LÄHDEVIITTEET

PAASIKIVI JA YYA-SOPIMUS
Kreml palaa asiaan

1. Ks. edellä ss. 3 0, 116-121.

2. Korobochkin, 1994, s. 174.

3. Beseda tov Ždanova s t.t. Pessi i G.Kuusinen 30 ijunja 1947 goda. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 88, s. 10.

4. Korobochkin, 1994, ss. 174-176 ja siinä mainittu lähde.

5. Eero A Wuori JKP:lle 14.10.1947., Nevakivi, 1992, ss. 298-300.

6. Korobochkin, ss. 176-177, ja siinä mainitut lähteet.

7. Ibidem

8. Ibidem

9. JKP:n pvk 28.10.1947.

10. JKP:n pvk 2.11.1947.

11. Enckellin päiväämättömät muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 102.

12. Ibidem

13. Enckellin päiväämättömät muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 102.

14. Mauno Pekkalan »promemoria» 5.11.1947 Molotovin kanssa käytäviä neuvotteluja varten. JKP V:18., Pöytäkirja Suomen hallitusdelegaation käynnistä ulkoasiainministeri Molotovin luona marraskuun 5. päivänä 1947 klo 22. JKP V:18. Ks. myös Enckellin venäjänkielisiä muistiinpanoja, Ibidem.

15. Prijom finljandskoi pravitelstvennoi delegatsii vo glave s premier-ministrom Mauno Pekkala 5 nojabrja 1947 g. v 22 ts 00 min. AVPRF, fond 06, opis 9, delo 1141, ss.4-7., Molotov Stalinille 5.11.1947. AVPRF, fond 06, opis 9, delo 1141, ss. 8–10., Korobochkin, 1994, s. 175.

16. Malik ja Abramov Molotoville 8.11.1947 sekä Abramovin ja Vetrovin päiväämätön muistio. AVPRF, fond 06, opis 9, delo 1145, ss. 14-15, 19-20., Korobochkin, 1994, ss. 177-178.

17. Ibidem

18. Enckellin muistiinpanot 10.11.1947. Carl Enckellin arkisto, kansio 102.

19. Prijom finljandskoi pravitelstvennoi delegatsii vo glave s premier-ministrom Mauno Pekkala 10 nojabrja 1947 goda v 19 ts 00 min. AVPRF, fond 06, opis 9, delo 1141, ss.11-16.,»Pöytäkirja Suomen hallitusdelegation käynnistä ulkoasiainministeri Molotovin luona marraskuun 10. päivänä 1947 klo 19. Saapuvilla olivat delegation jäsenet pääministeri Pekkala, ministerit Enckell, Svento, Leino, Takki ja Kaijalainen sekä heidän lisäkseen Neuvostoliiton Suomen lähettiläs Abramov ja Suomen Neuvostoliiton lähettiläs Sundström. Tulkkina toimi avustaja Sykiäinen Neuvostoliiton ulkoasiainministeriöstä.» Kappale pöytäkirjaa on mm. Carl Enckellin arkistossa, kansiossa 102. Ks. myös Enckellin venäjänkielisiä muistiinpanoja kansiossa JKP V:18.

20. JKP:n pvk 10.11.1947.

21. Ibidem, 14.-15.11.1947.

22. Ks. JKP:n pvk 15.11., 17.11. ja 31.12.1947.

23. Enckellin muistiinpanot 15.11.1947. Carl Enckellin arkisto, kansio 102., JKP:n pvk. 15.11.1947.

24. Enckellin muistiinpanot 16.11.1947. Carl Enckellin arkisto, kansio 102., JKP:n pvk. idem., JKP:n uudet »punktit» 16.11.1947. JKP V:18.

25. JKP:n pvk 17.11. ja 19.11.1947.

26. Lindquistin muistio 24.11.1947. UD HP 1 Af.

27. Enckellin muistiinpanot 22 ja 29.11.1947. Carl Enckellin arkisto, kansio 102., JKP:n pvk. idem.

28. Enckellin muistiinpanot 1.12.1947. Carl Enckellin arkisto, kansio 102. Ks. myös ibidem 20.11. ja 30.11.1947., JKP:n pvk. 1.12.1947. Ks. myös JKP:n »punkteja» puhuttelusta Pekkalalle, Enckellille ja Leinolle. JKP V:18.

29. Enckellin muistiinpanot joulukuussa 1947. Carl Enckellin arkisto, kansio 102. Ks. myös JKP:n pvk. 16. ja 20.12. 1947 sekä 11. ja 12.1.1948.

30. Korobochkin, 1995, s. 194 ja siinä mainitut lähteet.

31. JKP:n pvk 11.12.1947. Enckellin muistiinpanot 11.12.1947. Carl Enckellin arkisto, kansio 102. Neuvostoliiton nootti 25.11.1947 sotavankien ja pakolaisten palautusvaatimuksineen ks. JKP V:17..

