LÄHDEVIITTEET

PRESIDENTTIKAUDEN ALKU
Pekkalan hallitus ja kevään 1946 kriisi

1. Hirvikallio, 1958, ss. 141-142 ja siinä mainitut lähteet., Ks. myös Suomi, 1988, ss. 236-237. Kommunistien osuudesta ks. Rentola, 1986, ss. 100-101.

2. JKP:n pvk 9.3.1946.

3. Ibidem. Virkaanastujaispuheesta ks. Paasikiven linja, II, 1986, ss. 71-72.

4. Jaakko Voipio, Vaaran vuosien ylioppilas. Helsinki 1995. ss. 66-67.

5. Ibidem, s. 67., Eino Railon pvk. 11.3.1946.

6. JKP:n pvk 22.2.1946.

7. Beyer-Thoma, 1990, ss. 135-136.

8. Nevakivi, 1992, s. 269. Kommunistien ajattelua kuvasti osaltaan Hertta Kuusisen kirje isälleen Otto Willelle 1.6.1945. »E. A. Vuori koettaa palvella parhaansa mukaan, mutta on liian raukkamainen julkisesti selvittääkseen asiansa.» Hertta Kuusisen arkisto, kansio 3A. Kansan arkisto.

9. LVK:n allekirjoittamaton ja päiväämätön muistio »Posle izbranija 9 marta..». Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 61, ss. 2-3., JKP:n pvk 5.3.1946.

10. Maalaisliiton sisäisestä keskustelusta ks. Hokkanen, 1996, ss. 227-229., Suomi, 1988, ss. 239-242.

11. JKP:n pvk 13.3.-14.3.1946. Sosiaalidemokraattien asennoitumisesta ks. Hannu Soikkanen, 1991, ss. 98-104.

12. Suomi, 1988, ss. 243-244.

13. LVK:n em. päiväämätön muistio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 61, ss. 7-8.

14. Valvontakomission em. päiväämätön muistio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 61, ss. 9-10.

15. Prijom finskogo poslannika Sundstrema 15. marta 1946. AVPRF, fond 0135, opis 30, delo 5, ss. 4-5.

16. Suomi, 1988, ss. 243-247., Hokkanen, 1996, ss. 229-231 ja niissä mainitut lähteet. Käkelästä ja Wuoresta ks. Nevakivi, 1992, s. 270.

17. Suomi, 1988, s. 248., Nevakivi, 1992, ss. 271-272.

18. Hokkanen, 1996, s. 232.

19. SKDL:n vihjeestä ks. Hyvämäki, 1978, ss. 284-285 ja siinä mainitut lähteet. Ks. lisäksi Jutilan haastattelua, s. 33. L.A. Puntilan arkisto, kansio 20. Pekkalasta ks. myös Hertta Kuusisen kirjeitä isälleen 1.6.1945 ja 1.11.1947. Hertta Kuusisen arkisto, kansio 3A. Kansan arkisto.

20. JKP:n pvk 21.3. ja 23.3.1946.

21. Pekkalan hallituksen muodostamisesta ks. Hyvämäki, 1978, ss. 286-287., Suomi, 1988, ss. 249-251., Hokkanen, 1996, ss. 232-234., Soikkanen, 1991, ss. 98-104.

22. Hyvämäki, 1978, s. 287 ja siinä mainitut lähteet.

23. Hokkanen, 1996, s. 234.

24. Stalinin ajattelusta ks. lähemmin Vladislav Zubok and Constantine Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War. Harvard University Press, 1996, ss. 36-40.

25. Polvinen, 1981, ss. 161-162.

26. Polvinen, 1981, ss. 159-164 ja siinä mainitut lähteet.

27. Ks. edellä ss. 210-211.

28. Edellä luonnehdittuja Pessin yhteyksiä koskeva esitys perustuu Kimmo Rentolan artikkeliin Pessi ja illuusiot. Neuvostojohto ja suomalainen kommunismi 1944-48. (Historiallinen Aikakauskirja 3/1994) ss. 198-200.

29. Terjoškinin ja Pessin muistioista ks. Rentola, idem, s. 201.

30. Terjoškinin laatima pöytäkirjaseloste (useine Ždanovin muokkaamine versioineen) keskustelusta 4.4.-5.4.1946 Pessin, Kuusisen ja Mäkisen kanssa. Beseda tov. Ždanova s t.t. Pessi, Kuusinen i Mjakinen. Kratkaja zapis. Samaan asiakirjayksikköön sisältyy myös lopullinen puhtaaksikirjoitettu versio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis, 3, delo 82, ss. 11-70.

31. Beyer-Thoma, 1990, ss. 141-142 ja siinä mainitut lähteet.

32. Kuusisen paluuhankkeista ks. Rentola, 1994, s. 228.

33. Beyer-Thoma, ss. 144-145., Ritva Muhonen, Kanava. Urho Kiukas. Helsinki-Porvoo-Juva 1988, ss. 77-78., Voipio, 1995, ss. 72-80. Kirjallisuudessa joskus tavattavat maininnat työväen vappukulkueen kivittämisestä ylioppilaiden toimesta eivät laaditun virallisen selvityksen mukaan kuitenkaan näytä pitävän paikkaansa. Ks. esim. Helsingin Sanomat 18.5.1946.

34. JKP:n pvk 3.5., 7.5. ja 8.5.1946. Ks. myös Enckellin muistiota 7.5.1946. JKP V:5.

35. Ždanovin päiväämätön sähke. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 67, s. 6.

36. Savonenkovin nootti Pekkalalle 10.5.1946. JKP V:5.

37. JKP:n pvk 14.5.1946.

38. JKP:n pvk 15.5.1946. Kokoomuksen Nuorista ks. Jussi Saukkonen, Vastuun sukupolvi. Helsinki 1973, ss. 206-214. Oikeistoylioppilaista ks. Veikko Sjöblom, Vaaran vuosien vappu. Ylioppilasoikeisto- järjestö uhrattiin, kun neuvostomieliset vaativat »Suomen fasististen järjestöjen lakkauttamista». (Helsingin Sanomat 5.5.1996.) Ks. myös Uuno Takin haastattelua L. A. Puntilan arkisto, kansio 26.

39. Mauno Pekkalan kompromissiehdotus 16.5.1946. JKP V:5., JKP:n pvk. 16.5.1946.

40. Ks. esim. Helsingin Sanomat 18.5.1946.

41. JKP:n pvk 18.5.-7.6.1946. Lähettiläs Beck-Friisille ulkoministeri Svento valitti venäläisten menettelyä, joka vain vaikeutti hallituksen ponnisteluja yleisen mielipiteen kehittämiseksi entistä realistisempaan suuntaan. Ks. Beck-Friis Helsingistä 20.5.1946. UD HP 1 Af.

