LÄHDEVIITTEET

KANSAILIS-OSAKE-PANKKI PAASIKIVEN JOHDOSSA (Kirjoittanut Hannu Heikkilä)

Suurimmaksi...

1. Antti Suvanto, Raha- ja luottomarkkinat. (Suomen taloushistoria II). Helsinki 1982, ss. 302-305.

2. JKP:n pvk. 5.2.1920, KOP. KOP:a koskevat tiedot, ks. Yrjö Blomstedt, Kansallis­ Osake-Pankin historia I 1889-1939. Helsinki 1989, s. 237.

3. Ks. esim. Rantakari JKP:lle 8.10.1923, JKP III:19.

4. JKP A. H. Saastamoiselle 14.6.1919. A. H. Saastamoisen arkisto, kansio 9, VA.

5. Hugo E. Pipping, Sata vuotta pankkitoimintaa. Helsinki 1962, ss. 68-73.

6. Tudeer, 1939, ss. 131-137.

7. Rantakari JKP:lle 18.1.1922 jaJKP:n vastauskonsepti 19.l.1922 JKP 1:8. KOP:n hal­lintoneuvoston ptk. 16.3.1923, KOP.

8. JKP:n pvk. 16.4.1924, KOP.

9. JKP:n pvk. 15.5.1924, KOP. Ptk. Liittopankki Osakeyhtiön perustamisesta 26.5.1924, JKP ID:19, VA.

10. Myös tilintarkastajien valinnalla luotiin yhteyksiä suomalaiseen yhteiskuntaan. Yksi tilintarkastajista oli tunnettu maalaisliittolainen Artturi Leinonen, joka kuvasi työtään: »Varsinaista tilintarkastustahan ei tuo puuha ollutkaan, sen suorittivat ammattimiehet. Me puolenkymmentä, taisipa olla useampikin, oikein vuosikokouksessa nimettyä tarkas­tajaa vain silmäilimme suuria luottoja, annoimme lausuntoja ja koetimme osoittaa asian­ tuntemusta. Pääjohtaja Juho Kusti Paasikivi ja toinen johtaja Mauri Honkajuuri esittelivät ja selittivät meille asioita, mitä hyväksi näkivät ja sen verran kuin soveliaaksi katsoivat.» »Erikoisesti aamiaistilaisuudet muodostuivat mielenkiintoisiksi. Pitkän pöydän päässä istui aina puheenjohtaja (tilintarkastajien – HH) Ignatius, vastapäisessä pöydänpäässä oli Paasikivi, minä hänen vieressään, ja edessämme joka päivä täysi punaviinipullo, puoli­kas tosin vain. Minun paikkani määräytyi heti ensi päivänä tuon punaviinipullon vuoksi, sillä Paasikivi oli jostakin saanut tietää, niin hän mainitsi, että minulla oli heikko vatsa, ja silloin tekisi punaviini hyvää, niin kuin se tekee hänellekin, joskaan ei vallan vatsan vuoksi. En itse tiennyt mitään vatsaviastani, mutta ei minulla ollut mitään vastaan tippa­sesta mietoa, korkealaatuista punaviiniä.» Leinosen mukaan PYP oli »rahapankki», KOP »sahapankki» – muttei sentään »pahapankki». Artturi Leinonen, Vuosikymmenten valinkauhassa. Muistelmia m. Porvoo 1960, ss. 175-177.

11. Brev från Helsingfors (Hangö 12.5.1925). JKP:n kirjekopio 23.5.1925. JKP 11:1.

12. Rainer von Fieandt, Omaa tietään kulki vain. Helsinki 1970, ss. 37-42.

13. Mercator n:o 1/3.1.1919 s. 15.

14. JKP:n pvk. 28.2.1919, KOP. P. M. Kansallis-Osake-Pankin rakennusta varten 2.5.1919 ja siihen liittyvää materiaalia JKP ID:19, VA.