32. JKP:n »punktit» 12.12.1947. JKP V:18.

33. Paasikiven vastaus Enckellille in extenso JKP:n pvk 20.12.1947. Enckellin samana päivänä päivätyn eroanomuksen originaali on kansiossa JKP 1:2. Hallituksen ulkoasiainvaliokunnan kokouksista 17. ja 18.12.1947 ks. JKP:n pvk. idem sekä Carl Enckellin muistiinpanot 21.12.1947. Carl Enckellin arkisto, kansio 102.

34. Enckellin muistiinpanot 21.12.1947. Carl Enckellin arkisto, kansio 102. Ks. myös JKP:n pvk. 20.12.1947.

35. Neuvostoliiton nootti 5.1.1948. JKP V:17., Tapio Voionmaan muistio keskustelusta Zotovin kanssa 8.1.1948 (Muistiossa erheellisesti 1947). Ibidem., Ks. myös Toivo Tarjanteen muistiota valtioneuvoston ulkoasiainvaliokunnalle 11.1.1948. Ibidem., Rauhansopimuksen 9. artiklan teksti ks. esim. Polvinen, 1981, s. 324.

36. JKP:n pvk 7.1.1948.

37. Toivo Tarjanteen muistio 11.1.1948. JKP V:17., Suomeen jääneiden kohtalon selvittämisestä ks. lähemmin V. J. Ahokkaan ja K. G. Idmanin muistiota 20.9.1948. Carl Enckellin arkisto, kansio 104.

38. JKP:n pvk 15.1. ja 16.1.1948.

39. Esittelylista ulkoasiainministeriöstä perjantaina 16. päivänä tammikuuta 1948. Ministeri Enckellin esittely. JKP V:17., JKP:n pvk. 16.1.1948., Carl Enckellin samana päivänä virkaansa astuneelle lähettiläs Savonenkoville 17.1.1948 lähettämä kirje. Kopio. Carl Enckellin arkisto, kansio 104.

40. JKP:n pvk 16.1.1948. Myöhemmin, Neuvostoliiton jatkettua painostustaan jouduttiin jäljelle jääneistä kahdeksasta pakolaisesta luovuttamaan vielä kuusi. Ibidem, 20.2.1948.

41. Edellä luonnehdittua Ždanovin puhuttelua koskevien alkuperäislähteiden läpikäynti ei ole tuonut mukanaan mitään oleellisesti uutta Kimmo Rentolan teoksessaan 0997, ss. 24-26) esittämiin näkökohtiin. Korkeintaan voidaan lisätä Yrjö Leinon taas kerran esittämä valitus USA:n ystävyyttä etsivästä Paasikivestä Suomen taantumuksen tukipylväänä.

42. Milovan Djilas, Rise and Fall. London 1985. s. 155. Ks. myös Mastny, 1996, s. 42.

43. Rentola, 1997, s. 26 ja siinä mainitut lähteet.

44. Ibidem, SS. 27-28.

45. Korobochkin, 1994, s. 181.

46. JKP:n pvk 7.1.1948. Agrementti Savonenkoville myönnettiin presidentinesittelyssä kaksi päivää myöhemmin. Ibidem, 9.1.1948.

47. Ibidem, 9.1.1948., Carl Enckellin muistiinpanot 11.1.1948. Carl Enckellin arkisto, kansio 106.

48. Rentola, 1997, s. 29 ja siinä mainitut lähteet. Ks. erityisesti JKP:n pvk. 23.1.1948.

49. Sventon päiväämätön muistio JKP V:18. Ks. myös JKP:n pvk 12.1.1948.

50. JKP:n pvk 11.1.1948., Carl Enckellin muistiinpanot 11. ja 13.1.1948. Carl Enckellin arkisto, kansio 106.

51. Ibidem, 12.1.1948.

52. JKP:n »punktit» 11.1.1948 kansiossa JKP V:18. Abramovin käynnistä ks. JKP:n pvk. 12.1.1948. Lähettilään poistumisen kiireellisyyttä osoittaa, että diplomaattikutyymin edellyttämät jäähyväisvierailut kollegojen luona jäivät suorittamatta. Ks. Johansson Helsingistä 19.1.1948. UD HP 1 Af.

53. JKP:n pvk 17.1.1948. Ks. myös JKP:n lausuntoa ministeri Uuno Takille. JKP:n pvk. 7.1.1948.

54. JKP:n »punktit» Savonenkovin kanssa käytävää keskustelua varten JKP:n pvk. 17.1.1948.

55. JKP:n pvk 23.1.1948., Enckellin muistiinpanot 24.1.1948. Carl Enckellin arkisto, kansio 106.

56. JKP:n pvk 24.1.1948.

57. Ibidem. Ks. myös Enckellin muistiinpanot 22. ja 24.1.1948. Carl Enckellin arkisto, kansio 106.

58. Carl Enckellin muistiinpanot 26.1.1948. Carl Enckellin arkisto, kansio 106., JKP:n pvk. 25. ja 26.1.1948.

59. Carl Enckellin muistiinpanot 11.2.1948. Carl Enckellin arkisto, kansio 106.

60. Eirik Hornborgin muistio »Reflexioner..» 2.2.1948 ja vastausluonnos Stalinille 4.2.1948. JKP V:18.

61. Carl Enckellin muistiinpanot 8.2. ja 13.-14.2.1948. Carl Enckellin arkisto, kansio 106.

62. JKP:n pvk 26.1. ja 28.1.1948. Lähes samansisältöiset »punktit» ovat kansiossa JKP V:18. Ks. myös Carl Enckellin muistiinpanoja 2.2.1948. Carl Enckellin arkisto, kansio 106.

