LÄHDEVIITTEET

SYKSYN NEUVOTTELUT 1939
Jäähyväiset Tukholmalle

1. Juhani Mylly, Maalaisliitto ja turvallisuuspolitiikka. II. Turku 1983. ss. 260-261 ja siinä mainitut lähteet.

2. JKP:n pvk 14.8., 22.8. ja 24.8.1939. Lokakuun 1938 muistiosta ks. Polvinen-Heikkilä-Immonen, 1992, ss. 478-481.

3. Aaro Pakaslahti, Talvisodan poliittinen näytelmä. Porvoo 1970. ss. 82-83., JKP:n pvk 24.8.1939.

4. JKP:n pvk 29.8.1939. Erkon kanssa samalla linjalla oli lähettiläs Yrjö-Koskinen Moskovasta 30.8.1939 lähettämässään raportissa. Ks. UM 5 C 18.

5. JKP:n pvk 3.9. ja 4.9.1939.

6. Erkko Moskovan lähetystölle 29.8.1939. UM 12 L Venäjä 1939., JKP:n pvk idem. Paasikivi kuuli asiasta Erkolta tämän matkustaessa Tukholman kautta Oslon ulkoministerikonferenssiin.

7. Erkko Yrjö-Koskiselle 2.9., Yrjö-Koskinen Erkolle 2.9. ja 3.9.1939. UM 12 L Venäjä 1939., B. Podtserobin 3.9.1939 päivätty muistio Molotovin ja Yrjö-Koskisen keskustelusta. Dokumenty vnesnei politiki. 1939 god. Tom XXII. Kniga 2. Moskva 1992. s. 13., Molotovin puhe 31.8.1939 in extenso ks. God krizisa. Tom 2, ss. 345-353.

8. Yrjö-Koskinen Moskovasta 7.9., 14.9. ja 15.9.1939. UM 5 C 18.

9. Juhani Paasivirta, Suomi ja Eurooppa 1939-1956. Hämeenlinna 1992. s. 33 ja siinä mainitut lähteet.

10. Ulkoasiain kansankomissariaatissa 11.9. laadittu muistio Yrjö-Koskisen keskustelusta V.P. Potjomkinin kanssa ja siihen liittyvä Suomen hallituksen päiväämätön, ranskankielinen muistio. AVPRF., fond 135, opis 22, delo 4, ss. 13-17. Muistio V. M. Molotovin ja A. S. Yrjö-Koskisen keskustelusta 19.9.1939. AVPRF., fond 6, opis, 1, delo 3, ss. 75-77. Ks. myös DVP XXII/2, ss. 63-64, 100-101.

11. Ks. esim. Helsingin Sanomat 18.9.1939. Molotovin nootti ks. Suomen sinivalkoinen kirja. Ulkoasiainministeriön julkaisuja. Helsinki 1940. ss. 37-38.

12. JKP:n pvk 26.8., 1.9., 7.9., 10.9 ja 12.9.1939.

13. Paasikivi Tukholmasta 14.9.1939. UM 5 C 2.

14 Eduskuntakeskustelusta ks. lähemmin TimoSoikkanen, 1984, ss. 327-328 ja siinä mainitut lähteet.

15. JKP:n pvk 10.9. ja 12.9. 1939. Varastointikysymyksestä ks. myös Edwin Linkomies, Vaikea aika. Helsinki 1970. ss. 32-34.

16. JKP:n pvk 13.9. ja 14.9.1939.

17. JKP:n pvk 20.9.1939.

18. Wipert v. Blilcher, Suomen kohtalonaikoja. Porvoo 1950. ss. 155-156., Risto Peltovuori, Saksa ja Suomen talvisota. Keuruu 1975. s. 46 ja siinä mainitut lähteet. Erkkoa – kuten myös Paasikiveä – huolestuttivat lisäksi Viron kautta kantautuneet tiedot Moskovan tyytymättömyydestä Karjalan kannaksen linnoitustöiden yhteydessä tapahtuneiden neuvostovastaisten mielenosoitusten vuoksi. Esteisiin oli mm. hakattu tekstejä »Alas ryssät!», »Kuolema Stalinille!» jne. NL:n asiamiehet olivat ottaneet näistä valokuvia ja toimittaneet ne Moskovaan. Ks. lähemmin Hynninen Tallinnasta 15.9. ja 27.9.1939. UM 12 L Venäjä 1939. Ks. myös JKP:n pvk 19.9.1939.

