LÄHDEVIITTEET

KOKOOMUSPUOLUEEN PUHEENJOHTAJA

Paasikiveen turvaudutaan

1. Paavo Virkkunen, Eduskuntavaalien jälkeen 1933. Helsinki 1933., Vares, 1986, ss. 68-69.

2. P. E. Svinhufvudin puhelinkeskustelu J. K. Paasikiven kanssa 18.8.1933. JKP:n pvk. idem sekä 2.9.1933.

3. Peltonen, 1979, ss. 6-7, 13-14., Vares, 1986, s. 70., Uola, 1982, ss. 167-172 ja niissä mainitut lähteet.

4. JKP:n pvk. 28.10.1933.

5. Kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk. 5.9.1933. PTA.

6. IKL:n ohjelmasta ks. Uola, 1982, ss. 60-119. Ks. lisäksi Timo Soikkanen, Kansallinen eheytyminen – myytti vai todellisuus? Porvoo – Helsinki – Juva 1984, ss. 51-54., Sakari Virkkunen, Svinhufvud. Kansallinen presidentti. Keuruu 1981. ss. 114-117., Paasikiven linja, I, 1986, s. 197. Sosiaalidemokraateista ks. Hannu Soikkanen, 1975, ss. 551-552.

7. Hugo Suolahden pvk 21.9.1933.

8. Ibidem 4.10.1933.

9. Paasikiven linja, I, 1986, s. 197. Ks. myös JKP:n pvk. 7.9.1933. Helsingin Sanomat puolestaan antoi pääkirjoituksessaan erityisen tunnustuksen valtioneuvos Paasikivelle rohkeudesta, jota tämä oli osoittanut liberalismin puolustuksessa. Helsingin Sanomat 8.10. ja 10.10.1933.

10. JKP Eino Railolle 2.5.1933. Eino Railon arkisto, SKS:n kirjallisuusarkisto.

11. Jaakko Paavolainen, Väinö Tanner, 3, Helsinki 1984, s. 275.

12. JKP:n pvk. 13.11., 22.11. ja 25.11.1933.

13. Kirje piiri- ja paikallisyhdistyksille 11. .1.1934. Kokoomuksen yleinen kirjeenvaihto 1934. PTA., Peltonen, 1979, s. 9.

14. Kirjelmä kokoomuspuolueen valtuuskunnalle 22.2.1934. Kokoomuspuolueen ylei­nen kirjeenvaihto 1934., Puoluevaltuuskunnan ptk, 22.2.1934, PTA., Hugo Suolahden pvk. 22.2. ja 23.2.1934., Vares, 1986, s. 76.

15. Puoluevaltuuskunnan vastauskirjelmä 7.4.1934. Kokoomuspuolueen yleinen kirjeen­ vaihto 1934. PTA. Kokoomuspuolueen valtuuskunnan ptk. 7.4.1934. PTA. Ks. myös Kokoomuspuolueen valtuuskunnan työvaliokunnan ptk. 10.3.1934 liitteineen. PTA., Va­res, 1986, ss. 76-77.

16. Kokoomuspuolueen säätiön hallituksen työvaliokunnan ptk. 23.3.1934. PTA., Pouk­ka, 1984, ss. 50-51, 65-69. Pirilän ja Ala-Kuljun toiminnasta IKL:ssa ks. Uola, 1982, s. 35, 39, 103, 486.

17. Kokoomuspuolueen säätiön ptk. 28.3.1934. PTA., Hugo Suolahden pvk. 28.3.1934., Poukka, 1984, ss.52-64.

18. JKP:n pvk. 23.4. ja 3.5.1934.

19. Kokoomuspuolueen keskusliiton ptk. 5.5. ja puoluekokouksen ptk. 6.5.1934. PTA.

20. JKP:n pvk. 14.5.1934 sekä muistiinpano samalta päivältä JKP IV:l. Ks. myös Svin­ hufvudin Paasikivelle kirjoittamia, IKL:ttä kritikoivia muistioita. JKP IV:4.

21. Kokoomuspuolueen valtuuskunnan ptk. 18.5.1934 sisältyy puolueen yleiseen kir­jeenvaihtoon ko. vuodelta. PTA. Ks. myös Peltonen, 1979, ss. 16-18., Vares, 1986, ss. 81-82.