42. A. E. Martola, Sodassa ja rauhassa. Muistelmia. Keuruu 1973. s. 264.

43. JKP:n pvk 29.4., 30.4., 3.5., 5.5., 7.5., 10.5., 20.5., 5.6. ja 7.6.1946., Martola, 1973, ss. 264-267.

44. Ks. edellä s. 153.

45. Kimmo Rentola, »Kto kogo?» – kommunistit ja Paasikivi (Paasikiven hirmuiset vuodet. Suomi 1944-48. Toimittanut Jukka Nevakivi.) Helsinki 1986, ss. 93-95 ja siinä mainitut lähteet., Hertta Kuusinen O. W. Kuusiselle 10.6.1946. Hertta Kuusisen arkisto, kansio 3A. Kansan arkisto.

46. Hietaniemi, 1992, ss. 257-261., Beyer-Thoma, 1990, s. 146. Ks. myös Haataja, 1988, ss. 146-149.

47. Jussila, 1990, ss. 133-134 ja siinä mainitut lähteet. Tetri oli valittu tehtäväänsä edeltäjänsä Brusiinin suosituksesta. Ks. Otto Brusiin JKP:lle 25.1.1946. JKP I:1.

48. Puhdistushankkeista ks. lähemmin Jussila, 1990, ss. 139-141.

49. Beyer-Thoma, 1990, s. 148.

50. Seikkaperäisimpänä selontekona kesäkuun 7. päivän tapahtumista ks. Leppänen, 1994, ss. 202-217.

51. Nevakivi, 1995, s. 133 ja siinä mainitut lähteet.

52. Leppänen, ibidem

53. Rentola, (Historiallinen Aikakauskirja 3/1994) ss. 203-204.

54. Rentola, 1986, ss. 96-100 ja siinä mainitut lähteet.

55. Hallituksen iltakoulun ptk 5.6.1946. Tri Antti Heikkilän arkisto., Paasikiven ohjelmajulistus sitä valmistelevine »reflektioineen» ks. JKP:n pvk. 19.5. ja 2.6.1946.

56. JKP:n pvk 7.6.1946. Myöhemmin kesällä Gripenbergin kanssa käymässään keskuste­lussa Paasikivi piti silti mahdollisena, että mielenosoitusten takana olisi ollut lähinnä »pie­niä venäläisiä». Gripenbergin pvk. 29.6.1946.

57. Enckellin muistiinpanot kesä-heinäkuussa 1946. Carl Enckellin arkisto, kansio 101.

58. JKP:n pvk 13.6. ja 15.6.1946.

59. JKP:n pvk 7.6.1946.

Paasikivi ja Pariisin rauha

1. Varaulkoministerien neuvotteluista ks lähemmin Polvinen, 1981, ss. 166-172, 316-320 ja siinä mainitut lähteet.

2. Ks lähemmin ibidem, ss. 172-175.

3. Ibidem ss. 176-183.

4. Polvinen, 1981, ss. 184-185. Ks. myös Lontoossa käyneen G. A. Gripenbergin selontekoa keskustelustaan FO:n Pohjoismaiden osaston päällikön Christopher Wamerin kanssa 28.1.1946. G. A. Gripenberg Carl Enckellille 4.2.1946. JKP V:10. Neuvostoliiton ensisijaisuudesta ks. Wuori JKP:lle 15.1.1946. Nevakivi, 1992, ss. 285-286 ja siinä mainittu lähde.

5. Ibidem

6. Ks. edellä ss. 127-128.

7. Nevakivi, 1995, ss. 182-183 ja siinä mainitut lähteet.

8. JKP:n pvk 7.1.1946. Myöhemmässä muistiossaan Oskar Enckell lievensi pessimismiään Laatokan Karjalan osalta sillä edellytyksellä, että puolustusliitto saatiin aikaan. Oskar Enckellin muistio 26.3.1946. JKP V:10. Ks. myös K. G. Idmanin muistioita 8.1., 28.1. ja 13.2.1946. JKP V:10.

9. Paasikiven linja, II, 1986, ss. 46-47.

10. Polvinen, 1981, ss. 185-187 ja siinä mainittu lähde. Ks. lisäksi Turtola, 1988, ss. 253-255. Mannerheimin lausunnosta Enckellille ks. Enckellin muistiinpanoa 2.2.1946. Carl Enckellin arkisto, kansio 101.

11. Enckellin PM 8.2.1946. Carl Enckellin arkisto, kansio 103. KA. Muistio JKP:n reunamerkintöineen on myös Paasikiven arkistossa, kansiossa V:10.

12. Polvinen 1981, ss. 187-189. Ks. myös Paasikiven muistiinpanot 19.2. ja 1.3.1946. JKP V:10.

13. Ibidem, SS. 191-192., JKP:n pvk. 8.4.-9.4.1946.

14. Polvinen, 1981, ss. 192-193., JKP:n pvk. 13.4.-16.4.1946., Enckellin muistiinpanot 13.4. – 16.4.1946. Carl Enckellin arkisto, kansio 101., Pekkalan ennen matkaa laatimasta muistiosta on kopio Paasikiven arkistossa, kansiossa V:10.

15. Ibidem, SS. 193-194.

16. Korobochkin, 1994, ss. 172-174.

17. Nevakivi, 1995, ss. 183-184 ja siinä mainitut lähteet.

18. Ks. edellä ss. 134-135.

19. Ks. Polvinen, 1995, ss. 133-144.

20. Abramoville annetuista lausunnoista ks hänen päiväämätöntä muistiotaan AVPRF, fond 0135, opis 30a, delo 2, ss. 253-257 sekä Filitov, 1994, ss. 132-133., Korobochkin, idem, s. 173.

21. Abramovin em. muistio sekä Filitov, ibid. ss. 133-134., Korobochkin, ibid. s. 173.

22. Pekkalan laatima »Promemoria Suomen hallituksen valtuuskunnan keskustelusta generalissimus Stalinin kanssa» JKP V:10, Neuvostoliittolainen pöytäkirja: Prijom tov LV. Stalinym pravitelstvennoi delegatsii Finljandii. 18 aprelja 1946 goda v 20 ts 00 m. AVPRF, fond 06, opis 8, delo 831, ss. 2-9., Filitov, 1994, ss. 134-135., Seppo Hentilä, Finland and the Peace of Paris 1946-1947. (Ibidem) ss. 156-157, 166.

