Paasikivi kävi amerikkalaisen kollegansa luona vasta 8.10.1940. JKP:n pvk. idem., Steinhardt Moskovasta 9.10.1940. FRUS 1/1940, ss. 350-351. »Nopeasti mielipiteitään vaihtavan» sekä »kaikkitietävänä» esiintyvän Steinhardtin vähäisestä arvovallasta ks. myös Eljas Erkon lausuntoa v. Blücherille 4.12.1940. v. Blücherin pvk. idem. sekä Bolt-Jörgensen Moskovasta 6.12.1939, 4.1. ja 12.5.1941. Udenrigsministeriet, Depecher 1939-1945, Moskva, pakke 100, Rigsarkivet, KØbenhavn.

59. JKP:n pvk. 25.5.1940.

60. Paasikivi, II, 1958, ss. 18-25.

61. Ks. Paasikivi Wittingille 18.4.1940. JKP:n pvk. ibidem. Vanamosta ks. Nykopp, 1975, ss. 87-88.

62. JKP Rudolf Waldenille 21.4.1940. Kopio. JKP 1:11., Rudolf Walden JKP:lle 27.4.1940. Ibidem. JKP:n pvk. 18.5.1940.

63. JKP Wittingille 1.9.1940. Kopio. JKP VI:20.

64. Nykopp, 1975, s.89., Paasikivi, II, 1958, s. 25.

65. JKP Wittingille 14.5.1940. Kopio. JKP IV:20.

Puolustusliitto ja Ahvenanmaan kysymys

1. Soikkanen, 1978, s. 70 ja siinä mainitut lähteet.

2. JKP:n pvk. 18.3.1940., Carlgren, 1973, ss. 134-135 ja siinä mainitut lähteet.

3. JKP:n pvk. 21.3.1940., Väinö Voionmaan pvk. idem., Paasikivi, II, 1958, ss. 44–47. Nykoppin muistio 21.3.1940. UM 109 B 6., Molotovin sihteerin Kozyrevin muistio, idem, AVPRF, fond 6, opis 2, delo 315, ss. 30-33., NKID:n Skandinavian osaston (Judanov) muistio 17.4.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 2, ss. 30-39.

4. Reimaa, 1979, ss. 49-62., Carlgren, 1973, ss. 133-136., Wahlbäck, 1964, ss. 325-330.

5. JKP VI:25., Paasikivi, II, 1958, ss. 47-53.

6. Rafael Erichin pvk. 9.4.1940. Rafael Erichin arkisto, kansio 46.

7. Erkko Pakaslahdelle 23.4.1940. Aaro Pakaslahden yksityispaperit. UM.

8. Reimaa, 1979, ss. 64-68., Carlgren, 1973, ss. 150-156.

9. JKP:n pvk. 10.4.1940.

10. JKP:n pvk. 10.4., 12.4. ja 2.5.1940.

11. Ibidem, 6.5.1940.

12. Carlgren, 1973, ss. 156-157., Soikkanen, 1978, ss. 92-93.

13. Reimaa, 1979, ss. 88-96. Ruotsin osalta ks. Wahlbäck, 1964, ss. 330-332., Carlgren, 1973, ss. 159-161. Ratkaisevaksi muodostuneesta Mannerheimin kannanotosta ks. lähemmin Jägerskiöld, 1976, ss. 240-243.

14. JKP:n pvk. ja siinä mainitut sähkeet 27.-28.4.1940.

15. NKID:n muistio Molotovin keskustelusta von der Schulenburgin kanssa 26.3.1940. The Winter War. (International Affairs 9/1989) s. 149, 215.

16. JKP:n pvk. 27.6.1940., Paasikivi, II, 1958, s.93., NKID:n muistio 27.6.1940. AVPRF, fond 6, opis 2, delo 316, ss. 3-5.

17. JKP:n pvk. 28.6. ja 2.7.1940., Paasikivi, II, 1958, ss. 93-94., Anthony F. Upton, Välirauha. Helsinki 1965. ss. 138-140., Soikkanen, 1978, ss. 80-81.

18. Jägerskiöld, 1976, s. 250.

19. JKP:n pvk. 3.7.1940., Paasikivi, II, 1958, ss. 94-95., NKID:n muistio 3.7.1940. AVPRF, fond 6, opis 2, delo 316, ss. 9-10.

20. JKP:n pvk. 13.7. ja 24.7.1940., Paasikivi, II, 1958, ss. 95-96. Ks. myös Heikki Ja­lanti, Suomi puristuksessa 1940-1941. Lahti 1966. s.101.

21. JKP:n pvk. 27.7. ja 3.8.1940., Paasikivi, II, 1958, ss. 96-97.

22. JKP:n pvk. 22.8., 30.8., 4.9. ja 5.9.1940., JKP Wittingille 31.8. ja 5.9.1940. JKP VI:38., JKP Wittingille 1.9.1940. JKP VI:20., Paasikivi, II, 1958, ss. 97-100., Upton, 1965, ss. 199-200.

23. Valtaussuunnitelmasta ks. lähemmin Manninen, 1994, ss. 114-122.

24. Manninen, ibidem.

25. JKP:n pvk. 21.9.-27.9.1940 ja siihen liittyvät sähkekopiot., NKID:n muistio Molotovin keskustelusta Paasikiven kanssa 27.9.1940. AVPRF, fond 6, opis 2, delo 322, ss. 10-13., Paasikivi, II, 1958, ss. 101-103. Ruotsin hallituksen, jota Witting ja Paasikivi (jälkimmäinen Assarssonin välityksellä) jatkuvasti informoivat Ahvenanmaan neuvottelujen kulusta, asiassa noudattamasta täysin passiivisesta linjasta ks. Carlgren, 1973, s. 225 ja siinä mainitut lähteet. Saksasta, jolle suomalaiset epätoivoissaan ja tuloksetta lopulta tarjosivat Ahvenanmaata miehitettäväksi, ks. Upton, 1965, ss. 200, 213-214 ja siinä mainitut lähteet.

26. JKP:n pvk. 30.9. ja 1.10.1940 sähkekopioineen. Ks. myös Paasikivi, II, 1958, ss. 103-104. NKID:n muistio Molotovin keskustelusta Paasikiven kanssa 30.9.1940. AVPRF, fond 6, opis 2, delo 316, SS. 30-31.

27. Ibidem.

28. JKP Wittingille 3.10.1940. Konsepti. JKP VI:20.

29. Eljas Erkko Lassi Hiekkalalle 4.8.1940. Lassi Hiekkalan arkisto, kansio 3.

30. Paasikivi, II, 1958, s.105.

31. JKP:n pvk. 11.10.1940. Ks. myös Nykopp, 1975, ss. 89-90.

32. JKP Wittingille 6.10.1940. Konsepti. JKP VI:20.

33. JKP:n pvk. 11.10.1940., Paasikivi, II, 1958, s. 105. Sopimuksen tekstiin extenso ks. esim. Suomen sinivalkoinen kirja, II, ss. 86-89.

