LÄHDELUETTELO*

PAINAMATON ASIAKIRJA-AINEISTO

VALTIONARKISTO (VA)

Valtioneuvoston pöytäkirjat 1919-1939

Valtiovarainministeriön arkisto

– Sisällyksen mukaan järjestetyt asiakirjat

Helsingin raastuvanoikeuden arkisto

– Pöytäkirjat

Auswärtiges Amt (Jäljennekokoelma)

– Büro des Reichsministers 34, Finnland

– Abteilung IV – Norden – Finnland, Politik 2-3

– Politische Abteilung, Politik 4, Aaland

– Deutsche Gesandtschaft, Helsinki

– Deutsche Gesandtschaft, Stockholm Foreign Office (Jäljennekokoelma)

– Nooteissa mainitut numerot sarjoista FO 371 ja FO 419

Yksityisarkistot

– Wipert v. Bliicher, Tagebuch. Kopio.

– A. K. Cajanderin arkisto

– Rafael Erichin arkisto

– G. A. Gripenbergin arkisto

– Antti Hackzellin arkisto

– Historian Ystäväin Liiton arkisto

– Harri Holman arkisto

– Rudolf Holstin arkisto

– Kyösti Kallion arkisto

– T. M. Kivimäen arkisto

– Oskari Mantereen arkisto

– Juho Niukkasen arkisto

– Annikki Paasikiven arkisto

– J. K. Paasikiven arkisto

– Martti Pihkalan arkisto

– Hj. J. Procopen arkisto

– Risto Rytin arkisto

– Eino Suolahden arkisto

– Suomalais-Saksalaisen seuran arkisto

– Suomen Suojelusliiton arkisto

– Werner Söderhjelmin arkisto

– J. H. Vennolan arkisto

– Väinö Voionmaan arkisto

– A. S. Yrjö-Koskisen arkisto

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO (HYK)

– Werner Söderhjelmin kirjekokoelma

– Hugo Suolahden kirjekokoelma

SOTA-ARKISTO (SA)

– Hannes Ignatiuksen arkisto

– Rudolf Waldenin arkisto (Mikrof.)

ULKOASIAINMINISTERIÖN ARKISTO (UM) 1919-1939

– Ryhmät 5 C 2, 5 C 5, 5 C 6, 5 C 8,5 C 18, 5 F, 9 II A 1-2, 12 F, 12 L Neuvostoliitto, 12 L Ruotsi, 58 H.

– Tulleet ja menneet sähkeet

– Valtioneuvoston salaiset pöytäkirjat UM:n esittelyistä

– P. K. Tarjanne, Muistitietoa ulkoasiainhallinnosta

SUOMEN PANKIN ARKISTO (SP)

– Pankkivaltuusmiesten pöytäkirjat liitteineen

KANSALLIS-OSAKE-PANKIN ARKISTO (KOP) 1919-1934

– Yhtiökokousten pöytäkirjat

– Hallintoneuvoston pöytäkirjat

– Johtokunnan pöytäkirjat

– J. K. Paasikiven päiväkirjat

– Maakuntain Pankin asiakirjoja

HELSINGIN KAUPUNGINARKISTO

– Tilastotoimiston arkisto

– Helsingin kaupungin historiatoimikunnan arkisto

SUOMALAISEN KIRJAILISUUDEN SEURAN KIRJAILISUUSARKISTO

– Eino Railon arkisto

PORVARILLlSEN TYÖN ARKISTO (PTA)

