XVIII Pelataan siis aivan tavatonta hasardipeliä

25.6.’44 Palasimme kaupunkiin Jukolasta. Puhuin telefonissa Kedon kanssa. Hän kertoi, että Ribbentrop on täällä, ja että olisi puhe, että Suomi ja Saksa antaisivat yhteisen julistuksen, että soditaan yhdessä loppuun asti (mikä patahulluus). Tänään on ollut sosialistien ja ruotsalaisen ryhmien kokous ja ne ovat päättäneet, että sellainen asia on esitettävä eduskunnalle ja siellä ratkaistava. Sosialisteista oli ainoastaan Salovaara kannattanut tällaista ajatusta.
Puhuin myös Hynnisen kanssa. Hän sanoi, että hallituksen uudistamiskysymys on jo useamman päivän ollut jätetty. Nyt näkyy olevan toinen politiikka, jatkaa taistelua
Hynninen luuli, että Mannerheim ja muut kenraalit ovat tällä kannalla. Saksa on kaiketi luvannut apua. Muuten Hynninen sanoi tietävänsä hyvin vähän siitä, millä kannalla asiat nyt ovat

Reflektio: Pelataan siis aivan tavatonta hasardipeliä. Mitä tästä tulee? Jonkun ajan päästä me kuitenkin olemme venäläisien ehtojen edessä. Tämä on tosiaan huolestuttavaa politiikkaa. Menemme silmät auki katastrofiin.

(26.6.’44)
22.6.’44 Venäläiset alkoivat suuren hyökkäyksen Vitebskin seuduilla.

26.6: Cherbourg valloitettu.

26.6.’44 luonani Guillon ja John Scott. Scott oli pyytänyt tavata minua ja kysynyt saako tuoda Guillonin luokseni. Tiedusteli ensin uuden hallituksen muodostamisasiaa. Minä sanoin, että en tiedä siitä mitään. Luultavasti se muutaman päivän perästä keskeytyi. Sanoin muuten, että uusi hallitus riippuu siitä, mitä politiikkaa aiotaan noudattaa. Politiikasta on sovittava
Puhuessamme Venäjän hyökkäyksestä meitä vastaan, sanoin minä, että Suomen valloittaminen tekee sodan pitkäaikaiseksi, ja että siihen Venäjä tarvitsee 50 divisioonaa. Guillon vastasi siihen, että Venäjällä on nyt meitä vastassa lähes 50 divisioonaa. Se tuo lisää niin paljon kuin tarvitaan.
Guillonilla ja Scottilla oli muuten hyvät tiedot meidän asioistamme, ja mitä täällä tapahtuu. He puhuivat ensin saksalaisien sotajoukkojen saapumisesta viime päivinä Etelä-Suomeen. On tullut saksalaista kavalleriaa, tykkijoukkoja (150 tykkiä) ja myös jalkaväkeä. He tiesivät myös Ribbentropin ja Kejtelin olevan täällä, ja että kysymys on Suomen ja Saksan yhteisestä deklaratiosta, että yhdessä käydään sota loppuun asti Tähän minä sanoin, että en usko sellaisen julistuksen mahdollisuuteen. En luule siitä mitään tulevan.
Guillon oli pessimistinen Suomen asioiden kulkuun nähden. Jos niin menee, niin mikä on Suomen kohtalo, sanoi hän. Seuraus ei voi olla muu, kuin että Suomi joutuu perikatoon.
Sanoin siihen: Mitä hänen, Guillonin, mielestä meidän pitäisi tehdä?
Guillon vastasi: Olisi sanottava saksalaisille, että menevät pois.
Minä: Elleivät mene.
Guillon: Silloin on annettava venäläisien ajaa saksalaiset pois. Scott kysyi, mitä kansa ajattelee nykyisestä tilasta? Ja mitä se ajattelee Suomen hallituksen toimista? Onko kansa tyytyväinen siihen?
Minä vastasin, että meillä kansa luottaa hallitukseen sentähden, että meillä on hyvin demokraattisella äänioikeudella valittu eduskunta ja yksi kamari ja hallitus on siitä riippuvainen. Sentähden kansan valitsemat edustajat määräävät hallituksesta.
Kysyin luulevatko, että Venäjä tekisi meidän kanssamme rauhan viime maaliskuun ehdoilla?
Scott vastasi, ja samaa mieltä näytti olevan Gullion, että venäläiset tuskin tyytyvät enää samoihin ehtoihin. Scott luuli että Venäjä vaatisi maaliskuun ehdot ynnä tukikohtia, joita tarvitsee sodassa Saksaa vastaan.
Minä sanoin, että vaikeus on, että olemme tekemisissä venäläisien kanssa, koska kansa pelkää venäläisiä, jotka menettelyllään ja politiikallaan ovat herättäneet tämän pelon. On ero venäläisien ja anglosaksien välillä. Minun täytyy sanoa se, vaikka minua pidetään Suomessa miltei suurimpana Venäjän ystävänä.
Gullion ja Scott näyttivät olevan sitä mieltä, että me emme mihinkään pääse Venäjän naapuruudesta. Minä sanoin olevani samalla realistisella kannalla.
Olimme samaa mieltä siitä, että asema meillä muutamassa päivässä muuttunut. Gullion oli jotenkin pessirnist, vieläpä vähän alakuloinen meidän kohtalomme johdosta. Se ei tällä tiedolla voi päätyä muuhun kuin perikatoon.

