LÄHDELUETTELO

PAINAMATON ASIAKIRJA-AINEISTO
Kansallisarkisto (KAJ

Valtioneuvoston pöytäkirjat 1944–1948 Biographica (K. J. Kallialan muistiinpanot)

Yksityisarkistot

– Carl Enckellin arkisto

– K. A. Fagerholmin arkisto

– G. A. Gripenbergin arkisto

– Ensio Hiitosen arkisto

– Arvi Korhosen arkisto

– Gustaf Mannerheimin arkisto

– Juho Niukkasen arkisto

– J. K. Paasikiven arkisto

– L. A. Puntilan arkisto

– Risto Rytin arkisto

– K. J. Ståhlbergin arkisto

– Tauno Suontaustan arkisto

– A. S. Yrjö-Koskisen arkisto

– A. A. Ždanovin arkisto. Kopiot

Ulkoasiainministeriön arkisto (UM)

Ryhmät 110, 7 B Pariisi 1946, 12 L Venäjä 1944–1948.

Sota-arkisto

Erik Heinrichsin arkisto

Eduskunnan kirjasto

Ulkoasiainvaliokunnan pöytäkirjat 1944–1948

Perustuslakivaliokunnan pöytäkirjat 1944–1948

Suuren valiokunnan pöytäkirjat 1944–1948

Porvarillisen työn arkisto (PTA)

Kansallisen kokoomuksen arkisto 1944- 1948

– Eduskuntaryhmän pöytäkirjat

J. O. Ikolan päiväkirja

Kansan arkisto

Hertta Kuusisen arkisto

Tasavallan Presidentin arkistosäätiö, Ori­mattila

Urho Kekkosen arkisto

Svenska Litteratursällskapets Arkiv (SLSA)

J. O. Söderhjelms samling

Åbo Akademis Bibliotek

John Österholms samling

Tohtori Antti Heikkilän hallussa

Hallituksen iltakoulun pöytäkirjoja Pekka­lan hallituksen ajalta

Tohtori J. E. Railon hallussa

Eino Railon päiväkirja

Arbiv Vnešnei Politiki Rossijskoi Federatsii (AVPRF), Moskva

Fond 0135 (Referentura po Finljandii)

Fond 06 (Sekretariat Molotova)

Fond 07 (Sekretariat Vyšinskogo)

Fond 012 (Sekretariat Dekanozova)

Rossijskij Tsentr Hranenija i lzutšenija Do­ kumentov Noveišei lstorii (RtsHIDNI)

Fond 17 (TsK VKP (b), Otdel Mežduna­ rodnoi Informatsii) (OMI)

Fond 558 (LV.Stalin)

Riksarkivet, Stockholm

Utrikesdepartementet (UD)

– HP 1 Af

– HP 1 Er

Rigsarkivet, Köbenbavn

Udenrigsministeriet

– Depecher, Helsingfors 1945 Public Record Office, Kew Gardens Foreign Office

– General correspondence 371

National Archives, Washington DC

Department of State

– 760d (Political Relations between Fin­land and other States)

– 860d (lnternal Affairs of Finland)

Göteborgs Universitetsbibliotek, Göteborg

Ada Nilssons samling

JULKAISTU ALKUPERÄISAINEISTO

Eduskunnan pöytäkirjat ja asiakirjat 1944- 1948

Hornborgin komitean mietintö. (Professori Arvi Korhosen kappale. Tekijän hallussa.)

Rakas Häiskä. Urho ja Sylvi Kekkosen kirjeenvaihtoa vuosilta 1924-1945. Toimittanut Ari Uino. Keuruu 1997.

Leino, Olle, Vielä yksi kirje. Juva 1990. Eero Manner. Valpon apulaispäällikkö.

Haastattelu. (Turvallisuuspoliisi 75 vuotta. Toimittaneet Matti Simola ja Jukka Salovaara.) Helsinki 1994.

Sto sorok besed s Molotovym. Iz dnevnika F. Tsujeva. Moskva 1991.

Paasikiven päiväkirjat 1944-1956. 1-2. Toimittaneet Yrjö Blomstedt ja Matti Klinge. Juva 1985, 1986.