34. Risto Ryti JKP:lle 15.2.1941. JKP 1:9.

35. Vyšinskin muistiot 23.10. ja 30.10.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 3, ss. 164-169., JKP:n pvk. 30.10.1940 ja siihen liittyvät sähkekopiot. Ks. myös Paasikivi, II, 1958, s. 109. Zotoville ominaisesta »huumorintajuttomasta virkaintoisuudesta», johon liittyi Neuvostoliiton ulkopuolisen maailman tuntemattomuus, ks. myös lähettiläs Palinin selontekoa hänen toiminnastaan NL:n Latvian-lähettiläänä 1937-1940. Ulkoasiainministeriön poliittisia tiedotuksia n:o 55. UM 109 E 14.

Ahdistava kesä

1. Ks. lähemmin Ilkka Seppinen, Suomen ulkomaankaupan ehdot 1939-1944. Hel­sinki 1983. ss. 75-77 ja siinä mainitut lähteet.

2. Witting JKP:lle 9.5.1940. JKP IV:20.

3. Tauno Jalanti Arvi Korhoselle 21.11.1958. Arvi Korhosen arkisto, kansio 15.

4. JKP:n pvk. 25.5.-29.5.1940. Ks. myös Tauno Jalannin em. kirjettä Arvi Korhoselle 21.11.1958.

5. Ks. edellä ss. 153-154.

6. JKP:n pvk. 16.6.-17.6.1940.

7. JKP:n pvk. 22.6.-27.6.1940., Paasikivi, II, 1958, ss. 121-122.

8. Paasikivi, II, 1958, s. 122. Ks. myös Nykopp, 1975, ss. 99-100.

9. Seppinen, 1983, ss. 77-79., Paasikivi, II, 1958, ss. 122-124.

10. Polvinen-Heikkilä-Immonen, 1992, ss. 491-492.

11. Eljas Erkko Aaro Pakaslahdelle 22.5. ja 4.8.1940. Aaro Pakaslahden yksityispaperit. UM.

12. Baltian tapahtumista ks. lähemmin Seppo Myllyniemi, Baltian kriisi 1938-1941. Keuruu 1977. ss. 138-157., Hyytiä, 1992, ss. 220-260. Ks. myös Jalanti, 1966, ss. 132-133. Sotilaallisesta miehityksestä ks. Manninen, 1994, ss. 88-96.

13. JKP:n pvk. 30.6.1940.

14. Paasikivi, II, 1958, s. 63. Ks. myös JKP Wittingille 22.7.1940. JKP IV:20.

15. Assarsson Moskovasta 20.6.1940. UD HP 1 Af., JKP:n pvk. 19.6. ja 23.6.1940.

16. Nykopp, 1975, ss. 98-99., JKP:n pvk. 23.6.-24.6.1940.

17. Ks. edellä ss. 183-191.

18. JKP:n pvk. 9.7.1940., Paasikivi, II, 1958, s. 111.

19. Paasikivi, idem, s. 113. Ruotsin kauttakulkusopimuksesta ks. Carlgren, 1973, ss. 183-190 ja siinä mainitut lähteet.

20. JKP:n pvk. 16.7., 17.7. ja 22.7.1940.

21. JKP:n pvk. 26.7.1940.

22. Paasikivi, II, 1958, ss. 111-116. Ks. myös JKP:n pvk. 28.7.-6.9.1940.

23. Paasikivi, II, 1958, ss. 117-118.

24. Manninen, 1994, ss. 130-133., Paasikivi, II, 1958, ss. 171-173.

25. Ks. lähemmin JKP:n pvk. 9.7., 21.7-1940., Paasikivi, II, 1958, ss. 173-174., Soikkanen, 1978, ss. 82-83. Ks. myös Suomen sinivalkoinen kitja, II, s. 107, 111 113.

26. Upton, 1965, SS. 144-145.

27. Ks. lähemmin Soikkanen, 1978, ss. 73-74., Olli Vehviläinen, Saksan rinnalle. (Kansakunta sodassa. 1.) Helsinki 1989. ss. 269-270.

28. JKP Wittingille 30.6.1940. JKP IV:20.

29. JKP Wittingille 22.7.1940. JKP IV:20.

30. Ohto Manninen, Toteutumaton valtioliitto. Rauma 1977. ss. 30-35., Carlgren, 1973, ss. 203-209., Soikkanen, 1978, s.81.

31. Soikkanen, 1978, s.74 ja siinä mainitut lähteet.

32. Güntherin muistio keskustelusta Kollontain kanssa 12.8.1940. UD HP 1 Af.

33. Tauno Jalanti Arvi Korhoselle 21.11.1958. Arvi Korhosen arkisto, kansio 15.

34. Annikki JKP:lle 13.7.1940. JKP I:7.

35. JKP:n pvk. 21.6.1940., Paasikivi, II, 1958, s.63. Seuran perustamisesta ks. lähemmin Rentola, 1994, ss. 218-221.

36. Ks. ptk. Zdanovin johtamasta valvontakomission kokouksesta 5.10.1944. RTsHIDNI, fond 77, opis 3, delo 39, s. 25. Vuoden 1940 SNS:n ja NL:n lähetystön välisistä suhteista ks. myös Zotov Helsingistä 17.6.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 1, s.11., ulkoasiainkansankomissariaatin Itämeren maiden osaston apulaispäällikön Majevskin muistio Dekanozoville 25.7.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 2, ss. 85-89 sekä Rentola, 1994, ss. 228-237.

37. Zotov NKID:lle 28.8.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 1, ss. 38-48.

38. Paasikivi, II, 1958, ss. 63-65.

39. Assarsson Moskovasta 25.7.1940. UD HP 1 Af., JKP:n pvk. 24.7.1940., Paasikivi,II, 1958, s.178.

40. Pravda 24.7.1940., Izvestija, idem., JKP:n pvk. 24.7.1940., Paasikivi, II, 1958, ss. 67-68.

41. Majevskin muistio 25.7.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 2, ss. 85-89 ja siinä mainitut lähetystön ja TASSin tiedotukset Helsingistä.

42. JKP:n pvk. 24.7.1940., Paasikivi, II, 1958, ss. 66-67. Vastaavaa neuvostoliittolaista muistiota ei NKID:n arkistosta ole löytynyt, mikä johtunee siitä, että Molotov ja Paasikivi kävivät keskustelunsa kahden kesken ilman sihteeriä.

43. Upton, 1965, SS. 152-153.

44. Paasikivi, II, 1958, ss. 70-71.

45. Ibidem. Ks. myös Assarsson Moskovasta 2.8.1940. UD HP 1 Af.

46. JKP:n pvk. 8.8.1940.

47. JKP Wittingille 22.7.1940. JKP IV:20.

48. Ibidem., Paasikivi, II, 1958, ss. 71-72.

49. Paasikivi, II, 1958, s. 70., Rentola, 1994, ss. 248-249.

50. Zotovin raportit Helsingistä 17.6.-19.7.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 1, ss. 1-23. Molotovin 3.8. Paasikiven kanssa käymästä keskustelusta ks. JKP:n pvk. 3.8.1940 sekä Paasikivi, II, 1958, ss. 68-70.