23. Prijom finljandskoi pravitelstvennoi delegatsii 22 aprelja 1946 goda v 15 ts. AVPRF, fond 06, opis 8, delo 830, ss. 1-3. Pekkalan em. »promemoria» JKP V:10., Polvinen, 1981, ss. 194-196. Ks. myös Pekkalan ennen matkaa laatiman muistion Paasikiven arkistossa olevaa kopiota presidentin reunamerkintöineen. JKP V:10., Reinhold Svento, Ystäväni Juho Kusti Paasikivi. Porvoo 1960, ss. 29-30.

24. Päiväämätön ja allekirjoittamaton muistio Stalinin ja Pekkalan keskustelusta sisältyy šdanovin arkiston arkistoyksikköön fond 77, opis 3, delo 83, ss. 8-10.

25. JKP:n pvk 22.4.-24.4. ja 30.4.1946. Ks. myös Enckellin muistiinpanoja 1.5.1946. Carl Enckellin arkisto, kansio 101.

26. Shepherd Helsingistä 4.5. ja 21.5.1946. FO 371/56179 N 6144/232/56 sekä FO 371/56180 N 6750/232/56. Ks. myös Polvinen, 1981, ss. 196-198.

27. Polvinen, 1981, ss. 198-199 ja siinä mainitut lähteet.

28. JKP:n pvk 26.4.1946.

29. JKP:n pvk 7.5.1946., Enckellin muistiinpanot 6.5. ja 7.5.1946. Carl Enckellin arkisto, kansio 101.

30. Polvinen, 1981, ss. 200-201 ja siinä mainitut lähteet.

31. Prijom finskogo poslannika v Parize Helo 8 maja 1946 goda. AVPRF, fond 0135, opis 30, delo 5, ss. 10-11., Filitov, 1994, s. 132.

32. JKP:n pvk 19.6. ja 21.6.1946. Karjalaisten kansanedustajien kirjelmän (14.6.1946) alkuperäisteksti ks. JKP V:10.

33. JKP:n pvk 12.7.1946.

34. JKP Enckellille 30.6.1946. JKP:n pvk, idem. Alkuperäinen kirje Carl Enckellin arkistossa, kansiossa 101. Enckell oli jopa laatinut valmiin venäjänkielisen luonnoksen JKP:n esitykseksi Stalinille. Ks. asiakirjoja kansiossa JKP V:11.

35. Polvinen, 1981, ss. 208-209 ja siinä mainitut lähteet.

36. Tuloksettomista yrityksistä ks. yksityiskohtaisemmin Polvinen, 1981, ss. 200-201 ja siinä mainitut lähteet.

37. Ibidem, s. 202.

38. Ks lähemmin Polvinen, 1981, ss. 202-203. Levistä ja Enckellistä ks. Enckellin muistiinpanot 24.7.1946. Carl Enckellin arkisto, kansio 101.

39. JKP:n pvk 24.7.1946., Polvinen, 1981, s. 211. (a.o. artiklojen teksti em. teoksessa ss. 323-324)., JKP:n muistio 10.8.1946 keskustelusta Ståhlbergin kanssa. Tauno Suontaustan arkisto.

40. JKP:n pvk 7.5., 12.6., 15.6., 21.6., 14.7., 16.7. ja 19.7.1946., Carl Enckellin muistiinpanot 12. ja 14.7.1946. Carl Enckellin arkisto, kansio 101.

41. Polvinen, 1981, ss. 209-210., JKP:n pvk 18.7-19.7.1946.

42. JKP:n pvk 18.1946.

43. JKP:n pvk 2.8.1946.

44. Polvinen, 1981, ss. 204-211 ja siinä mainitut lähteet.

45. JKP:n pvk 11.8.-12.8.1946. Pekkalan, Enckellin ja Voionmaan luonnokset ovat Paasikiven arkistossa, kansiossa V:11. Ks. myös Voionmaa, 1971, s. 452.

46. Polvinen, 1981, ss. 204-211 ja siinä mainitut lähteet.

47. Ibidem

48. Dekanozovin muistio Prijom poslannika Sundstrema 27 ijulja 1946 goda. AVPRF, fond 0135, opis 30, delo 5, ss. 17-18., Filitov, 1994, s. 138.

49. Beyer-Thoma, 1990, s. 157.

50. Ks. lähemmin Polvinen, 1981, ss. 213-216 ja siinä mainitut lähteet.

51. Valtuuskunnan ptk 14.8.1946. UM 7 B Pariisi 1946 II:B1., Polvinen, 1981, s. 216.

52. Prijom premier-ministra Finljandii Pekkala i ministra vnutrennih del Leino 14 avgusta 1946 goda. AVPRF, fond 06, opis 8, delo 11, ss. 39-42.

53. Valtuuskunnan ptk 15.8.1946. UM 7 B Pariisi 1946, II:B1., Polvinen, 1981 ss. 216–218 ja siinä mainitut lähteet. Enckellin puheen teksti ks. esim Voionmaa, 1971, ss. 463-466. Alueluovutuksia koskeva alkuperäinen versio ibid. ss. 471-472.

54. Polvinen, 1981, ss. 218-219 ja siinä mainitut lähteet.

55. JKP:n pvk 16.8.1946.

56. JKP:n pvk 16.8.1946. Ranskalaisten ja Dekanozovin kehoituksista ks. edellä, s. 306.

57. Ibidem, 18.8.1946., Polvinen, 1981, ss.219-220.

58. Polvinen, 1981, ss. 228-229.

59. Voionmaa, 1971, ss. 457-458. Ks. myös »Muistio pääministeri Pekkalan ja ulkoministeri Enckellin käynnistä Neuvostoliiton suurlähetystössä Pariisissa 19.8.1946 klo 19. UM 7 B Pariisi 1946 II: Bl., Enckellin muistiinpanot 13.8. ja seurr. Carl Enckellin arkisto, kansio 101.

60. Polvinen, 1981, s. 220 ja siinä mainittu lähde sekä Haataja, 1988, s. 175. Ks. myös Prijom glavy finskoi delegatsii premier-ministra Mauno Pekkala i tslena delegatsii ministra Karia Enkel. 19 avgusta 1946 goda. AVPRF, fond 0135, opis 30, delo 5, ss. 22-25 sekä Filitov, 1994, ss. 135-137.