Paasikiven linja. II. Juho Kusti Paasikiven puheita ja esitelmiä vuosilta 1944-1956. Juva 1986.

Risto Rytin puolustus. Toimittanut Kyösti Lallukka. Helsinki 1989.

Suomen Asetuskokoelma 1944-1948 Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet 1948-1983. Vuoden 1948 ystävyys- yhteistoiminta- ja avunantosopimus käytännössä. Asiakirjoja ja aineistoa. Helsinki 1983.

Väinö Voionmaa, Kuriiripostia 1941-1946. Toimittanut Markku Reimaa. Helsinki 1971.

KIRJALLISUUS JA ARTIKKELIT

Adibekov, Grant, Why was the Communist Party of Finland not Admitted into the Cominform? (Finnish-Soviet Relations 1944-1948. Edited by Jukka Nevakivi.) Helsinki 1994.

Agafonova, G. A., Diplomatitseskij krizis na Londonskoi sessii SMID. (Stalin i ho­lodnaja voina.) Moskva 1998.

Androsova, Tatjana, The Allied Control Commission in Finland 1944-1948: Zig­ zags in the Tactical Line. (Finnish-Soviet Relations 1944-1948. Edited by Jukka Nevakivi.) Helsinki 1994.

Auer, Jaakko, Suomen sotakorvaustoimi­tukset Neuvostoliitolle. Porvoo 1956.

Autio, Veli-Matti, Korkeakoululaitos kas­vun ja hajasijoituksen tielle. (Opetusmi­nisteriön historia. V.) Helsinki 1990.

Beyer-Thoma, Hermann, Vasemmisto ja vaaran vuodet. Jyväskylä 1990.

Blomstedt, Yrjö, K. J. Ståhlberg. Valtio­mieselämäkerta. Keuruu 1969.

Djilas, Milovan, Conversations with Stalin. New York 1962.

Djilas, Milovan, Rise and Fall. London 1985.

Fagerholm, K. A., Puhemiehen ääni. Hel­sinki 1977.

Filitov, Alexei, The Peace Treaty of 1947 in Soviet-Finnish Relations. (Finnish-So­viet Relations 1944-1948. Edited by Jukka Nevakivi.) Helsinki 1994.

Gaddis, John Lewis, The United States and the Origins of the Cold War 1941-1947. New York 1972.

Haataja, Kyösti, Vuoden 1945 maanhankintalainsäädäntö. Porvoo-Helsinki 1945.

Haataja, Kyösti, Paasikiven ehdotus maan­hankintalaiksi. (Lakimies 1950.)

Haataja, Lauri, Demokratian opissa. Hel­sinki 1988.

Hanhimäki, Jussi M. Rinnakkaiseloa pato­amassa. Yhdysvallat ja Paasikiven linja 1948-1956. Saarijärvi 1996.

Harki, Ilmari, Sotakorvausten aika. Jyväs­kylä 1971.

Heikkilä, Hannu, Liittoutuneet ja kysymys Suomen sotakorvauksista 1943-1947. Helsinki 1983.

Heikkilä, Markku, Kirkkopolitiikka. Ope­ tusministeriön historia. V.) Helsinki 1990.

Heikkilä, Toivo, Paasikivi peräsimessä. Pääministerin sihteerin muistelmat. Jy­väskylä 1991.

Helo, Johan, Vaiennettuja ihmisiä. Helsinki 1965.

Hentilä, Seppo, Pelkoa vai pelottelua? So­ siaalidemokraattinen propaganda ja kommunistit. (Paasikiven hirmuiset vuodet.) Helsinki 1986.

Hentilä, Seppo, Finland and the Peace of Paris 1946-1947. (Finnish-Soviet Rela­tions 1944-1948. Edited by Jukka Neva­kivi.) Helsinki 1994.

Hietanen, Silvo, Vasemmistolaisuuden vuoksessa. (Kansakunta sodassa. 3.) Helsinki 1992.

Hietanen, Silvo, Siirtoväen pika-asutuslaki 1940. Asutuspoliittinen tausta ja sisältö sekä toimeenpano. Helsinki 1982.

