LÄHDEVIITTEET

VIIMEINEN PÄÄMINISTERIKAUSI 1945-1946
Hallitus syntyy

1. Rentola, 1994, ss. 523-524 ja siinä mainitut lähteet.

2. JKP:n pvk 1.4. ja 6.4.1945., Hannu Soikkanen, 1991, s. 64.

3. Hannu Soikkanen, 1991, ss. 61-62., Nevakivi, 1995, s. 120., Veli-Pekka Leppänen, SKP. Ohranasta oppositioon. Tampere 1994. ss. 79-80.

4. Beseda t Ždanova s t.t. Kuusinen i Pessi. 21 marta 1945 goda. Fond 77, opis 3, delo 53, ss. 36–42. Ždanovin arkisto, KA., Rentola, 1994, s. 525.

5. Rentola, 1994, s. 525, 644.

6. JKP:n pvk 25.3.1945., Rentola, 1994, ss. 528-529.

7. Kekkosesta ks. lähemmin Suomi, 1988, ss. 52-55, 91-92.

8. Edellä esitetty luonnehdinta kolmen suuren puolueen sopimuksen taustasta pohjautuu Rentolan hyvin keskitettyyn tekstiin, johon läpikäymäni Ždanovin arkiston pohjalta ei ole mitään oleellista lisättävää. Rentola, 1994, ss. 525-529.

9. Hermann Beyer-Thoma, Vasemmisto ja vaaran vuodet. Jyväskylä 1990. ss. 83-87., Soikkanen, 1991, ss. 64-67., Suomi, 1988, ss. 92-99. Ks. myös Johannes Virolainen, Sanoi Paasikivi. Muistelmia 1940-luvun vaikeilta vuosilta. Keuruu 1983. ss. 111-140.

10. Yhteistoimintasopimuksen sisällöstä ks lähemmin Hyvämäki, 1978, ss. 261-262.

11. JKP:n pvk 16.4.1945., Jutilan haastattelu, s. 31, L. A. Puntilan arkisto, kansio 20. Ks. myös Hokkanen, 1996, ss. 190-191 sekä Sorvali, 1975, ss. 208-219.

12. Rentola, 1986, s. 93 ja siinä mainitut lähteet., Jussila, 1990, ss. 105-107.

13. JKP:n pvk 8.5.1948.

14. Hokkanen, 1996, s. 263.

15. JKP:n pvk 9.4.1945. Ks. myös alustavaa keskustelua, idem 5.4.1945.

16. JKP:n pvk 11.4.1945., Virkkunen, 1989, ss. 435-436.

17. Beseda tov Ždanova s t.t. Leino i Kuusinen. 15 i 16 aprelja 1945 gdda. Fond 77, opis 3, delo 63, ss. 15-16. Ždanovin arkisto, KA., JKP:n pvk. 15.4.1945.

18. JKP:n pvk 11.4.-16.4.1945. Kommunistien Ždanovin kanssa käymistä neuvotteluista ks. myös Nevakivi, 1995, s. 121., Rentola, 1994, s. 530 ja niissä mainitut lähteet.

19. JKP:n pvk 15.4.1945.

20. JKP:n pvk 16.4.1945. Virkkunen, 1989, ss. 436–438.

21. Beseda tov Ždanova s t.t. Kuusinen i Leino. 15 i 16 aprelja 1945 goda. Fond 77, opis 3, delo 63, ss. 19-22. Ždanovin arkisto, KA.

22. Ibidem, JKP:n pvk. 16.4.-17.4.1945.

23. Eino Railon pvk 29.4.1945.

24. Eduskunnan ptk 19.4.1945. ss. 45-54., JKP:n pvk. 18.4.-19.4.1945. Ks. myös Tarkka, 1977, s. 83 sekä Hyvämäki, 1978, s. 262.

25. JKP:n pvk 20.4.1945.

26. JKP:n pvk 20.4.1945.

27. Ks lähemmin Hannu Heikkilä, 1983, ss. 139-144.

Lopullinen rauha tavoitteena

1. Suomi, 1988, ss. 107-108.

2. Paasikiven linja, II, 1986, ss. 21-22.

3. Beseda t Ždanova s. t.t. Leino, Kuusinen i Pessi, 10.5.1945. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 63, s. 33., Rentola, 1994, ss. 532-533.

4. Jelisejev oli jo edellisenä päivänä ehtinyt ihmetellä Wuorelle, ettei Suomen hallitus toistaiseksi ollut onnitellut voitosta. JKP:n pvk. 12.5.1945.

5. JKP:n pvk 12.5.1945., Polvinen, 1981, s. 66. Ks. myös Gripenbergin pvk 25.5.1945.

6. JKP:n pvk ibid. Ks. myös Carl Enckellin jo heti Saksan antautumisen jälkeen 8.5.1945 tekemiä muistiinpanoja. Carl Enckellin arkisto, kansio 89.

7. JKP:n pvk 13.5.1945.

8. Polvinen, 1981, ss. 64-66., Turtola, 1988, ss. 238-244.

9. Polvinen, 1981, ss. 66-67 ja siinä mainitut lähteet.

10. Carl Enckellin muistiinpano 8.6.1945. Carl Enckellin arkisto, kansio 89.

11. Polvinen, 1981, ss. 67-68 ja siinä mainitut lähteet. Ks. lisäksi JKP:n pvk. 11. ja 13.6.1945 sekä ulkoministeri Güntherin muistiota keskustelusta Gripenbergin kanssa 7.6.1945. UD HP 1Af.

12. JKP:n pvk 26. ja 31.5.1945., Ždanov Stalinille, Molotoville ja Mikojanille 27.5.1945. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 64, s. 22. Ks. myös Vetrovin yleismuistiota 10.11.1947. Spravka k voprosu o voennom sotrudnitsestve mezdu SSSR i Finljandiei. AVPRF, fond 06, opis 9, delo 1145, ss. 21-27.

13. JKP:n pvk 17.6.1945.

14. Vetrovin muistio 10.11.1947. Spravka k voprosu o voennom sotmdnitsestve mezdu SSSR i Finljandiei. AVPRF, fond 06, opis 9, delo 1145, ss. 21-27.

15. Ks. Shepherdin kokoomaraporttia Helsingistä 15.2.1947. FO 371/65910 N 2330/3/56. Ks. myös Söderblom Moskovasta 22.3.1945. UD HP 1 Er. Yksittäiset lennot olivat edelleen mahdollisia LVK:n kussakin tapauksessa myöntämällä erikoisluvalla, joka aina jouduttiin alistamaan Moskovan hyväksyttäväksi. Järjestelmä, joka koski myös LVK:n brittiläisen osaston kuriirilentokoneita, pysyi voimassa Pariisin rauhan solmimiseen saakka. – Malmin kenttä palautetttiin suomalaisille vuoden 1946 lopussa. UM 110 E 11. LVK:n aloitteesta Stalinille ks. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 66, ss. 75-80, 88-94.

16. Ks. lähemmin Polvinen, 1981, ss. 80-86 ja siinä mainitut lähteet.

17. Carl Enckellin muistiinpanot 16.7. – 25.7.1945. Carl Enckellin arkisto, kansio 93.

18. JKP:n pikakirjoitusmuistiinpano 18.7.1945. JKP V:3., Enckellin muistiinpanot 16.7.-25.7.1945. Carl Enckellin arkisto, kansio 93.

19. Vetrov Lozovskille 23.7.1945. AVPRF, fond 0135, opis 29, delo 9, ss. 7-8.

20. Urho Kekkonen Sylvi Kekkoselle 19.7.1945. Uino, 1997, s. 373.

21. Ždanov Dekanozoville ja Lozovskille 20.7.1945. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 66, ss. 100-101.

