XVII. Eduskuntalaitoksen uudistaminen

Asiain käsittely eduskunnassa. — Lepäämään jättäminen ja määräenemmistöt

Komiteassa emme katsoneet voivamme tyytyä suhteellisten vaalien ja suuren valiokunnan sekä useammankertaisen asiain käsittelyn tuottamaan varmuuteen. Etsimme vielä lisätakeita ja luulimme niitä löytävämme sen kautta, että eräiden tärkeiden kysymysten — perustuslakiasioiden aina, ellei eduskunta suurella enemmistöllä julistaisi asiaa kiireelliseksi, sekä muiden lakiasioiden, jos 1/3 eduskunnan jäsenistä sitä vaatisi — lopullinen ratkaisu siirrettäisiin yli vaalien. Täten kansa olisi tilaisuudessa uusien vaalien kautta lausumaan ajatuksensa tällaisista asioista, jos niiden johdosta suurempaa erimielisyyttä eduskunnassa esiintyisi. Perustuslakia samoin kuin uutta tai lisättyä suostuntaveroa sekä pysyvää veroa ynnä valtiolainaa koskevien kysymysten ratkaise­miseen vaadittaisiin 2/3:n määräenemmistö, ennenkuin laillinen eduskun­nan päätös syntyisi.

Näitä seikkoja oli meidänkin piirissämme harkittu ja ne sisältyivät, kuten edellä on kerrottu, luonnokseemme, jonka ennen komitean työn alkamista valmistimme ja julkaisimme. Setälä vastusti määräenemmistöjä, sillä hän pelkäsi niiden toisinaan voivan muodostua jarruksi ja esteeksi tärkeiden asiain ratkaisussa. Täytyy myöntää Setälän ajatuk­sessa olleen jonkun verran perää. Hänen käsityksensä ei kuitenkaan saanut kannatusta. Määräenemmistöistä ja niiden suuruuksista oli pal­jon keskustelua. Pöytäkirjan mukaan ratkaistiin äänestyksellä minun ehdotukseni, että lepäämään jättämiseen vaaditaan 1/3 äänistä. Samoin hyväksyttiin ehdotus siitä, että valtiolainaa ja uutta veroa varten tarvit­taisiin 2/3:n enemmistö. Perustuslain säätämismenetelmä hyväksyttiin Heikelin esittämässä muodossa ( 2/3:n enemmistö uusien vaalien jälkeen sekä 5/6:n enemmistö asian kiireelliseksi julistamista varten). »Määräenem­mistö on tehokas keino hätäisten päätösten estämiseksi lainsäädännön ja verotuksen alalla» — sanotaan komitean mietinnössä. Ei voi kieltää, että tätä säännöstä on joskus väärinkäytetty. Sen avulla on estetty perustuslakikysymyksen ratkaisu, vaikka asian kiireellisyys on ollut ilmeinen.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.