22. JKP:n pvk. 18.5.1934.

Linjan määrittäjä

1. Kokoomuspuolueen valtuuskunnan työvaliokunnan ptk. 8.6.1934. PTA., Paasikiven muistiinpano 8.6.1934. JKP IV:l.

2. Vares, 1986, ss.83-84 ja siinä mainitut lähteet.

3. Kokoomuspuolueen valtuuskunnan työvaliokunnan ptk. 5.10. ja 18.10.1934. PTA., JKP:n muistiinpano 5.10.1934. JKP IV:l.

4. Uola, 1982, ss.104-105. Yrjö-Koskisesta ks. myös Polvinen-Heikkilä-Immonen, 1989, ss. 16-17 ja siinä mainitut lähteet.

5. Paasikiven puheet 1934-1936. Paasikiven linja, I, å 1986, ss. 49-127, 201-232.

Järjestö-työ, IKL ja kielikysymys

1. Peltonen, 1979, s.78 ja siinä mainitut lähteet.

2. Kokoomuksen eduskuntaryhmän ptk. 22.11.1934. PTA., JKP:n muistiinpanot 22.11.1934. JKP IV:1., Peltonen, 1979, ss. 23-24., Vares, 1986, s. 86. Ks. myös JKP:n muistiinpanoja piirisihteerien kokouksesta 17.11.1934. JKP IV:1.

3. Joulukuun 28. päivänä 1934 lähetetyn kiertokirjeen konsepti sisältyy kokoomuksen yleiseen kirjeenvaihtoon vuodelta 1934. PTA. Ks. myös Peltonen, 1979, ss. 24-26.

4. Peltonen, 1979, ss. 63-75 ja siinä mainitut lähteet., Poukka, 1984, ss. 74-83. Ks. lisäksi JKP:n muistiinpanoja 24.10.1936. JKP IV:1.

5. Ibidem. ss. 57-63. Lehdistöongelmasta ks. myös JKP IV:4 sekä Poukka, 1984, ss. 69-71.

6. Kokoomuksen toimintasuunnitelma vuodelle 1937 ja toimintakertomus vuodelta 1936. PTA.

7.. Peltonen, 1979, ss. 86-87 ja siinä mainitut lähteet.

8. Ibidem. ss. 81-82.

9. Peltonen, 1979, ss. 82-83 ja siinä mainitut lähteet.

10. Kokoomuksen valtuuskunnan ptk. 10.4.1935. PTA.

11. Kokoomuksen keskusliiton ptk. 28.4.1935. PTA. Ks. myös Vares, 1986, ss. 89-91.

12. Työvaliokunnan ptk. syys-lokakuussa 1934. PTA.

13. Vares, 1986, ss. 84-87 ja siinä mainitut lähteet.

14. Uino, 1989, ss. 215-219.

15. Uino, 1989, ss. 220-227.

16. Kokoomuspuolueen työvaliokunnan ptk. 8.6.1934. PTA.

17. JKP:n pvk. 14.5.1934.

18. JKP:n pvk. 14.6.1934.

19. Uino, 1989, ss. 226-232., Juva, 1961, ss. 505-514.

20. Paasikiven puheet Tampereella 25.10. ja Viipurissa 28.10. sekä kokoomuspuolueen työvaliokunnassa 18.10.1934. Paasikiven linja, I, 1986, ss. 61-65. Työvaliokunnan ptk. 18.10.1934. PTA.

21. JKP:n pvk. 5.11.1934.

22. Ibidem., 7.11.1934.

23. Hugo Suolahden pvk. 21.12., 29.12.1934 ja 17.1.1935.

24. JKP:n pvk. 31.1.1935.

25. Työvaliokunnan ptk. 1.2.1935. PTA., JKP:n muistiinpanot 1.2.1935. JKP IV:1.

26. Kokoomuspuolueen keskusliiton ptk. 28.4.1935. PTA.

27. Ks. Timo Soikkanen, 1984, s. 55 ja siinä mainitut lähteet.

28. Hugo Suolahden pvk. 20.4.1935.

29. V. A. Koskenniemen ja J. K. Paasikiven kirjeenvaihto kesällä 1935. JKP I:5.

30. Hugo Suolahden pvk. 9.10.-14.10.1935.

Eduskuntavaalit vuonna 1936

1. Peltonen, 1979, s.31 ja siinä mainitut lähteet.

2. Kokoomuksen puoluekokouksen 16.11.-17.11.1935 pöytäkirjat. PTA., Vares, 1986, ss. 94-98., Peltonen, 1979, ss. 29-31.

3. Kokoomuksen puoluekokouksen ptk. 16.-17.11.1935. PTA., Kokoomuksen valtuuskunnan ptk. 15.11.1935. PTA. Ks. myös K. J. Kalliala JKP:lle 13.11.1935. JKP IV:4.