51. Manninen, 1994, ss. 122-130 ja siinä mainitut lähteet, Zotovin raportit 1.8. ja 12.8.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 1, s. 24 ja seurr.

52. Assarsson Moskovasta 9.8.1940. UD HP 1 Af.

53. SNS:aan kohdistuneesta vastarinnasta ks. Rentola, 1994, ss. 242-250, 253-256 ja siinä mainitut lähteet. Itämeren piiristä ja Hämäläisen toimikunnasta ks. myös Soikkanen, 1978, ss. 84-85. Aseveliliiton perustamisesta ks. lähemmin Keijo K. Kulha, Aseveljien aika. Helsinki-Porvoo-Juva 1980. ss. 46-69.

54. JKP:n pvk. 10.8.1940., Paasikivi, II, 1958, s. 74.

55. JKP Bohemanille 8.10.1950. Kopio. JKP I:1.

56. JKP:n pvk. 11.8.1940., Paasikivi, II, 1958, s. 74.

57. Vuoden 1940 ns. elokuun kriisistä ks. lähemmin esim. Manninen, 1977, ss. 36-42 ja siinä mainitut lähteet.

58. JKP:n pvk. 11.8.1940.

59. Paasikiven muistio »P.M. Helsinkiin. Elok.1940» ja siihen liittyvät »Johtopäätökset». JKP IV:20., JKP:n pvk. 12.-13.8.1940., JKP VI:25., Paasikivi, II, 1958, ss. 74-75.

60. JKP:n pvk. 13.8.1940.

61. JKP:n pvk. 15.8.1940. Kallion tekemästä nimityspäätöksestä Paasikivi sai jo 11.8.1940 ennakkotiedon Wittingiltä.

62. JKP:n pvk. 14.8.1940. Paasikivi, II, 1958, ss. 76-77.

63. JKP:n muistio hallituksen ulkoasiainvaliokunnan kokouksesta 15.8.1940. JKP IV:21., JKP:n pvk. 15.8.1940., Paasikivi, II, 1958, s. 77.

Saksan etupiiriin

1. Saksan mielenkiinnon heräämisestä Suomea kohtaan ks. lähemmin Krosby, 1967, ss. 54-61 ja siinä mainitut lähteet.

2. Asetoimitusten valmistelusta ks. yksityiskohtaisemmin Jokipii, 1987, ss. 76-80, 113-114 ja siinä mainitut lähteet.

3. Krosby, 1967, ss. 61-64., Kivimäki, 1965, ss. 193-196. Alkuperäinen suosituskirje ei näytä säilyneen.

4. Korhonen, 1961, s. 95.

5. JKP:n pvk. 18.8.1940.

6. Manninen, 1994, ss. 134-138.

7. JKP:n pvk. 19.8.1940.

8. Korhonen, 1961, s. 88 ja siinä mainitut lähteet.

9. JKP Wittingille 25.8.1940. Konsepti. JKP IV:20.

10. Zotov Helsingistä 17.6., 1.7., 12.7., 1.8. ja 12.8.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 1, ss. 1-37. Ks. erityisesti em. raporttia 1.8. ss. 24-26. Vielä marraskuussa Zotov toisti ehdotuksensa. Ks. Zotov Helsingistä 28.11.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 1, ss. 83-92.

11. Molotovin – Paasikiven keskustelusta 22.8.1940 ks. JKP:n pvk. 22.8.1940., JKP Wittingille 25.8.1940. JKP IV:20., Paasikivi, II, 1958, ss. 78–82, 130-131.

12. Seppo Myllyniemi, Baltian kriisi 1938-1941. Keumu 1977. ss. 142-143 ja siinä mainitut lähteet.

13. Rentola, 1994, ss. 257-285. Ks. myös Upton, 1965, ss. 167-173.

14. JKP:n pvk. 22.8.1940., Paasikivi, II, 1958, s. 82.

15. JKP Wittingille 25.8.1940. Konsepti. JKP IV:20., Erkon titteliä koskevan »ehdotuksensa» Paasikivi teki ystävälleen Ruotsin lähettiläälle Assarssonille. Ks.. Assarsson Moskovasta 24.8.1940. UD HP 1 Af. Paasikiven Erkkoon kohdistuneet epäilyt hänestä Molotovin syytöksen alkulähteenä pitävät todennäköisesti paikkansa. Vrt. Reimaa, 1979, s. 191 ja siinä mainitut lähteet.

16. Maseng Moskovasta 9.9.1940. NUD 39A 25/40 Finsk politikk under krigen.

17. JKP Wittingille 25.8.1940. Konsepti JKP IV:20.

18. Ks. selontekoa Bohemanin keskustelusta Molotovin kanssa 19.8.1940. UD HP 1 Af., JKP:n pvk.24.8.1940.

19. Ibidem.

20. Assarsson Söderblomille 24.8.1940. UD HP 1 Af.

21. JKP Wittingille 1.9.1940. Konsepti. JKP VI:20. Muistelmissaan JKP on sijoittanut Repinin puheen väärään ajankohtaan. Vrt. Paasikivi, II, 1958, s. 74.

22. JKP Wittingille 1.9.1940, idem.

23. Decemvirihankkeesta ks. yksityiskohtaisemmin Manninen, 1977, ss. 74-91. Nimikkeestä huolimatta »decemvirien» lukumäärä jäi alle kymmenen.

24. Paasikivi, II, 1958, s. 54., Manninen, 1977, ss. 91-95. Ks. myös Paasikiven ja UM:n sähkevaihtoa 28.9.-9.10.1940. UM 109 Fl sekä JKP:n pvk. idem., NKID:n muistiot Molotovin keskusteluista Paasikiven kanssa 27.9. ja 9.10.1940. AVPRF, fond 6, opis 2, delo 322, ss. 10-13, 20-22.

25. Carlgren, 1973, s. 225., Manninen, 1977, s. 95.

26. Krosby, 1967, SS. 75-76.

27. Rentola, 1994, ss. 280-285., Upton, 1965, ss. 195-196, 209-210. Ks. lisäksi NKID:n diplomaattikuriirien Hohlovin ja Agafonovin raporttia 24.10.1940 matkoistaan Suomessa. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 23, ss. 33-34 sekä NKID:n Itämeren maiden osaston päällikön Majevskin raporttia Vysinskille 30.9.1940 »lakeijamaisesta» ja »revanssiin pyrkivästä» saksalaissuuntauksesta Suomessa. Ibidem, ss. 14-16.