61. Ks. lähemmin V. Sokolov, A. Vaksberg, Ministr inostrannyh del Andrei Vyšinski. (Mezdunarodnaja Zizn 6/91), ss. 105-116.

62. Voionmaa, 1971, ss. 458-459. Helsinkiin menneen sähkeen sanamuoto ks. JKP:n pvk. 20.8.1946. Ks. myös valtuuskunnan ptk. 19.8. ja 20.8.1946. Tauno Suontaustan arkisto.

63. Polvinen, 1981, ss. 221-222 ja siinä mainitut lähteet.

64. JKP:n pvk 20.8.1946., Polvinen, 1981, s. 221 ja siinä mainitut lähteet. Kokouksen pöytäkirja on Paasikiven arkistossa, kansiossa V:11.

65. Polvinen, 1981, ss. 224-226 ja siinä mainitut lähteet.

66. Hertta Kuusinen O. W. Kuusiselle 10.9.1946. Hertta Kuusisen arkisto, kansio 3A. Kansan arkisto.

67. Seikkaperäisimpänä, primaarilähteisiin perustuvana selontekona »rauhankriisistä» ks. Leppänen, 1994, ss. 232-242. Ks. myös Haataja, 1988, ss. 169-171, 176-179., JKP:n pvk. 27.8. ja 28.8.1946 sekä Polvinen, 1981, ss. 222-223. Paasikivelle lähetetyistä kommunistien julkilausumista ja »rauhankriisiä» koskevasta lehtikirjoittelusta on Paasikiven arkistossa laaja kansio. Ks. JKP V:12.

68. JKP:n pvk 29.8.1946. Ks. myös Ensio Hiitosen muistiinpanoja samasta keskustelusta. Ensio Hiitosen arkisto, kansio B 188. KA.

69. Polvinen, 1981, ss. 229-231. Artiklojen sanamuodot ibid. ss. 321-325.

70. Australian ehdotuksista ja niiden käsittelystä yksityiskohtaisemmin ks. Polvinen, 1981, ss. 231-234.

71. Ibidem, ss. 234-235.

72. Polvinen, 1981, ss. 226-227., Carl Enckellin muistiinpanot 13.8. ja seurr. Carl Enckellin arkisto, kansio 101. Ragnar Numelin Aarno Yrjö-Koskiselle 16.10.1946. A. S. Yrjö-Koskisen arkisto, kansio 5. Sutisen haitarinsoitosta ja Gräsbeckin kokemuksista ks. viimeksi mainitun ja Österholmin kertomaa Gripenbergille. Gripenbergin pvk 13.9. ja 9.10.1946.

73. Prijom premier-ministra Finljandii Pekkala i ministra vnutrennih del Leino 26 avgusta 1946 g v 19 tsasov v Posolstve SSSR v Parize. AVPRF fond 06, opis 8, delo 11, ss. 91-93.

74. JKP:n pvk 30.8.1946.

75. JKP:n pvk 1.9.1946.

76. JKP:n pvk 1.9.1946., Polvinen, 1981, s. 227.

77. JKP:n pvk 2.9.1946.

78. JKP:n pvk 4.9.1946.

79. Polvinen, 1981, ss. 227-228.

80. Eduskuntaryhmien kannanotoista ks. Soikkanen, 1991, ss. 180-181., Hokkanen, 1996, s. 282 ja niissä mainitut lähteet. Ks. myös JKP:n pvk. 5.9., 6.9. ja 7.9.1946.

81. Ks. Voionmaan 3.9.1946 päiväämää, myös presidentille toimittamaa raporttia SDP:n eduskuntaryhmälle. JKP V:13.

82. Wuori Paasikivelle 16.9.1946. JKP 1:11.

83. Paasikivi Wuorelle 21.9.1946. JKP:n pvk, idem. Ks. myös Nevakivi, 1992, ss. 284-285, 287.

84. JKP:n pvk 24.9.1946.

85. Prijom premier-ministra finskogo pravitelstva g-na Pekkala i ministra inostrannyh del Finljandii Enkelja 28 sentjabrja 1946 g. AVPRF, fond 0135, opis 30, delo 5, ss. 26-27., Filitov, 1994, ss. 137-138.

86. Ks. lähemmin Polvinen, 1981, ss. 236-238., JKP:n pvk. 24.9.1946., Selostus Parisin toisesta matkasta. Juho Niukkasen arkisto, kansio 10. Ks. myös Shepherd Helsingistä 30.10.1946. FO 371/56178. N14457/226/56. Neuvostoliiton Pariisin-lähetystön lounastilaisuudesta ks. myös Zapis besedy na zavtrake v tsest finskoi delegatsii na Parizskoi mirnoi konferentsii dannom V.M. Molotovym. 30 sentjabrja 1946 goda. AVPRF, fond 06, opis 8, delo 12, s. 56.

87. Polvinen, 1981, ss. 238-239.

88. Ibidem, SS. 239-240.

89. Lemberg, 1989, ss. 333-334.

90. Polvinen, 1981, ss. 240-242.

91. JKP:n pvk 13.11.1946. Ks. myös JKP:n reunamerkintöjä monistettuun Pariisin rauhankonferenssin 14.10.1946 pidetyn yleisistunnon pöytäkirjaan sekä Moskovan radion suomenkielisiä lähetyksiä koskevaan katsaukseen. JKP V:13. Ks. lisäksi Polvinen, 1981, s. 242 ja siinä mainitut lähteet.

92. JKP:n pvk 1.10.1946.

93. Pariisin konferenssin loppuvaiheesta ks lähemmin Polvinen, 1981, ss. 242-244 ja siinä mainitut lähteet. Ks. lisäksi Carl Enckell JKP:lle Pariisista 5.10.1946. JKP 1:2.

92. Ks. lähemmin J. Raymond Ylitalo, Salasanomia Helsingistä Washingtoniin. Keumu 1978. ss. 38-42 ja siinä mainitut lähteet.

95. Ks. lähemmin Polvinen, 1981, ss. 245-247 ja siinä mainitut lähteet.

96. Ibidem

97. JKP:n pvk 13.1., 20.1. ja 22.1.1947., Enckellin muistiinpanot 12.1., 13.1. ja 20.1.1947. Carl Enckellin arkisto, kansio 102. Polvinen, 1981, ss. 248-249.

98. JKP:n pvk 20. ja 21.1.1947.

99. JKP:n pvk 24.1.1947., JKP:n muistiinpano 25.1.1947. JKP V:13. Samassa kansiossa ovat hallituksen esitystä koskevat valmisteluasiakirjat.