27.6.’44 olin Ramsayn luona.
Ramsay kertoi sopimuksesta Ribbentropin kanssa, joka tuli tänne viime torstaina ja lähti pois tänään. Ei ollut muuta mahdollisuutta, kuin mennä Saksan kanssa. On tunnusteltu venäläisien ehtoja ja ne ovat: Kapitulatio heti, sitten anhållan om fred, jonka jälkeen venäläiset ottavat vastaan Suomen edustajat, joille annetaan rauhanehdot. Tunnustelussa, Tukholman kautta, oli myös saatu se käsitys, että venäläisille on yhdentekevää, mikä hallitus Suomessa on.
Meidän on välttämätöntä saada Saksasta joka päivä sotatarvikkeita ym. Olemme menettäneet tykkejä ym. Ellei saada, niin taistelumme heti loppuu. Saksa on luvannut myös sotilaallisesti auttaa. Aluksi noin 2 divisioonan verran, mutta se on alku, ja voi tulla enemmän.
Ribbentropille täytyi antaa suostumus, että rauhasta neuvotellaan yhteistoimin Saksan kanssa. On luonnollista, että Saksa ei meitä auta ilman tätä, s.o. jos aikoisimme tehdä rauhan. Saksa pitää meidän rintamaamme tärkeänä.
Mannerheim on tämän järjestelyn puolella. Ilman että Mannerheim on mukana, ei Ramsay ja Walden olisi siihen menneet sanoi Ramsay.
Eduskunnan enemmistö oli vastaan, mutta ei uskaltanut ottaa vastatakseen asiaa.
Minä sanoin, että en usko Saksan kykenevän meitä sanottavasti auttamaan. Se tarvitsee kaikki divisionansa itse muualla. 2 a 3 a 4 divisionaa ei meille riitä eikä meitä auta. Sitäpaitsi voi
kulkuyhteys Itämerellä estyä tai häiriintyä. Todennäköisesti olemme jonkun ajan kuluttua tämän aseman edessä. Me pakotamme Stalinin ja Neuvostoliiton lyömään meidät, kun asia on mennyt niin pitkälle. He lähettävät riittävästi divisioneja meitä vastaan. Neuvostoherrat ei voi jättää asiaa ·sikseen. Mutta mitä kauemmin aikaa kuluu, sitä pahemmaksi tulee kohtalomme. Kun nyt olemme sitoneet itsemme kiinni Saksaan, niin saamme jakaa Saksan kohtalon. Tulevaisuutemme on hirveä. Olemme menossa kuiluun – katastrofiin.
Ramsay luuli, että Saksa kykenee meitä auttamaan. Hän vastasi, että suostuminen venäläisien vaatimuksiin olisi ollut niin kovaa, että sitä huonommaksi ei asia voi vastaisuudessa tulla. Kapituleerata voimme tulevaisuudessa, se ei ole silloin pahempi kuin nyt. Woitamme aikaa, ja sodassa voi jotain tapahtua.
Minä: Kapitulaatio on tietysti sama, mutta meidän kohtalomme ja kansamme tulevaisuus voi muodostua paremmaksi tai huonommaksi.
Ramsay: Neuvosto-Venäjän tarkoitus on tehdä meistä loppu.
Eikä siihen voi mikään vaikuttaa.
Minä: Nyt kyllä asemamme ja tulevaisuutemme on hirmuinen, mutta onko Stalinilla ollut aikomus tehdä meistä loppu, sitä ei voi sanoa. Joka tapauksessa Suomen kansan on koetettava elää Venäjän rinnalla ja asettaa olonsa ja suhteensa Venäjään niin, että Neuvosto-Venäjä voi tolereerata meidän omaa asemaamme. Sen kentiesi voisi vielä nytkin tehdä, jos asia järjestyy niin, että Neuvostoliitto saa vakuuden siitä, että meidän kauttamme ei uhkaa sitä vaara.
Lopuksi minä sanoin: Teitä, Rytiä ja hallitusta tullaan ankarasti arvostelemaan. Teitä tullaan kiroamaan, kun olette vieneet maan tähän. Loppukeskustelun kuluessa minä sanoin mm, että pääerehdys meidän ulkopoliittisien erehdystemme sarjassa oli 1939 vuoden neuvottelut, jotka päästimme katkeamaan.
Ramsay oli samaa mieltä ja katsoi, että se oli suurin erehdys. Mutta huomautti, että meidän menettelymme on selitettävä, kun emme olleet sellaisia vaikeita asioita oppineet hoitamaan.
Keskustelun kuluessa sanoi Ramsay, että realista apua voimme saada ainoastaan Saksasta. USA:sta, Englannista ja Ruotsista voimme saada ainoastaan myötätunnonosoituksia. Siinä minä olin samaa mieltä. Sanoin jo ensi raportissanin Moskovasta lausuneeni, että suurvalloista meille on ensiksi tärkein Venäjä, ja sitten Saksa. Länsivallat ovat kaukana eikä ne voi meitä auttaa.

27.6.’44 Keto luonani: Kertoi mm, että sosialistit hallituksessa (5 jäsentä) ja edistysmielisten Kauppi äänestivät sitä vastaan, että Ribbentropille annetaan sitoumus. Myös Tanner äänesti vastaan. Minä kysyin Kedolta, oliko se totta vai oliko se siinä vakaumuksessa, että tiesi enemmistön kuitenkin olevan toisella kannalla? Keto vastasi, että Tanner on nyt vakavasti sillä kannalla, että venäläisien ehdot, kapitulatio ja sen jälkeen rauhanneuvottelut, olisi hyväksyttävä Tanner on nyt siis kokonaan muuttanut kantansa. Viime talvena hän minun tuomieni ehtojen oli selittänyt tarkoittavan Suomen tuhoa – aivan ehtojen joka kohdan olevan sellaisen, mutta nyt hän on valmis hyväksymään venäläisien vielä kovemmat ehdot.
Keto kertoi, että viimepäivinä on heidän järjestöjensä edustajien kesken keskusteltu näistä asioista ja asia voi mennä siihen, että sosialidemokraattiset hallituksenjäsenet tulevat eroamaan hallituksesta, koska eivät hyväksy sitä hallituksen päätöstä, että Ribbentropille annettiin sitoumus.
Ryti oli pyytänyt lausuntoa kahdelta juristilta professori Kairalta ja tohtori E. Castrenilta1 ja he olivat tulleet siihen päätökseen, että presidentillä on valta antaa sellainen sopimus ilman eduskunnan suostumusta. Sen nojalla Ryti hallituksen enemmistön kannatuksella antoi tämän sitoumuksen.
Keto kertoi, että meidän kenraaliemme tarkoitus on saksalaisien avulla saada rintama Viipurin luona, tai jossain muualla, vakiintumaan ja sitten koettaa saada neuvottelut venäläisien kanssa aikaan ilman kapitulatiota.
Keto samoin kuin minä epäilimme asian niin menevän.

JATKUU 28.6.’44 TEOKSESSA: »Paasikiven päiväkirjat 1944-
19561-II» (WSOY 1985, 1986)

1 Eriaikainen selitys marginaalissa toisella kynällä: »Taisi olla hallinto-oikeuden presidentti Urho Castren

Henkilöhakemisto

Aaltio, Eino Abraham (E. A.), varatuomari 380
Adlercreutz, Carlos, Ruotsin sotilasasiamies Helsingissä, eversti 240,288
Aho, Lauri, päätoimittaja, maisteri 255, 256, 295
Airo, Aksel Fredrik, päämajoitusmestari, kenraalimajuri 164, 165 Aksel, Agah, Turkin lähettiläs Tukholmassa 320 Aktay, Haydar, Turkin lähettiläs Moskovassa 54, 25 Alban herttua= Jacobo Maria del Pilar Carlos Manuel Fitz James Stuart y Falco, Alban 17. herttua, espanjalainen diplomaatti 253, 256
Aleksanteri I, Venäjän tsaari 43, 174 Alleen, Axel Karl, konsuli 108
Arnado, Gilberto, Brasilian lähettiläs Helsingissä 179 Aminoff, Torsten Ivan, johtaja, eversti 30, 179
Andersen, Poul Andreas, tanskalainen pankinjohtaja 207 Anderssen, Anders, tanskalainen ylilääkäri 197, 198, 199
Andersson, Amos, kustantaja 149, 162
Antonescu, Ion, Romanian diktaattori, marsalkka 88
Ant-Wuorinen, Paavo, lakitieteen tohtori, JKP:n vävy 27, 28 Ant-Wuorinen, Wellamo, hammaslääkäri, JKP:n tytär 27 Arajuuri, Viktor, sotilashallinnon päällikkö, eversti 164 Arajärvi, Juhani, pankinjohtaja, senaattori 138
Arola, Väinö Artturi, kansanhuoltoministeri, johtaja 93 Assarsson, Vilhelm, Ruotsin lähettiläs Moskovassa 42, 43, 49, 50, 73, 74, 253, 268, 322, 388, 414

