LÄHDEVIITTEET

POLITIIKAN KULISSIMIEHEKSI

1. Ingmanin hallituksesta ja sen toiminnasta ks. yksityiskohtaisemmin Toroinen, 1978, ss. 244-260.

2. Vesa Vares, Murrosvuosien sopeutuva konservatiivi. Lauri Ingmanin poliittinen toiminta Venäjän helmikuun vallankumouksesta tasavallan vakiintumiseen Suomessa 1917- 1920. (Turun Yliopisto. Politiikan tutkimuksen ja sosiologian laitos. Poliittisen historian lisensiaattityö 1989.) ss. 273-274, 279, 283.

3. Salokorpi, 1988, ss. 266-276 ja siinä mainitut lähteet.

4. Tekla Hultinin päiväkirja 13.12.1918. Tekla Hultinin arkisto, kansio XLVIII, VA., Vares, 1989, ss. 258-259.

5. Kokoomuspuolueen perustavan kokouksen (9.12.1918) ja puoluekokouksen (2.2.1919) pöytäkirjat. Porvarillisen työn arkisto (PTA)., Akseli Rautavaara, Kolme vuosikymmentä Kansallisen Kokoomuspuolueen vaiheita 1918-1948. Helsinki 1949. ss. 13- 28., Salokorpi, 1988, ss. 277-281, 283-286., Vares, 1989, ss. 257-259. Ks. myös puoluekokouksen ja sen jälkeen tarjottujen päättäjäisillallisten nimilistat. Uusi Suometar 10.12. ja 18.12.1918.

6. Suomalaisen puolueen lakkauttamista koskevat asiakirjat. Suomalaisen puolueen arkisto, kansiot 4 ja 5. VA., Salokorpi, 1988, ss. 281-283.

7. Kaarlo Castrenin hallituksen muodostamisesta ks. lähemmin Mauno Jääskeläinen, Keskustapolitiikan aika. (Valtioneuvoston historia 1917-1966. 1.) Helsinki 1978. ss. 277-281.

8. Seppo Zetterberg, Suomi ja Viro 1917-1919. Poliittiset suhteet syksystä 1917 reunavaltiopolitiikan alkuun. Helsinki 1977. ss. 187-188. Ks. erityisesti A. 0. Kairamon kirjettä Gebhardille 3.3.1919. Hannes Gebhardin arkisto, kansio 8, VA.

9. Polvinen Heikkilä Immonen, 1989, ss. 446-447.

10. Zetterberg, 1977, ss. 152-153 ja siinä mainitut lähteet.

11. Maksu tapahtui varoilla, jotka tamperelainen »Tammerfors Linne – och Jernmanufaktur Ab» maksoi Viron hallituksen tilille KOP:ssa korvauksena Eestistä saamistaan pellavatoimituksista. Ks. lähemmin Viron lainaa koskevat asiakirjat JKP VI:23., Zetterberg, 1977, s. 154. Valtion takuusta ks. valtioneuvoston ptk. 16.4.1919. s. 856.

12. Tuomo Polvinen, Venäjän vallankumous ja Suomi. II. Porvoo 1971, ss. 115-116 ja siinä mainitut lähteet.

13. Zetterberg, 1977, ss. 178-182.

14. Venäjän kansalaissodan ja länsivaltojen politiikan kehityksestä ks. lähemmin Polvinen, 1971, s. 78 ja seurr.

15. Vares, 1989, ss. 284-285.

16. Lauri Ingman Ernst Nevanlinnalle 7.7. ja 22.8.1919. Kopiot. Lauri Ingmanin arkisto, kansio B 5:2.

17. JKP von der Goltzille 26.2.1919. Kopio. JKP I:3., Kokoomuspuolueen lisätyn val­ tuuskunnan ptk. 25.5.1919. PTA., Vares, 1989, ss. 331.-332., Salokorpi, 1988, s. 290., Stig Jägerskiöld, Valtionhoitaja Mannerheim. Helsinki 1969. s. 256.

18. Ks. lähemmin Lindman, 1968, ss. 405-426.

19. Jägerskiöld, 1969, s. 264. Ståhlbergin epäröinnistä ks. myös ibid. ss. 256-258 sekä Blomstedt, 1969, ss. 376-380.

20. Svenska Dagbladet 26.11.1919. Ks. myös JKP von der Goltzille 20.8.1919. Kopio. JKP I:3.

21. Vares, 1989, ss. 335-340 ja siinä mainitut lähteet.

22. Paasikiven muistelmakirjoitus »Saksa ei auttanut meitä meidän sinisten silmiemme vuoksi». Helsingin Sanomat 3.6.1984.

23. Uusi Suomi 20.6., 21.6., 20.7. ja 24.7.1919.

24. Martti Ahti, Salaliiton ääriviivat. Espoo 1987. ss. 179-196 ja siinä mainitut lähteet. Vrt. erityisesti Jägerskiöld, 1969, ss. 230-234. Hallitusmuotokysymyksestä ks. lähemmin Lindman, 1968, s. 373 ja seurr. sekä Jääskeläinen, 1978, ss. 286-287.