15. Uusi hallintorakennus. Ptk. kokouksessa 8. ja 29.4.1920 JKP ID:19. Helsingin Kan­sallispankki uudessa asussa (Uusi Suomi 4.4.1923). Uudenaikaisia liikepalatseja (Suomen Kuvalehti n:o 16/1923 s. 453).

16. JKP:n muistikirja 11:8.

17. Helsingin, Tampereen ja Viipurin puntalainaan liittyvä aineisto JKP ID:22.

18. Ks. esim. A. H. Saastamoinen JKP:lle 23.2.1919, 25.2.1921 ja 13.2.1923 sekä H. Saastamoinen JKP:lle 15.3.1920 JKP 1:9.

19. J. A. Gaud JKP:lle 6. ja 14.3.1924 JKP ID:19. Selostuksia vierailuista eräisiin eu­rooppalaisiin pankkeihin ks. Ilves JKP:lle 19.3. ja 26.3.1924 sekä 8.7.1929 JKP 1:4. KOP:n valuuttaosaston johtaja Osmo Kivinen Honkajuurelle 2.-15.8.1920 JKP ID:19.

. . .muttei kauneimmaksi

1. Anna Juholle 29.10.1920 JKP 1:7.

2. Kontro & Kuosmanen JKP:lle 7.9.1918 JKP 1:5.

3. Senaatin päätös 22.8.1917 Suomen Kahvintuonti Oy:n yhtiöjärjestyksen vahvistami­sesta ja valtioneuvoston päätös 19.12.1918 nimen muuttamisesta Suomen Valtamerenta­kainen Kauppa Oy:ksi. Yhtiökokousten ptk:t 1919-1930, yhtiöjärjestykset 1917-1923, Valtameri Oy:n arkisto, ELKA.

4. Honkajuuri JKP:lle 5.2.1920 JKP 1:4.

5. JKP:n ja Rytin allekirjoittama työsopimus 12.1.1919. Risto Rytin arkisto, kansio 11, VA. Valtameri tänään. Valtameri Osakeyhtiö – 50 vuotta ulkomaankauppaa 1913-1963. Helsinki 1963. Aimo Halila, Alfred Kordelin. Porvoo 1974, s. 164.

6. S. A. Harima, Myötä- ja vastatuulta. Porvoo 1957, s. 110-111. Valtamerentakaisen toimintakertomukset sekä muu aineisto JKP III:22.

7. Riihikallio Saastamoiselle 12.2.1922, A. H. Saastamoisen arkisto, kansio 11, VA.

8. Valtiopäivät 1919, Asiakirjat V. Valtiopäivät 1919, Liitteet.

9. Eduskunnan ptk:t 13. ja 17.2.1920, ss. 1904-1949. Suomen Sosialidemokraatti 5.2.1920.

10. Avslöjandena rörande firman Suomen Valtamerentakainen (Hufvudstadsbladet 19.2.1920). Suomen Valtamerentakainens affärer (Hufvudstadsbladet 21.2.1920), Ga­ lenskaper (Dagens Press 11. Ks. esim. Suomen Valtamerentakainen Kauppa Osakeyhtiö. Johtokunnan selitys yhtiötä vastaan tehtyjen syytösten johdosta (Helsingin Sanomat 25.2.1920). Sama myös Kauppalehdessä 25.2.1920. Ks. myös Kauppalehti 17.2., 21.2. ja 28.2.1920. Valtamerentakainens licensstatistik (Hufvudstadsbladet 27.2.1920). Valtame­ rentakaiseen liittyvä aineisto JKP III:22. Sanomalehtiaineistoa JKP VII:124. Raportit asiakirjoineen 1918-1921 sekä erinäisiä juttuja koskevat asiakirjat, KTM:n oikeudellisen osaston arkisto, He 1-2 ja Hd 1, VA.

12. SVK:n toimintakertomus vuodelta 1920. JKP III:22.

13. Tämä sopimus johti myös yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, jonka valtioneuvosto pää­töksellään 17.8.1922 vahvisti. Valtameri Oy:n arkisto, yhtiökokousten ja johtokunnan ptk:t 1919-1930, yhtiöjärjestykset 1917-1923, ELKA.