Barkov, N. V., venäläinen protokollapäällikkö 71, 75
von Baurnbach, Norbert, Saksan laivastoasiamies Moskovassa, kommodori 55
Bech, August Villads, forpagter, Tanska 209
Beck-Frtis, Johan, Ruotsin lähettiläs Helsingissä, vapaaherra 240, 241,394, 414
Bell, Henry Mac Grady, brittiläinen liikemies, »Harry Bell» 101 Benes, Eduard, tsekkipakolaishallituksen johtaja Lontoossa 299 Bergelin, Sune, ruotsalainen eversti 135
Bergery, Gaston, Ranskan (Vichy) suurlähettiläs Moskovassa 43, 44, 45, 61
Berner, Rolf, toimitusjohtaja 299, 301, 325 Bewitz, saksalainen toimittaja 173
Bisgaard, Vtlhelrn, tanskalainen everstiluutnantti, insinööri 205 von Bismarck, Otto, Saksan (Preussi) valtakunnankansleri, ruhtinas 42, 238
Blanck, Anton, ruotsalainen professori 142, 143, 144 Blom, Gotfred, Tanskan pääkonsuli 209
von Blücher, Wipert, Saksan lähettiläs Helsingissä 14, 39, 99,
128, 163, 252, 279, 292, 317, 318, 337, 343, 346, 348
Bobrikov, Nikolai, kenraalikuvernööri, jalkaväenkenraali 403 Boeg, Niels Vilh., landsdommer, Tanska 201
Boheman, Erik, ruotsalainen kabinettisihteeri 11, 40, 81, 240,
242, 253, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 335, 336, 337, 338, 342, 344, 345, 346, 391, 399, 414
Bolt-Jörgensen, Laurits Bolt, Tanskan lähettiläs Budapestissa
(aik. Moskovassa) 74, 190, 191
Borenius, Tanckred, brittiläinen tohtori 256
von Born, Ernst, kansanedustaja, vapaaherra 163, 402, 403, 404 Bramnaes, Carl Valdemar, tanskalainen pankinjohtaja 190 Bratt, Karl Axel, ruotsalainen eversti 300
von Brauchitsch, Walter, saksalainen marsalkka 151, 154, 159 Bremer, Fredrika, ruotsalainen kirjailija 162
Breysig, Kurt, saksalainen professori 263
Brilioth, Börje, ruotsalainen päätoimittaja 162, 190, 332, 333, 338 Brilioth, Yngve, ruotsalainen piispa, tohtori 333
Brotherus, Karl Robert, professori 295
Browaldh, Ernfrid, ruotsalainen pankinjohtaja 81, 143, 158, 159,
218
Brummer, Onni Johannes, päätoimittaja, tohtori 20, 176, 177, 228, 256, 295
Brundell, Petrus, ruotsalainen pankinjohtaja 149 Brunkman, Gustaf, ruotsalainen pankinjohtaja 81, 218
Brusilov, Aleksei, Venäjän armeijan ylipäällikkö (1917), kenraali 249, 295
von Bruck, August, Saksan lähettiläs Helsingissä 32
Burchardt, Jacob, sveitsiläinen professori 164, 170
von Billow, Bernhard, Saksan ulkoministeri 273

Cajander, Aimo Kaarlo, (A K.), ent. pääministeri, professori 32, 209
Cambon, Paul, ranskalainen diplomaatti 86 Canterburyn arkkipiispa, ks. Lang
Carnot, Lazare, ranskalainen linnoitusupseeri, yhteishyvän valiokunnan jäsen 263
Casparsson, Ragnar, ruotsalainen LLO:n lehdistöasiamies 228 Cassel, Gustav, ruotsalainen professori 147
Castren, Erik, ulkoministeriön neuvotteleva virkamies, tohtori 422
Castren, Jalmar, VR:n pääjohtaja 138, 176
Castren, Urho, KHO:n presidentti 138, 225, 422 Chievitz, Ole, tanskalainen professori 201
Christmas Möller, John, tanskalainen konservatiivijohtaja 212 Churchill, (Sir) Winston, Britannian pääministeri 44, 113, 127, 141, 183, 184, 206, 253, 269, 273, 310
Ciano, Galeazzo, Italian ulkoministeri, kreivi 215
Clapper, Raymond, amerikkalainen toimittaja 282
Clemanceau, Georges, ranskalainen valtiomies 164
Colbrun, John, amerikkalainen kirjeenvaihtaja 333
Cripps, (Sir) Stafford, Britannian suurlähettiläs Moskovassa 42, 49, 51, 52, 53, 73, 74, 77, 80, 168
de Croy, Reginald Charles, Belgian lähettiläs Tukholmassa, ruhtinas 320
Curman, Sigurd, riksantikvarien, Ruotsi 219, 220

Dahlberg, Knut, ruotsalainen toimitusjohtaja 151, 190 Danielson-Kalmari, Johan Richard, professori 350
Davies, Joseph Edward, Yhdysvaltojen suurlähettiläs Moskovassa 180, 235
Deck, Fritz, saksalais-ruotsalainen tohtori ja kirjeenvaihtaja 41, 42
Dekanozov, Vladimir, Neuvostoliiton apulaisulkoministeri 367, 369
Demant, latvialainen (latvialais-tanskalainen?) pianotaiteilija 214
Derevjanski, Vladimir, Neuvostoliiton lähettiläs Helsingissä 380 Diamantopoulos, Cristo, Kreikan lähettiläs Moskovassa 53, 74 Dinichert, Paul, Sveitsin lähettiläs Tukholmassa 117
Donner, Ossian, ent. Lontoon-lähettiläs 281 Donovan, William, amerikkalainen eversti 185 Dreyer, Axel, tanskalainen toimittaja 207

Ebbesen, Niels, oik. Aage Heinberg, tanskalainen toimittaja ja kirjailija 198
Eden, Anthony, Britannian ulkoministeri 130, 158, 220, 233, 291, 400, 402
Egger, Karl, Sveitsin lähettiläs Helsingissä 179, 292 Ehrnrooth, Leo, sisäministeri, tohtori 332, 391, 392, 393
Enckell, Carl, ent. diplomaatti, toimitusjohtaja 172, 267, 268, 269, 282, 283, 362, 363, 364, 365, 367, 369, 372, 373, 374, 376, 391, 395, 396, 401, 402, 407, 413
Enckell, Georg, majuri, tuomari 366, 367, 374 Enckell, Oscar, johtaja, kenraaliluutnantti 366 Erich, Rafael, professori 164, 165, 177, 401
Erkko, Eljas, päätoimittaja 38, 41, 179, 293

Fagerholm, Karl-August, sosiaaliministeri, päätoimittaja 82, 141,
142, 163 ,228, 296, 378
von Falkenhorst, Nikolaus, Pohjois-Suomen saksalaisjoukkojen komentaja, kenraalieversti 99
von Fieandt, Rainer, neuvottelija, pankinjohtaja 14, 21, 22, 161, 169, 277
Fischer, Albert, tanskalainen tohtori 201
Fischer, Louis, amerikkalainen lehtimies ja tutkija, Neuvostoliiton tuntija 132
Flodström, Anders, Ruotsin sotilasasiamies Moskovassa, kapteeni 74
Florman, Carl, ruotsalainen toimitusjohtaja, kapteeni 329, 366, 372, 390
Forsman, Kaarle Juhana Jaakko, tohtori 229
Fouche, Joseph, ranskalainen poliisiministeri, Otranton herttua 263
Frederik, Tanskan kruununprinssi (myöh. kuningas Frederik IX) 213
Frederik VI, Tanskan kuningas 211
Frey, Alexander, toimitusjohtaja, senaattori 299, 301
Furuhjelm, Ragnar, kansanedustaja 138, 287, 413