Hietanen, Silvo, Siirtoväen ja rintamamies­ten asuttaminen. (Suomi 1944. Sodasta rauhaan.) Helsinki 1984.

Hietanen, Silvo, Voiton ja tappion saralla. Paasikivi ja maanhankintalaki. (Paasiki­ven hirmuiset vuodet, Suomi 1944-48.) Helsinki 1986.

Hietanen, Silvo, Siirtoväki sotavuosina. (Suomi 75: Itsenäisen Suomen historia.3.) Jyväskylä 1993.

Hietaniemi, Tuija, Lain vartiossa. Poliisi Suomen politiikassa 1917-1948. Vam­mala 1992.

Hirvikallio, Paavo, Tasavallan presidentinvaalit Suomessa 1919-1950. Helsinki 1958.

Hokkanen, Kari, Maalaisliitto sodan ja vaa­ran vuosina 1939-1950. Maalaisliitto – Keskustan historia. 3. Keuruu 1996.

Hyvämäki, Lauri, Vaaran vuodet 1944-1948. Helsinki 1954.

Hyvämäki, Lauri, Valtioneuvosto 2. maail­mansodan jälkeen vuoteen 1957. (Val­tioneuvoston historia. 2.) Helsinki 1978.

lgnatjev, A. A., Pjatdesjat let v stroju. I-II. Moskva 1959. Isänmaan vangit. Toimittanut Aarne Lång­fors. Keuruu 1997.

Jansson, Jan-Magnus, Joitakin havaintoja sotasyyllisyysoikeudenkäynnistä ja sen jälkeisestä poliittisesta elämästä. (Isän­maan vangit. Toimittanut Aarne Lång­fors.) Keuruu 1997.

Jussila, Osmo, Suomen tie 1944-1948. Juva 1990.

Jägerskiöld, Stig, Viimeiset vuodet. Man­nerheim 1944-1951. Keuruu 1982.

Jääskeläinen, Mauno, Sodanjälkeinen eduskunta 1945-1963. (Eduskunnan historia. VIII.) Helsinki 1980.

Kahma, Jaakko, Mitä olisi pitänyt tehdä ja mitä olisi tehtävä. (Talouselämä 26.2.1960.)

Kahma, Jaakko, Eräitä lisänäkökohtia ku­van täydentämiseksi. (Talouselämä 4.3.1960.)

Kangas, Lasse, Vihtori Vesterinen. Paasiki­ven ministeri. Jyväskylä 1998.

Kinnunen, Kaisa, Suomi-Neuvostoliitto­ Seuran historia 1944-1974. Jyväskylä 1998.

Kivimäki, T. M., Suomalaisen poliitikon muistelmat. Porvoo 1965.

Korobochkin, Maxim, The USSR and the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance with Finland. (Fin­ nish-Soviet Relations 1944-1948. Edited by Jukka Nevakivi.) Helsinki 1994.

Korobochkin, Maxim, Soviet Policy toward Finland and Norway 1947-1949. (Scan­dinavian Journal of History 20.)

Kulha, Keijo K., Katjalaiset Kanta-Suo­meen. Katjalaisen siirtoväen asuttami­sesta käyty julkinen keskustelu vuosina 1944-1948. Jyväskylä 1969.Kulha, Keijo K., Aseveljien aika. Porvoo 1980.

Kuosa, Tauno, A.O. Pajari. Viiden sodan soturi. Porvoo-Helsinki-Juva 1981.

Kuusinen, Hertta, »Jos Suomen eduskunta päättää muuttaa Suomen sosialistiseksi, niin kyllä minä allekirjoitan». (J.K. Paasikivi. Toimittanut Matti Mannerkor­pi.) Hämeenlinna 1970.

Laitinen, Erkki, Vuoden 1945 maanhan­kintalain synty, sisällys ja toteutus. (Rin­tamalta raivioille. Sodanjälkeinen asu­tustoiminta 50 vuotta. Toimittanut Erkki Laitinen.) Jyväskylä 1995.

Lappalainen, Niilo, Aselevon jälkeen. Juva 1997.