25. Ståhlbergin vaalista ks. lähemmin Blomstedt, 1969, ss. 376-383 sekä Jägerskiöld, 1969, ss. 253-271.

26. J. K. Paasikivi K. J. Ståhlbergille 25.7.1919. K. J. Ståhlbergin arkisto, kansio 18. VA

27. J. K. Paasikivi, Rahallinen ja valtiollinen asemamme. (Uusi Suomi 6.8.1919.) Ks. myös JKP:n muistiinpanoja matkaltaan Skandinaviaan maalis-huhtikuussa 1919. JKP II:7. Esiintyessään asiantuntijana hallituksen epävirallisessa istunnossa 3.6.1919 Paasikivi vaati tuonnin jyrkkää supistamista, koska muuten olisi edessä finanssikriisi. Ks. Kaarlo Castrenin muistiinpanot 3.6.1919. Kaarlo Castrenin arkisto, kansio 7.

28. JKP:n muistiinpano keskustelusta Ståhlbergin kanssa 10.8.1919. JKP VI:23.

29. JKP PES:lle 3.9.1919. Svinhufvud-säätiön arkisto, kansio 4. VA.

30. Ks. Lauri Ingman Hannes Gebhardille 20.8. ja 5.9.1919. Hannes Gebhardin arkisto, kansio 7, VA, sekä Lauri Ingman Ernst Nevanlinnalle 22.8.1919. (Kopio). Lauri Ing­ manin arkisto, kansio B 5:2, VA. Ks. myös Uusi Suomi 8.8.1919.

31. Mannerheimin ehdoista ks. Blomstedt, 1969, ss. 394-396., Jägerskiöld, 1969, ss. 289- 300.

32. Ks. Ruotsin ministerin K. G. Westmanin raportteja Helsingistä 21.8. ja 30.8.1919. Ett samtal med general Mannerheim. Samtal med statsministem Vennola, UD 1 T 18. Riksarkivet. Stockholm., Vennolan hallituksen muodostamisesta ks. lähemmin Jä’äskeläi­nen, 1978, ss.291-292.

33. Vares, 1989, ss. 350-352., Hannes Gebhard Paasikivelle 19.1.1919. JKP X:2.

34. JKP:n 25.8.1919 laatima muistio asioista, joita hän tulisi esittämään Ståhlbergille. JKP VI:20. Ks. myös JKP:n kirjettä A. H. Saastamoiselle 14.6.1919. A. H. Saastamoisen arkisto, kansio 9. VA. Luoteis-Venäjän hallituksesta ja sen kanssa käydyistä neuvotteluis­ ta ks. lähemmin Polvinen, 1971, ss. 242-306.

35. Paasikiven muistelmakirjoitus »Saksa ei auttanut meitä meidän sinisten silmiemme vuoksi». Helsingin Sanomat 3.6.1984., Blomstedt, 1969, ss. 396-397.

36. Ks. Polvinen, 1971, ss. 257-274.

37. JKP A. H. Saastamoiselle 14.6.1919. A. H. Saastamoisen arkisto, kansio 9.

38. Bolsevikkien rauhantarjouksesta ks. lähemmin Polvinen, ibid. Ingmanin kannan­ otoista ks. Uusi Suomi 7.9., 16.9., 18,9. 21.9., 4.10., 6.10., 7.10., 8.10., 12.10, 17.10, 21.10. ja 23.10.1919 sekä Vares, 1989, ss. 352-359 ja siinä mainitut lähteet.

39. F. M. van Spengler JKP:lle 28.11. ja 30.11.1919. JKP 1:9.

40. Polvinen, 1971. ss. 275-314.

41. Rafael Erichin päiväkirja 23.12.1919. Rafael Erichin arkisto, kansio 45. VA.

42. Vares, 1989, ss. 365-366 ja siinä mainitut lähteet.

43. Jääskeläinen, 1978, s. 301.

44. Pirkko Rommi, Helmikuun manifestista Tarton rauhaan [Matti Mannerkorpi (toim.): J. K. Paasikivi] Hämeenlinna 1970, ss. 85-86.

45. Protokoly zasedanii Revoljutsionnogo vojennogo sovjeta respubliki za 1920 god. 1.2.1920.0 zadatšah Baltflota v svjazi s snjatijem blokady. TsGASA, fond 4, opis 18, delo 3, s. 17.

46. Santeri Alkion pvk. 5.2. ja 15.2.1920., Uusi Suomi 1.2.1920.

48. Paavo Virkkusen päiväkirja 14.2.1920. Paavo Virkkusen arkisto, kansio 57. HYK.

49. Erichin hallituksen muodostamisesta ks. lähemmin Jääskeläinen, 1978, ss. 303-304.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.