63. Suomi, 1988, ss. 313-316 ja siinä mainitut lähteet.

64. Enckellin muistiinpanot 14. ja 19.2.1948. Carl Enckellin arkisto, kansio 106.

Stalinin aloite

1. Ks. lähemmin .Grant Adibekov, Why was the Communist Party of Finland not Admitted into the Cominform? (Finnish-Soviet Relations 1944-1948. Edited by Jukka Nevakivi.) Helsinki 1994. s. 199 ja seurr.

2. Neuvostoliitosta ja Balkanin ongelmasta ks lähemmin Vojtech Mastny, The Cold War and Soviet Insecurity. The Stalin Years. New York 1996. ss. 35-40. Romanian ja Unkarin sopimusten täydelliset tekstit ks. esim. UM 12 L Venäjä 1948 (Suomen ja Venäjän välinen ystävyys- yhteistoiminta- ja avunantosopimus 1). Titoa eniten tukeneen Bulgarian kanssa Neuvostoliitto solmi yya-sopimuksen vasta hieman myöhemmin, maaliskuussa 1948.

3. Mastny, 1996, s. 42 ja siinä mainitut lähteet.

4. Stalinin kirje in extenso ks. Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet 1948-1983. Vuoden 1948 ystävyys- yhteistoiminta- ja avunantosopimus käytännössä. Asiakirjoja ja aineistoa. Helsinki 1983. ss. 13-14.

5. Carl Enckellin muistiinpanot 23.2.1948. Carl Enckellin arkisto, kansio 106., JKP:n pvk. idem. Ks. myös JKP:n heti 23.2.1948 kaavailemia »punkteja». JKP V:18.

6. Suomi, 1988, ss. 304-305 ja siinä mainitut lähteet.

7. JKP:n pvk 24.2., 29.2. ja 7.3.1948.

8. Ståhlberg Paasikivelle 24.2. ja 29.2.1948. JKP V:18. Ks. myös JKP:n pvk. 7.3.1948.

9. JKP:n pvk 26. ja 27.2.1948. Ks. myös muistiota tiedotustilaisuudesta presidentinlinnassa 27.2.1948. Juho Niukkasen arkisto, kansio 10.

10. Johansson Helsingistä 4.3.1948. UD HP 1 Af.

11. G. A. Gripenbergin pvk. 19.1., 24., 26. ja 27.2.1948. JKP:n pvk. 21.2.1948. Enckellin ohjeita noudattaen Gripenberg kävi vielä 26.2.1948 Ruotsin lähetystössä informoimassa Stalinin kirjeestä, josta hän Tukholmaan palattuaan keskusteli myös kabinettisihteeri Beck-Friisin kanssa. Ks. v. Otterin sähkettä Helsingin-lähetystöstä UD:lle 26.2. sekä hänen asiasta laatimaansa muistiota. Beck-Friisin muistio 1.3.1948. Helsinkiin matkalta palannutta Ruotsin-lähettiläs Otto Johanssonia Enckell informoi 2.3.1948. Kaikki edellä mainitut ruotsalaiset diplomaattiasiakirjat sisältyvät sarjaan UD HP 1 Af. Ks. myös Gripenbergin pvk. 1.3.1948 sekä hänen kirjettään Enckellille samalta päivältä. Ibidem.

12. Gripenbergin pvk 7.3. ja 26.3.1948.

13. Jussi M. Hanhimäki, Rinnakkaiseloa patoamassa. Yhdysvallat ja Paasikiven linja 1948-1956. Saarijärvi 1996. ss. 35-37. Raportissaan Washingtoniin Warren väittää kiitollisen Enckellin jopa vuodattaneen kyyneleitä kuultuaan Marshallin tarjouksesta, kun taas ulkoministerin omat muistiinpanot todistavat huomattavasti vähäisemmästä innostuksesta. Jukka Nevakivi, Miten Suomen ja Neuvostoliiton YYA-sopimus otettiin vastaan Englannin ulkoministeriössä helmi-maaliskuussa 1948. (Historiallinen Arkisto 84) sekä niissä mainitut lähteet.

