XL. Yritys takautuvan lain pitentämiseksi V. 1913 valtiopäivillä

Maatalousvaliokunnan mietinnön käsittely eduskunnassa

Maatalousvaliokunnan mietintö oli eduskunnassa käsiteltävänä 18 ja 19 huhtikuuta 1913. Siinä syntyi laajanlainen keskustelu. Sosialis­tit olivat yksimielisesti vastalauseensa kannalla, mutta porvarillisissa puolueissa mielipiteet eivät enää seuranneet puoluerajoja. Maalaisliitto­laiset Karhi ja Junes korostivat painokkaasti, että torppariasiaa ei kyetä ratkaisemaan vuokralain kautta, vaan muodostamalla vuokraa­jista itsenäisiä maanomistajia. »Minä olen vakuutettu, että ennen pit­kää täytyy ryhtyä säätämään lakia maan pakkolunastuksesta» — sanoi Karhi. — Silloisissa oloissa hän samoin kuin Junes kuitenkin kannatti takautuvan lain pidentämistä valiokunnan ehdottamalla pohjalla. Meidän vanhasuomalaisesta ryhmästä satakuntalainen edustaja kirkko­herra Grönvall ja länsisuomalainen maanviljelijä Knuutila esiintyivät jyrkästi vuokrasopimusten pidentämistä vastaan. — »Ensimmäisen taan­nehtivan lain aika on kärsitty ja kannettu suuressa määrässä nurise­matta — sanoi Grönvall. Tällaisen taannehtivaisuuden uusimi­nen synnyttää ajatuksen: kuka takaa, etteikö vieläkin näiden viiden vuoden perästä tehdä uusia taannehtivia lakeja? Kun myöskään torp­parit päättäen heidän kokouksissaan tekemistään päätöslauselmista, eivät ole tyytyväisiä tähän lakiin, niin Grönvall katsoi, että esitys olisi hylättävä. — Knuutila, itse maanviljelijä, puhui myös voimakkaasti ehdotusta vastaan. Kysymyksessä oli »vapaiden Suomen talonpoikain oikeuksien loukkaaminen. ——— Suomalaisen talonpojan päähän tah­dotaan asettaa kuonokoppa.» Hän ei voinut käsittää, että maatalous­valiokunnassa jäsenenä olleet suomalaiset talonpojat olivat tällaisen ehdotuksen hyväksyneet. Hänenkin mielestään oli pyrittävä siihen, että vuokramiehistä tehtäisiin vapaita maanomistajia. — »Nykyisiä maan­omistajia ei voinut velvoittaa siitä, minkä kentiesi olisi voinut kuvi­tella olleen heidän esi-isiensä velvollisuutena.» Jos muutamien vuosien kuluessa esim. 25 miljoonaa markkaa vuosittain käytettäisiin tähän tarkoitukseen, voitaisiin maaolot korjata molempien puolueiden hyväk­syttävällä tavalla.

Knuutilan ja Grönvallin lausunnot, jotka eivät kuvastaneet vain heidän omia mielipiteitään, osoittivat, että meidän »Helsingin herrojen» vaikutus tässä maaseudun oloja syvälti koskevassa asiassa ei ollut enää omassa puolueessammekaan läheskään ehdoton. Kaikki tämä vahvisti käsitystämme, että eduskunnassa ei ollut edellytyksiä saada 1909-vuoden taannehtiva laki sellaisenaan pitennetyksi. Toivoimme kuitenkin sen pelastuvan, kun siihen oli tehty usein mainitut 2 ja 3 §:ässä olevat lievennykset. Puolueemme oli myös kärsinyt vaaleissa tappioita. Ryhmässämme ei vuoden 1911 vaalien jälkeen ollut kuin 43 edustajaa. Vuoden 1907 vaaleista lähtien olimme menettäneet ei vähemmän kuin 16 paikkaa. Epäilemättä siihen oli suurena syynä — kunnallisen ääni­ oikeusasian ohella — meidän torpparipolitiikkamme, joka herätti maanomistajain keskuudessa vastustusta. Meidän helsinkiläisten asema torp­pariasian ajajina ei tosiaan ollut helppo eikä miellyttävä. Yhä enemmän oli käynyt ilmi, että varsinkin minä, joka erikoisesti olin ajanut yleistä ja yhtäläistä kunnallista äänioikeutta ja torppariasiaa, olin haitallinen ja epämukava jäsen puolueen edun kannalta arvostellen.

Aina taistelunhaluinen Jonas Castrén hyökkäsi taas kiivaasti minua vastaan. Minä siihen, myös tapani mukaan, samalla mitalla vastasin. Tässä sananvaihdossa ei esiintynyt mitään uutta.

Ehdotus meni näillä evästyksillä suureen valiokuntaan.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.