LÄHDEVIITTEET

JATKOSODAN PAASIKIVI
Voittoisa Saksa

1. Tiiviinä yhteenvetona Suomen ja Saksan välisistä suhteista touko-kesäkuussa 1941 ks. Olli Vehviläinen, Saksan rinnalle. (Kansakunta sodassa. 1.) Helsinki 1989. ss. 286-288.

2. JKP:n pvk. 10.6. ja 12.6.1941.

JKP:n pvk. 13.6.1941. Ks. myös Rytin pvk. idem. Kopio. Gustaf Mannerheimin arkisto, kansio 127.

JKP:n pvk. 11.6.1941. Varoituksensa Pekkalalle Paasikivi toisti vielä sodan puhkeamisen jälkeen. JKP:n pvk. 1.7.1941.

5. JKP:n pvk. 16.6. ja 18.6.1941.

6. JKP:n pvk. 18.6.1941. Ks. myös JKP:n syksyllä 1941 laatimaa muistiota , Jatkosota». JKP VI:39.

7. Joutuessaan vastaamaan häneen kohdistettuihin puheisiin Paasikivi ei myöhemmän merkintänsä mukaan voinut itse tilaisuudessa tarkoin noudattaa etukäteisluonnoksensa tekstiä. Ks. JKP VI:31.

8. JKP:n pvk. 18.6.1941.

9. JKP:n pvk. 18.6.1941.

10. JKP:n pvk. 23.6.1941.

11. JKP:n pvk. 14.7.1941.

12. P. E. Svinhufvud J.K.P:lle 15.7.1941. JKP 1:10.

13. JKP:n pvk. 24.6., 1.7., 8.7., 10.7., 15.7., 25.7., 2.8. ja 24.9.1941.

14. JKP:n pvk. 7.8.1941. Myöhemmin Hakkila Paasikiven mielestä siirtyikin »oikealle» linjalle tunnustamalla Saksan panoksen merkittävyyden. Vrt. JKP:n pvk. 2.9.1941.

15. JKP:n pvk. 12.8., 15.8. ja 1.10. 1941. Siteerattu ajatus on viimeksimainitun päivä­ määrän kohdalla. Ks. myös Timo Soikkanen, Yrjö Ruutu. Näkijä ja tekijä. Juva 1991. ss. 340-341.

16. JKP:n pvk. 24.9. ja 23.10.1941.

17. JKP:n pvk. 19.8., 1.10.ja 25.10.1941.

18. JKP:n pvk. 2.9.1941. Suomen sodanpäämääristä yleensä ks. Olli Vehviläinen, Barbarossan varjossa (Kansakunta sodassa. 1.) Helsinki 1989. ss. 312-318 ja siinä mainitut lähteet.

19. JKP IV:24. Puheen on Seikko Eskola julkaissut in extenso Kanavan numerossa 8/1994.

20. Ks. Polvinen-Heikkilä-Immonen, I, 1989, s. 305.

21. Kertomus verokomitean toiminnasta 7.8.1941-30.11.1942. Laatinut komitean yleissihteeri. JKP IV:36., JKP:n pvk. 23.7.1941. Komitean alkuperäiseen, sittemmin useasti muuttuneeseen kokoonpanoon kuuluivat Paasikiven lisäksi prof. K. T. Jutila, varatuomari Lauri Luoma, vuorineuvos Åke Gartz, insinööri Arvi Oksala, kunnallisneuvos E. M. Tarkkanen, johtaja Toivo Takki, prof. Eino Saari, fil. maist. Eero J. Korpela, fil. tri. Matti Leppo, fil. tri. K. Kivialho, varatuomari Hannes Pekkala, kansanedustajat J. Eri. Pilppula ja Olavi Kajala, kauppaneuvos S. A. Harima, SAK:n puheenjohtaja Eero Vuori sekä kauppalanjohtaja Pietari Salmenoja. Yleissihteerinä toimi Alf E. Tudeer.

22. JKP:n pvk. 27.12., 29.12. ja 30.12.1941. Ks. myös JKP:n haastattelua Helsingin Sanomissa 8.1.1942.

23. Verokomitean kokouksen ptk. 27.2.1942. JKP IV:36.

24. Valtioneuvoston ptk. 21.5.1942. Ks. myös valtiovarainministeriö KD 73/491/1942 sekä JKP:n kirjelmää (luonnos) Mauno Pekkalalle 3.5.1942. JKP:n arkisto (ns. Rumpusen kansio). VA.

25. JKP:n pvk. 1.10. ja 26.10.1941.

26. JKP:n pvk. 1.10.1941. Vrt. Polvinen-Heikkilä-Immonen, I, 1989, ss. 348-349.

27. JKP:n pvk. 28.10.1941.

28. JKP:n tarkemmin ajoittamaton päiväkirjamerkintä loka-marraskuun vaihteessa 1941., v. Blücherin pvk. 15.11.1941.

29. Englannin sodanjulistukseen huipentuneesta kehityksestä ks. lähemmin Tuomo Polvinen, Barbarossasta Teheraniin. Suomi kansainvälisessä politiikassa 1: 1941- 1943. Porvoo-Helsinki-Juva 1979, ss. 93-132.