14. Johansson Helsingistä 2.3.1948. UD HP 1 Af.

15. Söderhjelm, 1970, s. 113., Fagerholm, 1977, ss. 230-231.

16. Carl Enckellin muistiinpanot 29.2.1948. Carl Enckellin arkisto, kansio 106., JKP:n pvk. 3.3.1948.

17. Jussila, 1994, s. 192.

18. Idmanin lausunnot 13. ja 18.3.1948., Kaarlo Kairan lausunto 7.3. sekä Tauno Suontaustan lausunto 28.2.1948. UM 12 L Venäjä 1948 I kansio 29. Paasikiven maininta eduskunnalta puuttuvasta viisaudesta sisältyy Enckellin muistiinpanoihin 3.3.1948. Carl Enckellin arkisto, kansio 106.

19. Aarne Sihvon muistio 3.3.1948. UM 12 L Venäjä 1948 I kansio 29., Saarikoski, 1997, ss. 361-364.

20. Heinrichsin muistioista ks. Turtola, 1988, ss. 258-265 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös JKP:n pvk. 1.3.-4.3.1948 sekä erityisesti Erik Heinrichsin ja Oskar Enckellin yhteistä muistiota 3.3.1948. UM 12 L Venäjä 1948 I kansio 59.

21. Sihvoon suuntautuneeseen, osin kohtuuttomaankin arvosteluun liittyi myös muita, YYA-problematiikan ulkopuolisia vaikutustekijöitä Ks. lähemmin Saarikoski, 1997, ss. 364-365 ja siinä mainitut lähteet.

22. Suomi, 1988, ss. 318-319., Fagerholmin kannasta ks. Söderhjelm, 1970, s. 112.

23. Carl Enckellin muistiinpanot 6.3.1948. Carl Enckellin arkisto, kansio 106., JKP:n pvk. idem.

24. JKP:n pvk 8.3.1948., Toivo Heikkilä, 1991, ss. 309-310.

25. J.O. Söderhjelm JKP:lle 6.3.1948. JKP V:18., JKP:n pvk. 6.3.1948.

6. Stalinin kirjeen muodollisen vastaanottotunnuksen Paasikivi oli kiirehtinyt lähettämään jo 27.2.1948. Kopio kansiossa JKP V:18. Paasikiven 9.3.1948 lähettämän vastauskirjeen tekstiin extenso ks. Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet 1948-1983. Asiakirjoja ja aineistoa. Helsinki 1983. ss. 14-15. Vastauksen luonnosversiot ovat kansiossa JKP V:18. Ks. myös Enckellin muistiinpanoja, Carl Enckellin arkisto, kansio 106. Heinrichsin varoituksesta ks. JKP:n pvk. 4.3.1948.

27. Pravda 14.3.1948. Ks. myös Enckellin päiväämättömät muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 106.

28. JKP:n muistiinpanot 9.3.1948. JKP V:18., JKP:n pvk. 28.2.-9.3.1948., Hannu Soikkanen, 1991, ss. 227-232., Suomi, 1988, ss. 319-322., Söderhjelm, 1970, ss. 107-110.

29. Asiakirjamateriaali JKP:n arkiston kansioissa V:18 ja V:19 Ks. erityisesti Tauno Suontaustan pikakirjoitusmuistiinpanoja valtuuskunnan kokouksista 10.3.-18.3.1948. UM 12 L Venäjä 1948., JKP:n pvk. 10.3.-18.3.1948., Söderhjelm, 1970, ss. 117-123., Suomi, 1988, ss. 322-324. Ks. myös Söderhjelmin haastattelua. L. A. Puntilan arkisto, kansio 25.

30. Suontaustan em. muistiinpanot 12.3.1948.

31. Söderhjelm, 1970, ss. 123-125., Suomi, 1988, s. 327 ja siinä mainitut lähteet.

32. Suomi, 1988, s. 327.

33. Suontaustan em. muistiinpanot 17. ja 18.3.1948., JKP:n pvk. idem., Ohjeiden ja sopi­ musluonnoksen tekstit painettuina in extenso ks. Suomi, 1988, ss. 483-487. Sihvosta ks. myös Saarikoski, 1997, ss. 365-366.

34. JKP:n pvk 18.3.1948.

35. JKP:n pvk 18.3. ja 19.3.1948.

36. Söderhjelm, 1970, ss. 135-137., JKP:n pvk. 11.3. ja 19.3.1948.

37. Johansson Helsingistä 19.3.1948. UD HP 1 Af.

38. JKP:n pvk 20.3.1948.

Sopimus syntyy

1. Mastny, 1996, ss. 43-44.

2. Ks. lähemmin Magne Skodvin, Norden eller Nato? Oslo 1971. ss. 94-96.

3. Ibidem, ss. 99-103. Ks. myös Paasivirta, 1992, s. 340 ja siinä mainitut lähteet. Holmenkollenin talvikisoja varten Osloon saapuneiden Lauri Pihkalan ja Harald Roosin norjalaisille vailla valtuuksia tekemät yksityiset tiedustelut avun saamisesta mahdollisesti miehitettäväksi tulevassa Suomessa toimivalle vastarintaliikkeelle jäivät vaille käytännön tuloksia mutta saattoivat lisätä sikäläistä levottomuutta. Ks. lähemmin Nevakivi, 1984, ss. 147-149. Pihkala Aarno Yrjö-Koskiselle 2.3.1948. Aarno Yrjö-Koskisen arkisto, kansio 5.