22. JKP:n pvk 16.7.-19.7.1945., Polvinen, 1981, ss. 82-83 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös JKP:n pikakirjoitusmuistiinpano 18.7.1945. JKP V:3 sekä Enckellin muistiinpanot 16.7.-25.7.1945. Carl Enckellin arkisto, kansio 93. Ždanov Dekanozoville ja Lozovskille 24.7. ja 26.7.1945. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 66, ss. 108, 111.

23. Prijom 2-go ministra inostrannyh del Finljandii Svento 24 janvarja 1945 g. AVPRF, fond 0135, opis 29, delo 6, ss. 1-3., Prijom vtorogo ministra Finljandii (!) Svento 21 ijulja 1945 goda. AVPRF, fond 012, opis 6, delo 349, ss. 58-59. Ks. myös Sventon venäjänkielisiä muistiinpanoja kesällä 1945 Moskovassa käymistään keskusteluista. JKP V:29.

24. Polvinen, 1981, ss. 28-30.

25. Ks. lähemmin Polvinen, 1981, ss. 33-34.

26. Ks. lähemmin Polvinen, 1981, ss. 22-36 ja siinä mainitut lähteet.

27. JKP:n pvk 3.8.1945.

28. Polvinen, 1981, ss. 86-87.

29. JKP:n pvk 6.8.1945.

30. JKP:n pvk 6.8. ja 8.8.1945. Polvinen, 1981, s. 289.

31. JKP:n pvk 8.8., 9.8. ja 13.8.1945.

32. JKP:n pvk 17.8.1945.

33. JKP:n pvk 28.8.1945. Ks. myös idem 27.7.1945.

34. Kun valtuuskirjettä ei luovutettu, agrementtiakaan ei tarvittu. Suomalaiset saattoivat si­ten periaatteessa vain ilmoittaa, kenet olivat valinneet.

35. Polvinen, 1981, s. 87.

36. Polvinen, 1981, ss. 87-88 ja siinä mainitut lähteet.

37. Ibidem, ss. 88-89.

38. Polvinen, 1981, ss. 89-90 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös JKP:n pvk. 9.8., 24.8. ja 28.8.1945.

39. JKP:n pvk 1.9., 3.-5.9., 19.10., 30.10. ja 7.-9.11.1945.

40. Polvinen, 1981, s. 90 ja siinä mainitut lähteet.

41. Ibidem, s. 91.

42. Luonnos rauhansopimukseksi Suomen kanssa ja Ždanovin sen johdosta tekemät huomautukset ks Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 71, ss. 14-21, 39-48. Asiakirjat ovat päiväämättömiä, mutta sijoittuvat asiayhteyden perusteella elokuuhun tai syyskuun alkuun 1945.

43. Välirauhansopimuksen teksti in extenso ks. Polvinen, 1980, ss. 222-233.

44. Polvinen, 1981, s. 96 ja siinä mainitut lähteet.

45. Stalin (Druzkov) Molotoville 27.9.1945. Edvard Radzinski, Stalin. Juva 1996. ss. 581-582. Ks. myös G. A. Agafonova, Diplomatitseskij krizis na Londonskoi sessii SMID. (Stalin i holodnaja voina), Moskva 1998, ss. 75-81.

46. Lontoon konferenssista ks lähemmin Polvinen, 1981, ss. 92-106 ja siinä mainitut lähteet.

47. Erkki Tuomioja, Sakari Tuomioja – Suomalainen sovittelija. Helsinki 1986, s. 135. Ks. lisäksi Ždanov Dekanozoville 31.10.1945. Kopio. Ždanovin arkisto, Fond 77, opis 3, delo 64, s. 67.

48. JKP:n pvk 8.8. ja 18.8.1945., Gripenbergin pvk. 8.8. ja 11.8.1945 sekä Gripenberg Enckellille 19.8.1945. JKP V:35. Ks. myös Undenin muistiota 11.8.1945. UD HP 1 Af.

49. JKP:n pvk 8.8. ja 28.8.1945.

50. JKP:n pvk 31.8.1945., Polvinen, 1981, ss. 117-118 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös Virolainen, 1983, s. 219. Karjalaisten (ensi sijassa päätoimittaja Erkki Paavolaisen laatima) kirjelmä on painettuna in extenso Virolaisen em. teoksessa ss. 206-217.

51. JKP:n pvk 5.9. ja 13.9.1945.

52. Virolainen, 1983, ss. 228-230.

53. Kirjelmän teksti in extenso Virolainen, 1983, ss. 222-226. Venäjänkielinen versio on Molotovin sihteeristön arkistossa AVPRF, fond 06, opis 7, delo 767, ss. 3-6. Ks. myös JKP:n pvk 16.9.1945 sekä Polvinen, 1981, s. 118 ja siinä mainitut lähteet.

54. JKP:n pvk 16.9.-17.9.1945., Ždanov Stalinille ja Molotoville 7.9. ja 18.9.1945. Kopiot. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 72, ss. 1-4, 9-10.

55. JKP:n pvk 16.9.1945.

56. Polvinen, 1981, ss. 118-119 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös JKP:n pvk. 22.9.1945 sekä Zapis besedy s Paasikivi i Enkelem 22 sentjabrja 1945 goda. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 72, ss. 31-39.

57. Ždanov Stalinille, Molotoville, Vyšinskille ja Dekanozoville 23.9.1945. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 72, ss.58-62. JKP:n päiväkirja osoittaa hänen keskustelleen Leinon kanssa 21.9.1945 »yleispolitiikasta».

58. Dekanozov Ždanoville 27.9.1945. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 72, s. 5.

59. Alexei Filitov, The Peace Treaty of 1947 in Soviet-Finnish Relations (Finnish-Soviet Relations 1944-1948. Edited by Jukka Nevakivi. Helsinki 1994) s. 130 ja siinä mainitut lähteet.

60. Beseda tov. Ždanova s tov. Leino 29. sentjabrja 1945 g. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 73, ss. 2-3. Ks. myös Nevakivi, 1995, ss. 176-177.

61. Polvinen, 1981, ss. 120-121., JKP:n pvk. 13.10.1945 ja niissä mainitut lähteet.

62. Sundströmin keskusteluista Dekanozovin kanssa ks Prijom finskogo poslannika Sundstrema. 20 sentjabrja 1945 goda. AVPRF, fond 0135, opis 29, delo 6, ss. 10-11., Prijom finskogo poslannika Sundstrema 4 nojabrja 1945 goda. Ibidem, ss. 16-18., Filitov, 1994, s. 131.

63. Filiov, 1994, s. 131.

64. Polvinen, 1981, s. 123.

65. Polvinen, 1981, ss. 122-131.

Turhautunut talousmies

1. JKP:n pvk 21. ja 23.4.1945.

2. V. J. Sukselaisen haastattelu, ss. 20-21. L. A. Puntilan arkisto, kansio 25. Ks. myös Sakari Virkkunen, Mannerheim. Marsalkka ja presidentti. Keuruu 1989. ss. 418-420 ja siinä mainitut lähteet.

3. K. J. Kalliala, Muistelma Paasikivestä. (Biographica. KA). Ks. myös Suomen Pankin pääjohtajaksi palanneen Risto Rytin toukokuussa 1945 esittämää arvostelua inflaatiota suosivan talouspolitiikan johdosta. Turtola, 1994, ss. 312-313.

4. Ks. esim. Hyvämäki, 1978, ss. 276-277.

5. Paasikiven linja. II. Juho Kusti Paasikiven puheita ja esitelmiä vuosilta 1944-1956. Porvoo-Helsinki-Juva 1986. ss. 18-20.

6. Päiväkirjassaan Paasikivi joutui valittamaan, ettei asioita voitu ratkaista hallituksessa »järkevien» taloudellisten näkökohtien pohjalla, vaan kaiken edellä kulki politiikka. JKP:n pvk. 22.5.1945. Ks. myös hänen esiintymistään kokoomuspuolueen ryhmäkokouksessa 7.6.1945. Kokoomuspuolueen eduskuntaryhmän ptk, idem, PTA.