30. JKP:n pvk. 8.11., 12.11., 25.11., 30.11., 3.12. ja 20.12.1941.

31. Polvinen, 1979, s. 323 ja siinä mainitut lähteet.

32. JKP:n pvk. 26.12.-30.12.1941.

33. JKP:n pvk. 31.12.1941.

34. Polvinen, 1979, ss. 142-145 ja siinä mainitut lähteet.

35. Vrt. Paasikiven Wallenbergilta saamaa informaatiota. JKP:n pvk. 31.12.1941 ja 2.1.1942.

36. Kollontain ja Bohemanin keskustelusta 24.12.1941 ks. Polvinen, 1979, ss. 146-147 ja siinä mainitut lähteet.

37. JKP:n pvk. 31.12.1941.

38. JKP:n pvk. 1.1.1942.

39. JKP:n pvk. 2.1.1942.

40. JKP:n pvk. 14.1.1942.

41. Polvinen, 1979, s. 147 ja siinä mainitut lähteet. Ratkaisu toimitettiin myös Marcus Wallenbergin tietoon hänen käydessään Helsingissä 16.-17.1.1942. JKP:n pvk. idem sekä 21.3.1942. Ks. myös Virkkunen, 1985, ss. 147-149.

42. Länsivaltojen Suomen-politiikasta v. 1942 ks. lähemmin Polvinen, 1979, ss. 148- 153.

43. JKP:n pvk. 25.1., 29.1. ja 14.2.1942., Metzger, 1986, s. 48. Omaksumansa linjan mukaisesti Mauno Pekkala korosti Yhdysvaltain lähettiläälle Schoenfeldille, ettei hän koskaan keskustellut asioista Wittingin kanssa ja toi julki epäluottamuksensa myös presidentti Rytiä kohtaan. Pekkala erosi hallituksesta toukokuussa 1942. Polvinen, 1979, s. 151, 156 ja niissä mainitut lähteet.

44. G. A. Gripenbergin pvk. 30.3.1942.

45. JKP:n pvk. 13.3.1942. Paasikiven puhe on julkaistuin extenso Uudessa Suomessa 14.3.1942. Tannerin puhe taas käsitteli niinikään kuluneiden parin vuoden tapahtumia, missä yhteydessä hän samalla viittasi edessä oleviin mittaviin jälleenrakennustehtäviin. Ibidem.

46. JKP:n pvk. 30.4.1942.

47. JKP:n pvk. 23.2., 22.3. ja 24.3.1942.

48. Kokoomuspuolueen säätiön vuosikokouksen ptk. 30.3.1942. PTA., JKP:n pvk. 30.3.1942.

49. JKP:n pvk. 19.4.1942.

50. JKP:n pvk. 1.6.1942.

51. Läsnä olivat Lauri Aho, Vilho Annala, K. R. Brotherus, 0. J. Brummer, Urho Castren, Herman Gummerus, Kyösti Haataja, Mauri Honkajuuri, Eemil Hynninen, P. J. Hynninen, K. T. Jutila, Kaarlo Kaira, K. J. Kalliala, Juho Koivisto, Kaarlo Koskimies, Antti Kukkonen, K. S. Laurila, A. Makkonen, Arvi Oksala, J. K. Paasikivi, Tyko Reinikka, Hugo Suolahti, Paavo Virkkunen ja Väinö Voionmaa.

52. Voionmaa, 1971, ss. 145-146.

53. Ibidem, ss. 146-147. Päiväkirjassaan Paasikivi ei lainkaan selosta kokousta, mutta alustuksen luonnos on säilynyt hänen arkistossaan. Ks. JKP II:30.

54. Paasikiven päiväkirjan mukaan läsnä olivat edellä mainittujen lisäksi Antti Hackzell, Eljas Erkko, Bruno Kivikoski, G. A. Gripenberg, Mauno Pekkala, Ilmari He­lenius sekä Sveitsin ja Brasilian lähettiläät.

55. Schoenfeld Helsingistä 3.6.1942. FRUS II 1942 s. 62., JKP:n pvk. 2.6.1942.

Suunta kääntyy

1. Ks. lähemmin Polvinen, 1979, ss. 133-142 ja siinä mainitut lähteet.

2. JKP:n pvk. 24.7.1942. Osan lomastaan Paasikivet viettivät Kööpenhaminassa ja Fredensborgissa.

3. JKP:n pvk. 28.7.1942.

4. JKP:n pvk. 5.10.1942. Tavattuaan Pajulan Kööpenhaminassa helmikuussa 1942 Gripenberg luonnehti kollegaansa »miellyttäväksi» mutta samalla passiiviseksi. Minkäänlaista »asemaa» kaupungissa hänellä ei näyttänyt olevan. G. A. Gripenbergin pvk. 3.2.1942.

5. JKP:n pvk. 8.8.-29.9., 8.10. ja 30.10.1942. Lehmann JKP:lle 23.10. ja 10.4.1943. JKP I:5. Ks. myös Lehmannin kirjeitä JKP VI:39. Hänen saamansa kunniamerkki oli Valkoisen Ruusun ensimmäisen luokan ritarimerkki.

