I. Ensi kosketukseni vanhasuomalaisiin johtomiehiin

En ole koskaan ollut kiivas puoluemies. Olen kuulunut vanhasuomalaiseen ja sitten kokoomuspuolueeseen, mutta olen säännöllisesti seu­rannut muidenkin puolueiden lehtiä — Päivälehteä ja Helsingin Sanomia alkaen Päivälehden ensimmäisestä näytenumerosta, joka ilmestyi syksyllä 1889; olin silloin Hämeenlinnan lyseon  viimeisellä luokalla. Olen myös yhtämittaisesti ollut ystävällisessä kosketuksessa toisiin puo­lueisiin  kuuluneiden  kanssa.

Kirjallisiin ja taiteellisiin riitoihin en ole sekaantunut. Tärkeimmät valtiolliset ja yhteiskunnalliset kysymykset, joiden käsittelyyn jouduin aikaisemmin ottamaan tehokkaasti osaa, olivat eduskuntauudistus, torppariasia, kunnallinen äänioikeus sekä hallitusmuodon uudistaminen, joista kaikista tuonnempana tulee tarkemmin puhe.

Kansantaloudellisen koulutukseni sain liberalismin aatteissa. Myö­hempi toimintani pankkimiehenä oli omiaan lujittamaan liberaalisia käsityksiäni, sillä taloudellisen liberalismin periaatteet ovat olleet pankkitoimen peruspylväitä. Liberalismin taloudelliset väitteet, varsinkin siinä muodossa kuin ne ns. manchesterkoulun esittäminä katsottiin edustavan liberalismin johtopäätöksiä, ovat  kuitenkin  vähitel­len muuttuneet jäykiksi opinkappaleiksi. Minun onkin toisinaan ollut vaikeata sovittaa näitä opinkappaleita todellisen elämän vaatimuksiin. Agraarikysymykset, joiden parissa sortovuosina puuhasin, olivat kouraantuntuvia esimerkkejä siitä, että vanhan liberalismin opinkappale valtion sekaantumisen vahingollisuudesta ja soveltumattomuudesta talous­elämään ei pidä paikkaansa kaikissa oloissa. Yhteiskunta ei voi olla, ainakaan eräillä aloilla, tarttumatta taloudellisen elämän kulkuun, tur­vatakseen yhteiskuntataloudellisen tasapainotilan.

Olin nuorena ensi vuoden ylioppilaana, syksyllä vuonna 1890, jou­tunut Uuteen Suomettareen avustajaksi ja seuraavina vuosina 1890- luvun alkupuolella olin erilaisissa reportterin töissä samassa lehdessä. Palattuani käräjiltä Helsinkiin vuosikymmenen lopussa kääntyi Uuden Suomettaren päätoimittaja Viktor Löfgren (Lounasmaa) silloin tällöin puoleeni, varsinkin sen jälkeen kuin Uuden Suomettaren vanha avus­taja, professori Jaakko Forsman vuonna 1899 oli kuollut. Täten jou­duin Löfgrenin tuttavuuteen. — 1890-luvulla tutustuin osakuntani ins­pehtoriin, professori Johan Richard Danielsoniin ja siitä kehittyi luja ystävyys, joka kesti aina Danielsonin kuolemaan asti vuonna 1933. Olin Danielsonin kanssa vuosikymmenien kuluessa läheisessä kosketuksessa — asuimme vv. 1903-10 samassa talossa. Laajat ja perusteelliset keskustelut ja monipuolinen yhteistyö tämän etevän, tietorikkaan, tasapuolisen ja kokeneen tiede- ja valtiomiehen kanssa olivat minulle erinomaisen kehittäviä. Olen niistä hänelle suuressa kiitollisuuden velassa.

Jouduin tämän kautta eräiden vanhasuomalaisen puolueen  johtomiesten kanssa kosketukseen. Elimme vaikeata aikaa: sortovuosia. Toinen isku oli seurannut toisen jälkeen: helmikuun julistuskirja v. 1899, asetus venäjänkielestä v. 1900 ja asevelvollisuusasetus v. 1901. Sortovuosien ensi jaksona kansamme jakaantui Suomen-Venäjän kysymyksessä, kuten tunnettua, kahteen osaan, vanhasuomalaiseen ja perustuslailliseen, joiden välillä erimielisyys kehittyi yhä katkerammaksi. Päämäärä oli sama: laillisten olojen jälleen voimaansaattaminen. — Jokaisella puolueella täytyy olla toimintalinja, työhypoteesi, jonka edelly­tetään voivan viedä päämäärään. Ei ollut vaikea todeta, että kummankin puolueen, sekä vanhasuomalaisen että perustuslaillisen, työhypoteesilla oli  omat  heikkoutensa. Mitään varmuutta päästä suotuisiin tuloksiin ei ollut kummankaan puolueen ehdottamalla tiellä. Vanhasuomalaisen puolueen omaksuma tie ja pyrkimykset Suomen ja Venä­jän välisen riidan selvittämiseksi olivat mielestäni järkevämmät ja si­sälsivät jonkinlaisen mahdollisuuden asioiden järjestämiseen. Onnistu­misesta meidänkään ohjelmamme pohjalla ei tietenkään ollut var­muutta. Mutta edellytykset olivat mielestäni vielä pienemmät toisen ohjelman mukaan. Tosin kansa, myös pieni kansa, saattaa joutua tilan­teeseen, jossa se ei voi muuta kuin sanoa: emme voi mennä  pitemmälle. On olemassa raja, jonka yli ei voi mennä, joskin voi ilmaantua — niin­ kuin vanhasuomalaisessa puolueessa sortovuosien aikana — eri mieliä siitä, missä tämä raja on oleva. Mutta ennen kuin lopullisen taistelun kannalle asetutaan, on  tehtävä äärimmäinen yritys päästä sovintoon ja siinä on mentävä niin pitkälle kuin mahdollista on. Vasta ellei tulok­seen päästä, on pakko sanoa niinkuin Luther: »Tässä seison, enkä voi muuta. Jumala minua auttakoon.» Tämä oli vanhan suomalaisen puo­lueen kanta ja se on ollut myöhemminkin ohjelmani.

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.