7. Jutilan haastattelu, s. 26. L. A. Puntilan arkisto, kansio 20., Takin haastattelu, idem, kansio 26., Iltakoulun ptk. 12.6.1945. JKP V/45. Ks. myös JKP:n pvk. 12.6.1945 sekä Hyvämäki, 1978, SS. 276-277.

8. Eduskunnan ptk 14.6.1945, ss.335-374. Paasikiven puheenvuoro ibid. ss. 356-357. JKP:n pvk. 14.6.1945.

9. Talouselämä 13.7.1945, ss. 485-486.

10. JKP:n pvk 14.7.1945.

11. Jaakko Kahma, Mitä olisi pitänyt tehdä ja mitä olisi tehtävä (Talouselämä 26.2.1960, ss. 208-209.)., Kahma JKP:lle 24.7.1945. JKP 1:4.

12. Ks. edellistä lähdeviitettä sekä Jaakko Kahma, Eräitä lisänäkökohtia kuvan täydentämiseksi. (Talouselämä 4.3.1960, s. 230.)

13. Kahma JKP:lle 29.11.1949 ja 6.1.1955. JKP 1:4.

14. JKP:n pvk 2., 27. ja 28.8.1945., Nevakivi, 1992, ss. 258-259., Hyvämäki, 1978, ss. 277-278.

15. JKP:n pvk 30.9.1945.

16. Beyer-Thoma, 1990, s. 99. Ždanovin ohjeista kommunisteille ks. Beseda t. Ždanova s t.t. Leino, Kuusinen i Pessi. 14 i 28 maja 1945 g. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 63. SS. 34-49.

17. JKP:n pvk 30.9.1945., Nevakivi, 1992, ss. 258-260.

18. JKP:n pvk 30.9.-1.10.1945.

19. Hyvämäki, 1978, ss. 279-280.

20. JKP:n pvk 31.12.1945.

»Puhdistuspolitiikka»

1. Suomi, 1988, ss. 140-141.

2. Valpon reformin alkuvaiheesta ks. lähemmin Kimmo Rentola, Punaisen Valpon synty. (Turvallisuuspoliisi 75 vuotta. Toim. Matti Simola – Jaakko Salovaara). Helsinki 1994. ss. 138-144.

3. JKP:n pvk 23. ja 24.4.1945.

4. Rentola, 1994 b, s. 147.

5. Radzinski, 1996, ss. 191-192, 587.

6. Rentola, 1994 b, s. 140 ja siinä mainitut lähteet. Brusiinin ja Ryömän ystävyydestä ks. Olle Leino, Kuka oli Yrjö Leino? Helsinki 1973, ss. 158-159.

7. Ibidem, s 148., Eero Manner. Valpon apulaispäällikkö. Haastattelu. (Turvallisuuspoliisi 75 vuotta. Toim. Matti Simola – Jukka Salovaara.) Helsinki 1994. s. 130.

8. JKP:n pvk 19.5.1945.

9. Rentola, 1994 b, ss. 148-149.

10. Tuija Hietaniemi, Lain vartiossa Poliisi Suomen politiikassa 1917-1948. Vammala 1992. ss. 245-251., Jussila, 1990, s. 135. Leinon kehuskeluista Ždanoville ks. myös Nevakivi, 1995, ss. 122-123 ja siinä mainitut lähteet.

11. Iltakoulun ptk 13.12.1944. JKP V:45. Ks. myös Timo Vihavainen, Sodan ja rauhan vuodet. (Yleisradion historia 1926-1949.) Helsinki 1996. s. 259.

12. Iltakoulun ptk 25.4.1945. JKP V:45., Vihavainen, 1996, ss. 259-260.

13. Ks. esim. JKP:n pvk. 5.4. ja 7.4.1945. Wuolijoen nimityksen loppuvaiheesta eri instansseissa ks. lähemmin Vihavainen, 1996, ss. 260-261.

14. Toivo Heikkilä, Paasikivi peräsimessä Jyväskylä 1991. ss. 69-70.

15. JKP:n pvk 11.4.1945., Martti Turtola, Risto Ryti. Elämä isänmaan puolesta. Keuruu 1994, ss. 313-314.

16. JKP:n pvk 4.S.1945., Turtola, 1994, s. 314.

17. Turtola, 1994, ss. 318-319.

18. JKP:n pvk 22.2.1945.

19. Veli-Matti Autio, Korkeakoululaitos kasvun ja hajasijoituksen tielle (Opetusministeriön historia. V.) Helsinki 1990. s. 261.

20. JKP:n pvk 22.6.1945.

21. Autio, 1990, s. 262.

22. JKP:n pvk 3.7.1945., Johan Helo, Vaiennettuja ihmisiä. Helsinki 1965. s. 92.

23. Rolf Nevanlinna, Muisteltua. Keuruu 1976. s. 168.

24. JKP:n pvk 6.7.1945., Nevanlinna, 1976, ss. 167-168.

25. JKP:n pvk 11.7.1945., Wuori JKP:lle 10.7.1945. JKP 1:11.

26. JKP:n pvk 21.11. ja 30.11.1945. Arvelosta ks. Jussi Nuorteva, Vangit -vankilat- sota. Suomen vankeinhoitolaitos toisen maailmansodan aikana. Helsinki 1987. ss. 226-227.

27. Iltakoulun ptk 27.6. ja 28.6.1945. JKP V:45., Autio, 1990, ss. 111-112., Helo, 1965, s. 92., Poijärven haastattelu, s. 22. L. A. Puntilan arkisto, kansio 23.

28. Vrt Autio, 1990, ss. 121-123. Ruudusta kirjoittamassaan elämäkerrassa Timo Soikkanen ei lähemmin tarkastele hänen valintaansa kouluhallituksen pääjohtajaksi. Ks. Soikkanen, 1991, s. 426.

29. Ensio Hiitosen muistiinpanot keskustelusta Paasikiven kanssa 3.3.1947. Ensio Hiitosen arkisto, kansio B 188. KA.

30. Ks. lähemmin Jukka Rantala, Sopimaton lasten kasvattajaksi. Opettajiin kohdistuneet poliittiset puhdistuspyrkimykset Suomessa 1944-1948. Helsinki 1997. Passim.

31. Asekätkentäjutun alkuvaiheesta ks. lähemmin Matti Lukkari, Asekätkentä. Keuruu 1992. ss. 15-212.

32. JKP:n pvk 18. 19. ja 22.5.1945.

33. Lukkari, 1992, SS. 219-220.

34. JKP:n pvk 6.6.1945.

35. JKP:n pvk 22.6.1945. Jo kaksi päivää aikaisemmin pidetyssä iltakouluistunnossa Mauno Pekkala oli vaatinut pääesikunnan valvontaosaston lakkauttamista. Iltakoulun ptk. 20.6.1945. JKP V:45.

36. Iltakoulun ptk 22.6.1945. JKP V:45.

37. JKP:n pvk 25.6.1945.

38. Lukkari, 1992, s. 221. Ks. myös iltakoulun ptk. 27.6.1945. JKP V:45.

39. JKP:n pvk 25.6.1945.

40. JKP:n pvk 26. ja 27.6.1945., Turtola, 1988. ss. 230-233, 249-251.

41. JKP:n pvk 27.-28.6.1945. Ks. myös iltakoulun ptk 28.6.1945. JKP V:45.

42. Lukkari, 1992, s. 227., Tauno Kuosa, A. F. Airo. Porvoo 1979, ss.256-257.

43. Suomi, 1988, ss. 143-144., Hokkanen, 1996, ss. 207-211., Visuri, 1994, ss. 31-34.

44. JKP:n pvk 28.6.-11.7.1945. Lukkari, 1992, ss. 220-233.

45. Lukkari, 1992, ss. 239-275., Androsova, 1994, s. 65 ja siinä mainitut lähteet.

46. JKP:n pvk 11.7.1945., Vilho Tervasmäki, Puolustushallinto sodan ja rauhan aikana 1939-1978. Hämeenlinna 1978. s. 256.