19. JKP:n pvk 12.9., 20.9. ja 21.9.1939.

20. K. J. Ståhlberg A. K. Cajanderille 1.10.1939. A. K. Cajanderin arkisto, kansio 12.

21. JKP:n pvk 21.9.1939.

22. JKP:n pvk 22.9.1939. JKP Tasavallan Presidentille 2.10.1939. UM 5 F (Paasikivi, Juho Kusti). Ks. myös JKP:n lähetekirjelmää Erkolle (»Wiitaten useihin keskusteluihin kanssanne…»). Ibidem.

23. Ks. lähemmin Osmo Hyytiä, Viron kohtalontie 1933-1939-1940. Jyväskylä 1992. ss. 118-159., DVP XXII/2, ss. 138-141.

24. Ibidem, s. 138., JKP:n pvk 22.9.1939.

25. Hyytiä, 1992, SS. 138-139

26. JKP:n pvk 25.9.1939.

27. JKP:n pvk 26.9.1939.

28. Polvinen-Heikkilä-Immonen, 1992, s. 497. Erkon yleisestä haluttomuudesta suomalais-venäläisten suhteiden hoitoon ks. myös Pakaslahti, 1970, s. 120.

29. Polvinen-Heikkilä-Immonen, 1992, ss. 486-487 ja siinä mainitut lähteet. Harri Holman kutsuminen apuun pysyi nyt poissa päiväjärjestyksestä. Väinö Tannerin ehdotuksesta ks. hänen mainintaansa Paasikivelle 29.9.1939. JKP:n pvk, idem.

30. JKP:n pvk 27.9.1939. Ruotsissa Erkon herättämän kysymyksen käsittely pysähtyi paikoilleen periaatteessa myötämielisen Sandlerin onnistumatta saamaan hallitusta taakseen. Ks. lähemmin Carlgren, 1973, s. 36 ja seurr.

31. JKP:n pvk 28.9.1939.

32. Ibidem.

33. JKP:n pvk 29.9 ja 30.9.1939.

34. Ibidem.

35. Ibidem.

36. JKP:n pvk 28.9.1939.

37. JKP:n pvk 2.10.1939.

38. Dokumenty Vnesnei Politiki. 1939 god. Tom XXII. Kniga 2. Moskva 1992. ss. 605-619. Ks. myös lngeborg Fleischhauer, Diplomatischer Widerstand gegen »Unternehmen Barbarossa». Die Friedensbemi.ihungen der Deutschen Botschaft Moskau 1939-1941. Wien 1991. ss. 74-79 ja siinä mainitut lähteet.

39. Winther Moskovasta 2.10. ja 4.10.1939. UD HP 1 Af. Ks. myös von der Schulenburgin lausuntoa Suomen Moskovan-lähetystön lähetystöneuvokselle Solangolle 4.10.1939. (Solanko Erkolle 4.10.1939. Kopio. A. S. Yrjö-Koskisen arkisto, kansio 1, VA). Gripenbergin raportti Lontoosta 8.9.1939 in extenso ks. Mylly, II, 1983, ss. 268-269.

40. Kimmo Rentola, Kenen joukoissa seisot? Juva 1994. ss. 167-168 ja siinä mainitut lähteet.

41. Peltovuori, 1975, s. 116.

42.Palin Riiasta 9.10.1939. UM 109 A 1.

43. D. Drizulis, Pamjatnaja zapiska ministra inostrannyh del Latvii V. Muntersa o sovjetsko-latviiskih peregovorah 1939 goda po povodu zakljutsenija pakta o vzaimopomostsi (Otetsestvennaja istorija 2/1992) ss. 176-183.

44. Timo Soikkanen, 1984, s. 330 ja siinä mainitut lähteet. Tapaamisen varsinaisena aiheena oli Erkon Sandlerille kohdistama pyyntö määritellä Ruotsin kanta kesällä avoimeksi jääneeseen Ahvenanmaan kysymykseen. Alustavan tiedustelun hän oli yhteisymmärryksessä Mannerheimin kanssa ja Paasikiveä – mutta ei Kalliota eikä Cajanderia – informoiden tehnyt jo 28.9.1939. Ruotsi ei kuitenkaan toistaiseksi ollut valmis kannanmäärittelyyn. Ks. lähemmin Wilhelm M. Carlgren, Svensk utrikespolitik 1939-1945. Stockholm 1973. ss. 36-39., JKP:n pvk 27.9. 1939.

