LÄHDEVIITTEET

NOUSU VALTAKUNNAN JOHTOON SYKSYLLÄ 1944

1. Ks. lähemmin esim. Georg von Rauch, Geschichte des bolschewistischen Russland. Hamburg 1963. ss. 335-337., Silvo Hietanen, Vasemmistolaisuuden vuoksessa. (Kansakunta sodassa. 3.) Helsinki 1992. ss. 242-249 ja siinä mainitut lähteet.

2. M. M. Narinski, Sovjetskaja vnesnjaja politika i proishozdenije holodnoi voiny. (Sovjetskaja vnesnjaja politika v retrospektive 1917-1991). Moskva 1993, s. 122.

3. Milovan Djilas, Conversations with Stalin. New York 1962, s. 114.

4. besed s Molotovym. Iz dnevnika F. Tsujeva. Moskva 1991, s. 90.

5. Hietanen, Ibidem. Ks. myös Lauri Haataja, Demokratian opissa, Helsinki 1988, ss. 78-83.

6. JKP:n pvk 22.9. ja 24.9.1944.

7. V. J. Sukselainen, Halusin valtiomieheksi. Hämeenlinna 1997, s. 172.

8. Tuomo Polvinen, Teheranista Jaltaan. Helsinki-Porvoo-Juva 1980. ss. 151-152. Ždanovin taustasta ks. esim. Jukka Nevakivi, Ždanov Suomessa. Keuruu 1994. ss. 23-44 ja siinä mainitut lähteet.

9. Polvinen, 1980, ss. 152-155.

10. Kimmo Rentola, Kenen joukoissa seisot? Helsinki-Porvoo-Juva 1994. ss. 481-484 ja siinä mainitut A. A. Ždanovin arkiston lähteet, jotka nyttemmin ovat kopioina käytettävissä myös Kansallisarkistossa, Helsingissä.

11. Kaisa Kinnunen, Suomi-Neuvostoliitto-Seuran historia 1944-1974. Jyväskylä 1998, s. 73., Rentola, 1994, s. 462., Juhani Suomi, Urho Kekkonen 1936-1944. Myrrysmies. Keuruu 1986. s. 517.

12. Rentola, 1994, ss. 478-479.

13. JKP:n pvk. 3.10.1944.

14. JKP:n pvk. 2.10.1944. Ks. myös JKP:n muistiinpanoa 3.10.1944 keskustelusta Urho Castrenin kanssa JKP IV:28.

15. Ks. edellä s. 6.

16. JKP:n pvk. 6.10.1944., Kinnunen, 1998 s. 73., Rentola, 1994, s. 479. Ks. myös Leena Riska, Suomi-Neuvostoliitto-Seuran perustamisen tausta ja vaiheet. (Poliittisen historian pro gradu -tutkielma. 1988. Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto.)

17. Kinnunen, 1998, s. 73., Rentola, 1994, s. 479., Riska, 1988, ss. 44-45.

18. Riska, 1988, ss. 45-46.

19. Rentola, 1994, ss. 479-481., Carl Enckellin muistiinpanot danovin käynnistä Urho Castrenin luona. Carl Enckellin arkisto, kansio 89., Beseda predsedatelja Sojuznoi Kontrolnoi Komissii tov. Ždanova s premier-ministrom Finljandii g. Kastrenom. 10 oktjabrja 1944 g. Fond 77, opis 3, delo 42, ss. 12-13. Ždanovin arkisto, KA.

20. JKP:n pvk. 15.10.1944., Kinnunen, 1998, ss. 75-79., J. O. Ikolan pvk. 15.10.1944. Porvarillisen Työn Arkisto. PTA., Rentola, 1994, ss. 480, 486-487., Riska, 1988, ja niissä mainitut lähteet. Ks. lisäksi mm. Uusi Suomi 16.10.1944. Hertta Kuusisen muistelma sisältyy hänen artikkeliinsa »Jos Suomen eduskunta päättää muuttaa Suomen sosialistiseksi, niin kyllä minä allekirjoitan». (J. K. Paasikivi. Toimittanut Matti Mannerkorpi.) Hämeenlinna 1970. ss. 147-148.

21. JKP:n pvk. 19.10.1944.

22. JKP:n pvk. 19.10.1944. Suomi, 1986, ss. 517-519., Rentola, 1994, ss. 486-487., Riska, 1988, ss. 50-53. Kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk. 26.10. ja 31.10.1944. PTA.

23. Julkilausuman sanamuoto ks. esim. Suomen Sosialidemokraatti 25.10.1944. Paasikiven laatimat luonnokset ovat hänen arkistossaan kansiossa JKP N:28. Sähkevaihto Stalinin kanssa ks. esim. Uusi Suomi 19.10. ja 24.10.1944.

24. Muistio Ždanovin keskustelusta SNS:n puhemiehistön kanssa 20.10.1944. Zdanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 43, ss. 1-5., JKP:n pvk. 20.10.1944., Rentola, 1994, s. 501. Ks. myös JKP:n venäjäksi kirjoittamaa puheluonnosta kansiossa JKP IV:28.

25. Polvinen, 1995, s. 402 ja seurr.

26. Ks. edellä ss. 7-8.

27. JKP:n pvk. 4.10. ja 14.10.1944.

28. Beseda predsedatelja Sojuznoi Kontrolnoi Komissii tov. Ždanova s premier-ministrom Finljandii g. Kastrenom. 10 oktjabrja 1944 g. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 42, ss. 12-13.