– Kansallisen kokoomuksen arkisto 1918- 1939

– Valtuuskunnan pöytäkirjat

– Työvaliokunnan pöytäkirjat

– Lisätyn valtuuskunnan pöytäkirjat

– Keskusliiton pöytäkirjat

– Puoluekokousten pöytäkirjat

– Eduskuntaryhmän pöytäkirjat

– Yleinen kirjeenvaihto

– Kokoomuspuolueen säätiön pöytäkirjat

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO (ELKA), Mikkeli

– Valtameri Oy:n arkisto

SUOMEN PANKKIYHDISTYS (SPY) 1919-1934

– Hallituksen pöytäkirjat

– Pankkikokousten pöytäkirjat

SUOMEN ULKOMAANKAUPPALIITTO 1919-1943

– Hallituksen pöytäkirjat

– Valtuuskunnan pöytäkirjat

– Vuosikokousten pöytäkirjat

TASAVALLAN PRESIDENTIN ARKISTOSÄÄTIÖ, Orimattila

– Urho Kekkosen arkisto

RIKSARKIVET, Stockholm

Utrikesdepartementet (UD) 1919-1939

– 1 T 18

– HPlAf

– HP 1 Er

– HP 20A

Rydbeckska samlingen

ARHIV VNEŠNEI POLITIKI SSSR (AVP), 1920-1939,Moskva

– Fond 4 (G. V. Tsitserin)

– Fond 135 (Referentura po Finljandii)

– Fond 521 (A. M. Kollontai, Zapiski za 23 goda diplomatitseskoi raboty)

ROSSIJSKJJ TSENTR HRANENIJA I IZUTŠENIJA DOKUMENTOV NOVEIŠEI ISTORII (RTsHIDNI),

Moskva

– Fond 5 (V. 1. Leninin arkisto)

TSENTRALNYI GOSUDARS’IVENNYI ARHIV SO\JETSKOI ARMII (TsGASA),

Moskva

– Fond 4, opis 18, delo 3 (Protokoly zasedanii Revoljutsionnogo Vojennogo Sovjeta Respubliki za 1920 god)

SUOMALAISEN KLUBIN ARKISTO

– Kouluneuvos Aarne Hongan haastattelu 16.2.1970

DOSENTTI AARNE KOSKIMIEHEN HALLUSSA

– J. K. Paasikivelle saapuneita kirjeitä

– Alli ja Juho Kusti Paasikiven vieraskirja Tukholman ajalta

TOHTORI J. E. RAILON HAILUSSA

– Eino Railon päiväkirja

ROUVA HILKKA LINKOLAN HALLUSSA

– Hugo Suolahden päiväkirja

VARATUOMARI MARTTI TALVELAN HAILUSSA

– J. K. Paasikiven kirjeitä Paavo Talvelalle 1930-luvulla

AGRONOMI EEVA TUURNAN HAILUSSA

– Juhani Arajärven arkisto

PAINAMATTOMIA TUTKIELMIA

Ahvenainen, Jorma, Paloheimo 1889- 1989. Erään suvun liikehistoria. Käsikirjoitus. (VA)

Peltonen, Markku, J. K. Paasikivi kokoomuksen puheenjohtajana 1934-36. (Suomen historian pro-gradu-tutkielma 1986. Tampereen yliopisto. Historiatieteen laitos.)

Vares, Vesa, Kevätvirroista vastavirtaan. Uuden Suomen piirin poliittinen toiminta ja linja Mäntsälän kapinasta välirauhaan. (Poliittisen historian pro­ gradu-tutkielma 1986. Turun yliopisto. Poliittisen historian laitos.)

Vares, Vesa, Murrosvuosien sopeutuva konservatiivi. Lauri Ingmanin poliittinen toiminta Venäjän helmikuun vallankumouksesta tasavallan vakiintumiseen Suomessa 1917-1920. (Poliittisen historian lisensiaattityö 1989. Turun yliopisto. Politiikan tutkimuksen ja sosiologian laitos.)

Vesikansa, Jyrki, Luonnos Keskuskauppakamarin historiaa varten. (Tekijän hallussa)

Julkaistu alkuperäisaineisto

Dokumenty Vnesnei politiki SSSR (DVP) II-XXI, Moskva 1958-1977.

Eduskunnan pöytäkirjat ja asiakirjat 1919-1939.

The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet History. Vol.1-24.

Carl August Ehrensvärd. Dagboksanteckningar 1938-1945. Utgivna genom Erik Norberg.

Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Handlingar, del 16. Stockholm 1991.

God krizisa 1938-1939. Dokumenty i materialy. I-11. Moskva 1990.

Hodgson, John H., Edvard Gylling ja Otto W. Kuusinen asiakirjojen valossa 1918-1920. Helsinki 1974.

