Esipuhe

Presidentti J. K. Paasikiven elämäntyö kattaa keskeisen osan Suomen itsenäistymisen sekä sen puolustamisen ja vakiinnuttamisen vuosikymmeniltä. Paasikiven valtiollisen toiminnan kautta on mahdollista syventyä Suomen vaiheisiin sekä kansainvälisiin ja kotimaisiin haasteisiin, sillä hän toimi kansanedustajana jo ensimmäisessä eduskunnassa 1907 ja päätti valtiollisen uransa tasavallan presidenttinä 1956.

Paasikivi-Seuran tarkoituksena on sääntöjensä mukaan pyrkiä edistämään kaikkien kansalaispiirien keskuudessa kiinnostusta Suomen ulkopolitiikkaan ja kansainvälisen politiikan kysymyksiin sekä vaalia presidentti J. K. Paasikiven muistoa ja hänen poliittista perintöään. Seura teki aikanaan aloitteen presidentti J. K. Paasikiven valtiollisen elämäkerran kirjoittamisesta. Tehtävän otti vastaan professori Tuomo Polvinen, jonka työn tuloksena ilmestyi viisiosainen teos J. K. Paasikivi. Valtiomiehen elämäntyö (WSOY 1989–2003). Teokseen kirjoittivat osia myös tohtorit Hannu Heikkilä ja Hannu Immonen.

Presidentti Paasikiven 150-vuotisjuhlavuoteen liittyen syntyi Seuran piirissä ajatus monumentaalisen elämäkerran yksiniteisen tiivistelmän julkaisemisesta. Tuomo Polvisen suostumuksella tohtori Hannu Immonen toimitti nyt käsillä olevan teoksen. Hanke liittyy kiinteästi samaan aikaan toteutettuun Paasikivi-Seuran julkaisemaan portaaliin www.jkpaasikivi.fi. Tuomo Polvisen monumentaalinen teos löytyy portaalista kokonaisuudessaan.

Haluamme kiittää erinomaisesta yhteistyöstä tohtori Hannu Immosta sekä kustannustoimittaja Rauno Endéniä, taittaja Petteri Kivekästä, kuvatoimittaja Jari Hanskia, Seuran talouspäällikkö Pekka Siukosta ja sihteeriä Katariina Enäjärvi-Miininiä sekä ennen kaikkea kirjamuotoisen julkaisemisen mahdollistaneen Minerva Kustannus Oy:n toimitusjohtaja Outi Karemaata, joka otti hankkeen toteuttaakseen tiiviillä aikataululla.

Paasikivi-Seura haluaa kiittää Paasikiven 150-vuotisjuhlavuotta monin eri tavoin tukeneita tahoja: Finanssiala, Helsingin kaupunki, Helsingin Suomalainen Klubi, Jenny ja Antti Wihurin Rahasto, Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osasto, Keravan kaupunki, Keskuskauppakamari, NASDAQ Helsinki, Nordea Bank Oyj, OP-ryhmä, Paasikiven Nuoriskylän Säätiö, Pellervo-Seura, Valtiokonttori, Valtioneuvoston kanslia, Suomalais-ruotsalainen Kulttuurirahasto, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden ja Svenska litteratursällskapet i Finland.

Historian Ystäväin Liitto, jonka puheenjohtajana J. K. Paasikivi toimi vuosina 1926–1946, on ystävällisesti liittänyt teoksen julkaisusarjaansa Historian Aitta.

MARTTI HÄIKIÖ

Professori

Paasikiven juhlavuoden toimikunnan puheenjohtaja

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.