45. Puhelinsanoma Palasto/Paasikivi 5.10.1939 klo 23.20. UM 109 A 2. Ks. myös J. K. Paasikivi, Toimintani Moskovassa ja Suomessa 1939-41. I. Porvoo 1958. s. 1.

Moskovaan

1. Pakaslahti, 1970, ss. 125-126.

2. Yrjö-Koskisen sähkeet Helsinkiin 5.10.1939. Suomen sinivalkoinen kirja. Helsinki 1940. s. 41., Yrjö-Koskinen Moskovasta 6.10.1939. UM 109 A 1. Ks. toisaalta B. Podtserobin laatimaa muistiota Molotovin ko. keskustelusta Yrjö-Koskisen kanssa. AVPRF, fond 6, opis 1, delo 3, ss. 89-90.

3. »Otteita Väinö Tannerin muistiinpanoista». UM 109 A 2.

4. Peltovuori, 1975, s. 48., Martti Häikiö, Maaliskuusta maaliskuuhun, Porvoo 1976, ss. 52-53., Hannu Rautkallio, Talvisodan Erkko ja amerikkalaiset yhteydet. Juva 1990, ss. 35-38, 45-52., Wilhelm M. Carlgren, Svensk utrikespolitik 1939-1945. Stockholm 1973. ss. 40-43 ja niissä mainitut lähteet.

5. JKP:n pvk 6.10.1939., Paasikivi, I, 1958, ss. 1-2.

6. UD:n 9.10. päivätty muistio, joka perustui Helsingin-lähetystöstä saatuihin tietoihin. UD HP 1 Af.

7. Ruotsin Budapestin-lähetystön raportti 9.10.1939. UD HP 1 Af., Aladar Paasonen, Marsalkan tiedustelupäällikkönä ja hallituksen asiamiehenä. Tapiola 1974. s. 47., Kari Hokkanen, Kyösti Kallio, 2, Juva 1986, s. 272.

8. Paavo Virkkunen Rafael Erichille 9.10.1939. Rafael Erichin arkisto, kansio 40, VA., Rafael Erichin pvk 10.11.1939, idem, kansio 46.

9. JKP:n pvk 8.10.1939.

10. Paasonen, 1974, ss. 46-47.

11. Ensio Hiitonen A. K. Cajanderille 9.10.1939. A. K. Cajanderin arkisto, kansio 12.

12. JKP:n pvk 8.10.1939. Päiväkirjamerkintä osoittaa Paasosen muistelmissaan esittämän väitteen asian tulemisesta esille vasta 9.10. perustuvan muistivirheeseen. Vrt. Paasonen, 1974, s. 47. Ks. myös Paasikivi, I, 1958, s. 2.

13. B. Podtserobin muistio Molotovin keskustelusta Yrjö-Koskisen kanssa 7.10.1939. DVP, XXII/2, s. 167., AVPRF, fond 6, opis 1, delo 3, ss. 91-92., Yrjö-Koskisen sähke Helsinkiin 7.10.1939. UM 109 A 2.

14. Ks. Aaro Pakaslahden laatiman esittelylistan kopiota. UM 109 A 2.

15. Muistio Molotovin keskustelusta Yrjö-Koskisen kanssa (päivätty 7.10.1939). Samassa yhteydessä on Suomen lähetystön ranskankielinen ilmoitus Paasikiven saapumisesta. Häntä avustaisi UM:n toimistopäällikkö Johan Nykopp. AVPRF, fond 6, opis 1, delo 3, ss. 93-96. Kun Paasosen lähettämisestä päätettiin vasta 8.10., hänestä ei tässä ilmoituksessa ole vielä mainintaa. Ks. myös Yrjö-Koskinen Moskovasta 8.10.1939. UM 109 A 2.

16. Erkon muistiinpanot keskustelusta Derevjanskin kanssa 8.10.1939. Suomen sinivalkoinen kilja ss. 42-44.

17. Hallituksen ohjeet Paasikivelle 9.10.1939. Suomen sinivalkoinen kirja, ss. 44-47. Ks. myös JKP:n pvk 9.10.1939 sekä Paasikivi, I, 1958, ss. 16-18 ja Pakaslahti, 1970, ss. 129-133.