Izvestija TsK KPSS, Moskva 1990-1991.

Paasikiven linja. Juho Kusti Paasikiven puheita ja esitelmiä vuosilta 1923- 1956. I-11. Porvoo – Helsinki – Juva 1986.

Presidentin päiväkirja. L. Kr. Relanderin muistiinpanot vuosilta 1925-1931. 1-II. Julkaissut Eino Jutikkala. Helsinki 1967-1968.

SSSR v borbe za mir nakanune vtoroi mirovoi voiny. Moskva 1971.

Ester Ståhlbergin kauniit, katkerat vuodet. Presidentin rouvan päiväkirja 1920-1925. Porvoo – Helsinki – Juva 1985.

Suomen ja Venäjän välisten Tartossa pidettyjen rauhanneuvottelujen pöytäkirjat kesäk. 12. p:stä-lokak. 14. p:n 1920. Ulkoasiainministeriön julkaisuja. Helsinki 1923.

Westman, K. G., Politiska anteckningar april 1917 – augusti 1939. Utgivna genom W. M. Carlgren. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Handlingar, del 13. Stockholm 1987.

The Winter War. Documents on Soviet – Finnish Relations in 1939-1940. (International Affairs (Moscow) 9/ 1989.)

Kirjallisuus ja artikkelit

Aaltonen Esko, Kuluttajat yhteistyössä. Helsinki 1953.

Ahti, Martti, Kaappaus? Keuruu 1990.

Ahti, Martti, Salaliiton ääriviivat. Espoo 1987.

Ahtiainen, Pekka, Kulttuuri, yhteisö, yksilö. Gunnar Suolahti historiantutkijana. Vammala 1991.

Ahvenainen, Jorma, Suomenkielisen suurteollisuusryhmän kriisi 1920- luvulla. (Historiallinen Aikakauskirja 2/1990).

Ahvenainen, Jorma Kuusterä: Antti, Teollisuus ja rakennustoiminta. (Suomen taloushistoria 2). Helsinki 1982.

Ahvenainen, Jorma Vartiainen, Henri J., Itsenäisen Suomen talouspolitiikka. (Suomen taloushistoria 2). Helsinki 1982.

Aldcro/t, Derek H., The European Economy 1914-1970. London 1978.

Annala, Vilho, Osuustoiminta maataloutemme kohottajana. Keskusosuusliike Hankkija 1905-1955. Helsinki 1955.

Bennett, Edward W., Germany and the Diplomacy of the Financial Crisis, 1931. Cambridge, Mass. 1962.

Blomstedt, Y rJö: Kansallis-Osake-Pankin historia I 1889-1939. Helsinki 1989.

Blomstedt, Yrjö, A. R. Cederberg. (Suomalaisia historiantutkijoita). Porvoo 1965.

Blomstedt, Yrjö, Paasikivi ja historia. (Kanava 5/1977).

Blomstedt, Yrjö, Pääjohtajana Paasikivi. (Asiakas-Orava 2/1986).

Blücher, Wipert von, Suomen kohtalonaikoja. Muistelmia vuosilta 1935-1944. Porvoo 1950.

Born, Karl Erich, Die deutsche Bankenkrise 1931. München 1967.

Bratt, K. A., I krigarens lovliga avsikt. Stockholm 1952.

Carlgren, W. M., Varken – eller. Reflexioner kring Sveriges Ålandspolitik 1938-1939. Uddevalla 1977.

Chydenius, Anders, The National Gain. London 1931.

Ehrensvärd, Carl August, Upseerin muistelmat. Porvoo 1966.

Ehrnrooth, Leo, Från ett skiftesrikt liv. Helsingfors 1947.

Enckell, Carl, Poliittiset muistelmani. II. Porvoo 1956.

Estlander, Bernhard, Elva årtionden ur Finlands historia, III, 1898-1908. Helsingfors 1923.

Fieandt, Rainer von, Omaa tietään kulki vain. Helsinki 1970.

Gebhard, Hannes, Valtion lainananto maatalouden hyväksi. Helsinki 1922.

Gebhard, Hannes, Maataloutemme nykyistä kannattavammaksi. Helsinki 1926.