14. KOP:n hallintoneuvoston ptk. ja tarkastusvaliokunnan lausunto 9.12.1925, KOP. Johtokunnan ptk:t 4.ll.1925-27.12.1927, Valtameri Oy:n arkisto, ELKA. Henkilökun­taongelmiin liittyvää kirjeenvaihtoa ks. Valtameri Oy:n arkisto, asiakirjoja ja kirjeen­ vaihtoa 1914-1950, ELKA. Heinonen JKP:lle 7.12.1924 ja 3.6.1927 JKP 1:3.

15. JKP:n pvk. 19.7., 1.8., 16.8. ja 5.10.1928.

16. Varsinaisen yhtiökokouksen ptk. liitteineen 21.11.1928, Valtameri Oy:n arkisto, yh­tiökokousten ptk:t 1919-1930 ja yhtiöjärjestykset 1917-1923, ELKA. Eino S. Rahikai­nen, Hallman tek’sen. 100 vuotta yrittäjätoimintaa samassa suvussa. Joensuu 1975, ss. 76-77.

17. Grav anklagelse mot Valtamerentakainen-bolaget (Hufvudstadsbladet 25.11.1928). Valtamerentakaisen Buenos Airesin konttorin johtaja Yrjö Putkinen, joka siirtyi KOP:n asiakkaana olleeseen Joh. Parviainen Oy:öön, esiintyi sittemmin Paasikiveä ärsyttävästi Etelä-Amerikan kaupan asiantuntijana. »KOP voisi antaa parhaat tiedot, miten affääriä ei ole hoidettava Etelä-Amerikassa, ja myös hra Putkisesta.» JKP:n pvk. 28.4.1930.

18. Koskenniemi JKP:lle 1.4.1913 JKP 1:5.

19. Ks. Railo JKP:lle 28.4.1922, 14.3. ja 27.4.1928 JKP 1:8.

20. Hugo Suolahden pvk. 13.3.1928. Eino Railon päiväkirja 20.1., 10.2., 20.3., 15.5., 16.5., 18.5. – 11.6., 1.7.-17.7.1931 ja 30.4.1932. (TriJ. E. Railon hallussa)., JKP:n yh­teys Railoon ei katkennut näihin tapahtumiin, ks. J. K. Paasikivi, Jatkosodan päiväkirjat, Juva 1991, s. 129.

21. Jorma Ahvenainen-Antti Kuusterä: Teollisuus ja rakennustoiminta (Suomen talous­ historia 2). Helsinki 1982. s. 230-232. KOP:n puuteollisuudelle 1926-1928 antamat luotot olivat 40-50 %, muulle teollisuudelle noin 20 %, kaupalle 20-30 % ja muille (mm. maanviljelykselle) 10 %. Ks. Honkajuuren tekemä laskelma JKP 11:3.

22. Blomstedt, 1989, s. 305. JKP:n pvk. 28.7.1931. KOP:n saharyhmään kuuluneista yrityksistä ks. Ahvenainen, 1984, ss. 244, 265-266.

23. JKP:n pvk. 1.7.1931. Raahe Oy:stä ks. KivinenJKP:lle 25.11.1919 JKP 1:4. Lagerlöf JKP:lle 8.4., 19.8.1917 ja 21.12.1919 JKP 1:5. P. M. Martinniemen sahasta. Lokakuu 1919. JKP IIl:19. Terho A. Könönen, Martinniemen saha 75 vuotta. Martinniemen saha 1905-1980. Joensuu 1981, ss. 7-48.

24. Jorma Ahvenainen, Suomenkielisen suurteollisuusryhmän kriisi 1920-luvulla (Histo­riallinen Aikakauskirja 2/1990, ss. 99-116).

25. Paavo Susitaival Kajaani Oy 1907-1957. Helsinki 1957, s. 95-102. Sakari Virtanen, Kainuuseen sijoitettu. Kuvaus Kajaani Oy:n vaiheista vuoteen 1945. Kajaani Oy 1907- 1982 I. Helsinki 1982, ss. 26-115.