Leffler, Melvin P., Preponderance of Po­wer. Stanford 1992.

Leino, Olle, Kuka oli Yrjö Leino? Helsinki 1973.

Leino, Yrjö, Kommunisti sisäministerinä. Helsinki 1958.

Lemberg, Magnus, Hjalmar J. Procope. En politisk biografi. Hangö 1989.

Leppänen, Veli-Pekka, SKP. Ohranasta op­positioon. Tampere 1994.

Linkomies, Edwin, Vaikea aika. Helsinki 1970.

Lukkari, Matti, Asekätkentä. Keuruu 1992. Lundestad, Geir, America, Scandinavia and the Cold War 1945-1949. New York 1980.

Majander, Mikko, The Limits of Sovereign­ty. Finland and the Marshall Plan in 1947. (Finnish-Soviet Relations 1944-1948. Edited by Jukka Nevakivi.) Helsinki 1994.

Manninen, Ohto, Suomi toisessa maail­mansodassa. (Suomi 75: Itsenäisen Suo­men historia. 3.) Jyväskylä 1993.

Martola, A. E., Sodassa ja rauhassa. Muis­telmia. Keuruu 1973.

Mastny, Vojtech, The Cold War and Soviet Insecurity. The Stalin years. Oxford 1996.

Muhonen, Ritva, Kanavalla. Urho Kiukas. Porvoo-Helsinki-Juva 1995.

Narinski, M. M., Sovjetskaja vnesnjaja poli­tika i proishozdenije holodnoi voiny. (Sovjetskaja vnesnjaja politika v retros­pektive 1917-1991.) Moskva 1993.

Narinski, M. M., SSSR i »pian Marsalla». (Holodnaja voina. Novyje podhody, novyje dokumenty.) Moskva 1995.

Narinsky, Mikhail, The Soviet Union, Fin­land and the Marshall Plan. (Finnish­ Soviet Relations 1944-1948. Edited by Jukka Nevakivi.) Helsinki 1994.

Nevakivi, Jukka, Kylmän sodan alku Poh­jolassa. (Maanalaista diplomatiaa.) Hel­sinki 1983.

Nevakivi, Jukka, Miten Suomen ja Neuvos­toliiton YYA-sopimus otettiin vastaan Englannin ulkoministeriössä helmi­ maaliskuussa 1948. (Historiallinen Ar­kisto 84.)

Nevakivi, Jukka, Linnasta linnaan. Eero A. Wuoren poliittinen elämäkerta. Keurnu 1992.

Nevakivi, Jukka, Ždanov Suomessa. Keu­ruu 1995.

Nevakivi, Jukka, Mies Uralin takaa. (Suo­men Kuvalehti 37/1998.)

Nevanlinna, Rolf, Muisteltua. Keuruu 1976.

Nilsson, Ada, Glimtar ur mitt liv som läka­re. Stockholm 1963.

Nuorteva, Jussi, Vangit-vankilat-sota. Suo­men vankeinhoitolaitos toisen maail­mansodan aikana. Helsinki 1987.

Nykopp, Johan, Kauppaa ja diplomatiaa. Hämeenlinna 1985.

Oinonen, Väinö J. Generalissimus Stalin kohotti maljan Suomen armeijalle. (So­tilasaikakauslehti 11/1971.)

Paasivirta, Juhani, Suomi ja Eurooppa 1939-1956. Hämeenlinna 1992.

Paavolainen, Jaakko, Väinö Tanner. Patri­ootti. Osa 4. Elämäkerta vuosilta 1937-1966. Helsinki 1989.

Paavonen, Tapani, Talouspolitiikka ja työ­ markkinakehitys Suomessa toisen maa­ilmansodan jälkeisellä jälleenrakennus­ kaudella vuosina 1944-1950. Turku 1987.

Paloposki, Jyrki, Pekkarinen, Jussi, Kol­hoosi ja keidas. Moskovan suurlähetys­törakennus 60 vuotta. Keuruu 1998.

Parikka, Raimo, Työväenliike ja yhteis­kunnan muutos 1944-1947. (Poliittisen historian pro gradu-tutkielma. Helsin­gin yliopiston valtiotieteellisen tiede­kunnan kirjasto.)