47. Jussila, 1990, ss. 152-153.

48. Lundqvistin listasta ks. Jussila, 1990, s. 154 ja siinä mainitut lähteet.

49. JKP:n pvk 27.11.1945.

50. Mannerheim Lundqvistille 3.3.1946. Kopio siihen liittyvine asiakirjoineen. JKP V:58.

51. Ibidem, Jussila, 1990, s. 154., Jägerskiöld, 1982, ss. 269-271.

52. JKP:n pvk 28.4., 30.4., 21.5. ja 4.6.1946., Jussila, 1990, ss. 154-155., Tauno Kuosa, A. 0. Pajari. Viiden sodan soturi. Porvoo-Helsinki-Juva 1981, s. 289 ja seurr. Sihvosta ks. myös iltakoulun ptk. 1.8.1945. JKP V:45 sekä Vesa Saarikoski, Keskustajääkäri Aarne Sihvo. Helsinki 1997, ss. 330-337 ja siinä mainitut lähteet.

53. Visuri, 1994, ss. 62-63.

Sotasyyllisyyskysymyksen ratkaisu

1. JKP:n pvk 25.3.1945., Pravda 26.3.1945.

2. Ibidem, 25.3. ja 6.4.1945.

3. Suomi, 1988, ss149-150., Hokkanen, 1996, ss. 211-212.

4. JKP:n pvk 22.6.1945. Ks. myös Urho Kekkonen Sylvi Kekkoselle 24.6.1945. Vino, 1997, s. 368.

5. Suomi, 1988, ss. 150-153., Hannu Soikkanen, 1991, ss. 71-74., Polvinen, 1981, s. 132. Ks. myös JKP:n pvk. 22.6.1945. Välikysymystekstin luonnos Paasikiven tekemin huomautuksin ks. JKP V:7. Ks. myös Voionmaan Paasikivelle jättämää päiväämätöntä muistiinpanoa (JKP V:7), jonka mukaan välikysymys olisi sopiva vastaus Ždanoville tämän painostukseen asekätkentäasiassa. Eduskunnan lähtiessä vaieten lomalle seurauksena olisi varmaan »Messuhallikokouksia».

6. Ks. edellä s. 156

7. Hallituksen iltakoulun ptk 27. ja 28.6.1945. JKP V:45., Suomi, 1988, ss. 153-154., Polvinen, 1981, ss. 132-133 sekä niissä mainitut lähteet.

8. JKP:n pvk 4.7.1945., Tarkka, 1977, ss. 90-95. Keskustelusta ks. lähemmin eduskunnan ptk. 4.7.1945 ss. 617-690.

9. Eduskunnan ptk 6.9.1945, ss. 933-934. Ks. myös Tarkka, 1977, s. 89. Ždanovin sanelemasta sotasyyllisten listasta ks. Beseda tov. Ždanova s t.t. Pessi, Leino i Kuusinen. 19 ijun ja 1945 goda. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 63, ss. 67-68.

10. Eirik Hornborg JKP:lle 11.7.1945. JKP 1:4., Hornborgin komitean mietintö ja siihen liittyvä Eino Pekkalan sekä Yrjö Ruudun eriävä mielipide 12.7.1945 (Prof. Arvi Korhosen kappale. Tekijän hallussa). Hornborgin alun pitäen ruotsiksi kirjoittaman tekstin käänsi suomeksi sihteeri Ville Niskanen.

11. JKP Eirik Hornborgille 22.7.1945. JKP:n pvk, idem.

12. Linkomies, 1970, ss. 410-411., Iltakoulun ptk 1.8.1945. JKP V:45., Tarkka, 1977, ss. 128-129., Heikkilä, 1991, ss. 164-165., JKP:n pvk 24.8.1945.

13. Leppänen, 1994, ss. 106-108.

14. Urho Kekkonen Sylvi Kekkoselle 14.7.1945. Vino, 1997, ss. 372-373.

15. Tarkka, 1977, ss. 132-133 ja siinä mainitut lähteet.

16. Beseda tov Ždanova s ministrom Kekkonen. 24 ijulja 1945 goda. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 68, ss. 1-8., Kotimaiseen materiaaliin pohjautuvana esityksenä ks. Suomi, 1988, ss. 161-164 ja siinä mainitut lähteet.

17. Urho Kekkonen Sylvi Kekkoselle 24.7.1945. Uino, 1997, ss. 374-375.

18. Suomi, 1988, ss. 165-166 ja siinä mainitut lähteet. Ks. erityisesti Kekkosen muistiota JKP V:7.

19. Pekkalan, Leinon ja Wuoren puheenvuoroista ks. JKP:n pvk. 25.7.1945.

20. Mechelinin hallituksen nimityspolitiikasta ks. lähemmin Yrjö Blomstedt, K. J. Ståhlberg. Valtiomieselämäkerta. Keuruu 1969. ss. 207-208, 213-218.

21. JKP:n pvk 25.7.1945.

22. Hjalmar J. Procopén muistio käynnistään Kultarannassa 24.7.1945. Procopén perhearkisto. Kunnallisneuvos Victor Procopén hallussa. Ks. myös Magnus Lemberg, Hjalmar J. Procopé. En politisk biografi. Hangö 1989, ss. 320-321. Procopén käynnin varsinaisena tarkoituksena oli nähtävästi halu saada tietoja omasta kohtalosta. Vaikka syytettä sotasyyllisyydestä ei tarvinnutkaan odottaa, hänen käyttönsä näkyvissä tehtävissä ei Paasikiven mukaan voinut NL:n ja USA:n taholta esitetyn kritiikin vuoksi tulla toistaiseksi kysymykseen. Parissa, kolmessa vuodessa tilanne saattoi kuitenkin muuttua. Jos taas maa ajautuisi kaaokseen, Procopé olisi pääministerin mielestä samassa tilanteessa kuin muutkin. Kokonaan uuden käänteen Procopén tulevaisuus sai jo muutamaa viikkoa myöhemmin hänen ottaessaan vastaan Rytin puolustusasianajajan tehtävän sotasyyllisyysoikeudessa.

23. JKP:n pvk 16.9.1944. Ks. myös Kivimäki JKP:lle 15.10.1944. JKP 1:4.

24. JKP:n pvk 8.3.1945.

25. T.M.Kivimäki JKP:lle 14.6., 7.7. ja 27.8.1945. JKP 1:4. Vastauksensa JKP on merkinnyt muistiin viimeksi mainitun kirjeen takasivulle. Ks. myös JKP:n pvk. 17.6.1945. Vielä tämänkin jälkeen Kivimäki silti lähetti Paasikivelle syyttömyyttään korostavia asiakirjoja, mm. G. A. Gripenbergiltä ja K. N. Rantakarilta pyytämänsä lausunnot. Ks. JKP V:8.

26. JKP:n pvk 11.7.1945. Hallituksen iltakoulussa 10.8.1945 Paasikiven johtama enemmistö päätti vastoin kommunistiministerien tahtoa olla pidättämättä sotasyyllisiä. Iltakoulun ptk. 10.8.1945. JKP V:45., Ks. myös JKP:n pvk. idem.

27. Ks. Martti Turtola, 1994, ss. 323-324., T. M. Kivimäki, Suomalaisen poliitikon muistelmat. Porvoo 1965. s. 280.

28. Lontoon sopimuksesta ks. lähemmin Tarkka, 1977, ss. 122-126.

29. Ždanov Savonenkoville 8.8.1945. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 56, ss. 21-23.