28. Korhonen, 1961, ss. 116-117 ja siinä mainitut lähteet.

29. Korhonen, 1961, ss. 118-121., Upton, 1965, ss. 215-216.

30. JKP:n pvk. 22.9.-24.9.1940., Upton, 1965, SS. 190-191.

31. JKP:n pvk. 27.9.-28.9.1940. Ks. myös JKP Wittingille 3.10.1940. Konsepti. JKP VI:20 sekä NKID:n muistiota Molotovin keskustelusta Paasikiven kanssa 27.9.1940. AVPRF, fond 6, opis 2, delo 322, ss. 10-13., Korhonen, 1961, s. 123.

32. Korhonen, 1961, ss. 123-124., Upton, 1965, ss. 211-219 ja niissä mainitut lähteet. Ks. lisäksi JKP:n pvk. 5.10., 9.10. ja 16.10.1940 sekä NKID:n muistiota Molotovin ja Paasikiven keskustelusta 9.10.1940. AVPRF, fond 6, opis 2, delo 322, ss. 20-22.

33. Assarsson Moskovasta 8.10.1940. UD HP 1 Af., Assarsson, 1963, ss. 40-2

34. Ruotsalais-suomalaisista tunnusteluista ks. lähemmin Manninen, 1977, ss. 96-124, 132-144.

35. JKP:n lähettämättä jäänyt kirje Wittingille 30.9.1940. JKP VI:38. JKP:n ja Wittingin asiaa koskeva sähkevaihto 25.9.-26.9.1940. JKP:n pvk, idem. Hynnisen selostus Helsingin neuvotteluista, JKP:n pvk 15.10.1940.

36. JKP Rytille 28.10.1940. Konsepti. JKP VI:37., JKP:n pvk. 29.10.1940. Sodan jälkeen julkaistuun muistelmateokseensa (Paasikivi, II, 1958, ss. 191-192.) JKP on liittänyt lyhennetyn ja »laimennetun» version kirjeestään Rytille. Ks. myös JKP Wittingille 6.10.1940. Konsepti. JKP VI:20. Schulenburgin lausunnosta Assarssonille ks. myös Assarsson, 1963, ss. 39-40.

37. Bohemanin muistio 24.10.1940. UD HP 1 Af.

38. Güntherin muistio keskustelusta Kollontain kanssa 28.10.1940. UD HP 1920 års dossiersystem. Bihang 1, Vol.2, (»Finska frågan»)., Manninen, 1977, ss. 128-129 ja siinä mainitut lähteet. Ks. erityisesti Carlgren, 1973, s. 226.

39. Güntherin muistio keskustelusta Kollontain kanssa 5.11.1940. UD HP, idem, »Finska frågan»., Carlgren, 1973, ss. 227-228 ja Manninen, 1977, ss. 144-147 sekä niissä mainitut lähteet.

40. JKP:n pvk. 6.11.1940.

41. Ibid. ja päiväkirjaan sisältyvä sähkekopio. Ks. myös Manninen, 1977, ss. 154-155.

42. Assarsson Bohemanille 9.11.1940 keskustelustaan Paasikiven kanssa edellisenä päivänä. UD HP 1920 års dossiersystem. Bihang I, Vol.2, (»Finska frågan»).

43. Zotov Vysinskille 18.10.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 23, ss. 17-21. Ks. lisäksi Zotovin myöhempää laajaa selontekoa (27.11.1940) saksalaisten joukkojen kuljetuksista ja ylipäänsä Suomen orientoitumisesta Saksaan. Revanssipolitiikkaan voitiin hänen mielestään yhdistää myös sotakirjallisuuden julkaiseminen. Idem, ss. 35-51. Jo kesäkuussa 1940 Dekanozov oli valittanut Paasikivelle Suomen paviljongin New Yorkin maailmannäyttelyssä sisältävän talvisotaan liittyvää neuvostovastaista propagandaa. Paasikiven suosituksesta UM antoikin lähettiläs Procopelle ohjeet karsia ko. materiaalia. Ks. JKP:n pvk 23.6.1940 sekä Magnus Lemberg, Hjalmar J. Procope. En politisk biografi. Hangö 1989. ss. 269-270 ja siinä mainitut lähteet. Ks. lisäksi NKID:n Itämeren maiden osaston päällikön Majevskin muistiota 25.7.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 2, ss. 85-89.

44. JKP:n pvk. 30.10., 1.11. ja 5.11.1940. Ks. myös JKP Wittingille 11.11. ja 17.11. 1940. Kopiot. JKP IV:21., Paasikivi, II, 1958, ss. 132-134. Luettelo Molotovin pöydällä olleista kirjoista siihen liittyvine dokumentteineen AVPRF, fond 135, opis 23, delo 13, ss. 8-10. JKP:n myöhemmin tekemiä merkintöjä muista lukemistaan sotakirjoista ks. JKP:n pvk. 7.11., 15.11. ja 17.11.1940. Ks. lisäksi Vysinskin muistiot keskusteluista Paasikiven kanssa 30.10. ja 5.11.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 3, ss. 166-169, 170-172.

45. JKP:n pvk. 7.11.1940.

46. Asetuksen synnystä ks. Tuomo Polvinen, Arvi Korhonen ja toinen maailmansota. (Historiallinen Aikakauskirja 1/1990) ss. 26-27. Ks. myös asiakirjoja arkistoyksikössä UM 109 F 14 (Sotakirjallisuus).

47. »Selostus valtioneuvos Paasikiven ja eversti Lyytisen välisestä keskustelusta 16.11.40 Moskovassa». Gustaf Mannerheimin arkisto, kansio 608.

48. JKP:n muistiinpano 19.11.1940. JKP IV:22., Paasikivi, II, 1958, ss. 134-135.

49. UM:n katsaus Moskovan lähetystölle 19.11.1940. JKP VI:30

50. JKP:n pvk. 23.2.1941., Paasikivi, II, 1958, ss. 136-137. Ks. myös JKP Voionmaalle 25.2.1941. Väinö Voionmaan arkisto, kansio 1.

51. Saksalaiset muistiinpanot (lähettiläs Paul Schmidt) Molotovin keskusteluista Hitlerin ja v. Ribbentropin kanssa 12.11.-13.11.1940. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (ADAP). Serie D. Band Xl/1. ss. 448-478. Vastaavat neuvostoliittolaiset muistiinpanot (lähetystösihteeri V. N. Pavlov) ks. Pojezdka V. M. Molotova v Berlin v nojabre 1940 g. (Novaja i noveisaja istorija 5/1993) ss. 64-99. Uusimpana tutkimuksena ks. Fleischhauer, 1991, ss. 230-257 sekä Manninen, 1994, ss. 138-142.

52. Molotovin sähke Stalinille 14.11.1940. Perepiska V. M. Molotova s 1. V. Stalinym. Nojabr 1940 goda. (Voenno-istoritseskij zurnal 9/1992) ss. 20-21. v. Weizsäckerin lausunto v. BlOcherille ks. Upton, 1965, s. 237.