18. Hokkanen, 2, 1986, s. 272 ja siinä mainitut lähteet. Paasikiven esiintyminen harmitti myös Eljas Erkkoa, joka myöhemmin purki tyytymättömyyttään Yhdysvaltain Helsingin-lähettiläälle Schoenfeldille. Ks. Rautkallio, 1990, s. 59, 61.

19. Hugo Suolahden pvk 5.10.1939. Hallituksen uusimisesta ks. Paasivirta, 1992, ss. 49-50.

20. v. Ribbentropin ohjeet v. Blücherille 10.10.1939. ADAP, Serie D, Band VIII, s. 200. Suomen joutuminen Neuvostoliiton etupiiriin tuotiin edellisinä päivinä selvästi esiin myös lähettiläs Wuorimaalle. Ks. Peltovuori, 1975, ss. 48-50 ja siinä mainitut lähteet. Svinhufvudin matkahankkeesta ks. myös Hugo Suolahden pvk 5.10. ja 9.10.1939., JKP:n pvk 8.10.1939.

21. Wied Tukholmasta 9.10.1939. A.A. 429/218577, (kotelo 104), VA.

22. JKP:n pvk 8.10.1939., Paasikivi, I, 1958, ss. 2-3.

23. Aaro Pakaslahden merkintä JKP:n erohakemukseen. UM 5 F (Paasikivi, Juho Kusti).

24. JKP VI:24., Paasikivi, I, 1958, s. 4.

Kompromissin etsijä

1. Luonnos on päiväämätön mutta laadittu selvästi syksyllä 1939. Sopimus allekirjoitettaisiin Moskovassa sekä suomen- että venäjänkielisenä versiona lokakuussa 1939. Ks. AVPRF, fond 6, opis 1, delo 194, ss. 7-15. Ks. myös Maksim L. Korobochkin, The USSR and the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance with Finland. (Finnish Soviet Relations 1944-1948. Edited by Jukka Nevakivi). Helsinki 1994. ss. 170-171.

2. Ulkoasiainkansankomissariaatissa 7.10.1939 laadittu muistio V. M. Molotoville. AVPRF, fond 6, opis 2, delo 318, ss. 3-4.

3. Ensimmäisestä neuvottelukierroksesta ks. lähemmin Johan Nykoppin laatimia pöytäkirjoja 12. ja 14.10.1939. Näistä alkuosa (12.10.) on jäänyt J. K. Paasikiven arkistoon. Ks. JKP N:17. Loput ovat UM:n arkistossa signumissa 109 A 2. Samassa asiakirjayksikössä on myös Paasosen venäjänkielinen muistio 14.10.1939. Paasikiven omista muistiinpanoista ks. JKP:n pvk 12.10.-14.10.1939. Kaikkiin näihin dokumentteihin pemstuu hänen muistelmateokseensa sisältyvä selonteko Paasikivi, I, 1958, ss. 37-55. Omat muistelmaversionsa on myös Paasosella ja Nykoppilla. Vrt. Paasonen, 1974, ss. 47-56., Nykopp, 1975, ss. 49-61. Ks. myös Tanner, 1950, ss. 43-51. Neuvostoliiton muistio 14.10.1939 on painettu in extenso Suomen sinivalkoisessa kirjassa ss. 47-49. Paasikiven kertomus mieltymyksestään hyviin päivällisiin sisältyy hänen haastatteluunsa Life-lehdelle joulukuussa 1939. JKP IV:17.

4. Ks. Helsingin Sanomat 22.10.1939., lndro Montane/li, Sankareiden sota. Juva 1995. SS. 19-21.

5. Montanelli, Ibid.

6. Pakaslahti, 1970, ss. 133-134.

7. JKP:n pvk 16.10.1939.

8. Ks. Polvinen-Heikkilä-Immonen, 1992, ss. 504-507.

9. Paasikivi, I, 1958, ss. 56-57.

10. Paasikivi, ibidem., Tanner, 1950, s. 58.

11. Sahlin Helsingistä 23.10.1939. UD HP 1 Af.

12. Johan Nykoppin laatima muistio neuvottelusta valtioneuvostossa 16.10.1939 klo 14.20. UM 109 A 3. Ks. myös JKP:n pvk 16.10.1939., Paasikivi, I, 1958, ss. 57-60., Tanner, 1950, ss. 51-55., Kari Selén, C. G. E. Mannerheim ja hänen puolustusneuvostonsa 1931-1939. Keuruu 1980. ss. 328-329., Timo Soikkanen, 1984, ss. 335-336.