Gafencu, Grigore, Romanian lähettiläs Moskovassa 56, 57
al-Gailani, Rasid Ali, Irakin pääministeri (kansallisen pelastuksen hallitus) 70
Gartz, Åke, apulaisjohtaja, vuorineuvos 86, 209
de Gaulle, Charles, ranskalainen pakolaiskenraali 80 Gavrilovic, Milan, Jugoslavian lähettiläs Moskovassa 40, 48
von der Goltz, Rüdiger, divisioonankomentaja 1918, kenraali­ luutnantti, kreivi 114, 115, 138, 269
Granden, Leonard, kenraalimajuri, sotataloustarkastaja 12
Grey of Fallodon, Edward, brittiläinen valtiomies, varakreivi 86, 164
Gripenberg, Georg A., lähettiläs Lontoossa (myöh. Tukholmassa) 17, 63, 105, 179, 244, 274, 293, 310, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 332, 333, 335, 336, 338, 342, 344, 362, 405, 410
Grotius, Hugo, hollantilainen filosofi 18
von Grundherr zu Altenhan und Weierhaus, Werner, lähettiläs, Saksan ulkoministeriön jaostopäällikkö 245
Gräsbeck, Walter, neuvottelija, vuorineuvos 25, 30, 70 Grönblom, Berndt, vuorineuvos 334
Grönvall, Ragnar, ylipäällikön vanhempi adjutantti, everstiluutnantti 164
Gullion, Edmund, amerikkalainen va. asiainhoitaja Helsingissä 318, 406, 419, 420
Gummerus, Herman, professori 256
Gustavson, Sigvard, Ruotsin apulaissotilasasiamies Helsingissä, kapteeni 240
Günther, Christian, Ruotsin ulkoministeri 16, 35, 36, 39, 40, 41,
52, 76, 77, 140, 142, 155, 156, 157, 232, 240, 310, 316, 317, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 332, 333, 336, 337, 338, 345, 348, 372, 399, 405
Göbbels, Joseph, Saksan propagandaministeri, tohtori 149 Göring, Hermann, Saksan valtakunnanmarsalkka, Johtajan en­simmäinen sijainen 35, 98, 100, 254

Haataja, Kyösti, professori 163, 220, 274, 295, 369
Hackzell, Anders (Antti) Verner, kansanedustaja, toimitusjohtaja 35, 163, 179, 202, 226, 228, 233, 237, 245, 249, 256, 294, 295
Hakkarainen, Rafael, ulkovaltain lähettiläiden esittelijä ulkoministeriössä (= protokollapäällikkö) 91, 240
Hakkila, Väinö, eduskunnan puhemies, pormestari 90, 91, 93, 94, 110, 121, 179
Halder, Franz, Saksan maavoimien esikunnan päällikkö, kenraalieversti 30
Hallman, Birger, kauppaneuvos 390
Hammarskjöld, Dag, Ruotsin valtiovarainministeriön valtiosihteeri 143
Harmula, Uuno, kansanedustaja, päätoimittaja 254, 295
Hansson, Per Albin, Ruotsin pääministeri 76, 108, 142, 177, 245, 253
Harhna, Samnuli, kauppaneuvos 228
Harriman, Averell, Yhdysvaltojen suurlähettiläs Moskovassa 257, 258, 322
Hartz, Gustav, tanskalainen johtaja 207 Hasager, Niels, tanskalainen päätoimittaja 214
Hechscher, Eli, ruotsalainen professori 143, 145, 146, 147, 149 Heiberg, Herman, norjalainen konsuli (Enso-Gutzeitin entinen
toimitusjohtaja) 150
Heiberg, Walter, Yhdysvaltojen apulaissotilasasiamies Tukholmassa, komentaja 150
von Heidenstam, Rolf, ruotsalainen toimitusjohtaja 277, 406 Heinrichs, Erik, yleisesikunnan päällikkö, jalkaväenkenraali 30, 87, 240, 262, 284, 362, 363, 364, 365, 372
Helenius, Ilmari, maaherra, kenraalimajuri 64, 179 Helminen, Frans, eversti 27
Henderson, (Sir) Nevile, Britannian suurlähettiläs Berliinissä 273
Henriques, 0. M., tanskalainen tohtori 201 Hensel, Herbert, Saksan lähetystöneuvos Kööpenhaminassa 198 Hernod, Torsten, ruotsalainen johtaja 81, 218, 277
Hess, Rudolf, saksalainen salkuton ministeri, Johtajan toinen sijainen 41, 42, 44, 46, 50
Heydrich, Reinhard, Reichsprotector, Saksa 183 Heyndrickx, Guy, Belgian lähettiläs Moskovassa 40
Hiitonen, Ensio, Suomen Filmikamarin asiamies, lakitieteen tohtori 250, 407, 408
Hilden, Kaarlo, vararehtori, professori 28, 122
Hilger, Gustav, Saksan (kaupallinen) lähetystöneuvos Moskovassa 12, 71, 72, 74
Himmler, Heinrich, Saksan salaisen poliisin Gestapon päällikkö 31,122
Hitler, Adolf, Saksan diktaattori, Ftihrer, Johtaja 31, 35, 36, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 88, 89 ,97, 98, 99, 101, 103, 109, 117, 119, 120, 122, 125, 126, 128, 130, 131, 137, 138, 149, 150, 151, 154, 158, 159, 162, 163, 173, 178, 180, 185, 187, 188, 199, 202, 209, 217, 219, 220, 238, 244, 245, 246, 264, 265, 275, 279, 283, 290, 291, 296, 312, 406
Holsti, Rudolf, ent. ulkoministeri, professori (Stanfordissa) 401 Honkajuuri, Mauri, pääjohtaja 14, 33, 34, 35, 95, 176, 177, 228, 229, 231, 236, 274, 295, 390
Hoover, Herbert, Yhdysvaltojen ent. presidentti 134
Hopper, Bruce, amerikkalainen professori Tukholmassa 185, 251, 266
Horelli, Toivo, sisäministeri, pankinjohtaja 93
Hornborg, Eirik, kirjailija, rehtori 108, 124, 225, 397, 405 Houmoeller, Adolf, tanskalainen insinööri 201, 202, 207
Hull, Cordell, Yhdysvaltojen ulkoministeri 134, 255, 298, 304, 388 Hunke, Heinrich, saksalainen professori 27
Hynninen, Emil, toimitusjohtaja, filosofian lisensiaatti 21 Hynninen, Paavo Juho (P. J.), Suomen asiainhoitaja Moskovassa, ministeri, myöhemmin ulkoministeriön kansliapäällikkö 33, 39, 57, 62, 63, 64, 66, 69, 73, 74, 75, 100, 124, 125, 139, 163, 225, 228, 229, 231, 233, 243, 284, 292, 293, 337, 345, 353, 355, 356, 374, 400, 418
Hägglöf, Sten Ingemar, Ruotsin asiainhoitaja Moskovassa 368, 369, 371, 372
Hämäläinen, Albert, professori 15 Hämäläinen, Juho, pankinjohtaja 414, 417

Idman, Karl Gustaf, lähettiläs Tokiossa, lakitieteen tohtori 89, 93 Ignatius, Gustaf, ent. maaherra 351
llukka, Tor, Oslon konsulaatin virkamies 222, 231 Isakson, Selim Engelbert, osastopäällikkö, eversti 164, 165

Jaakkola, Jalmari, professori 218
Jartsev, Boris, Neuvostoliiton attasea (KGB:n asiamies Boris Rybkin) Tukholmassa 24, 236, 239, 313, 380, 381, 384, 385, 386, 387
Jegorov, Feodor Aleksejevits, TASSin kirjeenvaihtaja Helsingissä 1940 70
Jelisejef, Elisei Tihonovits, venäläinen lähetystöneuvos, asiainhoitaja Helsingissä 25
Jodl, Alfred, Saksan ylijohdon esikunnan esikuntapäällikkö, kenraalieversti 339, 363
Johansson, Axel, ruotsalainen (pää)toimittaja 142, 143, 144 Johansson, Gotthard, ruotsalainen toimittaja 81
Johnson, amerikkalainen toimittaja 262, 263
Jonson, Albin, amerikkalainen (»Mr. Albin Jonson») 318 Juhana III, Ruotsin kuningas 115
Junnila, Taave, kunnallisneuvos 177 Jutila, K. T., pankinjohtaja, tohtori 256
Jürgens, Axel, tanskalainen lääkäri 201, 205