53. Rentola, 1994, ss. 286-287.

54. Korhonen, 1961, ss. 152-155.

55. Paasikiven raportti Moskovasta 23.11.1940. UM 5 C 18. Ks. myös JKP:n yksityiskirjettä Wittingille 11.11.1940. Kopio. JKP IV:21.

56. Hynninen Moskovasta 22.11.1940. UM 5 C 18. Ks. myös JKP:n pvk. 22.11.1940.

57. Carlgren, 1973, ss. 228-229 ja siinä mainitut lähteet.

58. Manninen, 1977, ss. 168-170., Jokipii, 1987, ss. 143-147 ja niissä mainitut lähteet.

59. Ibidem. Suomalaisten innostumisen vaarallisuudesta mainitsi myös saksalainen kauppaneuvottelija, lähettiläs Schnurre Moskovassa Assarssonille. »Sie sollen bloss nicht so schreien». Assarsson Moskovasta 1.12.1940. UD HP 1 Af.

60. JKP Mannerheimille 1.12.1940. Jägerskiöld, 1976, s. 293.

61. JKP Rytille 26.1.1941. Risto Rytin arkisto, kansio 3.

62. Assarsson Moskovasta 5.12.1940. UD HP 1 Af.

63. Ks. edellä ss. 237-238.

64. Wasastjerna Wittingille 3.12.1940. P. J. Hynnisen arkisto. VA.

65. Manninen, 1977, ss. 163-167 ja siinä mainitut lähteet.

66. JKP:n pvk 7.12.1940., Paasikivi, II, 1958, s. 55.

67. JKP Wittingille 8.12.1940. JKP Vl:20.

68. Paasikivi, II, 1958, ss. 55, 57-58.

69. Assarsson Moskovasta 8.12.1940. UD HP 1920 års dossiersystem, Bihang I, Vol.2, (»Finska frågan»)

70. Carlgren, 1973, ss. 230-233 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös Manninen, 1977, ss. 189-94.

71. Ibidem.

72. JKP:n pvk. 13.12. ja 17.12.1940.

73. JKP Wittingille 13.12.1940. JKP VI:37., Paasikivi, II, 1958, s. 59.

74. Todellisuudessa Suomen ja Ruotsin lähettiläät olivat keskenään sopineet tästä »esiintymisjärjestyksestä». Ks. JKP:n pvk. 15.12.1940.

75. JKP:n pvk. 18.12.1940., Paasikivi, II, 1958, ss. 56-57. Ks. myös Paasikiven sähkettä UM:lle 18.12.1940. Suomen sinivalkoinen kirja, II, s. 112.

76. JKP:n pvk. 18.12.1940., Assarsson Moskovasta 18.12.1940. UD HP 1920 års dossiersystem Bihang I, Vol.2, (»Finska frågan»). Ks. myös Assarsson Moskovasta 31.12.1940. Ibidem.

77. Molotovin alkuperäinen teksti käännöksineen ks. UM 12 L Venäjä 1940. Presidentinvaalit ja Neuvostoliitto. Ks. myös Paasikivi, II, 1958, s. 127.

78. Paasikivi, II, 1958, s. 127. Ks. myös lähettiläs Assarssonin selontekoa keskustelustaan Paasikiven kanssa 7.12.1940. Assarsson Moskovasta 8.12.1940. UD HP 1920 års dossiersystem. Bihang I, Vol.2, (»Finska frågan»). Todellisuudessa Tanner oli jo 4.12.1940 kieltäytynyt ehdokkuudesta. Vrt. Hirvikallio, 1958, s. 87. NKID:n muistio Molotovin keskustelusta Paasikiven kanssa 6.12.1940. Ks. AVPRF, fond 6, opis 2, delo 316, ss. 73-75.

79. JKP Wittingille 8.12.1940. Konsepti. JKP VI:20. Kieltäytymisestään, johon palataan tuonnempana, hän tosin ilmoitti Wittingille vasta 17.12.1940. Ks. Paasikiven sähkettä idem UM 12 L Venäjä 1940, (Presidentinvaalit ja Neuvostoliitto). Paasikiven muistelmissaan esittämä versio (Paasikivi, II, 1958, ss. 127-128) on tältä osin epätarkka.

80. Sahlin Helsingistä 11.12.1940. UD HP 1920 års dossiersystem. Bihang I, Vol. 2. (»Finska frågan»)

81. J. O. Ikolan pvk. 11.12.1940. PTA. Vieläpä politiikasta jo täysin syrjässä ollut K. J. Ståhlberg suositteli 29.11.1940 Rytille »luotettavana miehenä» pitämänsä Paasikiven valitsemista. Myöhemmin vanha presidentti näyttää kuitenkin kääntyneen puolueensa virallisen ehdokkaan Rytin kannalle. Ks. Ståhlbergin muistiinpanoa 29.11.1940 puhelinkeskustelusta Rytin kanssa. K. J. Ståhlbergin arkisto, kansio 42 sekä toisaalta Ester Ståhlbergin päiväkirjaa 27.11.-19.12.1940. Ester Ståhlbergin sodan ja rauhan vuodet. Päiväkirja 1935-1947. Toimittaneet Hilkka ja Olli Vitikka. Porvoo 1987.

82. Kokoomuspuolueen eduskuntaryhmän ptk. 15.11. ja 28.11.1940. PTA., J. O. Ikolan pvk. idem, PTA.

83. Ks. lähemmin K. N. Rantakari JKP:lle 11.1.1941.JKP VI:31., Virkkunen, 1985, ss. 56-57., Hirvikallio, 1958, ss. 88-89. Kivimäen »paosta» ks. Mauri Honkajuuri JKP:lle 2.12.1940. JKP 1:4., Alli Paasikivi JKP:lle 5.12.1940. JKP 1:6., J. 0. Ikolan pvk. 15.11.1940. PTA.

84. Alli Paasikivi JKP:lle 5.12.1940. JKP 1:6., Mauri Honkajuuri JKP:lle 2.12.1940. JKP 1:4. Ks. myös Linkomies, 1970, s. 76.

85. JKP:n pvk. 11.12.1940., Sähke Honkajuurelle, idem. JKP 1:4.

86. JKP Mauri Honkajuurelle 12.12.1940. Kopio. JKP VI:20., Assarsson Moskovasta 8.12. ja 15.12.1940. UD HP 1 Af.

87. Hirvikallio, 1958, ss. 89-90 ja siinä mainitut lähteet. Witting ilmaisi tyytymättömyytensä Paasikiven menettelystä myös v. Blücherille. v. Blücherin pvk. 11.12.1940.

88. JKP:n pvk. 18.12.1940., Paasikivi, II, 1958, s. 129., NKID:n muistio Molotovin keskustelusta Paasikiven kanssa 18.12.1940. AVPRF, fond 6, opis 2, delo 316, ss. 78-81.