30. Savonenkov Ždanoville 8.8.1945. lbid. ss. 27-28., JKP:n pvk. 8.8.1945. JKP:n tapaamisen yhteydessä tekemät muistiinpanot ovat kansiossa JKP V:7.

31. Urho Kekkonen Sylvi Kekkoselle 9.8.1945. Uino, 1997, s. 376.

32. Nevakivi, 1995, s. 160 ja siinä mainitut lähteet.

33. Iltakoulun ptk 8.8.1945., JKP V:45. JKP:n pvk. 7.8. ja 8.8.1945., Suomi, 1988, s.167.

34. Suomi, 1988, s. 167 ja siinä mainitut lähteet. Mielenosoituksista ks. lähemmin Leppänen, 1994, ss. 110-117.

35. JKP:n pvk 10.8.1945.

36. Iltakoulun ptk 10.8.1945., JKP:n pvk. idem., Suomi, 1988, ss. 168-169. Ks. myös Enckellin muistiinpanoja 10.8.1945. Carl Enckellin arkisto, kansio 93.

37. Suomi, 1988, s. 169 ja siinä mainitut lähteet.

38. JKP:n pvk 11.8.1945.

39. JKP:n pvk 12.8.1945. Eino Pekkalan muistio kansiossa JKP V:7.

40. Ibidem

41. Iltakoulun ptk 12.8.1945. JKP V:45., JKP:n pvk. idem. Ks. myös Toivo Heikkilä, 1991, ss. 177-179.

42. JKP:n muistiinpanot 13.8.1945. JKP V:7., Suomi, 1988, s. 170.

43. Kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk 14.8.1945. PTA. Ks. myös JKP:n puhe ja muistiinpanot JKP V:7.

44. Heikkilä, 1991, s. 179., JKP:n pvk. 15.8.1945., Iltakoulun ptk. 15.8.1945. JKP V:45.

45. JKP:n pvk 15.8.1945. Iltakoulun ptk. idem.

46. Iltakoulun ptk 15.8.1945. JKP V:45., JKP:n pvk. 15.-16.8.1945. Edistyspuolueesta löytyi lisäksi kuusi hallituksen vastustajaa. Sosiaalidemokraateista ks. Hannu Soikkanen, 1991, ss. 74-77 ja siinä mainitut lähteet.

47. JKP:n pvk 16.-18.8.1945. Samaan suuntaan vaikutti sosiaalidemokraattisten kansanedustajien Matti Lepistön, Jussi Raatikaisen ja Eeno Pusan käynti Tamminiemessä Mannerheimin luona pyytämässä, että presidentti välttäisi kiireellisiä ja hätiköityjä päätöksiä sotasyyllisyysasiassa. Ks. Tarkka, 1977, s.136.

48. Tarkka, 1977, ss. 136-137 ja siinä mainitut lähteet. Ks. lisäksi Toivo Tarjanteen haastattelu L. A. Puntilan arkisto, kansio 24.

49. Suomi, 1988, ss. 171-172., Tarkka, 1977, ss. 136-137.

50. Beseda t Ždanova s t.t. Leino i Kuusinen. 21 avgusta 1945 g. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 70, ss. 1-4.

51. JKP:n pvk 22.8.1945.

52. Beseda t Ždanova s t.t. Leino i Kuusinen. 22 avgusta 1945 g. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 70, ss. 5-8., Paasikiven selonteosta iltakoulussa ks. iltakoulun ptk. 22.8.1945. JKP V:45.

53. Lähetekeskustelusta ks. eduskunnan ptk. 23.8.1945, ss. 807-858., Hyvämäki, 1954, ss. 70-72. JKP:n varmuuden vuoksi laatima teksti eduskuntapuheeksi jäi siten käyttämättä. Ks. JKP V:7.

54. Perustuslakivaliokunnan ptk 25.8.1945. Eduskunnan arkisto., Paasikiven puheenvuoroluonnos 25.8.1945. JKP V:7., Beseda t. Ždanova s t.t. Leino i Kuusinen. 30 avgusta 1945 goda. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 70, ss. 12-14.

55. Perustuslakivaliokunnan ptk 27.8.-31.8.1945. Eduskunnan arkisto.

56. Tarkka, 1977, ss. 139-143 ja siinä mainitut lähteet.

57. Ks lähemmin Hannu Soikkanen, 1991, ss. 79-80, Hokkanen, 1996, s. 215 ja niissä mainitut lähteet.

58. JKP:n pvk 5.9.1945., JKP:n muistiinpanot, idem, JKP V:7., Iltakoulun ptk. idem. JKP V:45., Tarkka, 1977, s. 143 ja siinä mainitut lähteet.

59. JKP:n pvk 5.9.1945. Ždanovin sähkeluonnos Stalinille ja Molotoville 7.9.1945. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 56, s. 45.

60. Iltakoulun ptk 5.9.1945. JKP V:45., JKP:n pvk. 5.9.1945.

61. Hannu Soikkanen, 1991, s. 80., JKP:n muistiinpanot 6.9.1945. JKP V:7.

62. Kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk 6.9.1945. PTA., JKP:n muistiinpanot 6.9.1945. JKP V:7.

63. Suomi, 1988, ss. 174-175.

64. Sotasyyllisyyslakiesityksen ensimmäinen käsittely. Eduskunnan ptk 6.9.1945, ss.923-946. Kekkosen, Paasikiven ja Kilpeläisen puheenvuorot ibid. ss. 923-926, 930-935., JKP:n pvk. 6.9.1945., Suomi, 1988, ss. 175-176., Tarkka, 1977, ss. 145-148.

65. Ždanov Stalinille ja Molotoville 7.9.1945. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 56, ss. 35-38.

66. Ks. esim. Helsingin Sanomat 11.9.1945. Ennen tekstin lähettämistä lehtiin Zdanov näytti sen myös LVK:n brittiläisen osaston johtajalle kommodori Howielle, joka antoi sille hyväksymisensä. Lontoon myöhemmin esittämillä varauksilla ei ollut enää vaikutusta. Ks. lähemmin Polvinen, 1981, ss. 138-139.

67. Suuren valiokunnan ptk 7.9.1945, Eduskunnan arkisto. Toisesta käsittelystä ks. lähemmin eduskunnan ptk. 8.9.1945, ss. 950-961., Tarkka, 1977, s. 139, 148.

68. Sotasyyllisyyslain kolmannesta käsittelystä ks. eduskunnan ptk. 11.9.1945, ss. 968-1017. Paasikiven, Kekkosen, Sarlinin ja Salmisen puheenvuorot ss. 968, 982-984, 997, 1005-1006. Ks. myös hallitusneuvos Arvo Salmisen esittämää tilannekatsausta kokoomuspuolueen valtuuskunnan, eduskuntaryhmän, sanomalehtien päätoimittajien ja piirisihteerien neuvottelukokouksessa 5.9.1945, PTA., Tarkka, 1977, ss. 148-149., Suomi, 1988, ss. 176-177.

69. Eduskunnan ptk 11.9.1945, ss. 1006-1009.

70. Linkomiehen ja Paasikiven lehdistöväittelystä ks. esim. Suomen Sosialidemokraatti 21.9., Uusi Suomi 22.9. ja Helsingin Sanomat 25.9.1945.

71., Kevään 1944 neuvotteluista ks. lähemmin Polvinen, 1995, ss. 345-392 ja siinä mainitut lähteet.

72. JKP:n pvk 12.9.1945., Jägerskiöld, 1982, s. 207.

73. Tarkka, 1977, s. 158 ja siinä mainitut lähteet.

74. Tarkka, 1977, ss. 157-168., Suomi, 1988, ss. 177-180.

75. Suomi, 1988, s. 180 ja siinä mainitut lähteet.

76. JKP:n pvk 8.10.1945.

77. Ždanov Stalinille ja Molotoville 9.10.1945. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 56, ss. 58-61. Ždanov kaavaili samalla jo Paasikivelle osoitettavan varoituksen sanamuotoa, ibid. ss. 124-130.