4. Geir Lundestad, America, Scandinavia and the Cold War 1945-1949 New York 1980, ss. 178–182. Skodvin, 1971, ss. 96-106. Ylimalkaisen tiedon Norjan hermostumisesta Paasikivi sai lähettiläs Gripenbergin välityksellä Tukholmasta. Ks. G. A. Gripenberg JKP:lle 25.3.1948 JKP 1:3.

5. Korobochkin, 1994, ss. 174-175.

6. Nevakivi, 1995, s. 257.

7. Skodvin, 1971, ss. 108–109.

8. JKP:n pvk 19.3.1948.

9. Korobochkin, 1994, s. 182 ja siinä mainitut lähteet.

10. Abramovin muistio 19.3.1948. Annotatsija za zakljutsenija semi finljandskih ekspertov o dogovore mezdu SSSR i Finljandiei. AVPRF, fond 06, opis 10, delo 990, ss. 5-9. Muilta osin ks. Korobochkin, 1994, ss. 182-184 ja siinä mainitut lähteet.

11. Korobochkin, 1994, ss. 184-185 ja siinä mainitut lähteet.

12. Ks. Enckellin päiväämättömiä muistiinpanoja Moskovan matkalta. Carl Enckellin arkisto, kansio 106., Söderhjelm, 1970, ss. 140-142.

13. Prijom ministrov inostrannyh del Finljandii Enkelja i Svento 22 marta 1948 goda. AVPRF, fond 06, opis 10, delo 986, ss. 1-2. Ks. myös »Muistio Suomen ulkoasianministereiden Enckellin ja Sventon käynnistä SNT-Liiton ulkoasianministerin luona maaliskuun 22. päivänä 1948 klo 16». UM 12 L Venäjä 1948. III a.

14. Suomalaisten kiistoista ks. Suomi, 1988, ss. 332-334. Pekkalan saapumisesta ks. Söderhjelm, 1970, ss. 142-143.

15. Sohlman Moskovasta 22.3.1948. UD HP 1 Af.

16. Ks. suomalainen pöytäkirja UM 12 L Venäjä 1948. Neuvostoliittolainen pöytäkirja »Prijom finljandskoi pravitelstvennoi delegatsii 25. marta 1948 goda v 18 ts» sisältyy Molotovin sihteeristön papereihin Venäjän ulkoasiainministeriön arkistossa, fond 06, opis 10, delo 986, ss. 3-7. Ks. lisäksi Suomi, 1988, ss. 334-335 sekä Söderhjelm, 1970, ss. 148–150.

17. Suomi, 1988, ss. 335-336 ja siinä mainitut lähteet.

18. Prijom premier-ministra Finljandii Mauno Pekkala 26 marta 1948 g v 16 tsas 55 min. AVPRF, fond 06, opis 10, delo 986, ss. 8–11. Ks. myös Rentola, 1997, s. 45 ja siinä mainitut lähteet.

19. Suomi, 1988, ss. 336-337 ja siinä mainitut lähteet. Ks. lisäksi neuvostoliittolaista pöytäkirjaa, joka pääsisällöltään vastaa suomalaisia muistiinpanoja. Prijom finljandskoi pravitelstvennoi delegatsii 27 marta 1948 g., v 18 ts. 00 m. AVPRF, fond 06, opis 10, delo 986, ss. 12-23. Molotovin ehdotuksen sanamuoto ks. Liite 1.

20. Kekkonen ]KP:lle 28.3.1948. JKP V:19.

21. »Huomautuksia wenäläisten ehdotukseen», 28.3.1948. JKP V:18. Ks. myös JKP:n muistiinpanoja keskusteluistaan hallituksen ulkoasiainvaliokunnan jäsenten sekä Fagerholmin, Sihvon, Oskar Enckellin sekä Idmanin kanssa. JKP:n pvk. 28.3.-29.3.1948.

22. Kekkonen Paasikivelle 28.3.1948 (sisältää Heinrichsin kommentit). JKP V:19.

23. Ks Tauno Suontaustan pikakirjoitusmuistiinpanot 29.3.1948. UM 12 L Venäjä 1948.

24. Heinrichsin ehdotuksen sanamuoto ks. Liite 2., Suomi, 1988, s. 338., Söderhjelm, 1970, ss. 157-160. Ks. myös Heinrichsin ensivaikutelmia, jotka sisältyvät Kekkosen em. kirjeeseen Paasikivelle 28.3.1948. JKP V:19.

25. Söderhjelm, 1970, ss. 160-163.

26. T. 0. Vahervuoren laatima pöytäkirja valtioneuvoston neuvottelukokouksesta 31.3.1948. JKP V:18., Söderhjelm, 1970, ss. 160-163. Ks. myös Suomi, 1988, ss. 338-342.