6. JKP:n pvk. 4.9.1942.

7. Lehmann K. G. Idmanille 4.9.1955. K. G. Idmanin arkisto. VA.

8. JKP:n Tanskan-matkallaan käymistä keskusteluista ks. lähemmin JKP:n pvk. 1.8.- 29.9.1942.

9. JKP:n pvk. 1.-2.10.1942.

10. JKP:n pvk. 8.10. ja 9.10.1942.

11. JKP:n pvk. 21.11.1942.

12. Polvinen, 1979, ss. 179-181.

13. Ibidem, ss. 181-182.

14. Schoenfeld Helsingistä 5.12.1942. FRUS II/1942, ss. 103-104., JKP:n pvk. 4.12. 1942.

15. Polvinen, 1979, ss. 186-187 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös JKP:n pvk. 16.12.1942.

16. Polvinen, 1979, ss. 182-183.

17. Ibidem.

18. JKP:n pvk. 9.10., 26.10. ja 24.11.1942.

19. JKP:n pvk. 2.12. ja 4.12.1942.

20. JKP:n pvk. 18.10. ja 20.12.1942.

21. JKP:n pvk. 26.11.1942. Ks. myös J. 0. Ikolan pvk. 26.11.1942.

22. JKP:n pvk. 9.10.1942.

23. Ks. lähemmin Polvinen, 1979, ss. 172-177 sekä JKP:n pvk. 9.12. ja 16.12.1942.

24. Polvinen, 1979, s. 177, 195-196.

25. JKP:n pvk. 9.1., 18.1., 21.3. ja 18.5.1943. Matkaan liittyvää materiaalia on lisäksi Carl Enckellin arkistossa kansioissa 13 ja 86. Ks. myös Kivimäki Hackzellille 29.12.1942. Antti Hackzellin arkisto, kansio 17.

26. Polvinen, 1979, ss. 202-203 ja siinä mainitut lähteet.

27. Polvinen, 1979, ss. 205-207 ja siinä mainitut lähteet.

28. Ks. lähemmin Polvinen, 1979, ss. 188-207 ja siinä mainitut lähteet.

29. Polvinen, 1979, ss. 197-198 ja siinä mainitut lähteet.

30. JKP:n pvk. 22.1.1943., Hirvikallio, 1958, ss. 106-107. Ks. erityisesti Ari Uino, Kokoomuspuolue ja vuoden 1943 presidentinvaali. Suomalainen (Päiviö Tommila 60 vuotta). Keurnu 1991. ss. 113-136.

31. JKP:n pvk., ibidem.

32. Voionmaa, 1971, s. 213.

33. McClintock Helsingistä 11.2. ja 20.2.1943. FRUS IIl/1943, ss. 234-235, 240-241., JKP:n pvk. 10.2. ja 19.2.1943.

34. v. Blücherin pvk. 29.1.1943. Ks. myös v. Blücher, 1950, ss. 332-333 sekä Metzger, 1986, ss. 140-141.

35. JKP:n pvk. 27.1.1943. Yksityiskeskustelussa mm. Arvi Korhosen ja Väinö Voionmaan kanssa Paasikivi kiukustuneena selitti »lakki kourassa» tapahtuvan matkan Kremliin olevan jälleen edessä. Voionmaa, 1971, s. 213.

36. JKP:n pvk. 9.2.1943.

37. McClintock Helsingistä 19.2.1943. FRUS III/1943. ss. 237-239. Takataskussa Ryti piti toistaiseksi periaatteellisen valmiutensa Karjalan kannaksen eteläosan (Koiviston linjaa myöten) ja Suomenlahden ulkosaarten luovuttamiseen. Vrt. Polvinen, 1979, s. 204.

38. JKP:n pvk. 9.2.1943.

39. JKP:n pvk. 26.1. ja 15.2.1943.

40. Hirvikallio, 1958, ss. 104-123., Suomi, 1986, ss. 357-361., Uino, 1991, passim.

41. JKP:n pvk. 16.2.1943.

42. Linkomiehen hallituksen muodostamisesta ks. lähemmin Soikkanen, 1978, ss. 152-156.

43. Voionmaa, 1971, s. 220.

44. USA:n välitystarjouksesta ja Suomen ulkopoliittisesta asemasta keväällä 1943 ks. lähemmin Polvinen, 1979, ss. 188-228 ja siinä mainitut lähteet.

45. JKP:n pvk. 23.3.1943. Ruotsin lähettiläälle Westmanille Paasikivi korosti 10.3.1943 – siis ennen USA:n välitystarjouksen saapumista – ripeän toiminnan mer­kitystä. Suomalaisilla oli »aina» tapana myöhästyä. Westman Helsingistä 10.3. ja 11.3.1943. UD HP 1 Af. Ks. myös Carlgren, 1973, s. 473.

46. JKP:n pvk. 2.4. ja 7.4.1943., Voionmaa, 1971, s. 232.

47. Ibidem.

48. Polvinen, 1979, s. 222 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös Berry, 1987, ss. 300-301.

49. Voionmaa, 1971, ss. 235-236.

50. Kokoomuspuolueen säätiön vuosikokouksen ptk. 29.3.1943. Porvarillisen työn arkisto., JKP:n pvk. 29.3. ja 30.3.1943., Edwin Linkomies, Vaikea aika. Helsinki 1970. s. 189., Hans Metzger, Poliittiset aseveljet. Kolmannen valtakunnan edustajana jatkosodan Suomessa. Keumu 1986. Passim.