Kaarle IX, Ruotsin kuningas 115 Karuna, Jaakko, toimitusjohtaja 228
Kaila, Erkki, arkkipiispa, tohtori 110
Kaira, Kaarlo, professori 242, 422
Kalinin, Mihail, Neuvostoliiton valtionpäämies 71, 183
Kalliala, Kaarlo Julius, pankinjohtaja 20
Kallio, Kyösti, presidentti 168
Kalliokoski, Viljami, maatalousministeri, kansanedustaja 165, 342
Kampmann, Per, tanskalainen johtaja, insinööri 208
Karlgren, Anton, tanskalainen kielentutkija ja lehtimies 202
Kauppi, Kalle, opetusministeri, rehtori 422
Keitel, Wilhehn, Saksan ylijohdon esikunnan päällikkö, sotamarsalkka 419
Kekkonen, Urho, kansanedustaja, tohtori 413 Kekoni, Heikki, toimitusjohtaja, kenraalimajuri 251
Keto, Jaakko William, apulaiskaupunginjohtaja, maisteri 21, 168, 276, 285, 286, 287, 299, 413, 418, 422, 423
Khan, Ahmed, Afganistanin suurlähettiläs Moskovassa, sulttaani 60, 61
Kierulf, Otto S., tanskalainen insinööri 193, 194, 204, 209, 228
Kilpi, Sylvi-Kyllikki, kansanedustaja 26
King, Harold, brittiläinen kirjeenvaihtaja Moskovassa 395 Kivi, Väinö, kansanedustaja, valtioneuvos 16
Kivikoski, Bruno, tasavallan presidentin kanslian päällikkö, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri 179
Kivimäki, Toivo Mikael, lähettiläs Berliinissä, professori 11, 12, 14, 16, 17, 39, 63, 82, 86, 100, 171, 226, 227, 228, 233, 239, 244, 245, 249, 250, 253, 256, 267, 279, 293, 406
Kleen, Eva, ruotsalainen rouva 212
Kleen, William (Willy), ruotsalainen eversti 142, 143, 144, 200
Kleist, Peter, saksalainen Dienstelle Ribbentropin asiamies, tohtori 292
van Klenau, Paul, tanskalainen professori 201 Klinov, venäläinen Aeroflotin virkailija 366, 372
Koivisto, Juho, toinen valtiovarainministeri, kansanedustaja 106
KollontaY, Alexandra, Neuvostoliiton lähettiläs Tukholmassa 24, 37,40, 79,80, 155, 156, 157, 171, 297, 298, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 355, 356, 362, 376, 384, 387, 391, 404, 405, 406, 407, 416
Konev, Ivan, venäläinen kenraali 370
Kontro, Kaarlo Eljas, (pää)johtaja 390
Koskimies, Kaarlo, päätoimittaja 176, 177, 274
Kotilainen, Väinö Aleksanteri, kansanhuoltoministeri, vuorineuvos, myöh. eversti Itä-Karjalan sotilashallinnon päällikkö 26, 86, 88, 93, 164, 167, 381, 383, 384
Krassin, Leonid, venäläinen diplomaatti, kansankomissaari 43
Kreuger, Torsten, ruotsalainen sijoittaja 332
Kristian X, Tanskan kuningas 210, 213, 214, 229
de Kristoffy, Joseph, Unkarin lähettiläs Moskovassa 58 Krogius, Ernst, laivanvarustaja 214
Krogius, Hjalmar, kaupallinen avustaja Tukholmassa (ellei sitten edellinen tai laivanvarustaja Birger Krogius) 221
Krutikov, Andrei, Neuvostoliiton apulaisulkomaankauppaministeri 46
Kruus; Hans, virolainen professori Tukholmassa 293 Kukkonen, Antti, opetusministeri, kansanedustaja 21, 90, 91, 224, 342
Kustaa Adolf, Skånen herttua, Ruotsin kruununprinssi 212 Kustaa II Adolf, Ruotsin kuningas 115
Kustaa V, Ruotsin kuningas 40, 90, 177, 236, 354, 372 Kuusi, Matti, luutnantti 351
Kuusinen, Otto Wilhelm, emigranttipoliitikko Neuvostoliitossa 24, 69, 402

Lagercrantz, Gustaf, ruotsalainen pankinjohtaja 142, 143, 144, 147, 219
Lang, Cosmo Gordon, Canterburyn arkkipiispa 110 Larsen, Aksel, overretssagförer, Tanska 207 Larsen, Gunnar, Tanskan kulkulaitosministeri 201 Larsen, Hans L., tanskalainen tehtailija 207
Lastuvuori, Vilho, Jukolan tilan entinen pehtori 416 Lavonius, Wilhelm Alexander, toimitusjohtaja 233 Le Bon, Gustave, ranskalainen sosiaalipsykologi 169
Lehmann, Johannes, tanskalainen kirjailija (lehtimies), tohtori 191, 192, 193, 194, 195, 202, 203, 204, 208, 210, 211, 212, 213, 215, 224, 229, 230
Lehtonen, Oskari, oikeusministeri, kansanedustaja 107, 138 Leinonen, Artturi, kansanedustaja, päätoimittaja 342
Lenin, V. I. (Vladimir Uljanov), Neuvostoliiton puoluejohtaja, pääministeri 73, 125, 350, 401, 402
Lerche, Vincens, tanskalainen vapaaherra 214
Lester, Sean, irlantilainen poliitikko, Kansainliiton pääsihteeri 283
Lilja, Carl Bertil, ruotsalainen pankinjohtaja 147
Lindberg, August, ruotsalainen puheenjohtaja (10) 295, 296 Lindberger, Anton, ruotsalainen toimittaja 76
Linder, Ernst, ruotsalainen kenraalimajuri, Suomessa kenraaliluutnantti 48, 77, 78, 79, 99, 102, 113, 235
Lindström, Richard, ruotsalainen päätoimittaja 236, 239, 240, 243, 407
Linkomies, Edvin, professori, kansanedustaja, myöh. pääministeri 115, 116, 119, 234, 272, 329, 338, 356, 357, 358, 361, 374, 391, 411, 415
Lippman, Walter, amerikkalainen toimittaja (kolumnisti) 255, 260, 261, 400
Litvinov, Maksim, Neuvostoliiton ent. ulkoministeri 50 Li-tze, Shao, Kiinan suurlähettiläs Moskovassa 51
Lloyd George, David, Dwyforin jaarli, brittiläinen poliitikko 132 Lund, Svend Aage, tanskalainen päätoimittaja 209
Lundqvist, Jarl, ilmavoimien komentaja, kenraaliluutnantti 240, 241
Lundström, Johannes, lähetystösihteeri Berliinissä 22, 66 Lydecken, Jalmari, ylilääkäri 20
Lyytinen, Arvo, sotilasasiamies Moskovassa, eversti 74