100. Ks. lähemmin Polvinen, 1981, s. 249 ja siinä mainitut lähteet.

101. Ks. lähemmin Polvinen, 1981, ss. 249-252 ja siinä mainitut lähteet. JKP:n pvk 30.1.-1.2.1947.

102. Polvinen, 1981, ss. 261-262.

103. Ždanov Stalinille ja Molotoville 9.2.1947. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 84, s. 129, 143.

104. Zapis besedy tovaristsa Ždanova s premier-ministrom Finljandii Mauno Pekkala iministrom inostrannyh del Svento 7 fevralja 1947 goda. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 84, ss. 9-16.

105. Zapis besedy tovaristsa Ždanova s rukovodjastsimi rabotnikami kompartii Finljandii Pessi, Kuusinen, Leino, Malmberg i Mjakinen 7 fevralja i 8 fevralja 1947 goda. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 84, ss. 63-101. Aihetta Paasikiveen kohdistuviin moitteisiin Ždanov näyttää saaneen myös presidentin 1.1.1947 pitämästä uudenvuodenpuheesta, jonka Enckell oli etukäteen tarkastanut. Ks. Paasikiven linja, II, Helsinki-Porvoo-Juva 1986, ss. 73-76 sekä Carl Enckellin muistiinpanot 23.12.1946. Carl Enckellin arkisto, kansio 101.

106. Ždanov Stalinille ja Molotoville 9.2.1947. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 84, s. 143. .

107. Ždanovin sähke 9.2.1947 (päivällisten jälkeen) Stalinille ja Molotoville. Kopio. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 85, s. 1 ja 6. Ždanovin ja LVK:n johtavien jäsenten lisäksi päivällisille oli kutsuttu hallituksen jäsenet, eduskunnan puhemiehistö, eduskuntaryhmien puheenjohtajat sekä Neuvostoliiton ja Britannian lähetystöjen ja maan korkeimman virkamiehistön edustajat. Puhetekstit in extenso ks. esim. Helsingin Sanomat 12.2.1947.

108. Gripenbergin pvk 12.2.1947.

109. JKP:n pvk 10.2. ja 16.2.1947. Pekkalan 10.2. Messuhallissa pitämän puheen teksti ks. esim. Helsingin Sanomat 11.2.1947.

110. JKP:n pvk 14.2.1947.

111. Zapis besedy tov Ždanova s predsedateljami seimovyh fraktsii Finljandii – sotsialdemokratitseskoi fraktsii Peltonen, agramoi fraktsii Niukkanen, DSNF G. Kuusinen i svedskoi fraktsii Osterholm. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 86, ss. 24-33., Polvinen, 1981, s. 262 ja siinä mainitut lähteet. Ždanovin kanssa 11.2.1947 käymästään keskustelusta Shepherd sai niinikään kuvan, jonka mukaan kenraalieversti vierailullaan ennen muuta pyrki Suomessa vallitsevan tilanteen vakauttamiseen. Shepherd Helsingistä 17.2.1947. FO 371/65978 N2316/580/56.

112. Hokkanen, 1996, s. 155.

113. Tästä lähemmin ks. Polvinen-Heikkilä-Immonen, 1989, ss. 215-216 ja siinä mainitut lähteet.

114. JKP:n pvk 4.3.1947.

115. JKP:n pvk 12.2.1947.

116. Gripenbergin pvk 17.1.1947.

117. JKP:n pvk 21.2.1947.

118. Prijom poslannika Finljandii Sundstrema 15 fevralja 1945 g. v 15 tsasov. AVPRF, fond 06, opis 9, delo 1141, ss. 1-3. – Raportoidessaan keskustelustaan Enckellille Sundström alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti mutta käydyn keskustelun sisällön kannalta valheellisesti ilmoitti Molotovin hyökänneen Suomen taantumuksellisia elementtejä vastaan. Ks. Sundström Enckellille 23.2.1948. JKP V:35.

119. Filitov, 1994, s. 143., Nevakivi, 1995, ss. 180-181.

120. Ks. lähemmin Polvinen, 1981, ss. 255-260 ja siinä mainitut lähteet.

121. Enckellin muistiinpanot 21.3.1947. Carl Enckellin arkisto, kansio 102.

122. Carl Enckellin muistiinpano 27.3.1947. Carl Enckellin arkisto, kansio 102., JKP:n pvk. 21.3.1947. Palatessaan 18.2.1947 Pariisista Tukholman kautta Enckell kävi yhdessä Gri­penbergin kanssa ulkoministeri Undenin puheille antaen jo tällöin ennakkotiedon suo­malaisten aikomuksesta jäädä pois pohjoismaisesta ulkoministerikokouksesta. Ks. Gri­penbergin pvk. 18.2.1947.

123. JKP:n pvk 22., 25. ja 27.3.1947.

124. Shepherd Helsingistä 1.7.1947. FO 371/65910 N2330/3/56.

125. Polvinen, 1981, s. 268 ja siinä mainitut lähteet.

126. Polvinen, 1981, ss. 257-258, 268-270 ja siinä mainitut lähteet.

127. Paasikiven linja, II, 1986, ss. 88-89.

128. JKP:n pvk 23.9.1947.

»Laki on niinkuin se luetaan”

1. Toimikunnan asettamisesta JKP:n pvk 27.12.1944.

2. Asetus maanhankintalain toimeenpanosta Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1945. Suomen asetuskokoelma n:o 506, s. 921-964. Paasikivi allekirjoitti asetuksen presidentti Mannerheimin asemesta, Kulha, 1969, s. 100.

3. Valtioneuvoston ptk 2.6.1945, s. 255-256, VN 283, äänestyksistä ks. myös Vennamo-Väisänen, 1988, s. 113-113.

4. Paasikivi hallituksen iltakoulussa 30.5.1945, JKP V:45.

5. Valtioneuvoston ptk 2.6.1945, VN 282.

6. JKP:n pvk 2.6.1945.

7.Vennamo-Väisänen, 1988, s. 115.

8. Valtioneuvoston ptk 4.6.1945, VN 283.

9. Valtioneuvoston ptk 7.6.1945, VN 283, Vennamo- Väisänen, 1988, s. 116.

10. Valtioneuvoston ptk 7.6.1945, VN 283, Vennamo-Väisänen 1988, s. 113

11. Valtioneuvoston päätös niistä perusteista joiden mukaan 5 päivänä toukokuuta 1945 annetun maanhankintalain 50 §:n 1 momentissa tarkoitetulla henkilöltä enintään pakkoluovutetaan maatalous- ja maatalouskelpoista maata. Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1945. Suomen asetuskokoelma n:o 509, s. 970., Vennamo-Väisänen, 1988, ss. 116-117., Haataja, 1945, s. 39.