78. Kulttuurivaltuuskunnan kanssa käydystä keskustelusta ja sen taustasta ks Polvinen, 1981, ss. 125-129 ja siinä mainitut lähteet sekä Kinnunen, 1998, ss. 87-88. Vastaavat neuvostoliittolaiset muistiinpanot ks. Beseda J.V.Stalina s delegatsiei Obstsestva »Finljandija SSSR». 8 oktjabrja 1945 goda. (Sokrastsennaja zapis.) RTsHIDNI, fond 558, opis 1, delo 5379, ss. 1-9. Paasikiven tyytyväisyydestä sotakorvausajan pidentämisen johdosta ks. JKP:n pvk. 12.10.1945.

79. Molotov Ždanoville 16.10.1945. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 56, ss. 101-102.

80. Ks. edellä ss. 198-199.

81. Ždanov Stalinille ja Molotoville 23.10.1945. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 56, ss. 87-93. Kekkosen Paasikivelle antama selonteko, johon sisältyy myös maininta Tannerista ja autosta, ks. JKP:n pvk. 20.10.1945 sekä Suomi, 1988, s.181 ja siinä mainitut lähteet.

82. Tarkka, 1977, ss. 167, 172-174.

83. Ibidem, ss. 168-169. Pekkalan asemaan v. 1941 viitattiin mielihyvin Tannerin kannattajien taholta. Ks. Hannu Soikkanen, 1991, s. 82.

84. Iltakoulun ptk 1.-2.11.1945. JKP V:45., Suomi, 1988, ss. 181-183. SDP:n lähetystön käynnistä Paasikiven luona ks. Hannu Soikkanen, 1991, ss. 84-85.

85. Suomi, 1988, s. 181, 185., JKP:n kokousmuistiinpanot 6.11.1945. JKP V:8. Kustaa Vilkunan kuvaus Rangellin vangitsemisen tapahtumisesta Kekkosen ansiosta vasta seuraavana aamuna ei henkilökohtaisesti (6.11.1945) paikalla olleen Rangellin tyttären Kirsti Helaniemen kuvauksen mukaan pidä paikkaansa. Ks. Isänmaan vangit. Toimittanut Aarne Långfors. Keurnu 1996, ss. 164-165.

86. Ždanov Stalinille ja Molotoville 6.11.1945. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 56, ss. 101-102.

87. JKP:n pvk 6.11.1945.

88. Tarkka, 1977, ss. 178-181.

89. Ždanov Stalinille ja Molotoville 13.11.1945. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 68, ss. 42-43. Ks. myös Kekkosen muistiota 15.11.1945. JKP V:8 ja siihen perustuvaa Juhani Suomen selontekoa. Suomi, 1988, ss. 186-187.

90. Iltakoulun ptk 14.11.1945. JKP V:45.

91. JKP:n pvk 16.11.1945., Ždanov Stalinille ja Molotoville 18.11.1945. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 77, ss.7–8., Suomi, 1988, ss. 189-190. Em. teoksessa käytetty Kekkosen muistio 17.11.1945 on myös Paasikiven arkistossa, kansiossa JKP V:8.

92. Suomi, 1988, ss. 190-191.

93. Ždanov Stalinille ja Molotoville 18.11.1945. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 77, ss. 7–8., JKP:n pvk. 17.11.1945., Polvinen, 1981, ss. 139-140.

94. Lerche Helsingistä 20.11.1945. Udenrigsministeriet. Depecher. Helsingfors 1936-1945. Pakke 57. Rigsarkivet. Köbenhavn.

95. Nevakivi, 1995, ss. 164-165.

96. Ždanov Stalinille ja Molotoville 18.11.1945. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 77, ss. 9-15. Kommunistien järjestämistä mielenosoituksista ks. lähemmin Leppänen, 1994, SS. 146-149.

97. JKP:n pvk 19.11.-23.11.1945., Iltakoulun ptk. 21.(pöytäkirjassa virheellisesti 22) 11.1945. JKP V:45. Ks. myös Smolnan kokouksen osanottajille jaettua JKP:n alustuksen lyhennelmää. Ko. asiakirja on liitteenä kokoomuksen eduskuntaryhmän pöytäkirjassa 21.11.1945. PTA. Ks. lisäksi JKP:n käsinkirjoitettuja »punkteja» ja osanottajaluetteloa kansiossa JKP V:8.

98. Ks. edellä ss. 208-209.

99. Ždanov Stalinille ja Molotoville 20.11.1945. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 78, ss. 35-47.

100. Molotov Ždanoville 24.11.1945. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 78, ss. 49-50.

101. JKP:n pvk 26.11.1945., Suomi, 1988, s. 196.

102. JKP:n pvk 26.11.1945.

103. Ždanov Stalinille ja Molotoville 6.12.1945. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 78, ss. 57-60., Beseda tovaristsa Ždanova s ministrami Svento, Kilpi, Pekkala, Leino, Kekkonen. 27-go nojabrja 1945 goda. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 77, ss. 25-39., Kekkosen muistio 28.11.1945. JKP V:8., Ks. myös Suomi, 1988, ss. 196-197.

104. Ks. myös Tarkka, 1977, s. 184.

105. Beseda tov Ždanova s Hiltunen, Lumme, Vilhula, Kuusinen, Vesterinen i Leino. 30-go nojabrja 1945 goda. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 80, ss.63-79., Yrjö Leino, Kommunisti sisäministerinä. Helsinki 1991, ss. 98-105., Polvinen, 1981, ss. 140-141. Kuten LVK:n muistiosta käy ilmi, Leinon luettelo tilaisuudessa läsnä olleista suomalaisista perustuu muistivirheeseen. Vrt. Leino, ibid. s.98. Pääasiallisesti samat näkökohdat Ždanov toisti hieman myöhemmin RKP:n edustajille Ralf Törngrenille, John Österholmille ja Max Sergeliukselle. Ks. Ždanov Stalinille ja Molotoville 6.12.1945. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 78, ss. 64-65.

106. Polvinen, 1981, s. 141 ja siinä mainitut lähteet. Lehdistökirjoittelusta ks. erityisesti ibid. s. 293.

107. Ks. Maiskin muistioita keskusteluista Sundströmin kanssa. Razgovor s finskim poslannikom K. Sundstremom ot 14. nojabrja 1945 g sekä Vypiska iz razgovorov na prijome v finskoi missii 6. dekabrja 1945 goda. AVPRF, fond 0135, opis 29, delo 6, ss. 19-28.

108. Zapis besedy s finskim poslannikom Kai Sundstremom 9 dekabrja 1945 g. AVPRF, fond 06, opis 7, delo 772, ss. 12-13.

109. Polvinen, ss. 141-142.

110. JKP:n pvk 3.12.1945.

111. JKP:n pvk 1.12.-7.12.1945. Tutkijakunnan puheenjohtajana toiminut oikeusneuvos Onni Petäys oli Paasikiven mukaan »valitettavasti» tullut jääviksi sotasyyllisyysoikeuden puheenjohtajan tehtävään.

112. Polvinen, 1995, ss. 310-311. Kirjeistä Rytille ibid. ss.228-229, 277-280. Procopesta ks. Lemberg, 1989, s. 327 ja siinä mainitut lähteet.

113. Tarkka, 1977, ss. 190-192., Lemberg, 1989, ss. 326-327.

114. Procopén muistio 8.12.1945. Procopen sukuarkisto. Kunnallisneuvos Victor Procopén hallussa. Ks. myös Lemberg, 1989, ss. 327-328.