Magnuson, Gunnar Fredrik, ruotsalainen johtaja 193
Maiski, Ivan (Jean Maisky), Neuvostoliiton lähettiläs Lontoossa 266, 380
Makkonen, Armas, pankinjohtaja 169
Mallet, Victor, Britannian lähettiläs Tukholmassa 311, 320 Malmberg, Lauri, kotijoukkojen komentaja, kenraaliluutnantti
240
Mandelin, Erik, Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton kansliapäällikkö, kouluneuvos 228
Manderström, Ludvig, Ruotsin ulkoministeri 177
Manner, Wäinö, suomalainen insinööri Moskovassa 50, 67, 68, 69, 70
Mannerheim, Gustaf, ylipäällikkö, marsalkka, vapaaherra 12, 13, 28, 35, 90, 93, 99, 100, 103, 104, 106, 107, 113, 130, 133, 138, 141, 153, 161, 164, 171, 185, 187, 209, 216, 219, 232, 236, 244, 247, 250, 251, 252, 254, 259, 260, 268, 277, 284, 285, 287, 289, 290, 291, 308, 310, 312, 313, 321, 340, 341, 342, 343, 346, 347, 348, 349, 350, 355, 358, 360, 361, 362, 372, 373, 374, 378, 380, 381, 386, 397, 398, 399, 406, 408, 409, 410,4 11, 412, 413, 414, 416, 417, 418, 420
Marx, Karl, saksalainen filosofi 135
Maseng, Einar, Norjan lähettiläs Moskovassa 40, 74 Matsuoka, Yosuka, Japanin ulkoministeri 97
Mattsson, Sigurd, maaherra, agronomi 209
McClintock, Robert, Yhdysvaltojen asiainhoitaja Helsingissä 253, 270, 278, 286, 287, 313, 314, 318
Meinecke, Friedrich, saksalainen historiantutkija 118 Menger, Anton, itävaltalainen oikeustieteilijä 235 Mengerle, Karl, saksalainen toimittaja 163
Michelet, Wilhehn, Norjan lähettiläs Helsingissä 126 Mikkola, Jooseppi Julius, professori 229
Mikojan, Anastas, Neuvostoliiton ulkomaankauppaministeri 64, 65, 66, 67
Molotov, Vjatseslav, Neuvostoliiton pää- ja ulkoministeri (myöh. vain ulkoministeri) 12, 17, 21, 22, 35, 36, 39, 41, 43, 46, 52, 61, 62, 64, 66, 72, 77, 84, 85, 87, 97, 98, 100, 109, 124, 160, 163, 180, 181, 182, 184, 199, 243, 246, 251, 254, 257, 258, 261, 268, 269, 285, 290, 355, 366, 367, 368, 369, 372, 374, 375, 376, 379, 381, 388, 390, 396, 399, 404, 405, 413, 416
Moltesen, Laust, tanskalainen tohtori 202, 203, 206, 207, 230
Montgomery, Arthur, ruotsalainen professori 143, 151, 152 Morley, John, brittiläinen poliitikko 164
Munch, Peter, Tanskan ent. ulko- ym. ministeri, tohtori 132 Mussolini, Benito, Italian diktaattori 120, 173, 215, 283, 284 Mäe, Hjalmar, virolainen tohtori 245
Möller, Gustav, Ruotsin sosiaaliministeri 332 Moeller, Paul Flerning, tanskalainen professori 201

Napoleon, Ranskan keisari Napoleon I 103, 173 Nielsen, Oluf Kr., tanskalainen pankinjohtaja 214
Nikitovtsev, Nicolas, Neuvostoliiton sotilas- ja ilmailuasiamies Tukholmassa, eversti 335
Nikolai II, Venäjän tsaari 94, 350 Nilsson, ruotsalainen rouva 387 Niukkanen, Juho, kansanedustaja 254
Nordström, Johan Gustaf, kauppaneuvos 108 Norrmen, P. H., pankinjohtaja 34, 256
Nothin, Torsten, Ruotsin ylikäskynhaltija 163
Nuorteva, Kerttu, venäläinen vakoilija (desanti) 271, 384 Nuorteva, Santeri, Neuvosto-Karjalan pääministeri 271 Nyblom, Eva, ruotsalainen (pää)toimittaja 141
Nykopp, Johan, lähetystöneuvos Moskovassa 12, 55, 74 Nylander, Lennart, Ruotsin lähetystöneuvos Moskovassa 74 Nyström, Arma, ruotsalainen rouva (JKP:n vanhemman pojan anoppi) 150
Nörresö, C. M., tanskalainen everstiluutnantti 205, 206

Ohlin, Bertel, ruotsalainen professori 143
Oksala, Arvi, kansanedustaja, apulaisasiamies 177, 251, 252 Oluf, Johan, Tanskan asiainhoitaja Moskovassa, lähetystöneuvos 73, 74
Orlov, Pavel, Neuvostoliiton lähettiläs Helsingissä 28, 29, 30, 33, 36, 37, 77, 91, 92, 93, 380, 382

Paasikivi, Alli, JKP:n puoliso 12, 35, 64, 73, 74, 77, 79, 81, 82, 107, 121, 142, 178, 190, 198, 201, 202, 205, 206, 207, 215, 219, 220, 221, 237, 240, 245, 247, 317, 329, 334, 337, 390, 401, 416 Paasikivi, Annikki, arkkitehti, JKP:n tytär 199, 201, 206, 207, 230 Paasikivi, Juhani, everstiluutnantti, JKP:n poika 247, 248 Paasikivi, Varma Juho, lääketieteen kandidaatti, JKP:n poika 99, 101, 247
Paasonen, Aladar, presidentin vanhempi adjutanttieversti, myöh. päämajan tiedustelupäällikkö 93, 262, 349
Paavi Pius XII, Eugenio Pacelli 254 Paavo ks. Ant-Wuorinen
Pajula, Paavo, lähettiläs Kööpenhaminassa 194, 204, 220, 224 Pakaslahti, Aaro, ulkoministeriön kansliapäällikkö, filosofian
tohtori 91, 241, 254, 255
Palmer, R. A., brittiläinen ICA:n (Kansainvälisen osuustoiminta-liiton) (pää)sihteeri 137
Palojärvi, Väinö, kenraalimajuri 182
Paludan, Jacob, tanskalainen kirjailija 201, 202 von Papen, Franz, Saksan lähettiläs Ankarassa 46
Payart, Jean, Ranskan (Vichy) ministeri Moskovassa 61
Peitsara, Tapio, everstiluutnantti (teoksessaan »Toimintani Moskovassa ja Suomessa 1939–41» JKP mainitsee tosin neuvottelun, johon osallistui Valtionrautateiden liikenneosaston johtaja Tuure Peitsara, Tapio Peitsaran isä) 21
Pekkala, Mauno, valtiovarainministeri, metsäneuvos 14, 21, 22, 26, 27, 33, 82, 83, 85, 86, 90, 93, 96, 101, 102, 127, 136, 161, 165, 166, 168, 179, 186, 187, 228, 251, 254, 262, 285, 287, 295, 301, 378
Pennanen, Pekka, kunnallisneuvos20
Petain, Henri, Ranskan (Vichy) presidentti, marsalkka 142 Petander, Karl, ruotsalainen tohtori 200
Peura, Samuli, maanviljelijä, liikemies 390 Planck, ks. Blanck
Polon, Knut, toimitusjohtaja 156
Ponsomby, Arthur, brittiläinen poliitikko 132 Potemkin, Grigori, venäläinen ruhtinas 44
Procope, Hjalmar Johan, lähettiläs Washingtonissa 85, 119, 121, 134, 137, 208, 211, 217, 238, 258, 281, 399, 406, 412
Prytz, Björn, Ruotsin lähettiläs Lontoossa 79, 80, 216 Pulkkinen, Paavo, kaupallinen sihteeri Moskovassa 66, 67 Puntila, Lauri Aadolf, pääministerin sihteeri, maisteri 91 Pyrrhos, Epeiroksen kuningas 273
Päts, Konstantin, virolainen valtiomies 115