Gulin, Eelis, Elämän lahjat. II. Porvoo 1968.

Hakalehto, Ilkka, Paasikivi 1930-luvun aatetaistelussa. (J. K. Paasikivi Suomen politiikassa). Helsinki 1970.

Halila, Aimo, Väinö Voionmaa. Helsinki 1969.

Halsti, Wolf H., Mies elää aikaansa. Muistelmat I. 1905-1939. Keuruu 1973.

Halttunen, Hannu, Valuuttakurssit, ulkomaankauppahinnat ja inflaatio Suomessa 1880-1980. (Sata vuotta suomalaista kansantaloustiedettä. Kansantaloudellinen Yhdistys 1884- 1984. Toim. Heikki Koskenkylä, Jukka Pekkarinen, Antti Räikkönen, Pentti Vartia). Vammala 1984.

Harima, S. A., Myötä- ja vastatuulta. Porvoo 1957.

Hautala, Erkki, Vuodenvaihteen 1921- 1922 kriisi Suomen ja Neuvosto­ Venäjän suhteissa. (Historiallinen Aikakauskirja 3/1980).

Heckscher, Eli F., Ekonomi och historia. Stockholm 1922.

Heikkilä, Hannu, J. K. Paasikivi ja vuoden 1931 korkosopimus. (Suomi, itä ja länsi). Porvoo – Helsinki – Juva 1991.

Heikkilä, Toivo, Paasikivi peräsimessä. Pääministerin sihteerin muistelmat. Keuruu 1965.

Heikkonen, Eero, Talorakennusinvestoinnit ja talorakennuskanta Suomessa 1900-1970. (Suomen Pankin kasvututkimuksia IX). Helsinki 1977.

Hirvikallio, Paavo, Tasavallan presidentin vaalit Suomessa 1919-1950. Porvoo 1958.

Hokkanen, Kari, Kyösti Kallio. 1-2. Porvoo – Helsinki – Juva 1986.

Holodkovski, V. M., Suomi ja Neuvosto­ Venäjä 1918-1920. Helsinki 1978.

Holsti, Kalevi J. Suomen ulkopolitiikka suuntaansa etsimässä 1918-1922. Helsinki 1963.

Hyvämäki, Lauri, Sinistä ja mustaa. Helsinki 1971.

Hyytiä, Osmo, Puolueettomuuden ja rauhan linja. SDP:n suhtautuminen Suomen ulkopolitiikkaan ja turvallisuuskysymyksiin. Toukokuu 1918 – toukokuu 1922. Jyväskylä 1986.

Hämäläinen, Pekka Kalevi, Kielitaistelu Suomessa 1917-1939. Helsinki 1968.

Häyrinen, Leena, Suukko, niiaus ja hyvää yötä. Suuren Paasikiven läheisyydessä. (Kotiliesi 22/1985).

Idman, K. G., Diplomatminnen 1919- 1927. Helsingfors 1954.

Iivonen, Jyrki, Lenin, Suomi ja suomalaiset 1918-1923. (Lenin ja Suomi, II). Helsinki 1989.

Ilvessalo, Jaakko, Suomi ja Weimarin Saksa. Helsinki 1959.

Jakobson, Max, Diplomaattien talvisota. Porvoo 1955.

Jakobson, Max, Paasikivi Tukholmassa. Keuruu 1978.

Julkunen, Martti, J. K. Paasikivi. Näkemyksiä valtiomiehestä hänen kirjastonsa valossa. (Poliittisen historian laitos. Turun yliopisto. Julkaisuja C:5). Turku 1971.

Jutikkala, Eino, Helsingin kaupungin historiateoksen syntyvaiheet. (Helsingin kaupungin historia, V). Helsinki 1967.

Juva, Einar W., Rudolf Walden 1878- 1946. Helsinki 1957.

Jägerskiöld, Stig, Valtionhoitaja Mannerheim. Helsinki 1969.

Jägerskiöld, Stig, Mannerheim rauhan vuosina 1920-1939. Keuruu 1973..

Järvinen, Kyösti, Suomen Keskuskauppakamari 1918-1943.Helsinki 1943.