13. Erkon lausunto lokakuun 16. päivän neuvottelussa 1939. Ks. edellisessä lähdeviitteessä mainittua Nykoppin pöytäkirjamuistiota. Mannerheimin lausunto Rafael Erichille kuninkaista ja Kalliosta ks. Rafael Erichin pvk 18.11.1939. Rafael Erichin arkisto, kansio 46. Yrjö-Koskisesta ja Steinhardtista ks. Yrjö-Koskinen Erkolle 3.11.ja 12.11.1939. Kopiot. A.S. Yrjö-Koskisen arkisto, kansio 1. Ks. myös Assarsson Moskovasta 3.4.1940. UD HP 1 Af sekä Paasikivi Moskovasta 18.6.1940. UM 5 C 18., Fleiscbbauer, 1991, s. 128.

14. Wintherin sähkeet ja raportit UD:lle Moskovasta 12.10.-14.10. sekä käsikirje osastopäällikkö Staffan Söderblomille 17.10.1939. UD HP 1 Af., Ks. myös Bolt-Jörgensen Moskovasta 16.10., 6.12. ja 18.12.1939. Udenrigsministeriet. Depecher, Moskova 1939-1945. Pakke 100. Rigsarkivet. K0benhavn, Yrjö-Koskinen Erkolle 13.10.1939. Kopio. JKP:n arkisto, »K. Rumpusen kansio».

15. Rafael Erichin pvk 16.10.1939. Rafael Erichin arkisto, kansio 46.

16. Hokkanen, II, 1986, ss. 273-275., Virkkunen, 1983, ss. 191-192.

17. Carlgren, 1973, ss. 48-50 ja siinä mainitut lähteet. Suomenkielinen versio pohjoismaisen ulkoministerikokouksen pöytäkirjasta on arkistoyksikössä UM 12 K (Pohjoismaiden valtionpäämiesten kokous Tukholmassa 18.10.1939.)

18. Ibidem, s. 54, 56.

19. Uppteckning av samtal mellan Utrikesministem Sandler och Mme Kollontay den 23 oktober 1939. UD HP 1 Af.

20. Ks. Keijo K. Kulba, Sanasotaa ja sovittelua. Helsingin Sanomain poliittinen linja itsenäistymisestä talvisotaan. Helsinki 1989. s. 351.

21. Selen, 1980, ss. 328-333 ja siinä mainitut lähteet. Tietoa Mannerheimin henkilökohtaisesta osallistumisesta kokoukseen on pidettävä epävarmana. Ks. lisäksi Juho Niukkasen muistiinpanoja 20.10.1939. Juho Niukkasen arkisto, kansio 10.

22. Suomen hallituksen 21.10.1939 hyväksytty (23.10. päivätty) vastaus Neuvostoliitolle. Suomen sinivalkoinen kirja ss. 49-51., Hallituksen 21.10. hyväksymät lisäohjeet neuvottelijoille ks. UM 109 A 3. 21.10. käydyistä keskusteluista ks. myös Tannerin, Niukkasen ja Voionmaan muistiinpanoja, Väinö Tannerin arkisto, kansio 25., Juho Niukkasen arkisto, kansio 10., Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3., Paasikivi, I, 1958, ss. 60-63., Tanner, 1950, ss. 56-58., Pakaslahti, 1970, ss. 141-144., Suomi, 1986, ss. 164-165.

23. Pakaslahti, 1970, ss. 140-141.

24. Nykopp, 1975, s. 50., Jakobson, 1955, s. 228.

25. Paasikiven maininta muistelmissaan Nykoppin mukanaolosta Kremlissä perustuu muistivirheeseen. Paasikivi, I, 1958, s. 64. Vrt. toisaalta Nykopp, 1975, s. 65. Rouva Jartsevan välittämästä toivomuksesta ks. K.N. Rantakarin muistiota JKP:lle ensimmäisen ja toisen matkan väliaikana. JKP 1:8, JKP:n pvk 23.10.1939 sekä Tannerin muistiinpanoa 23.10.1939. UM 109 G 1.