Pietiäinen, Jukka-Pekka, Leivän syrjässä. Maatilahallitus ja sen edeltäjät. Keuruu 1992.

Polvinen, Tuomo, Teheranista Jaltaan. (Suomi kansainvälisessä politiikassa 1941-1947. Osa 11:1944.) Porvoo-Hel­

sinki-Juva 1980.

Polvinen, Tuomo, Jaltasta Pariisin rauhaan. (Suomi kansainvälisessä politiikassa 1941-1947. Osa III:1945-1947.) Porvoo-Helsinki-Juva 1981.

Polvinen, Tuomo Heikkilä, Hannu Im­monen, Hannu, J. K. Paasikivi. Valtio­miehen elämäntyö. 1. 1870-1918. Por­voo-Helsinki-Juva 1989.

Polvinen, Tuomo Heikkilä, Hannu Im­monen, Hannu, J. K. Paasikivi. Valtio­miehen elämäntyö. 2. 1918-1939. Por­voo-Helsinki-Juva 1992.

Polvinen, Tuomo, J. K. Paasikivi. Valtio­miehen elämäntyö. 3. 1939-1944. Por­voo-Helsinki-Juva 1995.

Radzinski, Edvard, Stalin. Porvoo-Helsin­ki-Juva 1996.

Rantala, Jukka, Sopimaton lasten kasvat­tajaksi. Opettajiin kohdistuneet poliitti­set puhdistuspyrkimykset Suomessa 1944-1948. Helsinki 1997.

Rauch, Georg von, Geschichte des bolschewistischen Russland. Hamburg 1963.

Rentola, Kimmo, »Kto kogo?» – kommu­nistit ja Paasikivi. (Paasikiven hirmuiset vuodet.) Helsinki 1986.

Rentola, Kimmo, Kenen joukoissa seisot? Suomalainen kommunismi ja sota 1937-1945. Porvoo-Helsinki-Juva 1994.

Rentola, Kimmo, Pessi ja illuusiot. Neuvos­tojohto ja suomalainen kommunismi 1944-48. (Historiallinen Aikakauskirja 3/1994.)

Rentola, Kimmo, Punaisen Valpon synty. (Turvallisuuspoliisi 75 vuotta. Toimitta­neet Matti Simola – Jaakko Salovaara.) Helsinki 1994.

Rentola, Kimmo, Niin kylmää että polttaa. Kommunistit, Kekkonen ja Kreml 1947-1958. Keuruu 1997.

Rentola, Kimmo, Beljakovin ensimmäinen vaihe. (Osmo Jussilan juhlakirja.) Por­voo-Helsinki-Juva 1998.

Riska, Leena, Suomi-Neuvostoliitto-Seuran perustamisen tausta ja vaiheet. (Poliitti­sen historian pro gradu-tutkielma 1988. Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto.)

Saarelainen, Ari, Gramofonin soittoa, ra­pupäivällisiä ja mansikoita. Presidentti Paasikivi viljeli 140 hehtaarin Jukolan tilaansa Keravalla. (Helsingin Sanomat 30.7.1997.)

Saarentaus, Kauko, Oltiinpa kerran. Jyväs­kylä 1993.

Saarikoski, Vesa, Keskustajääkäri Aarne Sihvo. Helsinki 1997.

Salminen, Juhani, Asevelijuntta. Jyväskylä 1996.

Saukkonen, Jussi, Vastuun sukupolvi. Hel­sinki 1973.

Sinitsyn, Jelisei T., Vaiettu totuus. Keuruu 1995.

Sjöblom, Veikko, Vaaran vuosien vappu. (Helsingin Sanomat 5.5.1996.)

Skodvin, Magne, Norden eller Nato? Oslo 1971.

Skog, Emil, Sosialisti ja patriootti muiste­lee. Porvoo 1971.

Soikkanen, Hannu, Kohti kansanvaltaa. 3. 1944-1952. Vaasa 1991.

Soikkanen, Timo, Yrjö Ruutu. Näkijä ja te­kijä. Juva 1991.

