LÄHDEVIITTEET

TRUMANIN OPPI, MARSHALL-SUUNNITELMA JA KOMINFORM

1. Polvinen, 1981, ss. 253-254 ja siinä mainitut lähteet. Kreikan kommunistien saamasta ulkomaisesta avusta ks. lähemmin Zubok and Pleshakov, 1996, ss. 126-128.

2. Shepherdin raportti 19.3.1947 keskustelusta Paasikiven kanssa edellisenä päivänä. FO 371/65919 N3530/159/56 sekä JKP:n pvk. 18.3.1947 ja Polvinen, 1981, s. 265. Ks. myös Hamilton Helsingistä 26.3.1947. State Department 860d.00/3-1947. Myös Yhdysvaltain lähettilään mielestä Suomi oli taitavuudella ja sitkeydellä hankkinut hyvät edellytykset selviytyä.

3. Zubok and Pleshakov, 1996, ss. 49-50.

4. Marshall-suunnitelmasta ja sen taustasta ks lähemmin Melvin P. Leffler, Preponderance of Power. Stanford 1992. Passim., M. Narinski, SSSR i »plan Marsalla». (Holodnaja voina. Novyje podhody, novyje dokumenty.) Moskva 1995, ss. 171-181 sekä Polvinen, 1981, ss. 254-255 ja siinä mainittu kirjallisuus.

5. Zubok and Pleshakov, 1996, ss. 104-105. Mikhail Narinsky, The Soviet Union, Finland and the Marshall Plan. (Finnish-Soviet Relations 1944-1948. Edited by Jukka Nevakivi.) Helsinki 1994, ss. 81-82, 84-85.

6. JKP Carl Enckellille 19.6.1947. Kopio JKP:n pvk:ssa idem. Alkuperäinen Carl Enckellin arkistossa, kansiossa 5. Ks. myös Mikko Majander, The Limits of Sovereignty. Finland and the Marshall Plan in 1947. (Finnish-Soviet Relations 1944-1948. Edited by Jukka Nevakivi.) Helsinki 1994. ss. 102-103.

7. JKP:n pvk 26.6.1947.

8. Zubok and Pleshakov, 1996, ss. 105-106., Narinsky, 1994, ss. 85-89., Majander, 1994, s. 103., JKP:n pvk. 3.7.1947.

9. Ks. edellä ss. 389-391.

10. Beseda tov Ždanova s t.t. Pessi i G. Kuusinen 30 ijunja 1947. Zapisal V. Terjoskin. Ždanovin arkisto, fond 77, opis 3, delo 88, ss. 10-11., Zapis besedy generalnogo sekretarja TsK finskoi kompartii tov. Ville Pessi i tslena politbjuro TsK KPF tov. Herty Kuusinen s tovaristsem .Ždanovym A.A. sostojavseisja 30 ijunja 1947 goda. V besede utsastvovali: Sekretar TsK VKP (b) tov. Suslov M.A. i zam. zav. Otdelom vnesnei politiki TsK VKP (b) tov. Baranov L.S. Perevodil tov. Terjoskin V.P. – pomostsnik tovaristsa Ždanova A.A. Zapisal L.Baranov. .Ždanovin arkisto, idem, ss.18-19.

11. JKP:n pvk 4.7.1947 siihen liittyvine »verannalla kirjoitettuine» alustavine kaavailuineen., Majander, 1994, ss. 105-106. Ks. erityisesti JKP:n reunamerkintöjä Englannin ja Ranskan kokouskutsuun. JKP V:16.

12. Zubok and Pleshakov, 1996, s. 106.

13. Abramovin muistion venäjänkielinen alkuperäiskappale jäi JKP:n haltuun JKP V:16. Ks. myös Enckellin muistiinpanot 5.7.1947. Carl Enckellin arkisto, kansio 102., Narinsky, 1994, ss.89-90., Majander, 1994, ss. 104-105.

14. Narinsky, 1994, ss. 91-92 ja siinä mainitut lähteet.

15. Wuori JKP:lle 3.7.1947. (Kirje tullut perille 7.7.) JKP V:16., Nevakivi, 1992, s. 295.

16. JKP:n pvk 7.7.1947., Enckellin muistiinpanot 7.7.1947. Carl Enckellin arkisto, kansio 102., Majander, 1994, ss. 107-108 ja siinä mainitut lähteet.

17. Narinsky, 1994, ss. 92-93.

18. JKP:n pvk 8.7.1947., Enckellin muistiinpanot, idem, Carl Enckellin arkisto, kansio 102., Majander, 1994, s. 109.

19. Narinsky, 1994, s. 94., Majander, 1994, s. 109, 111-112.

20. JKP:n pvk 8.7.1947.

21. Majander, 1994, ss. 109-110.

22. JKP:n pvk 8.7.1947.

23. JKP:n pvk 9.7.1947., Carl Enckellin muistiinpanot, idem, Carl Enckellin arkisto, kansio 102.

24. JKP:n pvk 10.7.1947.

25. JKP:n pvk 11.7.1947.

26. Polvinen, 1981, ss. 266-267 ja siinä mainitut lähteet.

27. Majander, 1994, ss. 112-113 ja siinä mainitut lähteet. Güntheristä ks. Harri Holma JKP:lle 2.8.1947. JKP I:4.

28. Narinsky, 1994, s. 97.

29. Kominformin perustamisesta ks. lähemmin esim. Zubok and Pleshakov, 1996, ss. 110-133 sekä Rentola, 1997, ss. 19-20 ja niissä mainitut lähteet.

30. Rentola, 1994, s. 207 ja siinä mainitut lähteet.

31. Ibidem. Tanskan, Norjan ja Ruotsin puolustusneuvotteluista ks. Jukka Nevakivi, Kylmän sodan alku Pohjolassa. (Maanalaista diplomatiaa), Helsinki 1983 ss. 48-68 ja siinä mainitut lähteet.

32. JKP:n pvk 9.10.1947.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.