51. JKP:n maininta Norjasta ks. JKP:n pvk. 30.3.1943.

52. JKP:n pvk. 1.5. ja 2.6.1943., Rytin pvk. 1.5.1943, Soikkanen, 1978, s. 159. Saksan erillisrauhan mahdollisuuksista ks. Manninen, 1994, ss. 227-248 sekä Bernd Martin, Deutsch-Sowjetische Sondienmgen liber einen Separaten Friedensschluss im Zweiten Weltkrieg. Felder und Vorfelder mssischer Geschichte. Studien zu Ehren von Peter Scheibert. Freiburg 1985. ss. 280-308.

53. Polvinen, 1979, ss. 237-240 ja siinä mainitut lähteet.

54. Ibidem, ss. 229-233.

55. JKP:n pvk. 28.7.1943., J. W. Kedon kirje 6.8.1943 liitteineen. JKP IV:24., Voionmaa, 1971, ss. 248-249., Gripenbergin pvk. 5.8.1943.

56. JKP:n pvk. 17.8.1943.

57. JKP:n pvk. 18.8. ja 19.8.1943. Rauhankosketuksista informoitiin luottamuksellisesti myös eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaa Voionmaata, joka ei kuitenkaan tahtonut peruuttaa jo lupaamaansa allekirjoitusta adressiin. Voionmaa, 1971, s. 268.

58. Bull Tukholmasta 18.8.1943. NUD 39A 25/40. Finsk politikk under krigen. Ks. myös Hans Berg Tukholmasta Trygve Lielle 6.11.1943. Ibidem.

59. Kekkosen osuudesta ks. Suomi, 1986, ss. 372-375. Kuten Suomi toteaa, Paasikiven ja Kekkosen yhteydestä toisiinsa asian merkeissä ei käytettävissä olevissa lähteissä näy jälkiä.

60. Polvinen, 1979, ss. 234-237 ja siinä mainitut lähteet., Gripenbergin pvk. 20.8. ja 21.8.1943., JKP:n pvk. 20.8. ja 23.8.1943. Ks. lisäksi Jägerskiöld, 1981, ss. 415-417.

61. Jägerskiöld, 1981, s. 443.

62. Lavrentjevin muistio 3.9.1943. AVPRF, fond 6, opis 5, delo 380.

63. Lozovskin muistio Molotoville 8.10.1943. AVPRF, fond 6, opis 5, delo 482.

64. Ulkoasiain valmistelukunnan ja sen jaostojen pöytäkirjat sekä asiakirjat ovat ulkoasiainministeriön arkistossa (Ulkoasiain valmistelukunta, kansiot 1-11). Osa materiaalista on kopioina myös Paasikiven arkistossa (JKP IV:25-26). Päiväkirjassaan JKP ei ole lainkaan vaivautunut kommentoimaan valmistelukunnan työtä. Ks. lisäksi Voionmaa, 1971, s. 262, 269-270, 285-288.

65. JKP:n pvk. 6.9.1943.

66. Eino Railon pvk. 29.10.1943.

67. v. Blücherin pvk. 25.8.1943.

68. Moskovan konferenssista ks. lähemmin Polvinen, 1979, ss. 278-283 ja siinä mainitut lähteet.

69. JKP:n pvk. 22.9.1943. Ks. myös hänen saman päivän kohdalle sijoittamiaan »reflektioita».

70. JKP:n pvk. mm. 22.9., 4.10.1943., 6.1.1944. Ks. myös JKP:n »punkteja» 4.10.1943 tuolloin pidettyä ulkopoliittisen klubin kokousta varten (JKP N:24) sekä hänen ulkoasiain valmistelukunnan jäsenille 15.10.1943 lähettämäänsä muistiota »Eräitä mietteitä». Muistiota on säilynyt kappale ainakin Antti Hackzellin arkistossa, kansiossa 21.

71. JKP:n em. muistio 15.10.1943. 72. JKP:n pvk. 3.11.1943.

73. JKP:n pvk. 21.12.1943.

74. JKP:n pvk. 19.1.1944. Ks. myös JKP:n muistiinpanoa em. keskustelua varten. JKP VI:39.,

75. JKP:n pvk. 24.1. ja 25.1.1944.

Kevään 1944 neuvottelut

1. Polvinen, 1979, ss. 285-293 ja siinä mainitut lähteet.

2. Tuomo Polvinen, Teheranista Jaltaan. Helsinki-Porvoo-Juva 1980, ss. 9-11 ja siinä mainitut lähteet.

3. Ks. edellä s. 345.

4. JKP:n pvk. 25.1. ja 11.-12.2.1944 (liitteineen)., Gripenberg, 1961, ss. 188-189.

5. Väinö Tanner, Suomen tie rauhaan 1943-44. Helsinki 1952. ss. 143-149.

6. A. M. Kollontain v.1952 laatima käsikirjoitus »Moi vafoeisije diplomatitseskije dostizenija, ss. 18-19. AVPRF, fond 521, opis 2, delo 12, (A. M. Kollontai, Zapiski za 23 goda diplomatitseskoi raboty)., Carlgren, 1973, s. 491.