115. JKP:n pvk 9.12.1945.

116. Lemberg, 1989, s. 328.

117. Itsenäisyyspäiväpuheen teksti ks Paasikiven linja, II, 1986, ss. 28-32 (erityisesti s.30).

118. Beseda tov Ždanova s premer-ministrom Finljandii g-nom Paasikivi. 8.12.45 g. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 77, ss. 40-53. Ks. myös Ždanovin päiväämätöntä sähkettä Stalinille ja Molotoville. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 77, ss.79-87., JKP:n versio on hänen päiväkirjassaan 8.12.1945. Ennen lähtöään Torniin Paasikivi suunnitteli esiintymistaktiikkansa yhdessä Enckellin, Kekkosen ja Sventon kanssa. Ks. pvk. ibid.

119. Beseda tov Ždanova s Leino i Kuusinen 11 dekabrja 1945 goda. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 80, ss. 138-155., Ždanovin päiväämätön sähke Stalinille ja Molotoville. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 77, ss. 79-87.

120. JKP:n pvk 11.12.1945.

121. Tarkka, 1977, ss. 192-193., Rytin puolustuspuhe in extenso poistoja koskevine merkintöineen ks. Kyösti Lallukka (toim.), Risto Rytin puolustus, Helsinki 1989, passim., Ks. myös Hertta Kuusisen selontekoon pohjautuvaa Ždanovin päiväämätöntä sähkettä Stalinille ja Molotoville. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 77, ss. 83-84.

122. Paavolainen, 1989, ss. 348-350.

123. JKP:n pvk 18.12.1945. Elannon luotosta ks. Polvinen-Heikkilä-Immonen, 1989, s. 258

124. Suomi, 1988, ss. 200-201.

125. Ždanov Stalinille ja Molotoville 13.12. ja 18.12.1945. Kopiot. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 77, ss. 69-73 sekä idem delo 78, ss. 79-81., Kekkosen muistio 17.12.1945. JKP V:8., Tarkka, 1977, ss. 194-195., Polvinen, 1981, ss. 143-144., Suomi, 1988, ss. 201-203. Päätös ministerien lähettämisestä Ždanovin luo tehtiin 12.12.1945 hallituksen iltakouluistunnossa, jossa myös Paasikivi antoi evästyksensä. Ks. iltakoulun ptk. idem. JKP V:45.

126. Paasikiven linja, II, 1986, ss. 33-41.

127. Ks. LVK:n muistiota Ustnoje predstavlenije ministru Kekkonen (i Leino). Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 77, ss. 74-75., Suomi, 1988, s. 204 ja siinä mainitut lähteet.

128. JKP:n pvk 15.12.1945., Kekkosen muistio 15.12.1945. JKP V:8.

129. Iltakoulun ptk 12. ja 15.(pöytäkirjassa erheellisesti 16.)12.1945. JKP V:45., JKP:n pvk. 15.-17.12.1945., Suomi, 1988, ss. 204-206., Kekkosen muistio 17.12.1945 on myös Paasikiven arkistossa, kansiossa JKP V:8.

130. Ždanov Stalinille ja Molotoville 18.12.1945. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 78, ss. 77-83.

131. Beseda tov Ždanova s tt Leino i Kuusinen. 21 dekabrja 1945 goda. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 80, ss. 156-158., JKP:n pvk. 21.12.1945., Suomi, 1988, ss. 206-207.

132. Ks lähemmin JKP:n pvk. 23. ja 24.12.1945 sekä Suomi, 1988, ss.207-208 ja Virolainen, 1983, ss. 162-164.

133. JKP:n pvk 21.12.1945.

134. Filitov, 1994, ss. 131-132 ja siinä mainitut lähteet.

135. Suomi, 1988, ss. 209-212.

136. JKP:n pvk 7.2.1946. Leinon ehdotuksesta ks. Androsova, 1994, s. 54, 64.

137. JKP:n pvk 8.2. ja 11.2.1946., Lehtitilaisuudesta ja siellä käydystä keskustelusta ks. lähemmin Paasikiven linja, II, 1986, ss. 42-58.

138. JKP:n pvk 13. ja 14.2.1946., Suomi, 1988, s. 213.

139. JKP:n pvk 15.2.1946.

140. JKP:n muistiinpanot Savonenkovin käynnistä 17.2.1946 ks. JKP V:8., JKP:n pvk. 17.2.1946., Suomi, 1988, ss. 214-215., Polvinen, 1981, s. 145.

141. JKP:n pvk 17.2.1946., Polvinen, 1981, ss. 145-146.

142. Tarkka, s. 214, 222-223.

143. Polvinen, 1981, ss. 147-148.

144. Ks kirjeenvaihtoa sarjassa UD HP 1 Af.

145. Suomi, 1988, ss. 217-218 ja siinä mainitut lähteet.

146. JKP:n pvk 19.2.1946., Enckellin muistiinpanot 19.2.1946. Carl Enckellin arkisto, kansio 101., Suomi, 1988, s. 218.

147. Suomi, 1988, s. 219.

148. JKP:n pvk 20.2.1946.

149. JKP:n pvk 22.2.1946., Suomi, 1988, ss. 219-220.

150. Suomi, 1988, s. 221., Polvinen, 1981, s. 148., Androsova, 1994, s. 54 ja siinä mainitut lähteet.

151. Tarkka, 1977, ss. 257-258.

152. Tarkka, 1977, ss. 257-258. Ks. myös Jukka Tarkka, Vastuun ja totuuden taakka. (Paasikiven hirmuiset vuodet.) Helsinki 1986, ss. 82-83.

153. Polvinen, 1981, s. 149 ja siinä mainitut lähteet.

154. Polvinen, 1981, ss. 148-150., Ks. myös Polvinen, 1980, ss. 191-193.

Mannerheimin ero

1. Polvinen, 1981, ss. 153-154 ja siinä mainitut lähteet., Jägerskiöld, 1982, ss. 106, 251-253.

2. Ks. edellä ss. 85-87.

3. lbidem, ss. 106-108.

4. JKP:n pvk 16.9.1945.

5. JKP:n pvk 29.9.1945. Ks. myös Enckellin muistiinpanoa 22.10.1945. Carl Enckellin arkisto, kansio 93.

6. Ibidem, 29.9.1945. Ks. myös Haataja, 1988, s. 129.

7. Nevakivi, 1995, s. 139 ja siinä mainitut lähteet.

8. JKP:n pvk 2.10.1945., Jägerskiöld, 1982, s. 242. Kalajan ja Gösta Beckerin yhteinen lääkärintodistus on JKP:n arkiston kansiossa JKP V:57.

9. JKP:n pvk 2.10.1945., Beseda t. Ždanova s t. Leino. 6 oktjabrja 1945 g. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 73, ss. 13-16.

10. Beseda t Ždanova s t. Leino. 6 oktjabrja 1945 g. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 73, ss. 16-17.

11. JKP:n pvk 4.10.1945.

12. JKP:n pvk 6.10.1945.

13. JKP:n pvk 8.10.1945. Samana päivänä JKP kävi aikaisemmin esitetyllä tavalla sotasyyllisyysasiassa Ždanovin puheilla. Mannerheimista ei tällöin kuitenkaan puhuttu.

14. Suomi, 1988, ss. 222-227.

15. Beseda t Ždanova s t. Leino. 13 oktjabrja 1945 g. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 73, ss. 19-21.

16. Carl Enckellin muistiinpanot 11.-15.10.1945. Carl Enckellin arkisto, kansio 93.

17. Ibidem

18. Ibidem

19. JKP:n pvk 10.10.-12.10.1945., Carl Enckellin muistiinpanot 11.10.1945. Carl Enckellin arkisto, kansio 93.

20. Urho Kekkosen 28.9.1974 laatima muistio »Miten Mannerheim luopui tasavallan presidentin virasta.» UKK:n »vuosikirja» 1974. Urho Kekkosen arkisto, Orimattila. Muistiinpanojen aiheena oli tapaaminen Lauri Kalajan kanssa tämän 70-vuotisjuhlaillallisilla edellisenä päivänä.