89. Hirvikallio, 1958, ss. 91-92 ja siinä mainitut lähteet.

90. Ibidem. s. 94.

91. v. Blücherin pvk. 3.12.1940.

92. Hirvikallio, 1958, s. 90, 198. Rytin julkaisemattomat muistelmat, nide 2, s. 78 ja nide 3, ss. 161-162, Risto Rytin arkisto, kansio 9. Saksalaiset diplomaatit von der Schulenburg, Schnurre ja Hilger olivat moittineet myös Assarssonille Paasikiven »liiallista» myöntyvyyttä. Ks. Assarsson Moskovasta 20.1.1941, UD HP 1 Af.

93. Kivimäen maininnasta saksalaisille Paasikiven liiallisesta myöntyvyydestä ks. Hirvikallio, 1958, s. 93 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös v. Blücherin pvk. 15.10. ja 17.12.1940.

94. Ibidem. ss. 101-103., Mikko Uola, Sinimusta veljeskunta. Keuruu 1982. ss. 418- 420.

95. Zotov Molotoville 12.1.1941. AVPRF, fond 135, opis 25, delo 1, ss. 1-13.

96. JKP:n pvk. 4.1.1941.

97. JKP Tannerille 26.12.1940. Väinö Tanner, Kahden maailmansodan välissä. Helsinki 1966. ss. 254-268. Selostaessaan muistelmissaan (Paasikivi, II, 1958, ss. 180-187) em. kirjettä JKP jätti pois edellä siteeratun Saksaa koskevan kohdan. Hynnisen Helsinkiin viemästä muistiosta (Kopio JKP IV:20) on kappale Risto Rytin arkistossa, kansiossa 28. Muistion sisällön Hynninen toimitti myös Mannerheimin, Wittingin, Waldenin, Kivimäen ja Wasastjernan tietoon. Ks. lisäksi JKP:n pvk. 26.12., 30.12., 31.12.1940 sekä 17.1.1941. Paasikiven pessimismistä Ruotsin apuun nähden ks. myös Assarsson Moskovasta 31.12.1940 ja 26.1.1941. UD HP 1920 års dossiersystem, Bihang I, Vol. 2, (»Finska frågan»).

Petsamon nikkeli

1. Esko Vuorisjärvi, Petsamon nikkeli kansainvälisessä politiikassa 1939-1944. Keuruu 1990.

2. JKP:n pvk. 23.6., 27.6., 28.6., 3.7. ja 10.7.1940., Paasikivi, II, 1958, ss. 138-141.,Vuorijärvi, 1990, ss. 61-98., NKID:n muistiot Molotovin keskusteluista Paasikiven kanssa 23.6., 27.6. ja 3.7.1940. AVPRF, fond 6, opis 2, delo 316, ss. 1-5, 9-10.

3. JKP:n pvk. 30.8., 4.9.1940., Paasikivi, II, 1958, s. 142., Vuorijärvi, 1990, ss. 98-100.

4. JKP Wittingille 19.9.1940. Kopio. JKP IV:22., JKP Wittingille 3.10., 6.10. ja 14.10.1940. Konseptit. JKP Vl:20., JKP:n pvk. 14.9., 16.9., 19.9., 28.9., 30.9., 1.10., 2.10. ja 9.10.1940., NKID:n muistiot Molotovin keskusteluista Paasikiven kanssa 27.9. ja 9.10.1940. AVPRF, fond 6, opis 2, delo 322, ss. 10-13, 20-22. Ks. myös vastaavaa muistiota 30.9.1940, AVPRF, fond 6, opis 2, delo 316, ss. 30-31., Paasikivi, II, 1958, ss. 142-145., Vuorijärvi, 1990, ss. 99-110.

5. JKP:n sähkevaihto UM:n kanssa 24.9., 25.9., 5.10. ja 14.10.1940. JKP:n pvk. idem.

6. JKP:n pvk. 30.10.-5.11. ja 12.11.1940., Ks. myös Vyšinskin muistioita keskusteluista Paasikiven kanssa 30.10., 5.11. ja 12.11.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 3, ss. 166-172, 175-177., Paasikivi, II, 1958, ss. 145-147.

7. Beseda predsedatelja Sovjeta narodnyh komissarov i narodnogo komissara inostrannyh del SSSR tov. Molotova s germanskim poslom Sulenburgom 13 nojabrja 1940 goda. (Novaja i noveisaja istorija 5/1993) ss. 79-80.

8. Ks. edellä ss. 235-236.

9. JKP:n pvk. 19.11.1940., Paasikivi, II, 1958, ss. 147-148., Vuorisjärvi, 1990, ss. 125-127.

10. JKP:n pvk. 19.11. ja 20.11.1940.

11. Paasikivi, II, 1958, ss. 147-148., Vuorisjärvi, 1990, ss. 121-122 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös Paasikivi Wittingille 16.11.1940. JKP IV:22.

12. JKP:n pvk. 25.11.-30.11.1940.,J. 0. Söderhjelm, Kolme matkaa Moskovaan. Tampere 1970. ss. 46-47., Paasikivi, II, 1958, ss. 148-149., Vuorisjärvi, 1990, ss. 129-130.

13. JKP:n pvk. 3.12.1940.

14. JKP:n pvk. 3.12. ja 4.12.1940., Paasikivi, II, 1958, ss. 149-151., Assarsson Moskovasta 5.12.1940. UD HP 1 Af.

15. JKP:n pvk. 4.12.1940. Vyšinskin muistio keskustelusta Paasikiven kanssa 4.12.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 3, ss. 178-179.

16. JKP:n pvk. 6.12. ja 11.12.1940., JKP Wittingille 13.12.1940. Konsepti. JKP Vl:37., Vyšinskin muistio keskustelusta Paasikiven kanssa 11.12.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 3, ss. 180-181., Nykopp, 1975, s. 124., Paasikivi, II, 1958, s. 151., Vuorisjärvi, 1990, s. 131.

17. JKP:n pvk. 19.12.-24.12.1940., Paasikivi, II, 1958, ss. 151-152., Vuorisjärvi, 1990, ss. 132-133.

18. JKP:n pvk. 24.12.1940.

19. JKP:n pvk. 23.12.1940., Vuorisjärvi, II, 1958, s. 133 ja siinä mainitut lähteet.

20. Assarsson Moskovasta 26.1.1941. UD HP 1920 års dossiersystem, Bihang 1, Vol.2, (»Finska frågan»)., JKP Rytille 26.1.1941. Risto Rytin arkisto, kansio 3.

21. JKP Wittingille 13.12.1940. Konsepti. JKP Vl:37., Assarsson Moskovasta 26.1.1941. UD HP 1920 års dossiersystem, Bihang 1, Vol.2, (»Finska frågan»)., JKP Rytille 26.1.1941. Risto Rytin arkisto, kansio 3., JKP:n pvk. 26.1.1941.