27. Ks. Juhani Suomi, Kekkosen ylle heitetty agentin varjo. (Helsingin Sanomat 23.12.1990).

28. Ks. JKP:n »Huomautuksia wenäläisten ehdotukseen». 28.3.1948. JKP V:18 sekä JKP:n pvk. 30.3.1948.

29. JKP:n pvk 30.3.1948.

30. Valtioneuvoston ptk 31.3.1948. JKP V:18., JKP:n pvk. 31.3.1948.

31. T. O. Vahervuoren laatima pöytäkirja JKP:n johdolla Linnassa 31.3.1948 pidetystä neuvottelukokouksesta, jossa hallituksen jäsenten ja oikeuskanslerin lisäksi olivat läsnä eduskunnan puhemies Fagerholm sekä eduskuntaryhmien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. JKP V:18. Ryhmien lausunnot sisältyvät samaan kansioon. Ks. myös JKP:n pvk. 31.3.1948.

32. T. O. Vahervuoren muistiinpanot JKP:n johtamasta valtioneuvoston neuvottelukokouksesta Linnassa 1.4.1948. JKP V:18., JKP:n pvk. 1.4.1948.

33. Enckellin muistiinpanot 3.4.1948. Carl Enckellin arkisto, kansio 105.

34. Sohlman Moskovasta 28.3.1948. UD HP 1 Af., Enckellin muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 105., Zetterberg, 1995, s. 95, 98-100., Söderhjelm, 1970, ss. 167-168. Ks. myös Juhani Salminen, Asevelijuntta. Jyväskylä 1996, ss.150-151.

35. Sohlman Moskovasta 18.3.1948. UD HP 1 Er., Zetterberg, 1995, s. 89., Salminen, 1996, ss. 151-152.

36. Undénin muistio 3.4.1948. UD HP 1 Af. Gripenbergin lausunnosta ks. Undénin muistiota 19.2.1948 Ibidem.

37. Sohlman Moskovasta 2.3. ja 22.3.1948 keskusteluistaan Cay Sundströmin kanssa. UD HP 1 Er.

38. Ks. lähemmin Suomi, 1988, s. 343 ja siinä mainitut lähteet.

39. Svento JKP:lle 2.4.1948. JKP V:19.

40. Suomi, 1988, ss. 344-345. Ks. lisäksi Paasivirta, 1992, s. 342.

41. Söderhjelm, 1970, s. 176.

42. Suomi, 1988, s. 346.

43. T. O. Vahervuoren laatimat muistiinpanot valtioneuvoston epävirallisesta istunnosta 3.4.1948 sisältyvät UM:n arkistoon, arkistoyksikköön UM 12 L Venäjä III A., Söderhjelm, 1970, SS. 178-179.

44. Ibidem, 1970, s. 179., Suomi, 1988, s. 347 ja siinä mainitut lähteet.

45. Suomi, 1988, ss. 348-349 ja siinä mainitut lähteet.

46. Tauno Suontaustan pikakirjoitusmuistiinpanot 4.-5.4.1948. UM 12 L Venäjä 1948., Pöytäkirja neuvottelusta, joka pidettiin Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton valtuuskuntien välillä ystävyys- yhteistoiminta- ja keskinäisen avunantosopimuksen laatimista koskevassa asiassa Neuvostoliiton ulkoasiainministerin V. M. Molotovin virkahuoneessa Moskovassa maanantaina, 5. päivänä huhtikuuta 1948 kello 18-19. JKP V:19., Prijom finljandskoi pravitelstvennoi delegatsii 5 aprelja 1948 g., v 18 ts 00 m. AVPRF, fond 06, opis 10, delo 986, ss. 30-39., Söderhjelm, 1970, ss. 185-189., Suomi, 1988, ss. 349-350.

47. AVPRF, fond 06, opis 10, delo 987, s. 13., Korobochkin, 1994, s. 186. Kekkosen selonteosta ks. Suomi, 1988, s. 350. Lopullinen sopimusteksti ks. Liite 3.

48. Ks. esim. Suomi, 1988, ss. 350-351., Söderhjelm, 1970, ss. 191-201., Rentola, 1997, ss. 45-46., Väinö J. Oinonen, Generalissimus Stalin kohotti maljan Suomen armeijalle. (Sotilasaikakauslehti 11/1971).

49. Heinrichsin muistiinpano. Erik Heinrichsin arkisto, kansio 20. Sota-arkisto.

50. Sohlman Moskovasta 7.4. ja 8.4.1948. UD HP 1 Af. Ks. myös UD:ssa asiasta 8.4. laadittua muistiota. Ibidem. Ennen lähtöä Moskovasta Enckell informoi myös Norjan ja Tanskan lähettiläitä. Enckellin muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 105.

51. Johansson Helsingistä 20.4.1948. UD HP 1 Af.

52 Ibidem, Suomen valtuuskunnan muistio päivällistilaisuudesta 7.4.1948. JKP V:19., Stalinin puheesta ks. myös samaan kansioon sisältyviä lehtileikkeitä Pravdasta ja Ilta-Sanomista 13.4.1948. Puhe luettiin Moskovan radiossa jo 12.4.1948.