21. JKP:n pvk 18.10.1945., Mannerheimin ja Petäyksen keskustelusta ks. Jägerskiöld, 1982, s. 214-227.

22. Hallituksen iltakoulun ptk 22.10.1945. JKP V:45. Enckellin muistiinpanot 22.10.1945. Carl Enckellin arkisto, kansio 93.

23. Suomi, 1988, ss. 223-227.

24. Carl Enckellin muistiinpanot 25.10.1945. Carl Enckellin arkisto, kansio 93.

25. Ks. edellä s. 106.

26. Suurlähettiläs Eero A. Wuoren haastattelu 25.2. ja 4.3.1963, ss. 21-22. L. A. Puntilan arkisto, kansio 27. KA., Carl Enckellin muistiinpanot 29.10. ja 2.11.1945. Carl Enckellin arkisto, kansio 93., Virkkunen, 1989, ss. 476-478.

27. Ždanov Stalinille ja Molotoville 23.10.1945. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 56, ss. 92-93.

28. Pessin teksti Ždanovin tekemin korjauksin ks Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 58, ss.1æ68. Ks. myös Kimmo Rentola, The Soviet Leadership and Finnish Communism, 1944-48. (Finnish-Soviet Relations 1944-1948. Edited by Jukka Nevakivi.) Helsinki 1994. ss. 220-221.

29. JKP:n pvk 3.11.1945., Carl Enckellin muistiinpanot 4.11.1945. Carl Enckellin arkisto, kansio 93. Ks. myös Ždanov Stalinille ja Molotoville 2.11.1945. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 73, s. 30.

30. Kent Zetterberg, I skuggan av Stalin En säkerhetspolitisk balansgång. Stockholm 1995. ss. 20-21. Ignatjevista ks. lähemmin hänen laajaa muistelmateostaan Pjatdesjat let v stroju. 1-11. Moskva 1959.

31. Ks. viitteessä 29 mainitut lähteet.

32. Ibidem

33. Enckellin muistiinpanot 4.11.1945. Carl Enckellin arkisto, kansio 93.

34. Jägerskiöld, 1982, ss. 254-257 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös Wuoren aikeitaan koskevasta viittauksesta Carl Enckellille jo 2.11.1945. Carl Enckellin muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 93.

35. Ks. edellä ss. 208-209.

36. Iltakoulun ptk 21. (pöytäkirjassa erheellisesti 22.) 11.1945. JKP V:45., Carl Enckellin muistiinpanot 21.11.1945. Carl Enckellin arkisto, kansio 93., Toivo Heikkilä, 1991, ss. 136-140.

37. Hannu Soikkanen, 1991, ss. 97-98.

38. Ks. edellä ss. 209-210.

39. Hirvikallio, 1958, s. 134.

40. Hirvikallio, 1958, s. 135., Sorvali, 1975, ss. 199-200 ja niissä mainitut lähteet.

41. Urho Kekkonen Arvi Korhoselle 9.7.1945. Arvi Korhosen arkisto, kansio 8.

42. Suomi, 1988, ss. 230-231 ja siinä mainitut lähteet.

43. Iltakoulun ptk 3.10.1945. JKP V:45.

44. Paasikivi Mannerheimille 29.11.1945. Gustaf Mannerheimin arkisto, kansio 425.

45. JKP:n pvk 27.11. ja 28.11.1945.

46. Ks lehtikokoelmaa Paasikiven arkistossa.

47. Eino Railon pvk 26.11.1945.

48. Ibidem, 10.10., 4.11. ja 7.12.1945.

49. JKP:n pvk 15.12.1945.

50. JKP:n pvk 27.12.1945.

51. Ibidem, 2.1.1946.

52. JKP:n pvk 4.1.1946.

53. JKP:n pvk 8.1. ja 10.1.1946., Fagerholm, 1977, ss. 209-210., Hirvikallio, 1958, ss. 136-137 ja siinä mainitut lähteet.

54. Fagerholm JKP:lle 26.1.1946. JKP 1:2.

55. Fagerholmin esitelmä Hietalahden (Helsinki) Lions Clubissa 11.4.1972. K. A. Fagerholmin arkisto, kansio 1. KA.

56. Hokkanen, 1996, ss. 223-225., Jägerskiöld, 1982, ss. 260-261., Suomi, 1988, s.232.

57. JKP:n pvk 12.1.1946., Beyer-Tboma, 1990, ss. 135-136.

58. Carl Enckellin muistiinpanot 12.1.-7.2.1946. Carl Enckellin arkisto, kansio 101.

59. JKP:n pvk 18.1.1945.

60. Enckellin em. muistiinpanot., JKP:n pvk. 18.1. ja 19.1.1946.

61. Enckellin muistiinpanot 12.1.-7.2.1946. Carl Enckellin arkisto, kansio 101.

62. Kalajan kertomus Kekkoselle 27.9.1974 viimeksi mainitun seuraavana päivänä laatiman muistion mukaan. Ks. »Miten Mannerheim luopui tasavallan presidentin virasta». Urho Kekkosen vuosikirja 1974. Urho Kekkosen arkisto, Orimattila., Suomi, 1988, s. 233.

63. Ždanovin ohjeet Savonenkoville 26.1.1946. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 73, s. 36., Hertta Kuusisen välittäjäntoiminnasta ks. Enckellin em. muistiinpanot 12.1.-7.2.1946. Carl Enckellin arkisto, kansio 101.

64. JKP:n pvk 26.1.1946.

65. Kekkosen em. muistio 28.9.1974 edellisenä päivänä Kalajan kanssa käymästään keskustelusta. Vuosikirja 1974. Urho Kekkosen arkisto. Orimattila.

66. Kekkosen em. muistio, idem., JKP:n pvk. 26.1.1946.

67. Polvinen, 1981, s. 157 ja siinä mainitut lähteet.

68. Ks. Polvinen, 1979, ss. 286-287.

69. Turtola, 1988, ss. 252-253 ja siinä mainitut lähteet.

70. JKP:n pvk 28.1.1946. Ks. myös iltakoulun ptk 30.1.1946. JKP V:45.

71. Enckellin muistiinpano 12.1.-7.2.1946. Carl Enckellin arkisto, kansio 101.

72. Matti Valtasaaren haastattelu. L. A. Puntilan arkisto, kansio 27.

73. Enckellin em. muistiinpanot., JKP:n pvk. 28.1.1946.

74. Suomi, 1988, s. 234.

75. Ks. lähemmin Suomi, 1988, ss. 238-239., Hokkanen, 1996, ss. 225-227., Virolainen, 1983, ss. 174-177.

76. Iltakoulun ptk 30.1.1946. JKP V:45., JKP:n pvk. 28.1. ja 30.1.1946.

77. Iltakoulun ptk 30.1. ja 6.2.1946. JKP V:45., JKP:n pvk. 30.1.1946.

78. JKP:n pvk 31.1.1946. Potilaan sydämen vahvistamiseksi Becker oli määrännyt hänelle kaksi tablettia digitalista vuorokaudessa. JKP:n muistiinpano 20.1.1945 (po. 1946). JKP, Rumpusen kansio.

79. Ibidem, 3.2. ja 4.2.1946.

80. Beckerin lääkärintodistus ja Paasikiven eroanomusluonnos ovat kansiossa JKP V:58

81. Suomi, 1988, ss. 234-235., Virolainen, 1983, ss. 188-190.

82. Gripenbergin pvk 19.2.1946.

83. JKP:n pvk 22. ja 23.2.1946.

84. JKP:n pvk 28.2.1946.

85. Ks. edellä ss. 166-168.

86. Ilmoitusten sanamuoto ks. Hyvämäki, 1978, s. 284.

87. JKP:n pvk 3.3. ja 4.3.1946.

88. Paasikiven linja, II, 1986, ss. 69-70.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.