Soikkanen, Timo, Tarjottu ja torjuttu isyys. (YYA. Aika ja sopimus. Toimittanut Unto Vesa.) Tampere 1998.

Sokolov, V Vaksberg, A., Ministrinostrannyh del Andrei Vyšinski. (Mezdunarodnaja Zizn 6/1991.)

Sorvali, Pentti, Niukkasesta Kekkoseen. Jyväskylä 1975.

Sukselainen, V. J., Halusin valtiomieheksi. Hämeenlinna 1997.

Suomi, Juhani, Mynysmies. Urho Kekko­nen 1936-1944. Keuruu 1986.

Suomi, Juhani, Vonkamies. Urho Kekko­ nen 1944-1950. Keuruu 1988.

Suomi, Juhani, Kekkosen ylle heitetty agentin varjo. (Helsingin Sanomat 23.12.1990.)

Svento, Reinhold, Ystäväni Juho Kusti Paasikivi. Porvoo 1960.

Söderhjelm, J. O., Kolme matkaa Mosko­vaan. Tampere 1970.

Tarkka, Jukka, 13. artikla. Liittoutuneiden sotarikospolitiikka ja Suomen sotasyyl­lisyyskysymys vuosina 1944-1946. Por­voo 1977.

Tarkka, Jukka, Vastuun ja totuuden taak­ka. (Paasikiven hirmuiset vuodet.) Hel­sinki 1986.

Tarkka, Jukka, Paasikiven aika. (Suomi 75: Itsenäisen Suomen historia. 3.) Jyväsky­lä 1993.

Tervasmäki, Vilho, Puolustushallinto so­dan ja rauhan aikana 1939-1978. Hä­meenlinna 1978.

Tuomioja, Erkki, Sakari Tuomioja. Suoma­lainen sovittelija. Helsinki 1986.

Turlola, Martti, Erik Heinrichs. Manner­ heimin ja Paasikiven kenraali. Keumu 1988.

Turlola, Martti, Risto Ryti. Elämä isänmaan puolesta. Keuruu 1994.

Vennamo, Veikko Väisänen, V. P., Jäl­leenrakennuksen ihme. Suomi nousi aallonpohjasta. Jyväskylä 1988.

Vennamo, Veikko, Kulissien takaa. Elettyä Mannerheimin, Paasikiven, Kekkosen ja Koiviston aikaa. Jyväskylä 1989.

Vihavainen, Timo, Sodan ja rauhan vuo­ det. (Yleisradion historia 1926-1949.) Helsinki 1996.

Virkkunen, Sakari, Mannerheim. Marsalk­ka ja presidentti. Porvoo 1989.

Virolainen, Johannes, Sanoi Paasikivi. Keuruu 1983.

Virolainen, Johannes, Siirtoväen asuttami­nen sodan jälkeisinä vuosina. (Maan­ hankintalain 40-vuotisjuhlajulkaisu. Toimittanut Maria Naskila.) Helsinki 1984.

Visuri, Pekka, Puolusn1svoimat kylmässä sodassa. Suomen puolustuspolitiikka vuosina 1945-1961. Porvoo-Helsinki­ Juva 1994.

Visuri, Pekka, YYA-sopimus turvallisuus­ poliittiselta näkökannalta. (YYA. Aika ja sopimus. Toimittanut Unto Vesa.) Tam­pere 1998.

Voipio, Jaakko, Vaaran vuosien ylioppilas. Helsinki 1995.

Ylitalo, J. Raymond, Salasanomia Helsin­gistä Washingtoniin. Keuruu 1978.

Zetterberg, Kent, I skuggan av Stalin. En säkerhetspolitisk balansgång. Stock­holm 1995.

Zubok, Vladislav- Pleshakov, Constantine, Inside the Kremlin’s Cold War. Harvard 1996.

SANOMALEHDET

Helsingin Sanomat

Hufvudstadsbladet

Izvestija

Pravda

Suomen Sosialidemokraatti

Uusi Suomi

Em. lehdistä on kauttaaltaan käyty läpi Uuden Suomen vuosikerrat 1944-1948.

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.