Lukijalle

Kun miesvainajani Muistelmien sortovuosia koskevat osat nyt ilmestyvät julkisuuteen, on minun syytä niiden lukijoille mainita, eitä ne julkaistaan aivan siinä muodossa, johon mie­heni itse ehti ne ennen viime joulukuussa tapahtunutta kuole­maansa saattaa. Hänen tarkoituksenaan oli jatkaa Muistel­miensa painokuntoon saattamista aina hänen presidenttikau­teensa saakka, mutta toisin kävi.

Yhdessä mieheni sihteerin, maisteri Heikki Impolan kanssa olen viime kuukausien aikana seurannut näiden muistelmien osien painattamista. Harras toivomukseni on, että lukija voi niiden sivuilta tavoittaa sen valtiollisen ja yhteiskunnallisen katsomustavan, joka miestäni koko hänen pitkän julkisen toi­mintansa aikana elähdytti.

Helsingissä maaliskuussa 1957.

Alli Paasikivi

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.