29. Castrenin heikkoudesta ks. esimerkiksi Johannes Virolainen, Sanoi Paasikivi. Keuruu 1983, ss. 20-24.

30. K. A. Fagerholm, Puhemiehen ääni. Helsinki 1977. s. 188., Suomi, 1986, ss. 527-528., Jukka Nevakivi, Linnasta linnaan. Eero A. Wuoren poliittinen elämäkerta. Keuruu 1992, ss. 213-214. Sakari Virkkunen, Mannerheim. Marsalkka ja presidentti. Porvoo 1989. s. 340. Sylvi Kekkosen varoituksesta ks. Rakas Häiskä. Urho ja Sylvi Kekkosen kirjeenvaihtoa vuosilta 1924-1945. Toimittanut Ari Uino. Keuruu 1997, s. 363. Jelisejevin muistelmien mukaan hänellä olisi Kustaa Vilkunan välityksellä ollut jo syyskuun lopulla epäsuora kontakti Kekkoseen. Ks. Jelisei T. Sinitsyn, Vaiettu totuus. Keuruu 1995, ss. 254-261.

31. Ks. Rentola, 1994, ss. 498-500 ja siinä mainitut lähteet.

32. Ibidem.

33. Ks. edellä s. 13.

34. Ždanovin keskustelusta Helon ja Sundströmin kanssa 21.10.1944 ks. lähemmin Rentola, 1994, ss. 501-503 ja siinä mainitut lähteet-

35. Ibidem, ss.503-504., Suomi, 1986, ss. 520-524. Armeijan demobilisaatiosta ja suojeluskuntien lakkauttamisesta ks. lähemmin Polvinen, 1980, ss. 162-169 ja siinä mainitut lähteet.

36. Näiden ns. »Miehikkälän vankien», joiden luovuttamista Neuvostoliittoon ei loppujen lopuksi kuitenkaan vaadittu, kohtalo ratkesi vasta useita vuosia myöhemmin.

37. Nevakivi, 1992, ss. 215-216 ja siinä mainitut lähteet. Ks. lisäksi Carl Enckellin muistiinpanot 20.10.1944. Carl Enckellin arkisto, kansio 89.

38. Jo 20.10.1944 Walden oli tuloksetta yrittänyt »onkia esiin» Paasikiven käsitystä Castrenin hallituksesta. Vrt. JKP:n pvk. 20.10.1944.

39. Sinitsyn, 1995, ss. 262-264, 283.

40. JKP:n pvk. 27.10.-30.10.1944.

41. JKP:n pvk. 30.10.1944. Nevakivi, 1992, ss. 216-217.

42. JKP:n pvk. 31.10.1944. Ks. myös 1.11.1944 pidetyn hallituksen iltakoulun pöytäkirjaan pohjautuvaa selontekoa Sukselainen, 1997, ss. 174-178.

43. JKP:n pvk. 2.11.1944.

44. nVrt. Virkkunen, 1989, s. 368.

45. G. A. Gripenbergin pvk. 3.11.1944., Polvinen, 1980, s. 215.

46. Fagerholm, 1977, s. 199.

47. J. O. Söderhjelms dagboksanteckningar 5.11.1944. J. O. Söderhjelms samling III:4, SLSA., Nevakivi, 1992, s. 218.

48. JO.Söderhjelm, idem 8.11.-10.11.1944., Voionmaa, 1971, ss. 393-395., John Österholms anteckningar 8.11.1944. John Österholms samling, IV, Åbo Akademis Bibliotek., Kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk. 14.11. ja 17.11.1944. PTA., J. 0. Ikolan pvk. idem.

49. Söderhjelm, idem 10.11.1944., Voionmaa, 1971, s. 395., JKP:n pvk. 10.11.1944.

50. JKP:n pvk. 10.11.-11.11.1944. Mannerheimia loukkasi myös Castrenin syrjäyttäminen. Olihan tämä vain muutamia viikkoja aikaisemmin antanut marsalkan ylipuhua itsensä pääministerin tehtävään. John Österholmin muistio keskustelusta Mannerheimin kanssa 10.11.1944. John Österholms samling, IV, Åbo Akademis Bibliotek.

51. JKP:n pvk. 10.11.-12.11.1944.

52. Johan Helo, Vaiennettuja ihmisiä. Helsinki 1965, ss. 86-87.

53. JKP:n pvk. 12.11.-17.11.1944. Ks. myös Österholmin muistioita keskusteluista Paasiki­ ven kanssa 11.11. ja 14.11.1944. John Österholms samling, IV, Åbo Akademis Bibliotek. Kommunisteista ks. Kimmo Rentola, »Kto kogo?» – kommunistit ja Paasikivi. (Paasikiven hirmuiset vuodet.) Helsinki 1986, ss. 89-90 sekä Osmo Jussila, Suomen tie 1944-1948. Juva 1990, ss. 98-102.

54. Åke Gartzin haastattelu, s. 10, L. A. Puntilan arkisto, kansio 19., Suomi, 1986, s. 534.

55. Lauri Hyvämäki, Valtioneuvosto 2. maailmansodan jälkeen vuoteen 1957. (Valtioneu­voston historia. II.) Helsinki 1978. ss. 249-251.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.