Quisling, Vidkun, norjalainen natsijohtaja 147, 221, 285

Railo, Eino, kirjailija 128, 129
Ramsay, Henrik, toimitusjohtaja, myöh. ulkoministeri 25, 27, 163, 178, 221, 224, 239, 271, 274, 275, 277, 278, 279, 281, 284, 285, 292, 299, 300, 308, 309, 310, 313, 314, 315, 316, 317, 328, 329, 337, 338, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 355, 356, 358, 359, 362, 363, 364, 365, 369, 372, 373, 374, 378, 389, 391, 392, 393, 395, 399, 400, 401, 402, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 420, 421, 422
Rangell, J. W. (Jukka), pääministeri, pankinjohtaja 11, 21, 26, 29, 33, 39, 90, 91, 93, 100, 101, 103, 106, 138, 141, 179, 180, 210, 251, 299, 301
Rantakari, Kaarle Nestori, lehtimies, poliitikko 20, 176, 177, 273 Rei, August, virolainen emigranttipoliitikko Tukholmassa 139, 185
Reinikka, Tyko, pankinjohtaja (myöh. ministeri) 33, 35, 236, 274, 275, 280, 283, 342, 348, 374, 377, 390
von Renthe-Fink, Cecil, Saksan lähettiläs Kööpenhaminassa 198, 199, 205, 208,2 09, 211
von Ribbentrop, Joachim, Saksan ulkoministeri 17, 41, 83, 97, 98, 99, 213, 215, 243, 274, 275, 279, 281, 292, 313, 340, 389, 417, 418, 419, 420, 422
Ricardo, David, brittiläinen taloustieteilijä 147
Riim, R. R., pankkimies, National bankin clearingosaston konttoripäällikkö 209
Rommel, Erwin, saksalainen marsalkka 47, 187, 232
Roosevelt, Franklin D., Yhdysvaltojen presidentti 73, 102, 113, 119, 127, 182, 183, 184,1 85, 255, 310, 354
Rooth, Ivar, Ruotsin keskuspankin päällikkö 147, 148, 149, 189, 190, 216
Rosso, Augusto, Italian suurlähettiläs Moskovassa 55, 56, 74
von Rundstedt, Gerd, saksalainen marsalkka 149
Runeberg, Johan Ludvig, runoilija, rehtori 162
Ruutu, Yrjö, rehtori, tohtori 26, 109, 161, 162 Rybkin, Boris(= Jartsev)
Rydbeck, Oscar, ruotsalainen pankinjohtaja 149, 150, 332 Rydh, Hanna, ruotsalainen tohtori 162
Ryti, Risto, tasavallan presidentti 11, 12, 14, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 62, 80, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 120, 121, 122, 125, 133, 140, 141, 155, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 171, 172, 187,1 88, 216, 223, 224, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 269, 270, 271, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 294, 297, 298, 308, 310, 312, 313, 314, 317, 329, 337, 343, 344, 351, 353, 355, 358, 359, 361, 362, 364, 365, 366, 374, 377, 378,380, 381, 383, 386, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 421, 422
Ryömä, Mauri, lääketieteen lisensiaatti 25, 92, 385 Räisänen, Yrjö, kansanedustaja, toimittaja

Saari, Eino Armas, professori 15
Saed, Moharnmed, Iranin suurlähettiläs Moskovassa 53, 54 Sahlin, Stig, Ruotsin lähettiläs Helsingissä 26
Salisbury, Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil, brittiläinen valtiomies, markiisi 273
Salmio, Toivo, kauppa- ja teollisuusministeri, johtaja 101 Salovaara, Väinö, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri, apulaiskaupunginjohtaja 418
Sandler, Rickard, ruotsalainen poliitikko, ulkoasiainneuvoston jäsen, maaherra 142
Scavenius, Erik J. C., Tanskan ulkoministeri 191, 194, 195, 196, 197, 201, 202, 203, 208, 209, 211, 212, 213, 215, 230
Scheeli, saksalainen 139 Schildt, Yrjö, maanviljelijä 26
Schiörring, George, höjesteretssagförer, Tanska 201 Sclunitt, Carl, saksalainen valtiotieteilijä 129
Schnurre, Karl, Saksan ulkoministeriön osastopäällikkö 14, 22, 77, 86, 87
Schoenfeld, Arthur, Yhdysvaltojen lähettiläs Helsingissä 31, 179, 180, 181, 215, 237, 238, 240, 241, 242, 246, 255, 267, 284, 285
Schou, Svend Aage, tanskalainen professori 201
von der Schulenburg, Friedrich, Saksan suurlähettiläs Moskovassa, kreivi 43, 45, 46, 56, 64, 71, 74, 89, 125, 268
Scott, John, amerikkalainen kirjeenvaihtaja (tiedustelupalvelun asiamies) 333, 387, 388, 389, 390, 419, 420
Segerstedt, Torgny Karl, ruotsalainen päätoimittaja, professori 244
Segerstråhle, Jane, ruotsalainen rouva 81
Semjonov, Vladimir, Neuvostoliiton asiainhoitaja Tukholmassa (mainitaan myös nimellä Semenov) 286, 320, 376, 395
Seyn, Frans, kenraalikuvernööri, kenraaliluutnantti 403 Sihvo, Aarne, suojelukomentaja, kenraaliluutnantti 417
Sikorski, Wladyslaw, Puolan pakolaishallituksen johtaja Lontoossa, kenraali 185
Simovic, Dusan, Jugoslavian presidentti, ilmavoimien komentaja 70
Sindballe, Kristian, tanskalainen professori 207, 211, 230 Skoropadsky, Pavlo, ukrainalainen pakolainen, kenraali, hetmaani 45
Sköld, Per Edvin, Ruotsin puolustusministeri 273
Sleicher, »amerikkalainen mies» 291, 292
Slöör, Karl Åke, tasavallan presidentin nuorempi adjutantti, everstiluutnantti 93
Smuts, Jaan, Etelä-Afrikan pää-, ulko- ja sotaministeri Lontoossa, Britannian sotakabinetin jäsen, kenraali 188, 299
Snellman, Johan Vilhelm, filosofi, senaattori ym. 17, 94, 177, 351, 398
Soravuo, Ernst Ossian, lähetystöneuvos Kööpenhaminassa 193, 228
Spengler, Oswald, saksalainen historiantutkija 207,210
Stalin, Josif, Neuvostoliiton diktaattori 20, 25, 37, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 93, 94, 95, 104, 106, 112, 123, 139, 142, 158, 162, 170, 173, 179, 181, 183, 198, 202, 205, 206, 222, 243, 245, 246, 251, 254, 257, 258, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 275, 278, 280, 281, 282, 283, 285, 290, 291, 296, 298, 299, 300, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 322, 324, 329, 335, 339, 368, 370, 381, 383, 384, 387, 399,4 00, 402, 407, 408, 409, 421
Stamenov, Ivan, Bulgarian lähettiläs Moskovassa 59, 60 Steglich-Petersen, Kristian, höjesteretssagförer, Tanska 207 Stein, Boris, Neuvostoliiton lähettiläs Helsingissä 380 Steinhard, Laurence A, Yhdysvaltojen suurlähettiläs Moskovassa 49, 60, 86
Sten, Helmer, ruotsalainen pankinjohtaja 81, 151, 190, 218, 219 Stepanov, M. S., Neuvostoliiton apulaisulkomaankauppaministeri 66
Stewen, Martin Kasimir, sotilasasiamies Tukholmassa, eversti 77, 81, 82, 204, 221, 222
Sthyr, Knud Selgen, tanskalainen johtaja 194, 195, 196, 203, 230 Stolypin, Pjotr, Venäjän pääministeri 403
Strasunskij, David, venäläinen »svetsija»-teoksen laatija 48 Straznicky, Milorad, Jugoslavian lähettiläs Tukholmassa 117, 118, 273
Surnilov, venäläinen ulkoministeriön virkamies 367, 371
Suolaht Hugo, yliopiston kansleri, professori 15, 138, 191, 236 Suomalainen, Aino, rouva (Alli Paasikiven sisar) 107 Suomalainen, Jaakko, pankinjohtaja, edellisen puoliso 107 Suviranta, Bruno, valtiovarainministeriön osastopäällikkö 277, 407
Svento, Reinhold, kansanedustaja, toimittaja 21, 95, 110, 111, 161, 168, 183, 186, 187, 251, 252, 255, 266, 267, 285, 349
Svinhufvud, Per Evind, presidentti 14, 20, 21, 35, 95, 350, 351
Söderblom, Staffan, ruotsalainen osastopäällikkö 157, 321, 372