7. Pavel Sudoplatov, Special tasks. London 1994. ss. 266-267.

8. Tanner, 1952, ss. 163-164., Tuomioja, 1994.

9. Polvinen, 1980, ss. 15-16. Kesäkuussa 1949 tasavallan presidentti J. K. Paasikivi luovutti Marcus Wallenbergille Suomen Leijonan suurristin hänen »poliittisista ansioistaan Suomen hyväksi sodan aikana». Ks. Göran Ehrnrooth, Hågkomster. Helsingfors, 1991. ss. 67-68. Länsivaltojen panoksen vahvistumiseen kohdistuneista odotuksista ks. myös Risto Ryti Maila Talviolle 12.8.1944. Maila Talvion arkisto, kansio 24.

10. JKP:n pvk. 7.2.1944.

11. Tanner, 1952, ss. 168-175., Linkomies, 1970, ss. 300-301., Soikkanen, 1978, ss. 180-181., Metzger, 1986, ss. 221-222.

12. Ramsayn ohjeet 10.2. ja täydentävä kirje 12.1. (p.o.12.2.)1944. JKP IV:27. Ks. myös JKP:n pvk. 10.2. ja 11.2.1944.

13. JKP:n pvk. 9.2.1944., Wipert von Blücher, Suomen kohtalonaikoja. Porvoo 1950. ss. 362-363.

14. Polvinen, 1980, ss. 16-17.

15. JKP:n pvk. 11. ja 12.2.1944., Gripenbergin pvk. 12.2.1944.

16. JKP:n pvk. 13.-18.2.1944. Povitaskussa hieman nuhruiseksi kulunut Paasikiven muistilista on hänen arkistossaan kansiossa JKP IV:27.

17. JKP:n pvk. 13.2.1944.

18. JKP:n pvk. 16.2.1944., Polvinen, 1980, ss. 17-18 ja siinä mainitut lähteet.

19. Ks. edellä s. 345.

20. Paasikiven ja Kollontain keskustelusta 16.2.1944 ks. Paasikiven raporttia 17.2.1944. UM 110 B2. Ks. myös JKP:n pvk. 16.2.1944., A. M. Kollontain v. 1952 laatima käsikirjoitus »Moi vafoeisije diplomatitseskije dostizenija, ss. 19-20. AVPRF, fond 521, opis 2, delo 12, (A. M. Kollontai, Zapiski za 23 goda diplomatitseskoi raboty)., Mihail Olesin, Pervaja v mire. Biografitseskij otserk ob A. M. Kollontai. Moskova 1990. ss. 341-343.

21. Ks. edellä s. 346.

22. JKP:n pvk. 22.2.1944.

23. Gripenbergin pvk. 17.2.1944. Jodlin vierailusta Mikkelissä ks. lähemmin Polvinen, 1979, s. 288 ja siinä mainitut lähteet.

24. Conversation John Scott/J. K. Paasikivi, 18 Feb.1944, Correspondence file 1932-1953, Papers of Herschel V. Johnson. Harry S. Truman Library, Independence, Missouri, USA.

25. Paasikiven raportit 20. ja 22.2.1944. UM 110 B2., JKP:n pvk. idem.

26. Gripenbergin pvk. 20. ja 22.2.1944., JKP:n pvk. 20.-22.2.1944.

27. JKP:n pvk.24.2.1944., Tanner, 1952, ss. 179-180., Soikkanen, 1978, s. 183. Kantansa Paasikivi tiivisti »punkteiksi», jotka hän muutama päivä myöhemmin toimitti kirjallisina Ramsaylle. Kopio on JKP:n arkistossa, kansiossa IV:27.

28. Beck-Friis Helsingistä 24.2.1944. UD HP 1 Af.

29. JKP:n pvk. 27.2.1944.

30. JKP:n pvk. 28.2.-1.3.1944.

31. Soikkanen, 1978, ss. 183-184., Tanner, 1952, ss. 181-188.

32. JKP:n pvk. 1.3. ja 3.3.1944., Olli Vehviläinen, Kevään 1944 välirauhanneuvottelut. (Kansakunta sodassa. 3). Helsinki 1991. ss. 42-43., Soikkanen, 1978, ss. 183-185., Gripenberg, 1961, ss. 201-205. UD:n neuvotteluista ks. myös Sven Grafström, Anteckningar 1938-1944. Stockholm 1989. ss. 545-547.

33. JKP Mannerheimille 4.3.1944. Ruotsinkielinen kirje painettuna in extenso JKP:n pvk. idem. Ks. myös Stig Jägerskiöld, Suomen marsalkka. Gustaf Mannerheim 1941-1944. Keuruu 1981. ss. 451-453.

34. JKP:n pvk. 8.3.1944., Jägerskiöld, 1981, s. 454.

35. Polvinen, 1980, ss. 22-23 ja siinä mainitut lähteet.

36. Bohemanin muistiot 2.3., 11.3.ja 19.3.1944., UD HP 1 Af., UM 110 B2., Staffan Söderblomin muistio 15.3.1944. UD HP 1 Af., Gripenberg, 1961, ss. 207-208., Jägerskiöld, 1981, s. 459.

