XXVI. Välikysymys eduskunnassa helmi—maaliskuussa 1908. — Mechelinin hallituksen ero

Mechelinin senaatin ero

Huhtikuun 1 päivänä 1908 senaatin talousosaston jäsenet allekirjoit­tivat kirjelmän keisarille, jossa he ilmoittivat asettavansa paikkansa Hänen Majesteettinsa käytettäväksi eduskunnan epäluottamuslauseen johdosta. Kirjelmää seurasi senaattori Mechelinin kenraalikuvernöörille osoittama käsikirje, jossa hän selitti asian käsittelyä eduskunnassa lisä­ten:

»Mutta virallisena tosiasiana on kuitenkin nyt olemassa eduskunnan pää­tös, joka sisältää ankaran epäluottamuslauseen hallitusta vastaan. Ja viral­linen tosiasia on niinikään, että vanhasuomalaisen puolueen valtiopäiväedus­tajat ovat tahtoneet, vaikkakin aivan toisilla perusteilla kuin sosialidemo­kraatit, aikaansaada epäluottamuslauseen. On siten yhteensä noin 3/4 edus­kunnan jäsenistä, jotka, vaikka keskenään erimielisinä, ovat tahtoneet ilmi­ tuoda tyytymättömyytensä senaattiin. ——— Sellainen suhde eduskun­nan ja senaatin välillä on epäedullinen lainsäädännön kululle.»

Senaattori Mechelin edelleen esitti, että kenraalikuvernööri ehdokkaita valitessaan senaatin jäseniksi ottaisi huomioon, kuinka tärkeätä on, että senaatin talousosasto kokoonpantaisiin henkilöistä, joilla olisi eduskunnassa sellainen luottamus, että senaatin ja eduskunnan väliset suhteet järjestyisivät tyydyttävällä tavalla. Tämä senaattori Mec­helinin kanta oli lojaali ja järkevä.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.