26. Paloheimon ja Rauma Woodin järjestelyihin liittyviä asiakirjoja JKP IIl:21. JKP:n pvk. 25.5.1922, KOP. Juha Vahe, Rauma-Repola Oy. Rauman tehtaat 1912-1987. Rauma 1987, s. 67-89, 128-141.

27. Könönen, 1981, ss. 93-94.

28. Virtanen, 1982, ss. 115-117 ja siinä mainitut lähteet.

29. Susitaival, 1957, ss. 105-107.

30. Sopimukseen liittyvät asiakirjat JKP III:21.

31. K. A. Paloheimo JKP:lle 25.9.1924 JKP 1:6.

32. K. A. Paloheimo JKP:lle 12.12.1924 sekä JKP:n vastauskonsepti 18.12.1924 JKP1:6.

33. Virtanen, 1982, ss. 128-129.

34. A. Osw. Kairamo JKP:lle 3.7.1926 JKP 1:4. JKP Kairamolle 30.9.1926, A. 0. Kairamon kokoelma, kansio 8, VA. Wikstenin sähke JKP:lle 1.10.1926 ja siinä JKP:n vastaus­ luonnos, JKP:n kirjeluonnos Stenille 1.10.1926 sekä lainajärjestelyihin liittyneet sähkeet JKP III:21.

35. A. Osw. Kairamo JKP:lle 14.10.1926 JKP 1:4.

36. Vilho Annala, Osuustoiminta maataloutemme kohottajana. Keskusosuusliike Hank­kija 1905-1955. Helsinki 1955, ss. 60-78.

37. Esko Aaltonen, Kuluttajat yhteistyössä. Helsinki 1953.

38. Tanner JKP:lle 7.4.1926 JKP 1:1.

39. Paavolainen, 1984, ss. 143-147. Jouko Siipi, Puoli vuosisataa Elantoa. Helsinki 1963.

40. JKP:n pvk. esim. 17.12.1926, 16.10.1928.

41. A. Osw. Kairamo JKP:lle 3.7.1926 JKP 1:4. Annala, 1955, ss. 161-168.

»Ilmaan haihtuva sontakasa»

1. Suomen Vienti-Pankin konkurssista ks. Jorma Ahvenainen, Paloheimo 1889-1989. Erään suvun liikehistoria. (Käsikirjoitus, jota säilytetään Valtionarkistossa), ss. 170-173 ja siinä mainitut lähteet. JKP:n pvk. 14.7., 22.7., 25.7. ja 27.7.1931.

2. JKP:n pvk. 8.8.1931. JKP 11:9.

3. Maakuntain Pankin yhtiökokouksen ptk. 2.3.1931, KOP.

4. Ryti yritti jo 1928 yhdistää Suomen Maatalous-Osake-Pankkia, Länsi-Suomen Osake­ Pankkia ja Tampereen Osake-Pankkia siten, että Savo-Karjalan Osake-Pankki ja Maa­kuntain Keskuspankki olisivat myöhemmin liittyneet muodosteilla olleeseen suurpank­kiin. Suunnitelmat raukesivat kuitenkin jo marraskuussa 1928. Tatu Nissinen, Suomen Maatalous-Osake-Pankki. (s.l. ja s.d.), erityisesti ss. 60-63.

5. JKP:n pvk. 20.4.1931.

6. JKP:n pvk. 8.8.1931.

7. JKP:n pvk. 1.9.1931.

8. JKP:n pvk. 5.9.1931. Maakuntain Pankki Oy:n päähallintoneuvoston ptk. 11.10.1931, KOP.

9. JKP:n pvk. 7.9.1931.

10. JKP:n pvk. 25.9.1931. Suolahden pvk. 6.10.1931. Maakuntain Pankin hallintoneu­voston ptk. 11.10.1931, KOP.

11. JKP:n pvk. 10.10.1931.

12. Pankkitoimintamme keskittyminen (Uusi Suomi 9.10.1931).

13. Suurpankkien yhtymisneuvottelut (Uusi Suomi 10.10.1931). Yhtymisneuvotteluissa tehnevät pankit jo tänään päätöksen (Uusi Suomi 11.10.1931).

