Saatesanat

Maailmansotien välistä aikaa koskevia muistelmiaan J. K. Paasikivi ei – lyhyitä katkelmia lukuunottamatta – ehtinyt koskaan laatia. Sen sijaan ovat käytettävissä verrattain laajat pikakirjoitusmuistiinpanot, jotka Val­tionarkiston tutkija, maisteri Kauko Rumpunen on taitavasti ja huolelli­sesti litteroinut »selväkieliseen» asuun.

1920- ja 1930-lukujen historiaa valaiseva alkuperäisaineisto on yleen­säkin varsin runsas. Kaikille niille viranomaisille ja yksityisille, jotka ovat edistäneet J. K. Paasikiven elämäkertahanketta luovuttamalla käyt­töön materiaalia, esitän täten kunnioittavan kiitokseni.

Teossarjan ensimmäisessä osassa noudatetun linjan mukaisesti ei nytkään ole rajoituttu J. K. Paasikiven henkilökohtaisten vaiheiden tar­kasteluun, vaan asianomainen vaikuttajayksilö on jatkuvasti pyritty liittä­mään siihen poliittiseen ja yhteiskunnalliseen taustaan, johon hän kuu­luu. Tehtävää on merkittävästi helpottanut sotien välisiä vuosikymme­niä käsittelevä laaja ja monipuolinen historiantutkimus.

Kirjoittajista dosentti Hannu Heikkilä on keskittynyt Paasikiven toi­mintaan talous- ja pankkimiehenä, ennen muuta Kansallis-Osake-Pan­kin pääjohtajana. Tohtori Hannu Immonen puolestaan tarkastelee Paa­sikiveä historian harrastajana ja pohdiskelijana. Muilta osin kirjan teksti on allekirjoittaneen käsialaa. Molemmille avustajilleni kohdistan vilpit­tömät kiitokseni hyvästä yhteistyöstä.

Erityisessä kiitollisuudenvelassa olen Moskovan suurlähettiläsparil­lemme Kristiina ja Heikki Talvitielle, joiden ystävällistä vieraanvarai­suutta olen tutkimusmatkojeni yhteydessä saanut useaan otteeseen nauttia.

Last but not least – kiitokset »sihteereilleni» Sari ja Merja Polviselle, joiden avuliaisuus ja tietokoneasiantuntemus ovat merkittävällä tavalla edistäneet työtäni.

Helsingissä, elokuussa 1992

Tuomo Polvinen

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.