4. Työvaliokunnan ptk. 7.1.1936 ja vaalitoimikunnan ptk. 11.4.1936. PTA., JKP:n muistiinpanot 7.1.1936. JKP IV:1.

5. Ks. Kulha, 1989, s. 190 ja siinä mainitut lähteet.

6. Paavo Talvela, Sotilaan elämä. Muistelmat 1. Jyväskylä 1976. ss.107-108., Kokoomus­ puolueen työvaliokunnan ptk. 20.1.1936. PTA., ]KP:n muistiinpanot 20.1. ja 21.1.1936. JKP IV:1., ]KP:n pvk 18.1.1936., Vares, 1986, ss. 99-100., Peltonen, 1979, ss. 31-32.

7. Kokoomuspuolueen työvaliokunnan ptk. 6.2.1936. PTA. Cajanderin päiväämätön’ muistio vaaliliittohankkeesta ja hänen siihen liittyneestä keskustelustaan Paasikiven kans­ sa. A. K. Cajanderin arkisto, kansio 4, VA. Ks. myös Juho Niukkasen kalenteri.muistiin­ panot 16.1.-23.1.1936.Juho Niukkasen arkisto, kansio 4A, VA. Niukkanen toteaa maa­laisliiton johtohenkilöiden (Urho Kekkonen mukaan lukien) olleen lähes poikkeuksetta vaaliliiton kannalla. Vaalivalmisteluista ks. myös JKP IV:1., Timo Soikkanen, 1984, ss. 92-93.

8. Vares, 1986, ss. 100-101 ja siinä mainitut lähteet.

9. ]KP:n pvk 14.5.1934., kokoomuksen työvaliokunnan ptk. 6.2.1936 liitteineen. PTA.

10. Kokoomuspuolueen valtuuskunnan ptk. 4.4.1936. PTA., JKP:n muistiinpanot 19.3. ja 4.4.1936. JKP IV:1. Ks. myös Ilkka Hakalehto, Paasikivi 1930-luvun aatetaistelussa. (J. K. Paasikivi Suomen politiikassa. Helsinki 1970. ss. 63-64.)

11. Vares, 1986, ss.106-107 ja siinä mainitut lähteet.

12. Kokoomuspuolueen keskusliiton ptk. 13.4.1936. PTA., Vares, 1986, ss. 101-107 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös Uuden Suomen kirjoituksen tekstiä JKP IV:4 sekä JKP:n muistiinpanoja 4.5.1936. JKP IV:1., Timo Soikkanen, 1984, s. 94.

13. Vares, ibidem.

14. Ibidem.

15. Kokoomuspuolueen työvaliokunnan ptk. 14.1.1936. PTA., JKP:n muistiinpanot 14.1.1936. JKP IV:1

16. Kokoomuspuolueen työvaliokunnan ptk. 10.2.1936. PTA., JKP:n muistiinpanot 10.2., 17.2., 5.3., 24.3. ja 30.3.1936. JKP IV:1., Peltonen, 1979, s. 94, 96-97.

17. Hugo Suolahden pvk. 14.2.1936.

18. Ibidem. 16.5., 17.5. ja 25.5.1936.

19. Kokoomuspuolueen puoluekokouksen ptk. 13.-14.4.1936. PTA., JKP:n pvk. 15.4.1936., Edwin Linkomies, Vaikea aika. Helsinki 1970. s. 14. Linkomiehen epäröin­ nistä ks. myös Hugo Suolahden pvk 3.2.1935. Kielikysymyksestä puoluekokouksessa ks. myös Pekka Kalevi Hämäläinen, Kielitaistelu Suomessa 1917-1939. Helsinki 1968. ss. 253-254.

20. v. Heidenstam Helsingistä 6.7.1936. UD HP 1 Af.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.