26. Niukkasen muistiinpanot 22.10.1939. Juho Niukkasen arkisto, kansio 10., Mylly, 1983, ss. 276-277 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös Hugo Suolahden pvk 18.11.1939 (Keskustelu Erkon kanssa). Erkon sähkösanomasta 23.10. ks. myös UM 109 A 3 sekä JKP:n pvk 23.10.1939. lt-tykkejä koskevasta sopimuksesta ks. lähemmin Ilkka Seppinen, Suomen ulkomaankaupan ehdot 1939-1944. Tammisaari 1983. ss. 35-37.

27. Moskovassa oleskelevan Derevjanskin muistio Molotoville 21.10.1939. AVPRF, fond 6, opis 1, delo 195, ss. 137-140. Teksti perustuu asiainhoitaja Judanovin Helsingistä lähettämään laajempaan muistioon »Kratkij obzor sobytii po Finljandii s 7 po 17 oktjabrja 1939 g». AVPRF, fond 135, opis 22, delo 23, ss. 128-135. Ks. myös Derevjanskin jo 9.10.1939 Molotoville lähettämää sähkettä, jossa hän ilmoitti länsivaltojen lisäksi myös Hitlerin yllyttävän suomalaisia Neuvostoliittoa vastaan. DVP XXIl/2, ss. 171-172.

28. Polvinen-Heikkilä-Immonen, 1992, s. 404.

29. Tannerin muistelmiin sisältyvän Paasikiven repliikkiä koskevan virheen viimeksi mainittu on omassa kirjassaan oikaissut. Paasikivi, I, 1958, s. 68. Ks. myös Paasikiven pikakirjoitusmerkintää 1950-luvulla lukemansa Tannerin kirjan sivulle 71 »En sanonut näin». (Turun yliopiston kirjasto).

30. Moskovan toisesta neuvottelukierroksesta ks. lähemmin JKP:n pvk 23.10.1939., Neuvostohallituksen vastaus 23.10.1939, Suomen sinivalkoinen kirja ss. 52-53., Paasikivi, I, 1958, ss. 64-69., Tanner, 1950, ss. 59-76.

31. UM 109 A 2. Otteita V. Tannerin muistiinpanoista.

32. Tanner, 1950, ss. 73-74.

33. Paasikivi, I, 1958, s. 68.

34. Tannerin kirjeenvaihto Hanssonin kanssa ks. Tanner, 1950, ss. 76-85. Ks. myös Carlgren, 1973, ss. 54-55 sekä Timo Soikkanen, 1984, ss. 333-334 ja niissä mainitut lähteet.

35. Ks. lähemmin Timo Soikkanen, 1984, ss. 340-341 ja siinä mainitut lähteet.

36. Väinö Voionmaan pvk 26.10.1939. Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3.

37. JKP:n pvk 26.10.1939., Paasikivi, I, 1958, s. 70.

38. Väinö Voionmaan pvk 26.10.1939. Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3., JKP:n pvk 26.10., Paasikivi, I, 1958, s. 70. Erkon sähkeestä Tanner mainitsi vielä helmikuussa 1940 valtioneuvoston keskustellessa Moskovan rauhan ehdoista. Vrt. valtioneuvoston ptk. 25.2.1940. Alf E. Tudeerin arkisto, kansio 1.

39. JKP:n pvk 26.10.1939., Juho Niukkasen muistiinpano 26.10.1939. Juho Niukkasen arkisto, kansio 10., Selen, 1980, ja s. 333 siinä mainitut lähteet.

40. Paasikivi, I, 1958, s. 71.

41. Paasikivi, I, 1958, s. 71., Hugo Östennan, Neljännesvuosisata elämästäni. Porvoo 1966, s. 186.

42. JKP:n pvk 28.10.1939., Paasikivi, I, 1958, ss. 71-72., Väinö Voionmaan pvk 28.10., 5.11. ja 7.11.1939., V. Voionmaan arkisto, kansio 3., Pakaslahti, 1970, ss. 147-150. Inosta ks. myös Cajander Tannerille 31.10.1939. Väinö Tannerin arkisto, kansio 25.