53. JKP:n pvk 7.4.1948.

54. Hanhimäki, 1996, s. 40 ja siinä mainitut lähteet.

55. Nevakivi, 1992, ss. 300-303 ja siinä mainitut lähteet.

56. Hanhimäki, 1996, ss. 40-43 ja siinä mainitut lähteet. Ks. lisäksi Jorma Vanamo T. O. Vahervuorelle 19.4.1948. JKP V:35. Vilhulan, joka ilmeisesti toivoi USA:n painostavan Suomea hylkäämään YYA-sopimuksen, mainitsemat olemattomat pöytäkirjat aiheuttivat vielä myöhemminkin amerikkalaisten taholta tulleita kyselyjä.

57. JKP:n pvk 19.4. ja 27.4.1948.

60. Paasikiven linja II. 1986, ss. 98-101.

59. Ks. Pekka Visuri, YYA-sopimus turvallisuuspoliittiselta näkökannalta. (YYA. Aika ja sopimus. Toimittanut Unto Vesa.) Tampere 1998, s. 37 ja siinä mainitut lähteet.

60. Enckellin muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 105.

61. JKP:n pvk 15.4.1948., Carl Enckellin muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 105.

62. Carl Enckellin muistiinpanot. Carl Enckellin arkisto, kansio 105.

63. JKP:n keskustelut sosiaalidemokraattien, maalaisliiton, kokoomuksen ja edistyksen johtohenkilöiden kanssa. JKP:n pvk. 7.4., 13.4. ja 14.4.1948. Ks. myös Enckellin muistiinpanoja. Carl Enckellin arkisto, kansio 105.

64. Eduskunnan ptk 28.4.1948, ss. 3886-3906., Jääskeläinen, 1980, ss. 192-193., JKP:n pvk. 28.4.1948.

Kaappausuhasta eduskuntavaaleihin

1. Ks. lähemmin Rentola, 1997, ss. 29-30 ja siinä mainitut lähteet.

2. JKP:n pvk 20. ja 21.2. sekä 5.3.1948.

3. Leppänen, 1994, ss. 369-371., Beyer-Thoma, 1990, ss. 250-251.

4. Rentola, 1997, ss. 36-37.

5. Ks. edellä s. 450.

6. JKP:n pvk 4.3. ja 5.3.1948., Jussila, 1990, ss. 191-192., Rentola, 1997, ss. 37-38., Hanhimäki, 1996, s. 37 ja niissä mainitut lähteet.

7. Wuoren sähke Lontoosta 4.3.1948. Carl Enckellin arkisto, kansio 106.

8. Beyer-Thoma, 1990, ss. 251-252. SNS:n kampanjasta ks. myös Kinnunen, 1998, ss. 94-96.

9. Leinon saama paperi m extenso ks. Leino, 1958, ss. 249-254. Jussila, 1990, ss. 192-193., Rentola, 1997, ss. 38-39 ja niissä mainitut lähteet.

10. Niilo Lappalainen, Aselevon jälkeen. Juva 1997. ss. 335-336.

11. Ks. mm. Beyer-Thoma, 1990, ss. 252-253.

12. Saarikoski, 1997, ss. 368-369., Jussila, 1990, ss. 194-195, 214-216., Pekka Visuri, Puolustusvoimat kylmässä sodassa. Juva 1994, s. 66.

13. Rentola, 1997, s. 39. Smolnan tilaisuudesta ks. myös Olle Leino, 1973, s. 231 ja siinä mainitut lähteet.

14. JKP:n pvk 10. ja 12.3.1948., Emil Skog, Sosialisti ja patriootti muistelee. Porvoo 1971, s. 250.

15. JKP:n pvk 19.3.1948.

16. Ibidem, 27. ja 28.3.1948. Varmuuden vuoksi SDP:n puoluetoimikunta valtuutti puolueen puheenjohtajan (Emil Skogin) ja puoluesihteerin (Väinö Leskisen) varoittamaan myös puolustusvoimain komentajaa Aarne Sihvoa, mikä niinikään tapahtui. Skog, 1971, ss. 250-251.

17. Zetterberg, 1996, s. 89., Rentola, 1997, s. 513 ja niissä mainitut lähteet. Vrt. toisaalta Visuri, 1994, s. 67.

18. Rentola, 1997, ss. 39-40.

19. Ks. lähemmin Leppänen, 1994, ss. 365-366, 369-370.

20. Rentola, 1997, ss. 46-47 ja siinä mainitut lähteet.

21. JKP:n pvk 5.4.1948. Paasikiven ja Sihvon varuillaanoloa vahvisti K. J. Kallialan heille 29.3.1948 lähettämä, kommunistien kapinahankkeita koskeva, laajasti perusteltu varoitus. Kallialan kirje on JKP:n arkistossa, kansiossa JKP 1:4.

