LÄHDEVIITTEET

SOTA-AJAN VALTIOMIES

1. JKP:n pvk. 25.7.1944.

2. Arvi Korhonen, Paasikivi Moskovassa. (Suomalainen Suomi 9/1958) ss. 556-557.

3. Paasikiven ulkopoliittisesta ajattelusta 1920- ja 1930-luvuilla ks. Polvinen-Heikkilä-Immonen, 1992, passim.

4. Paasikivi, I, 1958, s. 120.

5. JKP:n muistiinpanot. JKP VI:35.

6. Paasikivi, II, 1958, ss. 219-221.

7. Tanner, 1966, s. 264. Ks. myös Paasikivi, II, 1958, s. 185.

8. Tanner, 1966, ss. 266-267. Paasikivi on omasta kirjastaan jättänyt edellä siteeratun kohdan pois.

9. JKP Rytille 1.3.1941. Risto Rytin arkisto, kansio 3.

10. Ks. Paasikiven omistamaa »Mein Kampf»-teoksen nidettä reunamerkintöineen. Tohtori Aarne Koskimiehen hallussa.

11. Hitlerin sodanpäämääristä ks. lähemmin Tuomo Polvinen, Toisesta maailmansodasta atomiaikaan. (Suursodat ja niiden seurausilmiöt.) Porvoo 1971. ss. 173-175.

12. JKP Wittingille 13.12.1940. Konsepti. JKP VI:37.

13. Jokipii, 1987, ss. 480, 489-490. Gripenbergistä ks. myös Nevakivi, 1976, s. 99, 116.

14. Ks. Dmitri Volkogonov, J. V. Stalin. Triumf i tragedija. Kniga II/Tsast 1. Moskova 1989. ss. 389-390.

15. Vuonna 1954 Paasikivi arvioi päiväkirjassaan neuvostovallan kestävän 100-200 vuotta. JKP:n pvk. 10.7.1954.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.