22. JKP:n pvk. 20.12. ja 25.12.1940. Ks. myös JKP Tannerille 26.12.1940. Tanner, 1966, ss. 259-260.

23. Jokipii, 1987, ss. 144-147 ja siinä mainitut lähteet.

24. Näin saatuja tietoja pidettiin siinä määrin tärkeinä, että Kivimäki myöhemmin järjesti Wolffille Suomen Valkoisen Ruusun suurristin. Ks. Kivimäki Mannerheimille 6.5.1942. Gustaf Mannerheimin arkisto, kansio 609.

25. Paavo Talvela, Sotilaan elämä. Muistelmat 1. Jyväskylä 1976. ss. 250-267.

26. Manninen, 1977, ss. 200-218.

27. Vuorisjärvi, 1990, ss. 136-141.

28. JKP:n pvk. 30.12.1940, 10.1.1941., Vuorisjärvi, 1990, s. 144. Ks. myös Vyšinskin muistiota keskustelusta Paasikiven kanssa 30.12.1940. AVPRF, fond 135, opis 23, delo 3, ss. 186-188.

29. JKP:n pvk. 15.1.1941., Paasikivi, II, 1958, ss. 152-153., Vuorisjärvi, 1990, s. 145. Ks. myös Vyšinskin muistiota keskustelusta Paasikiven kanssa 14.1.1941. AVPRF, fond 135, opis 25, delo 5, ss. 1-5.

30. Ks. edellä ss. 249-250.

31. Paasikiven muistiinpanot keskustelusta Hynnisen kanssa 17.1.1941. JKP:n pvk. idem.

32. Assarsson Moskovasta 18.1.1941. UD HP 1920 års dossiersystem, Bihang I, Vol. 2, (»Finska frågan»)., Assarsson Moskovasta 20.1.1941. UD HP 1 Af., Carlgren, 1973, ss. 233-234.

33. Assarsson Moskovasta 20.1.1941. UD HP 1 Af.

34. JKP Wittingille 20.1.1941. Konsepti. JKP Vl:37.

35. JKP:n pvk. 21.1.1941., Paasikivi, II, 1958, ss. 153-154., Vyšinskin muistio 21.1.1941. AVPRF, fond 135, opis 25, delo 5, ss. 6-7.

36. JKP:n pvk. 13.1., 20.1.-22.1.1941., Paasikivi, II, 1958, s. 125. Kauppasodasta ks. myös Seppinen, 1983, ss. 81-83. Zotovin poistumisesta ks. Jokipii, 1987, s. 157 ja siinä mainitut lähteet.

37. Jokipii, 1987, ss. 162-163., JKP Rytille 26.1.1941. Risto Rytin arkisto, kansio 3., Jägerskiöld, 1976, s. 296.

38. JKP:n pvk. 22.1., 23.1., 24.1. ja 27.1.1941., Vuorisjärvi, 1990, ss. 146-147. Ks. myös Vyšinskin muistiot 23.1., 24.1. ja 27.1.1941, AVPRF, fond 135, opis 25, delo 5, ss. 8-11.

39. Ks. lähemmin Paasikivi, II, 1958, ss. 154-155.

40. JKP:n pvk. 3.2. ja 4.2.1941.

41. Ibidem, ss. 155-156., Vuorisjärvi, 1990, ss. 148-149.

42. Vuorisjärvi, 1990, s. 155 ja siinä mainitut lähteet.

43. JKP:n pvk. 31.1.1941., Vuorisjärvi, 1990, ss. 155-156. Berghofin kokouksesta ks. Fleischhauer, 1991, ss. 283-285.

44. Heinrichsin matkasta ks. lähemmin Jokipii, 1987, ss. 157-161 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös Manninen, 1994, ss. 152-159.

45. JKP:n pvk. 5.2. ja 6.2.1941.

46. Vuorisjärvi, 1990, s. 158., Jokipii, 1987, s. 169 ja niissä mainitut lähteet.

47. Jokipii, 1987, ss. 163-169. Ks. myös Turtola, 1994, ss. 248-250. Mannerheimin ärtymyksestä Paasikiven »liian pitkälle menevää» myöntyvyyttä kohtaan ks. lisäksi Grönblomin lausuntoa Assarssonille 1.2.1941. Vuorisjärvi, 1990, ss. 151-152. Witting selosti 6.2. ja 7.2.1941 v. Blücherille joidenkin hallituksen jäsenten kannattaneen aluevaihtosuunnitelmaa. v. Bli.icherin pvk. 6.2. ja 7.2.1941.

48. Vuorisjärvi, 1990, ss. 157-159 ja siinä mainitut lähteet.

49. Ibidem, ss. 160-161.

50. JKP:n pvk. 13.2.1941., Vuorisjärvi, 1990, ss. 159-160.

51. JKP:n pvk. 19.2.1941.

52. Fleischhauer, 1991, ss. 305-311. 53. JKP:n pvk. 5.3.1941.

53. JKP:n pvk. 12.2.1941.,

54. Paasikivi, II, 1958, ss. 157-160., Vysinskin muistio 12.2.1941. AVPRF fond 135, opis 25, delo 5, ss. 12-14.

55. Ks. edellä s. 269.

56. JKP:n pvk. 14.2.1941.

57. JKP:n pvk. 16.2.1941., Paasikivi, II, 1958, s. 160.

58. Rainer von Fieandt Rolf Wittingille 17.2.1941. Rolf Wittings samling. Åbo Akademis Bibliotek. Handskriftavdelningen., Vuorisjärvi, 1990, ss. 151-152., Grönblomin lähdöstä Moskovasta ks. JKP:n pvk. 14.2.1941. Rytin kannanotosta Ohto Manninen, Uuden valon varjot. (HAik 3/1977) s. 246.

59. JKP:n pvk. 15.2. ja 17.2.1941.

60. JKP:n pvk. 19.2.1941., Paasikivi, II, 1958 ss. 160-161.

Paasikiven ero

1. JKP:n pvk. 19.2.1941., Paasikivi, II, 1958, ss. 160-161., Vyšinskin muistio keskustelusta Paasikiven kanssa. 18.2.1941. AVPRF, fond 135, opis 25, delo 5, ss. 15-16.

2. Vuorisjärvi, 1990, s. 153.

3. JKP:n pvk. 20.2.1941.

4. Assarsson Moskovasta 21.2.1941. UD HP 1 Af., Vuorisjärvi, 1990, ss. 153-154.

5. Sähkeluonnos 21.2.1941. JKP IV:22. Ks. myös samana päivänä laadittua, niinikään lähettämättä jäänyttä kirjeluonnosta Wittingille. JKP VI:20.