Jääskeläinen, Mauno, Keskustapolitiikan aika. (Valtioneuvoston historia 1917- 1966. I.) Helsinki 1978.

Jääskeläinen, Mauno, Porvarilliset kokoomushallitukset. (Valtioneuvoston historia 1917-1966. I.) Helsinki 1978.

Jääskeläinen, Mauno, Vähemmistöhallitukset. (Valtioneuvoston historia 1917-1966. I.) Helsinki 1978.

Jääskeläinen, Mauno, Itsenäisyyden ajan eduskunta. (Suomen kansanedustuslaitoksen historia. VII.) Helsinki 1973.

Kalela, Jorma, Grannar på skilda vägar. Helsingfors 1971.

Kalela, Jorma, Pulapolitiikka. Valtion talous- ja sosiaalipolitiikka Suomessa vuosina 1929-1933. Helsinki 1987.

Kaukiainen, Leena, Pikkuvaltiot kansainvälisen kriisin varjossa. Tampere 1977.

Kellenbenz, Hermann, Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Band II. München 1981.

Kerientsev, P. M., Mir s Finljandiei. Saratov 1920.

Kindleberger, Charles P., The World in Depression 1929-1939. Berkeley-Los Angeles-London 1986.

Kivimäki T. M., Suomalaisen poliitikon muistelmat. Porvoo 1965.

Korhonen, Keijo, Naapurit vastoin tahtoaan. Suomi neuvostodiplomatiassa Tartosta talvisotaan. 1. Lahti 1966.

Korhonen, Keijo, Turvallisuuden pettäessä. Suomi neuvostodiplomatiassa Tartosta talvisotaan. 2. Helsinki 1971.

Korpinen, Pekka, Tanner ja 1930-luvun talouspolitiikka. (Murroskausien mies.) Helsinki 1981.

Kronlund, Jarl Suomen puolustuslaitos 1918-1939. Porvoo – Helsinki – Juva 1988.

Kulha, Keijo K., Sanasotaa ja sovittelua. Helsingin Sanomain poliittinen linja itsenäistymisestä talvisotaan. Vantaa 1989.

Kunttu. Tapani, 1920-luvun tuntematon Paasikivi. (Kanava 7/1986).

Kunttu, Tapani,·Lojaalista oppositiosta hallitusvastuuseen. (Turun historiallinen arkisto 39).

Kuusi, Reino, Historian Ystäväin Liitto 50-vuotias. (Historiallinen Aikakauskirja 4/1976).

Lackman, Matti, Taistelu talonpojasta. Suomen Kommunistisen Puolueen suhde talonpoikaiskysymykseen ja talonpoikaisliikkeeseen 1918-1939. Oulu 1985.

Lehtonen, U. L., Historian Ystäväin Liitto. (Historiallinen Aikakauskirja 1926).

Leinonen, Artturi, Vuosikymmenten valinkauhassa. Muistelmia fil. Porvoo 1960.

Lemberg, Magnus, Hjalmar J. Procope – en politisk biografi. Hangö 1989.

Linkomies, Edwin, Vaikea aika. Helsinki 1970.

Lyytinen, Eino, Tannerin raha- ja finanssipolitiikkaa suurinflaatiosta pulakauteen 1919-1928. (Simo Laaksovirta (Toim.): Murroskausien mies. Väinö Tanner 1881-1966). Helsinki 1981.

Maiski, I. M., Vospominanija Sovjetskogo Posla. Voina 1939-1943. Moskva 1965.

Mattisen, Edgar, Tartu rahu. Tallinn 1989.

Mickwitz, Gösta. Finlands handel på Sverige. Helsingfors 1953.

Mustelin, Olof, J. K.Paasikivi, Eirik Hornborg och nationalitetsfrågorna i Finland. (Historiska och litteraturhistoriska studier, 54). Helsingfors 1979.

Mylly, Juhani, Maalaisliitto ja turvallisuuspolitiikka. II. Turku 1983.

Mylly, Juhani, Maalaisliitto – Keskustapuolueen historia 2. Maalaisliitto 1918-1939. Helsinki 1989.

Möller, Yngve, Rickard Sandler. Södertälje 1990.