37. JKP:n pvk. 9.3.1944. Lehdistöpropagandasta ks. lähemmin Polvinen, 1980, ss. 13-14, 15-16, 19-21, 23-25.

38. Gripenberg, 1961, ss. 208-210.

39. Polvinen, 1980, ss. 29-30.

40. Polvinen, 1980, ss. 26-27 ja siinä mainitut lähteet.

41. JKP:n pvk. 7.3. ja 8.3.1944.

42. Jukolasta ks. lähemmin Polvinen-Heikkilä-Immonen, 1992, ss. 132-134.

43. Annikki JKP:lle 8.3.1939. JKP I:7.

44. JKP:n pvk. 24.6. ja 27.6.1941. Nämä ovat ainoat JKP:n perhekohtaiset päiväkirjamerkinnät jatkosodan vuosilta lukuunottamatta vanhemman pojan Juhanin kuolemaa rintamalla 30.12.1942. Ks. JKP, ibid. 2.1. ja 6.1.1943.

45. JKP Otto Rannströmille 15.7.1941. (T. P:n hallussa oleva kopio.). Ks. myös Juhani Paasikivi JKP:lle 12.9.1940. JKP I:7.

46. JKP:n pvk. 9.3.-13.3.1944. Svinhufvudin hautajaisista rauhanvastaisena mielenosoituksena ks. myös Linkomies, 1970, ss. 320-321., Jägerskiöld, 1981, ss. 455-456.

47. Gripenbergin pvk. 21.3. ja 22.3.1944. Ks. myös Gripenberg UM:lle 22.3.1944. UM 110 B2. Suomalaiset olivat etukäteen lähettäneet kommunikean tekstin Güntherille, joka antoi sille hyväksymisensä. Beck-Friis Helsingistä 18.3. ja 20.3.1944. UD HP 1 Af.

48. JKP:n pvk. 21.3.1944. Ks. myös idem 16.3.1944.

49. Ks. edellä ss. 365-366., Gripenberg, 1961, ss. 212-213.

50. JKP:n pvk. 21.3.1944.

51. JKP:n pvk. 20.3.1944., Tanner, 1952, ss. 220-221., Paavolainen, 1989, ss. 260-261.

52. Carl Enckellin muistiinpanot 23.3. ja 24.3.1944. Carl Enckellin arkisto, kansio 88., J. O. Ikolan pvk. 13.3.1944. PTA.

53. JKP:n pvk. 22.3.-24.3.1944.

54. Gripenbergin pvk. 21.3.-25.3.1944. Ingemar Hägglöf, Berätta för Joen. Malmö 1984. s. 134. Gripenberg UM:lle 22.3.1944. UM 110 B2. Hanssonin epäilyksistä ks. Carlgren, 1973, s. 500.

55. JKP:n pvk. 26.3.1944., Enckellin muistiinpanot, Carl Enckellin arkisto, kansio 88.

56. Carl Enckellin muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 88. Ks. myös Thede Palm, The Finnish-Soviet Armistice Negotiations of 1944. Stockholm 1971. ss. 40-41.

57. Palm, ibidem.

58. Palm, 1971, ss. 65-96., Linkomies, 1970, ss. 420-440., Podtserobin muistiinpanot AVPRF, fond 6, opis 6, delo 709, s. 10 ja seurr.

59. Hägglöfin raportti (liitteineen) Tukholmaan 28.3.1944, UD HP 1 Af., Hägglöf, 1984, ss. 130-133., Carl Enckellin muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 88., JKP:n pvk. 28.3.1944.

60. JKP:n pvk. 28.3. ja 1.4.1944., Carl Enckellin muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 88.

61. Enckellin muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 88.

62. Palm, 1971, ss. 80-93., Linkomies, 1970, ss. 429-438., Carl Enckellin muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 88.

63. Palm, 1971, ss. 93-96., Linkomies, 1970, ss. 438-440., Podtserobin muistiinpanot AVPRF, fond 6, opis 6, delo 709, s. 10 ja seurr., Neuvostoliiton ehtojen teksti ks. esim. Tanner, 1952, ss. 231-232.

64. Hägglöf Moskovasta 31.3.1944. UD HP 1 Af., Hägglöf, 1984, ss. 132-133.

65. Hägglöf, idem. s. 134.

66. Enckellin muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 88.

67. Söderblom Beck-Friisille 1.4.1944. UD HP 1 Af., JKP:n pvk. 1.4.1944.

68. JKP:n pvk. 1.4.1944.

69. JKP:n pvk. 1.4.1944., Enckellin muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 88.

70. Presidentin ja valiokunnan lisäksi paikalla olivat UM:n kansliapäällikkö Hynni­nen sekä »Moskovan kävijät».

71. JKP:n pvk. 2.4.1944., Enckellin muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 88., Linkomies, 1970, s. 326., Tanner, 1952, s. 232.

Välirauhaan

1. Ks. edellä ss. 363-364

2. Jägerskiöld, 1981, s. 462 ja siinä mainitut lähteet.

3. Polvinen, 1981, s. 29 ja siinä mainitut lähteet. Ks. lisäksi Gripenberg Tukholmasta 3.4.1944. UM 110 B2.

4. Vehviläinen, 1992, ss. 45-48. Gripenbergin pvk. 21.5., 23.5. ja 31.5.1944. Ks. myös Polvinen, 1980, ss. 33-37 ja siinä mainitut lähteet. Saksan reagoinnista ks. lähemmin idem, ss. 43-63., Beck Friis Helsingistä 4.4. ja 14.4.1944. UD HP 1 Af.