12. Valtioneuvoston yleinen istunto Maatalousministerin esittelylista 4.6.1946, JKP V:53., Vennamo-Väisänen, 1988, s. 117.

13. Vennamon muistio 4.5.1945, JKP V:53.

14. Toimeenpano-asetus s. 949.

15. VP 1945 Liitteet 1-XII, Laki al N:o 36, s.375-376. VP 1945 Liitteet 1-XII., s. 377-378.

16. Muut lakiehdotukset olivat Laki Al. N:o 31 Pärssinen ym. Ehdotus laiksi maanhankintalain muuttamisesta 19.4.1945. Maatalousvaliokuntaan lähetetyt laki- ja toivomusaloitteet. VP 1945 Liitteet 1-XII s. 367, ja Laki.al. N:o 37 Käkelä ym. Ehdotus laiksi maanhankintalain muuttamisesta 19.4.1945. Maatalousvaliokuntaan lähetetyt laki ja toivomusaloitteet. VP 1945 Liitteet 1-XII. s. 367.

17. Maatalousvaliokuntaan lähetetyt laki- ja toivomusaloitteet VP 1945 Liitteet 1-XII. Helsinki 1945.

18. Ikonen eduskunnassa 10.6.1957, ptk I s. 90, Pusa eduskunnassa 6.6.1947 ptk I s. 833.

19. Maatalousvaliokunnan mietintö n:o 51 MHL:n muuttamista tarkoittavien lakialoitteiden johdosta (171.1947, VP 1946, Lak.al. miet. N:o 17 (Aloitteet 1945 VP), Asiakirjat V, VP 11/1946.

20. JKP:n pvk 16.8. ja 21.8.1946.

21. Ikonen eduskunnassa 10.6.1947, ptk. 1, s. 901, Hautala eduskunnassa 21.2.1947, ptk. I, s. 123.

22. Paasikivi iltakoulussa 23.2.1945. JKP V:45.

23. JKP:n pvk 23.8.1946. Ks. myös ibid 12.1. ja 14.1.1946.

24. Vrt hallituksen iltakoulu 21.8.1946, Antti Heikkilän arkisto., JKP:n pvk 23.8.1946.

25. Maatalousministeriön esittelylista, JKP V:53, JKP:n pvk 10.7.1946. Sähkeen luonnos on maatalousministeriön esittelypaperien joukossa JKP V:53.

26. JKP:n pvk 19.7. ja 16.8.1946., Toivo Heikkilä, 1965, s. 251-252., Vennamo-Väisänen, 1988, s. 130.

27. JKP:n pvk 19.7. ja 12.7.1946., Vennamo-Väisänen 1988, s. 128-129.

28. Iltakoulun ptk 21.8.1946, JKP:n pvk 23.8.1946., Vennamo-Väisänen, 1988, s. 130.

29. JKP:n pvk 23.5.1946.

30. Laki al N:o Ikonen ym. Ehdotus maanhankintalain muuttamisesta 17.4.1945. Maatalousvaliokuntaan lähetty laki- ja toivomusaloitteet. VP 1945 Liitteet 1-XII, s. 375. Lakialoitteilla oli yhteensä 63 allekirjoittajaa eli siis lähes 1/3 eduskunnan jäsenistä; kansanedustaja Johannes Virolainen tosin allekirjoitti kaksi aloitetta.

31. Paasikivi eduskunnassa VP 1945, ptk s. 1617-1618., JKP:n pvk 23.8. ja 28.10.1946.

32. Nevakivi, 1995, s. 111, 119.

33. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 82, s. 27.

34. Haataja, Vuoden 1945 maanhankintalainsäädäntö Porvoo-Helsinki 1945. s. 73.

35. Vennamo-Väisänen, 1988, ss. 101-102, 184.

36. Haataja, 1945, ss. 32-34., Pietiäinen, 1992, s. 130.

37. Veikko Vennamo, Kulissien takaa. Elettyä Mannerheimin, Paasikiven, Kekkosen ja Koiviston aikaa. Jyväskylä 1989, s. 140. Muistelmissaan Vennamo toteaa: »Noudatin tätä määräystä kirjaimellisesti», ibid.

38. Johannes Virolainen: Siirtoväen asuttaminen sodan jälkeisinä vuosina Rakentamisen aika. Asutus ja maanhankinta. Maanhankintalain 40-vuotisjuhlajulkaisu. Toim. Maria Naskila. Helsinki 1984, s. 23.

39. Pietiäinen, 1992, s. 130., Haataja, 1945, ss. 32-34, 37.

40. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 82

41. Ibidem

42. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 82, ss. 58-70. Moskovassa Pessi, Kuusinen ja Mäkinen esittivät Ždanoville seuraavaa konkreettista ohjelmaa: a) vuoden 1945 lain nopea täytäntöönpano, b) rehun varmistaminen talonpojille karjaa varten, c) laitumia koskevan kiperän ongelman ratkaiseminen, d) työtätekevien talonpoikien verotaakan helpottaminen. Nämä kysymykset piti suomalaistroikan mielestä ratkaista ensi tilassa.

43. Ždanovin arkisto, ibid.

44. Ikidem.

45. Ed Myllymäen y.m. välikysymys, joka koskee maanomistusolojen uudistamista (= 33 allekirjoittajaa), päiväys 4.6.1946 Pl/1946, s. 804-805., Mauno Jääskeläinen, 1980, s. 177, 458-459.

46. Lauri Myllymäki eduskunnassa 27.6.1956 PI/1946, s. 922.

47. Välikysymyksen teksti, PI/1946, s. 804–805.

48. Jussila, 1990, ss. 139-140.

49. JKP:n pvk 29.6.1946.

50. Jussila, 1990, ss. 171-172., Zdanovin kannasta ks. Nevakivi, 1995, s. 232.

51. Ks. välikysymyskeskustelu PI/1946 s. 926–1036.

52. Paasikivi hallituksen iltakoulussa 11.5.1945 ja 16.1.1945, JKP V:45., JKP:n pvk 8.5.1946., Paasikivi eduskunnassa 2.2.1946, VP 1946, ptk. s. 21-23., Paasikiven puhe radiossa välirauhansopimuksen vuosipäivänä 19.9.1945, Paasikiven Linja II, s. 25., Pääministeri Paasikiven selostus sanomalehdistön edustajille järjestetyssä tiedotustilaisuudessa joulukuussa 1945, Paasikiven Linja II, s. 40.