Nevakivi, Jukka, Apu, jota ei pyydetty. Helsinki 1972.

Nevakivi, Jukka, Ranskan 1900-luvun historiankirjoitus. (Historiankirjoituksen historia). Tampere 1983.

Nissinen, Tatu, Suomen Maatalous­ Osake-Pankki. (s.l. ja s.d.)

Nykopp, Johan, Paasikiven mukana Moskovassa. Helsinki 1975.

Olesin, Mihail, Pervaja v mire. Biografitseskij otserk ob A. M. Kollontai. Moskva 1990.

Paasikivi, J.K., Verojen kehittyminen ja merkitys valtion taloudessa. (Oma Maa I). Porvoo 1907.

Paasikivi, J. K., Taloudellinen asema. (Yhteiskuntataloudellinen Aikakauskirja 2/1924).

Paasikivi, J. K., Verotuksen vaikutus maantalouteen. Helsinki 1924.

Paasikivi, J. K., »Hänen hirmuisuutensa» Lars Gabriel von Haartman. (Isänmaan historia suomalaisten tiedemiesten esittämänä. 2). Helsinki 1932.

Paasikivi, J. K., Vuoden 1840 valtiolaina.(Isänmaan historia suomalaisten tiedemiesten esittämänä. 2). Helsinki 1932.

Paasikivi, J. K., Suomen rahalaitos Venäjän vallan aikana. (Isänmaan historia. 2). Helsinki 1932.

Paasikivi, J. K., Handelsbalansens gestaltning spelar numera en mycket större roll än förut. (Suomen ulkomaankauppa 9-10/1934).

Paasikivi, J. K., Raha ja luottolaitokset. (Suomen kulttuurihistoria. 4). Jyväskylä 1936.

Paasikivi, J. K., Suomen taloudellinen kehitys itsenäisyyden aikana. (Suomen liikemies-yhdistys. Vuosikirja 1936).

Paasikivi, J. K., Toimintani Moskovassa ja Suomessa 1939-1941. I. Porvoo 1958.

Paasikivi, J. K., »Itsenäisyys tuli meille taivaan lahjana». (Helsingin Sanomat 27.5.1984.)

Paasikivi, J. K., »Saksa ei auttanut meitä meidän sinisten silmiemme vuoksi>>. (Helsingin Sanomat 3.6.1984.)

Paasikivi, J. K., »Mielestäni Saksan kansaa oli mahdoton pakottaa antautumaan». (Helsingin Sanomat 9.6.1984.)

Paasivirta, Juhani, Suomen diplomaattiedustus ja ulkopolitiikan hoito itsenäistymisestä talvisotaan. Porvoo 1968.

Paasivirta, Juhani, Suomi ja Eurooppa 1914-1939. Hämeenlinna 1984.

Paavolainen, Jaakko, Väinö Tanner. Sillanrakentaja. Elämäkerta vuosilta 1924-1936. 3. Helsinki 1984.

Pakaslahti, Aaro, Talvisodan poliittinen näytelmä. Porvoo 1970.

Paloposki, Toivo J., Suomen sahanomistajayhdistys 1895-1970. Helsinki 1970.

Pihkala, Erkki, Kauppa sotien välisellä kaudella. (Suomen taloushistoria. 2). Helsinki 1982.

Pipping, Hugo E., Sata vuotta pankkitoimintaa. Helsinki 1962.

Pohlebkin, V.V., J. K.Paasikivi ja Neuvostoliitto. Espoo 1980.

Polvinen, Tuomo, Venäjän vallankumous ja Suomi. II. Porvoo 1971.

Polvinen, Tuomo Heikkilä: Hannu Immonen, Hannu, J. K. Paasikivi. Valtiomiehen elämäntyö. 1. 1870-1918. Porvoo – Helsinki – Juva 1989.

Poukka, Pentti, Puolue ja säätiö. Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö 1924-1984. Vammala 1984.

Rahikainen, Eino S., Hallman tek’sen. 100 vuotta yrittäjätoimintaa samassa suvussa. Joensuu 1975.