14. K. N. Rantakari Saastamoiselle 27.10.1931. A. H. Saastamoisen arkisto, kansio 11, VA.

15. JKP:n pvk. 13.10.1931. Neuvottelut Kansallispankin ja Maakuntain Pankin yhtymi­sestä lykkääntyvät (Uusi Suomi 12.10.1931).

16. JKP:n pvk. 13.10. – 19.10.1931.

17. JKP:n pvk. 16.11.1931.

18. JKP:n pvk. 7.12.1931. Maakuntain Pankin hallintoneuvoston ptk. 19.12.1931, KOP.

19. JKP:n pvk. 11.12.1931.

20. JKP:n pvk. 11.12. ja 12.12.1931.

21. JKP:n pvk. 12.12.1931.

22. JKP:n pvk. 14.12. ja 18.12.1931. Suolahden pvk. 14.12. ja 17.12.1931.

23. Suolahden pvk. 18.12.1931.

24. ibid.

25. Hallintoneuvoston ptk. 19.12.1931, KOP.

26. Kairamon kirjekopio K. Castrenille 7.1.1932. A. 0. Kairamon arkisto, kansio 20, VA. K. Castren Kairamolle 26.12.1931. A. 0. Kairamon arkisto, kansio 9, VA. Suolah­den pvk. 21.12.1931.

27. Maakuntain Pankin yhtiökokouksen ptk. 27.1.1932 ja KOP:n yhtiökokouksen ptk. 28.1.1932, KOP.

28. JKP:n pvk. 31.3. ja 18.4.1932.

29. JKP:n pvk. 13.10. ja 20.10.1931.

30. )KP:n pvk. 20.10., 24.10. ja 29.10.1931.

31. JKP:n pvk. 29.10.1931.

32. JKP:n pvk. 21.10., 29.10.1931, 22.4.1932. Hugo Suolahden pvk. 21.10.1931.

33. JKP:n pvk. 21.10.1931.

34. JKP:n pvk. 30.10. ja 4.11.1931.

35. Englantilainen aineisto ks. FO 371 N7391/7391/56 ja N7551/7391/56 Public Re­cord Office. Kopiot VA:ssa. )KP:n pvk. 4.11., 5.11. ja 7.11.1931.

36. JKP:n pvk. 31.1.1932.

37. JKP:n pvk. 25.10.1931 ja 4.4.1932.

38. JKP:n pvk. 10.11. ja 29.12.1932.

39. JKP:n pvk. 27.2.1932.

40. JKP:n pvk. 14.3.1932.

Ero pankista

1. Kairamon kirjekopio JKP:lle 4.6.1929, A. 0. Kairamon arkisto, kansio 20, VA.

2. JKP Kairamolle 7.6.1929, A. 0. Kairamon arkisto, kansio 8, VA. JKP:n pvk. 14.6.1929.

3. Pipping, 1962, ss. 189-193.

4. JKP Kairamolle 13.6.1929, A. 0. Kairamon arkisto, kansio 8 VA.

5. Ks. tarkemmin Pipping, 1962, ss. 135-153.

6. Kairamon kirjekopio Svinhufvudille 14.6.1929, A. 0. Kairamon arkisto, kansio 20, VA.

7. Svinhufvud Kairamolle 20.6.1929. A. 0. Kairamon arkisto, kansio 10, VA.

8. JKP Kairamolle 20.6.1929, A. 0. Kairamon arkisto, kansio 8, VA.

9. Kairamo Suolahdelle 17.7.1929, Hugo Suolahden kirjekokoelma, HYK.

10. Svinhufvud JKP:lle 15.7.1929, JKP 1:10.

11. Suolahden pvk. 5.9., 25.9. ja 5.11.1929. Blomstedt, 1989, ss. 346-347.

12. Suolahden pvk. 9.12. ja 15.12.1927. Paasikiven mielestä Wiksten oli »kovin vanhet­tunut viime vuosina intelligentiltään, joskin ruumiinvoimansa ovat koko hyvät.» JKP Kairamolle 20.6.1929, A. 0. Kairamon arkisto, kansio 8, VA.