43. Väinö Voionmaan pvk 28.10.1939. V. Voionmaan arkisto, kansio 3., Selen, 1980, ss. 333-334 ja siinä mainitut lähteet.

44. Paavo Virkkusen muistiinpanot 27. (p.o.) 28.10 ja 29.10.1939. Paavo Virkkusen arkisto, kansio 39., Kokoomuksen eduskuntaryhmän valtuuskunnan ptk 28.10.1939 PTA., Linkomies, 1970, ss. 50-51., Paasikivi, I, 1958, ss. 72-75.

45. JKP:n pvk 28.10. ja 30.10.1939., J. O. Ikolan pvk. 30.10.1939. PTA., Pakaslahti, 1970, ss. 164-165. Suomalaisten neuvotellessa keskenään hermostunut Molotov ehti jo 28.10.1939 sähkeitse tiedustella Derevjanskilta, aikoiko valtuuskunta ollenkaan palata Moskovaan. DVP XXII/2. s. 239.

46. Paasikivi, I, 1958, s. 73.

47. Erkko Paasikivelle 31.10.1939. JKP IV:17., Ks. myös Kallenautio, 1985, s. 187.

48. Erkko Tannerille 31.10.1939 julkaistuna in extenso Väinö Tanner, Kahden maailmansodan välissä. Helsinki 1966. ss. 248-249·.

49. Lehdistöstä ks. Seikko Eskola, Finland on the Verge of the Winter War – from the Democratic European Perspective. (The Road to War. Essays in Honour of Professor Olli Vehviläinen. Acta Universitatis Tamperensis Ser. B. Vol. 45.) Tampere 1993.

50. Kollontain ja Hanssonin keskustelu 17.10.1939. A. M. Kollontai, Zapiski za 23 goda diplomatitseskoi raboty, Tetrad XVII, (Beseda s Mellerom i vizit u premiera). AVPRF, fond 521, opis 2, delo 11 ss. 129-130. Jo heti Paasikiven neuvottelujen alkaessa Kollontai oli 12.10.1939 sähkeitse varoittanut Moskovaa Ruotsissa vallitsevasta »hermostuneesta» mielialasta, jota Englanti saattoi käyttää hyväksi. DVP XXII/2, s. 181.

51. A. M. Kollontai, idem, Tetrad XVIII, (Srotsnaja pojezdka v Moskvu), AVPRF, fond 521, opis 2, delo 11, ss. 131-135. Kollontai on päivännyt muistiinpanonsa 2.11.1939 palattuaan Tukholmaan kolme vuorokautta kestäneeltä käynniltään, joka siis sijoittuu lokakuun loppupäiviin.

52. Sandlerin muistio keskustelusta Kollontain kanssa 31.10.1939. UD HP 1 Af.

53. Winther Moskovasta 3.11. ja 5.11.1939. UD HP 1 Af. Ks. myös Carlgren, 1973, ss. 56-58. Podtserobin muistio Molotovin keskustelusta Wintherin kanssa 2.11.1939. DVP XXII/2, ss. 253-254. Sama kohtalo oli Norjan ja Tanskan vastaavilla demarsheilla.

54. Neuvottelujen kolmannen vaiheen yksityiskohdista ks. lähemmin JKP:n pvk 1.11.-14.11.1939., Paasikivi, I, 1958, ss. 76-97., Tanner, 1950, ss. 93-133. Erkon puheesta 1.11.1939 ks. Helsingin Sanomat 2.11.1939 sekä DVP XXII/2, ss. 257-258, 293. Hallituksen istunnoista 5.11.-11.11.1939 ks. Väinö Voionmaan pvk, idem, Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3., Uuno Hannulan muistiinpanot 7.11.1939, A. K. Cajanderin arkisto, kansio 2. Presidentin ohjeet Paasikivelle ja Tannerille 7.11.1939. UM 109 A 4. Paasikiven ilmoitus 9.11.1939 Molotoville. Suomen sinivalkoinen kirja, s. 63.

55. Pakaslahti, 1970, ss. 172-173.

56. Operatiivisista valmisteluista ks. lähemmin Ohto Manninen, Neuvostoliiton operatiiviset suunnitelmat 1939-1941 Suomen suunnalla. (Sotahistoriallinen Aikakauskirja 11/1992) ss. 91-100 sekä Molotovin cocktail- Hitlerin sateenvarjo. Helsinki 1994. ss. 24-44. Terijoen hallituksesta ks. ibidem, ss. 62-83 sekä Rentola, 1994, ss. 166-190.