6. JKP Wittingille 21.2.1941. Konsepti. JKP VI:37., JKP:n pvk. 21.2.1941.

7. Ryti JKP:lle 15.2.1941. JKP 1:9.

8. Paasikiven informaattori oli Slovakian lähettiläs Tiso. Vrt. JKP:n pvk. 26.2.1941.

9. JKP Rytille 1.3.1941. Risto Rytin arkisto, kansio 3.

10. JKP:n pvk. 5.3. ja 6.3.1941. Jo heti ensimmäisen erosähkeen jälkeen tulleeseen neuvottelukutsuun Paasikivi oli huonoihin säihin vedoten vastannut kielteisesti. Vrt. sähkevaihtoa 24.2.-25.2.1941. JKP:n pvk. idem.

11. Paasikivi UM:lle 7.3.1941. Kopio. JKP IV:20.

12. Assarsson Moskovasta 7.3.1941. UD HP 1 Af., Jokipii, 1987, ss. 173-174. Pitkällä tähtäyksellä Paasikivi ei silti nytkään salannut pitävänsä Saksan voittoa ainoana mahdollisuutena estää Euroopan joutuminen bolsevismin nielaisemaksi. Vrt. Assarsson, 1963, s. 55.

13. J. O. Ikolan pvk. 7.3.1941., Linkomies, 1970, s. 82.

14. JKP:n pvk. 4.3. ja 5.3.1941., Paasikivi, II, 1958, ss. 162-163. Ks. myös Steinhardtin sähkettä Washingtoniin 9.3.1941 keskustelusta Paasikiven kanssa. FRUS I/1941, ss. 13-14.

15. JKP:n pvk. 12.3.1941., Paasikiven muistio kotimaan päättäjien kanssa käytäviä keskusteluja varten: »P.M. Helsinkiin 11/3 ’41», JKP IV:20., Kivimäki, 1965, s. 153. Ks. myös Väinö Voionmaa, Kuriiripostia 1941-1946. Helsinki 1971. ss. 11-13.

16. JKP:n pvk. 13.3.1941.

17. JKP:n pvk. 13.3. ja 18.3.1941.,Jokipii, 1987, ss. 174-175. Paasikiven eroanomus, jonka hän on päivännyt 14.3.1941, sisältyy ulkoministeriön arkistoon. UM 5 F (Paasikivi, Juho Kusti). Vallitsevassa odottelutaktiikan vaiheessa Witting ei pitänyt suotavana sen enempää Paasikiven kuin Kivimäenkään kuulemista eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa Petsamon kysymyksestä. J. O. Ikolan pvk. 21.3.1941. PTA.

18. JKP:n pvk. 25.4.1941., v. Blücher, 1950, s. 224., Upton, 1965, ss. 289-290., Voionmaa, 1971, ss. 14-16, 18-24. Wittingin esittämät moitteet kantautuivat kaupungilta (rouva Alli Paasikiven välityksellä) myös valtioneuvoksen itsensä korviin. Vrt. JKP:n pvk. 14.3.1941.

19. JKP:n pvk. 11.3., 19.3., 20.3., 26.3. ja 29.3.1941.

20. Upton, 1965, ss. 312-313.

21. Lundströmin raportti Berliinistä 27.3.1941. Rolf Wittings samling. Åbo Akademis Bibliotek. Handskriftavdelningen. Paasikiven hermostuneisuudesta oli Helsinkiin saapunut v. Fieandt puhunut v. Blücherille jo 13.3.1941. v. Blücherin pvk, idem.

22. Upton, 1965, ss. 316-317., Korhonen, 1961, ss. 222-223.

23. Upton, 1965, ss. 322-323., JKP:n pvk. 7.4.1941.

24. JKP:n pvk. 7.4.1941. Ks. myös valiokunnan työskentelyyn liittyviä asiakirjoja kansiossa JKP IV:22.

25. Kivimäen sähke Berliinistä 10.4.1941. Kopio. JKP IV:22.

26. Kivimäen em. sähke Paasikiven arkistossa JKP IV:22., JKP:n pvk. 29.4.1941.

27. JKP:n pvk. 29.4.1941.

28. Upton, 1965, s. 322., JKP:n pvk. 5.5. ja 8.5.1941.

29. Ks. edellä s. 284.

30. Ohto Manninen, Suur-Suomen ääriviivat. Jyväskylä 1980. ss. 52-53., Vyšinskin muistio keskustelusta Hynnisen kanssa 10.5.1941. AVPRF, fond 135, opis 25, delo 5, ss. 20-21.

31. JKP:n pvk. 8.5.1941. Assarsson Moskovasta 15.5.1941. UD HP 1 Af.

32. JKP:n pvk. 9.5.-14.5.1941. Assarsson Moskovasta 15.5.1941. UD HP 1 Af.

33. Assarsson Moskovasta 18.5.1941. UD HP 1 Af., JKP:n pvk. 19.5.1941.

34. JKP:n pvk. 17.5.1941.

35. Assarsson, 1963, s. 61.

36. Assarsson Moskovasta 29.5.1941. UD HP 1 Af.

37. JKP:n pvk. 21.5. ja 23.5.1941., Paasikivi, II, 1958, ss. 215-216. Myös Yhdysvaltain Laurence Steinhardt ennusti Paasikivelle Stalinin antavan tarvittaessa niin paljon periksi Hitlerille, että sota vältettäisiin. Ks. JKP:n pvk. 26.5.1941., Steinhardt Moskovasta 27.5.1941. FRUS 1/1941, ss. 29-30.

38. Steinhardt Moskovasta 27.5.1941. FRUS 1/1941, ss. 29-30., Jukka Nevakivi, Päiväkirja vai yökirja: Paasikiven linja kriittisessä valossa. (Paasikiven hirmuiset vuodet. Suomi 1944-1948.) Helsinki 1986. s. 167.

39. JKP:n pvk. 23.5., 24.5., 26.5. ja 27.5.1941., Paasikivi, II, 1958, s. 187, 192-194.

40. JKP:n pvk. 20.5. ja 24.5.1941., Hynninen Moskovasta 19.6.1941. Rolf Wittingin arkisto, kansio 5., Vyšinskin muistiot 16.6. ja 19.6.1941 AVPRF, fond 135, opis 25, delo 5, ss. 31, 34-35.

41. JKP:n pvk. 28.5.1941., Paasikiven venäjänkieliset muistiinpanot JKP IV:20., Paasikivi, II, 1958, s. 216.

42. Paasikivi, II, 1958, s. 216., Vysinskin muistio Paasikiven käynnistä 29.5.1941. AVPRF, fond 135, opis 25, delo 5, s. 25.

43. JKP:n pvk. 30.5. ja 31.5.1941., Assarsson Moskovasta 31.5.1941. UD HP 1 Af., Paasikivi, II, 1958, ss. 216-218.

44. lbidem.

45. Assarsson Moskovasta 29.5., 31.5. ja 1.6.1941. UD HP 1 Af., JKP:n pvk. 29.5. ja 3.6.1941.

46. JKP:n pvk. 3.6.1941., Paasikivi, II, 1958, s. 218.

47. JKP:n pvk. 3.6.1941.

48. JKP:n pvk. 10.5. ja 4.6.1941.

49. Paasikivi, II, 1958, s. 218.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.