Talas, Onni, lähettiläs Roomassa, tohtori 311
Talleyrand-Peri.gord, Charles-Maurice, ranskalainen valtiomies ja diplomaatti, ruhtinas 70, 228
Talvela, Paavo, kenraaliluutnantti 12, 82, 161, 226, 244, 279 Tanner, Väinö, professori (geologi ja maantieteilijä) 398 Tanner, Väinö, kansanedustaja, toimitusjohtaja, ministeri 24, 26, 27, 33, 85, 89, 93, 101, 103, 106, 107, 124, 130, 137, 157, 165, 170, 172, 179, 180, 203, 216, 225, 226, 245, 246, 250, 253, 275, 276, 296, 332, 339, 344, 345, 356, 357, 358, 374, 376, 377, 378, 381, 382, 383, 384, 386, 387, 404, 407, 411 ,414, 422
Tarjanne, Päivö Kaukomieli, ulkoministeriön osastopäällikkö 231
Tatekawa, Yoshitsugu, Japanin suurlähettiläs Moskovassa 57, 58, 64
Terentjev, Vasili, Nstoliiton kaupallinen edustaja Helsingissä 380, 381, 382, 383, 384
Thalbitzer, Carl, tanskalainen päätoimittaja 200, 201, 211, 213, 214
Thomsen, Fredrik, tanskalainen johtaja, insinööri 209, 210 Thorsing, Oscar, ruotsalainen utrikesdepartementin osastopäällikkö 38, 41
Thörnell, Anna, ruotsalainen kenraalitar 77
Tikander, Wilho, amerikkalainen attasea (tiedustelupalvelun asiamies) Tukholmassa, tuomari 251, 259, 260, 261
Timosenko, Semjon, Neuvostoliiton puolustusministeri, marsalkka 50, 58, 217, 221
von Tippelskirch, Werner, Saksan asiainhoitaja Moskovassa 69, 74
Timo ks. Tuura
Tiso, Frano, Slovakian lähettiläs Moskovassa 47, 48
Tobiesen, Erik, tanskalainen lakimies (tekstissä: laivanvarustaja) 214
Toivola, Urho Vilpitön, lähetystöneuvos Washingtonissa 401 Toivonen (tekstissä: Toiviainen), Karl, kauppaneuvos 108 Topelius, Zacharias, kirjailija, professori 94, 227
Treischke, Heinrich, saksalainen professori 178 Tretow-Loof, Valdemar, tanskalainen eversti 205,206
Tsernyh, Aleksander, Neuvosto-Venäjän asiainhoitaja Helsingissä 380
Tulenheimo, Antti, ylipormestari, professori 225 Tunberg, Sven August, ruotsalainen professori 162
Tunberger, Karl Axel, ruotsalainen kirjeenvaihtaja 311,312
Tuominen, Arvo »Poika», emigranttipoliitikko Tukholmassa 62, 67
Tuura, Juhana Wilhelm, toimittaja, Uuden Suomen nimimerkki Timo 402
Tönisson, Jaan, virolainen valtiomies, päätoimittaja 293 Törngren, Ralf, Åbo Akademin säätiön rahastonhoitaja 285

Vaivanne, Hugo, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri 16 Valve, Olga (Alli Paasikiven sisar) 178
Varma ks. Paasikivi
Vestbirk, Jens Anton, tanskalainen valtuutettu 190 Virkkunen, Paavo, kansanedustaja, professori 176 Virtanen, Artturi Ilmari, professori 352
Voionmaa, Tapio, lähettiläs Bernissä 221, 400
Voionmaa, Väinö, kansanedustaja, professori 14, 21, 25, 26, 90, 256, 275, 276, 277, 285, 286, 287, 299
Vysinski, Andrei, Neuvostoliiton varapää- ja ulkoministeri 21, 63, 72, 394, 395, 396

Wahlforss, Wilhelm, vuorineuvos 221
Walden, Rudolf, puolustusministeri, kenraaliluutnantti, tehtailija 13, 14, 21, 22, 39, 90, 93, 134, 163, 225, 236, 240, 275, 289 ,291, 308, 310, 314, 315, 339, 340, 343, 349, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 372, 374, 377, 383, 391, 409, 410, 414, 420
Waldenström, Martin E., ruotsalainen toimitusjohtaja 277 Wallenberg, Marcus jr., ruotsalainen finanssimies, pankinjohtaja 154, 155, 156, 157, 158, 161, 171, 217, 218, 315, 316, 330, 331, 334, 335, 338, 343, 406
Wasastjerna, Jarl, lähettiläs Tukholmassa, professori 11, 16, 40, 41, 76, 77, 80, 81, 93, 152, 153, 155, 215, 216, 221, 236, 239, 243, 244, 245, 329
Weckman, Johan Reinhold, toimitusjohtaja, eversti 96 Weissauer, Ludwig, saksalainen Dienstelle Ribbentropin asiamies, tohtori 243
von Weizsäcker, Ernst, Saksan ulkoministeriön valtiosihteeri 86, 239
Wellamo ks. Ant-Wuorinen
Welles, Sumner, Yhdysvaltojen alivaltiosihteeri 121
Westman, Karl Ivan, Ruotsin lähettiläs Helsingissä 163, 218
zu Wied, Wilhelm, Saksan lähettiläs Tukholmassa, ruhtinas 40
Wiehl, Emil Karl, saksalainen osastopäällikkö (Ministerialdirektor, Auswärtiges Amt) 22
Wigforss, Ernst, Ruotsin valtiovarainministeri 143, 2402
Wilkama, Karl Fredrik, jalkaväenkenraali 311
Winckelman, George, lähettiläs Madridissa 253
Winge, Eric Allan, ruotsalainen majuri 150
Wirtanen, Atos, kansanedustaja, toimittaja 301, 398
Witting, Rolf, ulkoministeri, professori 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 51, 76, 80, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 96, 134, 137, 140, 142, 144, 154, 156, 160, 163, 179, 180, 181, 216, 229, 230, 235, 236, 237, 239, 243, 244, 246, 250, 255, 266
Wrede, Ernst, toimitusjohtaja, varatuomari 202
Wuolijoki, Hella, kirjailija, maisteri 24, 25, 26, 33, 34, 35, 380, 381, 382, 383, 384, 386, 387
Wuori, Eero A., SAK:n puheenjohtaja 296, 409
Wåhlin, Per, ruotsalainen pankinjohtaja 81, 218

Yrjö VI, Englannin kuningas 183
Yrjö-Koskinen, Aarno Sakari, lähettiläs Ankarassa, vapaaherra 316
Yrjö-Koskinen, Yrjö-Sakari, professori, senaattori, vapaaherra 168, 175, 350


Zdanov, Andrei, Leningradin alueen puoluejohtaja, kenraali 24, 84, 322
Zechlin, Erich Wilhelm, Saksan ministeri Helsingissä, tohtori 279 Zilliacus, Per, sotilasasiamies Washingtonissa, eversti 119, i21 Zotov, Ivan, Neuvostoliiton lähettiläs Helsingissä 25, 71, 380, 383

Åkerman, Joachim, Ruotsin ent. puolustusministeri, kenraali- luutnantti 79, 220
Åström, Sverker, Ruotsin attasea Moskovassa 49, 74

Öhquist, Harald, Suomen edustaja Saksan ylijohdon esikunnassa, kenraaliluutnantti 118, 119, 130
Örne, Anders, ruotsalainen pääjohtaja 135, 143, 200, 213
Österman, Hugo, jalkaväen tarkastaja, kenraaliluutnantti 240

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.