57. Timo Vihavainen, Marssi Helsinkiin. Suomen talvisota neuvostolehdistössä. Jyväskylä 1990. ss. 25-29. Ks. lisäksi asiainhoitaja Judanovin 12.11.1939 Helsingistä ulkoasiainkansankornissariaatille lähettämää tilannekatsausta ajalta 19.10.-11.11.1939. AVPRF, fond 135, opis 22, delo 23, ss. 137-140.

58. Ks. Urho Toivolan muistiota 22.11.1939. UM 109 A 9. Samaan arkistoyksikköön on koottu Lisinin raportteja ja hänen Valpon sieppaamia puhelinkeskustelujaan., Pakaslahti, 1970, s. 187. Lisinistä ks. myös hänen saksalaisen ja ruotsalaisen kollegansa Hans Metzgerin ja Stig Jägerskiöldin saarnia kokemuksia. Hans Metzger, Kolmannen valtakunnan edustajana talvisodan Suomessa. Keuruu 1984. ss.67-70.

59. Lisinin siepattu puhelinraportti 27.11.1939. UM idern.

60. Lehdistä kaksi ensiksi mainittua saisi kumpikin 25 000 markkaa sekä jälkimmäiset kumpikin 15 000. Ks. Derevjanski Molotoville 17.11.1939. AVPRF, fond 6, opis 1, delo 194, ss. 18-24. Raha-avusta ks. myös Pavel Sudoplatov, Special tasks. London 1994. ss. 94-95, 266.

61. Ks. JKP Yrjö-Koskiselle 23.11.1939. A.S. Yrjö-Koskisen arkisto, kansio 5. Alli Paasikiven haastattelusta Ks. Uusi Suomi 20.11.1939. Nurnelinin nimityksestä ks. Valtioneuvoston pöytäkirjat UM:n esittelyistä 16.10.1939.

62. JKP:n pvk 15.11.-26.11.1939., Paasikivi, 1, 1958, ss. 98-115., Juho Niukkasen pvk 1.11.-20.11.1939, Juho Niukkasen arkisto, kansio 10., Väinö Voionmaan pvk 15.11.-29.11.1939, Väinö Voionmaan arkisto, kansio 3. Ks. myös Paasikiven 23.11. päiväärnää Moskovan kolmatta neuvottelukierrosta koskevaa virallista raporttia, jossa hän asetti sanansa jossakin määrin varovaisemmin kuin henkilökohtaisissa keskusteluissaan Erkon kanssa. J. K. Paasikivi, Selonteko neuvotteluista Moskovassa 3-13.11.1939. UM 109 A 7. Niukkasen osuudesta ks. Niukkanen, 1951, ss. 109-111 sekä Mylly, 1983, ss. 297-299 ja siinä mainitut lähteet. Mannerheimin käynneistä Kallion luona ks. Hokkanen, 2, 1986, ss. 278-279. Mannerheimin pessimismistä ks. Stig Jägerskiöld, Mannerheim rauhan vuosina 1920-1939. Keuruu 1973. ss. 362-375.

63. Ks. esim. Uusi Suomi ja Helsingin Sanomat 16.11.1939.

64. Tannerin lausunto Ruotsin lähettiläälle Wintherille. Winther Moskovasta 15.11.1939 UD HP 1 Af.

65. Hannu Soikkanen, Sota-ajan Tanner. Historiallisia paradokseja. (Murroskausien mies. Väinö Tanner 1881-1966.) Helsinki 1981. ss. 125-127.

66. JKP:n pvk 27.11.-29.11.1939., Paasikivi, I, 1958, ss. 103-115. UM:n dokumentaatio Mainilasta ks. UM 109 A 6 »Mainilan laukaukset».

67. Erkon lausunto Ruotsin lähettiläälle Sahlinille 28.11.1939. UD HP 1 Af.

68. Ks. Paasikiven reunamerkintää Max Jakobsonin »Diplomaattien talvisota» -teoksen sivulle 272. Turun yliopiston kirjasto, Manninen, 1994, ss. 30-38.

69. JKP:n pvk 27.11.1939., Selen, 1980, ss. 349-350.

70. JKP IV:17.

71. Esa Arra, Kerenskistä Kekkoseen. Jyväskylä 1972. ss. 21-22.

72. Wolf H. Halsti, Aika vaatii veronsa. Muistelmat. 2. 1939-1948. Keuruu 1974. s. 49.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.