5. Voionmaa, 1971, s. 329., Gripenbergin pvk. 19.4.1944.

6. JKP:n pvk. 3.4. ja 15.4.1944., Carl Enckellin muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 88.

7. v. Blücherin pvk. 3.4.1944.

8. Ks. edellä ss. 355-356.

9. JKP:n pvk. 8.4.1944., John Scott, Report on a Fortnight in Finland. John 1. Kolehmaisen arkisto, VA., Polvinen, 1980, ss. 32-33 ja siinä mainitut lähteet., Berry, 1987, ss. 374-375. Scottin Suomen-matkasta ks. myös Jussi Kuusanmäki, Suomen historiaa USA:n arkistoissa. (Arkistotiedote 1/1985), ss. 3-8.

10. JKP:n pvk. 18.4.1944. Ks. myös Enckellin muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 88. Linkomiehen puheesta eduskunnan suljetussa istunnossa 12.4.1944 ks. Wirtanen, 1967, s. 250.

11. Beck-Friis Helsingistä 20.4.1944. UD HP 1 Af., JKP:n pvk. 20.4.1944.

12. Tanner, 1952, ss. 243-244. Ks. myös Aleksei A. Komarov, Finland’s Withdrawal from the Second World War. (Finnish-Soviet Relations 1944-1948. Edited by Jukka Nevakivi.) Helsinki 1994. s. 28.

13. Beck-Friis Helsingistä 24.4.1944. UD HP 1 Af., Tanner, 1952, ss. 241-245.

14. JKP:n pvk. 12.5.1944.

15. Enckellin muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 88., JKP:n pvk. 22.5.1944.

16. JKP:n pvk. 10.6. ja 13.6.1944. Puhelimitse tilannetta tiedustelleelle SAK:n puheenjohtajalle Eero A. Wuorelle Paasikivi mainitsi pitävänsä ainoana mahdollisuutena myös poliittisten ohjaksien luovuttamista Mannerheimin käsiin. Ibidem 14.6.1944. Suuroffensiivin valmisteluista ks. Polvinen, 1980, ss. 64-66 ja siinä mainitut lähteet.

17. Soikkanen, 1978, ss. 195-196., Tanner, 1952, ss. 261-268., Paavolainen, 1989, ss. 271-274.

18. JKP:n pvk. 15.6.1944.

19. Ks. edellä s. 362.

20. JKP:n pvk. 16.6.1944.

21. Kirjeen sanamuoto JKP:n pvk. 17.6.1944. Ks. myös Suomi, 1986, ss. 431-432 sekä Voionmaa, 1971, s. 351. Paasikiven ja vasemmistososialistien »rauhanpropaganda» kantautui myös Saksan lähetystön tietoon. Vrt. v. Blücherin pvk. 18.6.1944.

22. Suomi, 1986, ss. 432-434., Niukkasen kannanotosta ks. hänen lausuntoaan J. O. Ikolalle 20.6.1944. J. O. Ikolan pvk, idem.

23. Soikkanen, 1978, s. 196 ja siinä mainitut lähteet.

24. Beck-Friis Helsingistä 18.6.1944. UD HP 1 Af.

25. JKP:n pvk. 18.6.-19.6.1944.

26. v. Blücherin pvk. 20.6.1944., Metzger, 1986, ss. 197-198.

27. Soikkanen, 1978, ss. 196-197 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös Paavo Virkkusen muistiinpanoa keskustelustaan lähettiläs von Blücherin kanssa 23.6.1944. Paavo Virkkusen arkisto, kansio 42.

28. Tanner, 1952, ss. 272-281.

29. Dokument o bezogovorotsnoi kapituljatsii Finljandii. Sekretno. Projekt. AVPRF, fond 135, opis 28, delo 8, ss. 8-20. Antautumisvaatimusta suunnitellessaan neuvostohallitus jätti johdonmukaisesti vastaamatta brittien touko-kesäkuussa 1944 esittämiin lukuisiin, Suomen rauhanehtoja koskeviin tiedusteluihin. Suurlähettiläs Clark Kerrin kyselyistä ks. AVPRF, fond 135, opis 28, delo 3, ss. 10-17. Ks. myös Polvinen, 1980, ss. 68-70., Turtola, 1994, ss. 294-298., Beck-Friisin raportti keskustelusta Ramsayn kanssa 26.6.1944. UD HP 1 Af.

30. Rytin julkaisemattomien muistelmien puhtaaksikirjoitettu versio ss. 210-211. L. A. Puntilan arkisto, kansio 8. Jo aikaisemmin keväällä Hitler ja v. Ribbentrop olivat katsoneet, että Paasikiven kaltaiset miehet olisi pitänyt heittää tyrmään. Polvinen, 1980, ss. 51-52.

31. Ribbentrop-sopimuksen synnystä ks. lähemmin Polvinen, 1980, ss. 71-77., Olli Vehviläinen, Rytin – Ribbentropin sopimus (Kansakunta sodassa. 3.), ss. 81-93.

