XXXIX. Torppariasia

Maanvuokrakomitean asettaminen ja sen työn alkaminen

Vihdoin saatiin asia niin pitkälle, että senaatti 12 lokakuuta 1912 asetti komitean, jonka tulisi »antaa lausuntonsa ja tehdä ehdotuksensa, mihin lainsäädäntö- ja muihin toimiin olisi ryhdyttävä vuokralaissa 1916 odotettavissa olevan asiaintilan varalta». Kokonainen vuosi oli kui­tenkin Santamäen kokouksesta kulunut. Puheenjohtajaksi kutsuttiin senaattori Alfred Osvald Kairamo sekä jäseniksi kihlakunnantuomari Anton Ivar Björnvik, yliopiston dosentti, filosofian tohtori Edvard Gyl­ling, ylimääräinen esittelijä oikeustoimituskunnassa, lakitiedettenkandi­daatti Kyösti Haataja, maanviljelijä Taave Junnila, agronomi Karl Viljam Koskelin, maanviljelijä Oskari Lahdensuo, Suomen Valtiokont­torin ylitirehtööri, senaattori Juho Kusti Paasikivi, tilanomistaja, maanviljelysneuvos, Hjalmar Gabriel Paloheimo, Suomen Hypoteekkiyhdis­tyksen johtaja Emil Schybergsson, professori, senaattori Kaarlo Juho Ståhlberg, valtiopäivämies Oskari Tokoi sekä tilanomistaja vapaaherra Otto Wrede. Komiteassa olivat siten kaikki puolueet edustettuina. Se­naattori Ståhlberg, joka silloin oleskeli ulkomailla, ilmoitti olevansa estetty tulemasta komitean jäseneksi.

Sosialistit Gylling ja Tokoi olivat olleet jäseninä komiteassa, jonka sosiaalidemokraattisen puolueen Kotkan kokous v. 1909 oli asettanut valmistelemaan puolueen ohjelman tarkistamista. Komitea, jonka muut jäsenet olivat Matti Paasivuori, O. W. Kuusinen ja Aatto Siven, antoi Helsingissä syyskuussa 1911 pidetylle puoluekokoukselle laajan mietinnön puolueen maatalousohjelmasta. Se sisälsi kolme osaa: Ensimmäi­nen koski maatyöväen työehtoja ja asunto-olojen parantamista; toinen osa kysymystä »maalaisköyhälistön muuttamisesta pienviljelijöiksi». Vii­meksimainitussa asiassa komitea asettui puolueettomalle kannalle, koska katsoi, ettei ollut riittävästi selvitetty, onko pienviljelys suositeltava. Komitea oli sitä mieltä, ettei sosiaalidemokraattisen puolueen pitä­nyt toistaiseksi ajaa pienviljelysten perustamista. Kolmannessa osassa mietintö sisälsi torpparien ja mäkitupalaisten vapauttamista koskevan ohjelman, joka oli samanlainen kuin Gyllingin ja Tokoin maanvuokra­komiteassa esittämä.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.