Rantanen, Esko, Talouselämä tuli neljän suvun taloon. (Talouselämä 26.10.1988).

Rommi, Pirkko, Presidentinvaali v. 1925 ja kokoomuspuolue. (Historiallinen Aikakauskirja 1/1971).

Rommi, Pirkko, Kansallisen kokoomuspuolueen murros 1920-luvun alussa. (Historiallinen Aikakauskirja 1/1974).

Rommi, Pirkko, Pro historia rerum gestarum. Historiallisen Aikakauskirjan ensimmäinen neljännesvuosisata. (Historiallinen Aikakauskirja 2/1978).

Rossi, Reino, Suomen Pankin korkopolitiikka vuosina 1914-1938. (Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, sarja B:12.) Helsinki 1951.

Rautavaara, Akseli, Kolme vuosikymmentä Kansallisen Kokoomuspuolueen vaiheita 1918-1948. Helsinki 1949.

Ryti, Risto, Maailman finanssikriisi. Helsinki 1932.

Saarenheimo, Kerttu, J. K. Paasikivi kirjastonsa valossa. (Bibliophilos 2/ 1990).

Saaristo, Martti, Paasikiven Keravaa. (Keski-Uusimaa 26.11.1970).

Salminen, Johannes, Ålandskungen. Mariehamn 1979.

Salokangas, Raimo, Uusi Suomi ja kokoomuspuolue 1930-luvulla. (Historiallinen Aikakauskirja 1/1985).

Schybergson, M. G., Finlands politiska historia 1809-1919. Helsingfors 1923.

Seinis, Z. S., Polpred B. E. Stein. Strihi k biografii. (Novaja i noveisaja istorija 1/ 1991).

Selen, Kari, Genevestä Tukholmaan. Helsinki 1974.

Selen, Kari, C. G. E. Mannerheim ja hänen puolustusneuvostonsa 1931-1939. Keuruu 1980.

Siipi, Jouko, Puoli vuosisataa Elantoa. Helsinki 1963.

Siltala, Juha, Lapuan liike ja kyyditykset 1930. Keuruu 1985.

Siltala, Juha, Lapuanliike ja kyyditykset. (Suomen historia. Osa 7). Espoo 1987.

Soikkanen, Timo, Kansallinen eheytyminen – myytti vai todellisuus? Porvoo – Helsinki – Juva 1984.

Soikkanen, Timo, Yrjö Ruutu. Näkijä ja tekijä. Porvoo – Helsinki – Juva 1991.

Stein, B. E., Suomen ja Neuvostoliiton taloudelliset suhteet. (Suomen Ulkomaankauppa 12/1934).

Steinby, Torsten, Amos Anderson. Press och kultur. Helsingfors 1982.

Stjernschantz, Göran, Ernst von Born. Den siste hövdingen. Lovisa 1984.

Sukselainen, V. J., Suomalais-Virolainen Seura. (Suomen Sotilas 9-10/1936).

Suolahti, Eino E., Gunnar Suolahti. Ihminen ja tutkija. Porvoo 1947.

Suolahti, Eino E., Nennon talviset tarinat. Porvoo 1977.

Suolahti, Gunnar, Nuori Yrjö-Koskinen. Y. S. Yrjö-Koskisen elämä. 1. Keuruu 1974.

Suomi, Juhani, Talvisodan tausta. Neuvostoliitto Suomen ulkopolitiikassa 1937-1939. 1. Helsinki 1973.

Suomi, Juhani, Urho Kekkonen 1936- 1944. Myrrysmies. Keuruu 1986.

Suomi, Juhani, Kohtalona yksinäisyys. Risto Rytin tie Suomen politiikan johtoon. Keuruu 1989.

Suomi, Vilho, Suomen yleisradio 1926- 1951. s.l., s.n. (1951).

Susitaival Paavo, Kajaani Oy 1907-1957. Helsinki 1957.

Suvanto, Antti, Raha- ja luottomarkkinat. (Suomen taloushistoria. II.) Helsinki 1982.

Suviranta, Bruno, J. K. Paasikivi. Muistopuhe 11.10.1957. (Suomalainen Tiedeakatemia. Esitelmät ja pöytäkirjat 1957.) Helsinki 1958.