32. Vehviläinen, ibidem, s. 93.

33. JKP:n pvk. 25.6.1944.

34. JKP:n pvk. 26.6.1944. Scottin raportti 6.7.1944. Kopio. UD HP 1 Af.

35. Paasikiven keskustelut 27.6.1944 Henrik Ramsayn ja J. W. Kedon kanssa. JKP:n pvk. idem. Ks. myös keskustelua P. J. Hynnisen kanssa. JKP:n pvk. 28.6.1944.

36. Carl Enckellin muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 88.

37. JKP:n pvk. 30.6.1944., Suomi, 1986, ss. 458-459, 468-470., Jukka Nevakivi, Linnasta linnaan. Keumu 1992. s. 199.

38. John Scottin 6.7.1944 päiväämä raportti matkastaan Suomeen. Kopio. UD HP 1 Af. Tukholmaan saapunut Eljas Erkko kertoi 5.7.1944 pakolaishallitusajatuksesta myös Gripenbergille, koska tarkoituksena ei ollut toimia hallituksen selän takana. Gripenbergin pvk, idem.

39. Henkilökohtaisesti Kollontai ei suostunut tapaamaan Kilpeä ja Wuorta. Carlgren, 1973, s. 512. Vrt. toisaalta Nevakivi, 1992, s. 200., Jägerskiöld, 1981, ss. 525-526.

40. JKP:n pvk. 17.7.1944.

41. Beck-Friisin muistiot 14.7.1944. UD HP 1 Af., Polvinen, 1980, ss. 82-83 ja siinä mainitut lähteet., Eljas Erkko P. J. Hynniselle 15.7.1944. P. J. Hynnisen arkisto, VA. Ks. myös Gripenbergin pvk. 15.7.1944.

42. JKP:n pvk. 22.7. ja 29.7.1944.

43. Polvinen, 1980, ss. 86-87 ja siinä mainitut lähteet., Suomi, 1986, ss. 470-481.

44. Gustav Svensson, Juho Paasikivi om Finland och Ryssland. (Morgontidningen 8.8.1944)., JKP:n pvk. 1.8. ja 2.8.1944.

45. Ibidem., Ramsay Gripenbergille 9.8.1944. G. A. Gripenbergin arkisto. Jägerskiöld, 1981, ss. 25-26. Boheman kertoi 10.8.1944 Gripenbergille Paasikiven haastattelun herättäneen Neuvostoliiton lähetystössä erityistä tyydytystä. Gripenbergin pvk, idem.

46. Linkomies, 1970, s. 377.

47. Hackzellin hallituksen muodostamisesta ks. lähemmin Soikkanen, 1978, ss. 209- 211.

48. Ensio Hiitonen Carl Enckellille 7.8.1944 ja Enckellin siihen liittyvät muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 90. Hiitonen kävi Paasikiven luona Naantalissa 2.8.1944. Ks. JKP:n pvk. idem. Hackzellin lähipiirissä tapahtuneen vuodon ansiosta Paasikiven tarjous tuli myös saksalaisten tietoon. Vrt. v. Blücherin pvk. 17.8.1944.

49. Ks. esim. Metzger, 1986, ss. 262-263.

50. JKP Mannerheimille 3.8.1944. Kopio. JKP:n pvk. idem.

51. JKP:n pvk. 3.8.1944. Valtamerentakaisesta ks. Polvinen-Heikkilä-Immonen, 1992, s. 324 seurr.

52. JKP:n pvk. 15.8., 2.9., 8.9., 10.9. ja 19.9.1944.

53. JKP:n pvk. 19.8.1944. P. J. Hynnisen muistio keskustelusta Granbergin kanssa 17.8.1944. P. J. Hynnisen arkisto.

54. Carl Enckellin muistiinpano 22.8.1944. Carl Enckellin arkisto, kansio 90. Mannerheimin junassa Herttoniemessä pidetystä sisärenkaan kokouksesta ks. lähemmin Polvinen, 1980, ss. 96-97., Tanner, 1952, ss. 364-366,JKP:n pvk. 22.9.1944. Ks. myös Beck-Friisin selontekoa keskustelusta P. J. Hynnisen kanssa 4.9.1944. UD HP 1 Af.

55. Ks. lähemmin Polvinen, 1981, ss. 94-98.

56. Sverker Åströmin muistio keskustelusta Je. Jelisejevin kanssa 26.8.1944. UD HP 1 Af.

57. JKP:n pvk. 31.8. ja 1.9.1944.

58. Aselevon synnystä ja valtuuskunnan nimityksestä ks. lähemmin Polvinen, 1980, ss. 96-106.

59. JKP:n pvk. 4.9. ja 5.9.1995.

60. Kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk. 15.9.1944., J. O. Ikolan pvk. 15.9.1944.

61. Andvord Moskovasta 18.9.1944. NUD 39 A 25/40, Finsk politikk under krigen. Ks. myös Söderblom Moskovasta 19.9. ja 25.9.1944. UD HP 1 Af.

62. Moskovan välirauhanneuvotteluista ja niiden päättyessä allekirjoitetusta sopimuksesta ks. lähemmin Polvinen, 1980, ss. 106-124, 222-234. Ks. myös Suomi, 1986, s. 496.

63. J. O. Ikolan pvk. 31.8. ja 19.9.1944. Niukkasen vastarintalinjasta ks. myös Suomi, 1986, ss. 498, 503-504.

64. JKP:n pvk. 21.9.1944.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.