53. Hietanen, 1982, s. 109-111., Polvinen, 1995, ss. 143-144, 158.

54. Tauno Jalanti Arvi Korhoselle 3.1.1957, Arvi Korhosen arkisto, kansio 15.

55. JKP:n pvk 11.7.1946. Ks. myös edellä ss.

56. JKP:n pvk 30.12.1944.

57. Hallituksen iltakoulun ptk 16.1.1946, JKP V:45., JKP:n pvk 23.5.1946. Ks. myös Jussila, 1990, s. 174.

58. JKP:n pvk 11.12.1946.

59. JKP:n pvk 31.2.1946.

60. JKP:n pvk 7.1.1947.

61. Tarkka, 1993, s. 198, Virolainen, 1984, s. 23-24., Pietiäinen, 1992, s. 131-132.

62. Ibidem

63. Tarkka, 1993, s. 197-198., Kulha, 1969 s. 101.

64. Paasikiven muistelmia sortovuosilta II s. 149, Ks. Juhani Tervapää, (Hella Wuolijoki): Entäs nyt Niskavuori? s. 127.

65. Tarkka, 1993, s. 198., Virolainen, 1984, s. 23-24. Monia rintamamiehiä kaiveli lisäksi se, että rintamamiestontteja, jotka sittemmin sai vaihtaa valmiiseen asuntoon, saivat anoa vain naimisissa olevat ja hekin ainoastaan hyvin lyhyellä hakuajalla. Olivathan suurimmat tappioluvut kantaneet etulinjan joukot juuri nuoria poikamiehiä. Niinpä Tampereella syntyi 1956 »Maansaantioikeutta vailla olevat rintamamiehet» -yhdistys. Kauko Saarentaus, Oltiinpa kerran. Jyväskylä 1993, s. 258.

66. Vrt NA. Osaran kirje JKP:lle 20.11.1947. JKP I:6.

67. Jukolan tila OY:n ja Keravan kauppalan väliset kaksi kauppakirjaa, ensimmäinen 5.11.1947 ja jälkimmäinen 30.12.1950, Keravan kaupungin kaupunginkanslian arkisto., Ari Saarelainen, Gramofonin soittoa, rapupäivällisiä ja mansikoita. Presidentti Paasikivi viljeli 140 hehtaarin Jukolan tilaansa Keravalla HS 30.7.1997. Paasikivi hallituksessa oman tilansa kohtalosta JKP:n pvk 10.1.1945., Vennamo, 1989, s. 140. Jukolan talot tontteineen osti 1954 Ensio Lehtonen, joka siirsi perustamansa Päivölä-lastenkodin Mäntsälästä Keravalle. Manti Saaristo, Paasikiven Jukola, s. 1.

68. Paasikiven puhe Etelä-Pohjanmaan maanviljelysseuran 90-vuotisjuhlassa ja Etelä-Pohjanmaan maanviljelysseuran maatalousnäyttelyn avajaisissa 3.7.1953, Paasikiven Linja II, s. 167.

»Kommunisteilta on leikattava siivet»

1. Jussila, 1990, ss. 134-136.

2. Ks. edellä ss. 285-286.

3. Jussila, 1990, ss. 142-143.

4. JKP:n pvk 4.7.1946.

5. Jussila, 1990, ss. 143-144 ja siinä mainitut lähteet.

6. JKP:n pvk 10.11.1946.

7. JKP:n pvk 11.12.1946.

8. JKP:n pvk 29.12.1946.,Jussila, 1990, s. 144.

9. Jussila, 1990, s. 145.

10. Ibidem, ss. 145-149.

11. JKP:n pvk 9.1. ja 10.1.1948. Eino Pekkalan eroanomus on Paasikiven arkiston kansiossa V:62. Ks. myös Jussila, 1990, ss. 149-150.

12. JKP:n pvk 12.1.1948.

13. Jussila, 1990, ss. 150-152., JKP:n pvk. 17.1. ja 23.1.1948.

14. Ks. edellä ss. 87-88.

15. Lokakuun 1945 välikysymyksestä ks. lähemmin Jääskeläinen, 1980, ss. 171-172 ja siinä mainitut lähteet.

16. Toivo Heikkilä, 1991, ss. 125-126.

17. John Scottin muistiinpanot »Notes on Razin» 27.11.1946. Liitteenä lähettiläs Hamiltonin raportissa Helsingistä 5.12.1946. State Department 860d. 00/12-546. Scottin NKVD-taustasta ks. Jukka Nevakivi, Mies Uralin takaa. (Suomen Kuvalehti 37/1998.)

18. JKP:n pvk 3.1. ja 7.1.1947. Ks. myös JKP:n keskustelua Rainer von Fieandtin kanssa 13.1.1947. Ibidem.

19. Hokkanen, 1996, ss. 264-266., Toivo Heikkilä, 1991, ss. 125-128., Jussila, 1990, ss.169-175., Beyer-Thoma, 1990, ss. 177-180.

20. JKP:n lähettämättä jäänyt kirje Eero A. Wuorelle 25.10.1946. JKP:n pvk. idem.

21. Leppänen, 1994, ss. 218-220, 247 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös Paasikiven kommentteja 18.10.1946 Arabian tehtaiden korpilakosta, jonka yhteydessä kommunistit uhkasivat vieläpä yleislakolla. JKP:n pvk. idem.

22. Ks. edellä s. 283.

23. JKP:n pvk 25.10. ja 29.10.1946. Wuoren kehotuksesta varovaisuuteen ks. Wuori JKP:lle 17.10.1946. JKP 1:11 sekä Nevakivi, 1992, s. 287. Ks. myös Arvi Korhosen muistiota JKP:lle 9.11.1946 »Tilannearviointia syksyllä 1946». JKP V:33.

24. JKP:n pvk 16., 17., 24. ja 25.10. sekä 4.11.1946.

25. JKP:n pvk 22.10.1946.

26. Välikysymyskeskustelusta ks. Jääskeläinen, 1980, ss. 177-179 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös Beyer-Tboma, 1990, ss. 172-173., Hannu Soikkanen, 1991, s. 187., Leppänen, 1994, ss. 253-254. Paasikiven sopimuksista Kekkosen ja sosiaalidemokraattien kanssa ks. JKP:n pvk. 2.11. ja 4.11.1946. Maalaisliiton kannanmuodostuksesta ja Kekkosen osuudesta siinä ks. Suomi, 1988, ss. 284-287.