22. JKP:n pvk 5.4. ja 8.4.1948. Vesterisen osuudesta ks. myös Kangas, 1998, ss. 339-345.

23. JKP:n pvk 15.4.1948.

24. JKP:n pvk 10.4., 15.4. ja 19.4.1948.

25. JKP:n pvk 20.4.1948.

26. Visuri, 1994, s. 68 ja siinä mainitut lähteet.

27. Gripenberg Tukholmasta Enckellille 11.4.1948. JKP V:35. Paasikiven merkintä lukemisesta 17.4.1948.

28. Östen Unden (pääministeri Erlanderin keskusteltua ensin tanskalaisen kollegansa kanssa) JKP:lle 19.4. ja tämän K. A. Fagerholmin luonnokseen pohjautuva vastaus 24.4.1948. JKP 1:10.

29. Saarikoski, 1997, ss. 373-374 ja siinä mainitut lähteet.

30. Salminen, 1996, ss. 171-173., Saarikoski, ibid. s. 374:

31. Sosiaalidemokraateista ks. Hannu Soikkanen, 1991, ss. 240-241.

32. Nevakivi, 1995, ss. 260-261 ja siinä mainitut lähteet. Ks. erityisesti presidentin 3.5.1948 brittilähetystöstä saamaa muistiota Tsekkoslovakian kommunistien vallankaappaustaktiikasta. JKP V:20.

33. JKP:n pvk 23.4. ja 26.4.1948 sekä Salminen, 1996, ss. 165-166.

34. Saarikoski, 1997, ss. 373-374 ja siinä mainitut lähteet.

35. JKP:n pvk 27.4.1948.

36. Rentola, 1997, ss. 48-49.

37. JKP:n pvk 27.4.1948. Puheen alkuperästä ks. Olle Leino, Vielä yksi kirje. Juva 1990. s. 182.

38. JKP:n pvk 27.4.1948., Saarikoski, 1997, ss. 375-376.

39. JKP:n pvk 4.5. ja 5.5.1948.

40. Ždanovin raportti (luonnoksineen) Stalinille 13.5.1948. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 88, ss. 40-55., Rentola, 1998, ss. 50-51., Nevakivi, 1995, ss. 261-266.

41. Rentola, 1997, s. 52.

42. JKP:n pvk 18.3.1948., Jääskeläinen, 1980, ss. 194-195.

43. JKP:n pvk 7.4.1948.

44. JKP:n pvk 9.4.1948.

45. JKP:n pvk 13.4.1948.

46. JKP:n pvk 14.5.1948., Leino, 1958, s. 256.

47. JKP:n pvk 14.5.1948.

48. Eduskunnan ptk 19.5.1948, ss. 3997-4017., JKP:n pvk. idem.

49. Eduskunnan ptk 19.5.1948, ss. 4017-4054.

50. Heikkilä, 1991, ss. 231-233.

51. Fagerholm, 1977, ss. 226-227., Leino, 1958, s. 256.

52. Soikkanen, 1991, ss. 243-245.

53. JKP:n pvk 21.5.1948.

54. Samana aamuna, tietämättä vielä Leinon kieltäytyneen pyytämästä eroa, Paasikivi oli ottanut hänet vastaan kiittäen sisäministeriä isänmaan hyväksi tehdystä työstä JKP:n pvk. 22.5.1948., Leino, 1958, ss.256-257.

55. JKP:n pvk 22.5.1948.

56. Jussila, 1990, ss. 246-247.

57. JKP:n pvk 24. ja 26.5.1948.

58. Jussila, ibidem, Hyvämäki, 1954, ss. 178-180., Olle Leino, 1990, s. 182.

59. Vesterisen lausunto JKP:lle 23.5.1948. JKP:n pvk. idem.

60. JKP:n pvk 24.-26.5.1948.

61. Ibidem

62. Haataja, 1988, s. 261.

63. Hertta Kuusinen O. W. Kuusiselle 28.5.1948. Hertta Kuusisen arkisto, kansio 3A. Kansan arkisto., Leppänen, 1994, ss. 393-406.

64. JKP:n pvk 26.-27.5.1948.

65. JKP:n pvk 26.-27.5.1948.

66. Fagerholmin ja JKP:n kirjeenvaihto 26.5.1958. JKP 1:2. Ks. myös JKP:n pvk 26.5.1948.

67. JKP:n pvk 28.5.1948., Hokkanen, 1996, s. 296.

68. Leppänen, 1994, ss. 391-392.

69. JKP:n pvk 25.5.1948.

70. JKP:n pvk 1.7.1948.

71. Ibidem. Jo ennen lähtöään Sveitsiin maaliskuussa 1948 Mannerheim oli valittanut Helsingissä käyneelle kreivi Folke Bernadottelle, ettei Suomella vaikeana hetkenään ollut enää maininnan arvoisia johtajia. Ks. USA:n Tukholman lähettilään Matthewsin raporttia keskustelustaan 5.3.1948 Folke Bernadotten kanssa. State Department 760 D. 61/3-548.

72. Paavo Talvela JKP:lle 18.5.1948. JKP 1:10.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.