13. JKP:n pvk. 15.11.1929.

14. Blomstedt, 1989, ss. 345-347.

15. Kairamo JKP:lle 29.1.1929 ja JKP Kairamolle 30.1.1929, A. 0. Kairamon arkisto, kansio 8, VA.

16. Suolahden pvk. 13.11. ja 19.12.1929. Kairamo JKP:lle 30.12.1929, vuorineuvos Kari Kairamon luovuttama kopio.

17. Kairamo JKP:lle 5.1.1930, vuorineuvos Kari Kairamon luovuttama kopio.

18. Suolahden pvk. 17.1. ja 21.1.1930.

19. Svinhufvud Kairamolle 21.1.1930, A. 0. Kairamon arkisto, kansio 9, VA.

20. JKP:n pvk. 17.1.1930, KOP.

21. Suolahden pvk. 24.1.1930. Hallintoneuvoston ptk 24.1.1930 ja yhtiökokouksen ptk. 1.3.1930, KOP.

22. Svinhufvud Kairamolle 5.2.1930, A. 0. Kairamon arkisto, kansio 9, VA.

23. JKP:n pvk. 11.2.1930.

24. JKP Kairamolle 1.3. ja 3.3.1931, A. 0. Kairamon arkisto, kansio 9, VA. Kairamon kirjekopio JKP:lle 3.3.1931, A. 0. Kairamon arkisto, kansio 20, VA.

25. Suolahden pvk. 21.12.1931.

26. Suolahden pvk. 12. ja 13.4.1932.

27. Suolahden pvk. 9. ja 11.9.1932.

28. Suolahden pvk. 30.1.1933. Isku 26.1. ja 15.3.1933. Iskun, joka lupasi »lähteä liikkeel­le kansallissosialistisissa merkeissä», tarina jäi viiteen näytenumeroon. KOP:n ja JKP:n nostamaa kannetta käsiteltiin Helsingin raastuvanoikeudessa aina marraskuulle 1933 asti, jolloin oikeus katsoi asianomaisten luopuneen asiansa ajamisesta. Ks. Helsingin raastuva­noikeuden III osaston istunnot 3.3., 14.6., 16.8., 15.9. ja 17.11.1933, Helro Cb IIl:310, VA.

29. Suolahden pvk. 17.4., 18.4. ja 24.4.1933. Kairamo Suolahdelle 15.4. ja 17.4.1933, Hugo Suolahden kirjekokoelma, HYK.

30. Suolahden pvk. 29.9. ja 28.10.1933.

31. Suolahden pvk. 16. ja 24.11.1933.

32. JKP:n pvk. 28., 29. ja 30.11.1933.

33. Suolahden pvk. 1.12.1933.

34. Suolahden pvk. 3.12.1933.

35. JKP:n pvk. 5.12.1933.

36. Suolahden pvk. 7., 8. ja 9.12.1933. JKP:n pvk. 5. ja 7.12.1933.

37. Suolahden pvk. 26.1.1934.

38. Suolahden pvk. 9., 12. ja 16.2.1934.

39. Suolahden pvk. 16.2., 10.3.1934.

40. Suolahden pvk. 11.,12., 13. ja 14.3.1934.

41. JKP:n pvk. 13. ja 15.3.1934. Hugo Suolahden pvk. 14.3.1934. Uusi Suomi 15.3.1934.

42. JKP:n pvk. 13.3.1934.

43. Suolahden pvk. 9.12.1934. Uusi Suomi 9.12.1934. Paasikivi toimi myöhemmin »har­maana eminenssinä» turvaten KOP:n edustuksen eräissä yrityksissä. Esim. 1939 Paasikivi puhui Rudolf Waldenin Teollisuus-Hypoteekkipankin johtokuntaan. JKP (Tukholma) Waldenille 24.1.1939, Rudolf Waldenin arkisto, SA.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.