27. JKP:n pvk 20.11.1946.

28. JKP:n pvk 13.12.1946.

29. JKP:n pvk 18.11.1946.

30. JKP:n pvk 6.12. ja 13.12.1946. Vrt. myös Paasikiven keskustelua Enckellin kanssa 19.12.1946. JKP:n pvk. idem.

31. JKP:n pvk 6.12.1946.

32. JKP:n pvk 13.8.1946 ja 15.1.1947.

33. JKP:n pvk 18.1., 21.1., 26.1., 29.1., 3.2. ja 5.2.1947. Selkeänä yleiskatsauksena käytyihin neuvotteluihin, joihin Paasikivi ei tietenkään suoranaisesti osallistunut, ks. Söderhjelm, 1970, ss. 59-79.

34. JKP:n pvk 18.12.1946.

35. JKP:n pvk 21.12.1946.

36. Ibidem, 29.12.1946.

37. JKP:n pvk 11.1. ja 18.1.1947.

38. JKP:n pvk 19.3.1947.

39. JKP:n pvk 12., 16. ja 26.2.1947., Suomi, 1988, ss. 293-296.

40. JKP:n pvk 12.3.1947., Suomi, 1988, ss. 300-301.

41. »Taistelevasta sosialidemokratiasta» ja »Jo riittää»-kampanjasta ks. lähemmin Soikkanen, 1991, ss. 192-195. JKP:n ja Fagerholmin keskustelusta ks. JKP:n pvk. 27.3.1947.

42. JKP:n pvk 5.3. ja 10.3.1947. Ks. myös Seppo Hentilä, Pelkoa vai pelottelua? Sosiaalidemokraattien propaganda ja kommunistit. (Paasikiven hirmuiset vuodet.), 1986, ss. 129-131.

43. SAK:n vaaleista ks. lähemmin Beyer-Thoma, 1990, ss. 184-187, 194-196., Leppänen, 1994, ss. 271-280., Hannu Soikkanen, 1991, ss. 200-205.

44. JKP:n pvk 3.4.1947.

45. Kekkosen selonteko Paasikivelle 31.3.1947. JKP:n pvk. idem.

46. JKP:n pvk 11.4.1947.

47. JKP:n pvk 11.-18.4.1947 (keskustelut Kekkosen ja Hertta Kuusisen kanssa 11. ja 12.4.).

48. Hokkanen, 1996, s. 276 ja Suomi, 1988, s. 298. JKP:n pvk. 28.5.1947. Hallituspulan aiheuttamasta Suomen ja NL:n suhteiden heikentymisestä ks. myös Lauri Kaijalaisen raporttia keskustelustaan Vyšinskin kanssa 15.5.1947. JKP V:29.

49. Maxim Korobochkin, Soviet Policy toward Finland and Norway, 1947-1949 (Scandinavian Joumal of History 20) s. 190 ja siinä mainitut lähteet.

50. Huhti-toukokuun 1947 hallituskriisistä ks. lähemmin mm. Beyer-Thoma, 1990, ss. 189-194., Hannu Soikkanen, 1991, ss.195-200., Leppänen, 1994, ss.280-282., Hokkanen, 1996, ss. 273-278., JKP:n pvk. 2.5., 6.5., 12.5., 14.5. ja 22.5.1947.

51. JKP:n pvk 28.5., 30.5. ja 2.6.1947.

52. Beyer-Thoma, 1990, ss. 197-200., Leppänen, 1994, ss. 282-284., JKP:n pvk. 28.5., 3.6.,4.6. ja 21.6.1947.

53. Rentola, (HAiK 3/1994), s. 206 ja siinä mainitut lähteet.

54. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 88, ss. 1-20., Rentola, 1997 ss. 17-19.

55. Hyvämäki, 1954, s. 142.

56. Leppänen, 1994, ss. 285-288., Beyer-Tboma, 1990, ss. 208-210., JKP:n pvk. 30. ja 31.7.1947.

57. Hyvämäki, 1954, ss. 143-144., Leppänen, 1994, ss. 288-305, 310-315., Beyer-Thoma, 1990, ss. 216-226.

58. JKP:n pvk 14.8.1947.

59. Ks lähemmin Tuija Hietaniemi, Lain vartiossa. Poliisi Suomen politiikassa 1917-1948. Vammala 1992. ss. 255-261. Paasikivestä ks. JKP:n pvk. 31.7. ja 14.8.1947.

60. Turvallisuuspoliisi 75 vuotta (Toimittaneet Matti Simola – Jukka Salovaara). Helsinki 1994. ss. 192-194., JKP:n pvk. 15.8., 29.8. ja 1.9.1947.

61. Ks. esim. JKP:n keskustelua Sakari Tuomiojan ja Rainer von Fieandtin kanssa 14.8.1947. JKP:n pvk. idem. Samoja näkökohtia hän esitti Vihtori Vesteriselle seuraavana päivänä. JKP:n pvk. 15.8.1947.

62. JKP:n pvk 26. ja 30.4.1948.

63. JKP:n pvk 16.9. ja 21.9.1947.

64. JKP:n pvk 11., 17., 20., 25. ja 30.9. sekä 9.10. ja 30.10.1947. Huunosen kanssa käyty keskustelu 17.9.1947. Idem.

65. JKP Eero A. Wuorelle 4.9.1947. Pikakirjoitusluonnos. JKP I:11., Nevakivi, 1992, ss. 290-294.

66. JKP:n pvk 25.9.1947., Hokkanen, 1996, ss. 278-279., Hannu Soikkanen, 1991, ss. 205-207.

67. Hyvämäki, 1978, ss. 316-318.

68. JKP:n pvk 29.10., 26.-28.11.1947.

69. Ibidem, 16.10.1947.

70. Hietaniemi, 1992, ss. 262-264., JKP:n pvk. 1.12.1947.

71. JKP:n pvk 1., 3. ja 5.12.1947., Hietaniemi, 1992, s. 264. Vesterisestä ks. myös Lasse Kangas, Vihtori Vesterinen. Paasikiven ministeri. Jyväskylä 1998. ss. 336-338.

72. JKP:n pvk 20.12.1947 ja 17.1.1948.

73. JKP:n pvk 5.12.1947., Leppänen, 1994, ss. 334-345., Beyer-Thoma, 1991, s. 226.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.