Söderhjelm, Henning, Werner Söderhjelm. Helsingfors 1960.

Talvela, Paavo, Sotilaan elämä. Muistelmat. 1. Jyväskylä 1976.

Tanner, Väinö, Tarton rauha. Sen syntyvaiheet ja – vaikeudet. Helsinki 1949.

Tervonen, Jukka, J. R. Danielson-Kalmari. Historiantutkija ja opettaja. Jyväskylä 1991.

Terä: Martti V., Tervasmäki, Vilho, Puolustushallinnon perustamis- ja rakentamisvuodet 1918-1939. Helsinki 1973.

Tollet, C.G., Suomen Ulkomaankauppaliitto 1919-1969. Helsinki 1969.

Tuominen, Arvo, Maan alla ja päällä. Helsinki 1958.

Tuominen, Uuno, Suomen Historiallinen Seura 1875-1975. Helsinki 1975.

Turtola, Martti, Tornionjoelta Rajajoelle. Suomen ja Ruotsin salainen yhteistoiminta Neuvostoliiton hyökkäyksen varalle vuosina 1923-1940. Porvoo – Helsinki – Juva 1984.

Uino, Ari, Kielitaistelu ja »uusi suomalaisuusliike» 1918-1939. (Herää Suomi. Suomalaisuusliikkeen historia. Päätoimittaja Päiviö Tommila.) Kuopio 1989.

Uola, Mikko, Sinimusta veljeskunta. Isänmaallinen kansanliike 1932-1944. Keuruu 1982.

Vahe, Juha, Rauma-Repola Oy. Rauman tehtaat 1912-1987. Rauma 1987.

Wahlbäck, Krister, Finlandsfrågan i svensk politik 1937-1940. Stockholm 1964.

Wahlbäck, Krister, Vad skulle ha hänt, om först något annat skett? (Suomi, itä ja länsi.) Porvoo – Helsinki – Juva 1991.

Valtameri tänään. Valtameri Osakeyhtiö- 50 vuotta ulkomaankauppaa 1913-1963. Helsinki 1963.

Vihavainen, Timo, Suomi neuvostolehdistössä 1918-1920. Vammala 1988.

Virkkunen, Paavo, Eduskuntavaalien jälkeen 1933. Helsinki 1933.

Virkkunen, Paavo, Itsenäisen Suomen alkuvuosikymmeniltä. Helsinki 1954.

Virkkunen, Sakari, Elias Simojoki. Porvoo 1974.

Virkkunen, Sakari, Svinhufvud. Kansallinen presidentti. Keuruu 1981.

Virkkunen, Sakari, Kyösti Kallio. Talonpoikaispresidentti. Keuruu 1983.

Virrankoski, Pentti, Anders Chydenius: demokraattinen poliitikko valistuksen vuosisadalta. Porvoo 1986.

Virtanen, Sakari, Kainuuseen sijoitettu. Kajaani Oy 1907-1982.1. Helsinki 1982.

Vitikka, Hilkka ja Olli, Alli Paasikivi. Porvoo 1991.

Vuorisjärvi, Esko, Petsamon nikkeli kansainvälisessä politiikassa 1939-1944. Keuruu 1990.

Zetterberg, Seppo, Suomi ja Viro 1917- 1919. Poliittiset suhteet syksystä 1917 reunavaltiopolitiikan alkuun. Helsinki 1977.

Zetterberg, Seppo, Yrjö ja Hilma Jahnsson. Helsinki 1982.

Sanoma- ja aikakauslehdet

– Ajan Sana Dagens Nyheter

– Helsingin Sanomat

– Hufvudstadsbladet

– Ilkka

– Iltalehti

– Izvestija

– Kauppalehti

– Mercator

– Nya Dagligt Allehanda

– Pravda

– Socialdemokraten

– Stockholms Tidningen

– Suomen Kuvalehti

– Suomenmaa

– Suomen Sosialidemokraatti

– Svenska Dagbladet

– Uusi Suomi

Em. lehdistä on kauttaaltaan käyty läpi Uuden Suomen vuosikerrat 1919-1939.

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.