XXIV. Torppariasia — ensi vaihe: uusi maanvuokralaki

Asia maatalousvaliokunnassa 1907 vuoden valtiopäivillä

Kun uusi eduskunta 22 toukokuuta 1907 kokoontui, hallituksella ei ollut valmiina esitystä — agraarikomitean mietintö on päivätty samana päivänä. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle vasta lokakuun puoli­ välissä. Mutta meillä ja sosialisteilla oli valmiit lakialoitteet. Maatalousvaliokunnassa, johon asia lykättiin, minä olin puheenjohtajana ja jäse­ninä meidän ryhmästämme Hannes Gebhard, Kairamo, Paloheimo ja torppari Rannikko. Nuorsuomalaisia oli Jonas Castrén ja U. Brander. Sosialisteja oli 7, niiden joukossa Sulo Wuolijoki, Aatto Siren, Huttunen ja Merinen. Ruotsalaisia oli Slätis ja Karlsson.

Valiokunta aloitti näiden aloitteiden pohjalla heti työnsä. Meillä olivatkin asiat niin valmiina, että kun hallituksen esitys lähetettiin valiokuntaan 15 lokakuuta, valiokunta jo seuraavana päivänä allekirjoitti mietintönsä. Sekä me vanhasuomalaiset että sosialistit olimme rajoitta­neet uudistusehdotuksemme koskemaan ainoastaan torppareita ja mäkitupalaisia, jotka parannuksia oloihinsa tarvitsivat. Agraarikomitea ja hallitus olivat tahtoneet ulottaa uuden vuokralain koskemaan kaikkia muitakin vuokrasuhteita. Jonas Castrén, agraarikomitean puheenjoh­taja, ajoi tätä kantaa tarmokkaasti valiokunnassa. Me annoimme tässä kohden perään ja suostuimme yrittämään tehdä sen mukaisen lain. Jonas Castrén ja minä saimme valiokunnan jaostona laatiaksemme tämän periaatteen pohjalla uuden ehdotuksen. Sihteerinämme oli laki­tieteen kandidaatti, sittemmin professori ja yliopiston kansleri Antti Tulenheimo. Teimme työtä yötä päivää. Minä olin 20 vuotta nuorempi kuin Castrén ja Tulenheimo oli 9 vuotta minua nuorempi. Ihmettelimme Tulenheimon kanssa Jonas Castrénin työkykyä ja kestävyyttä, varsinkin kun hänen terveytensä ei silloin enää ollut aivan hyvä. Jaoston ehdotuk­sesta tuli mahtava lakiteos. Se jakaantui neljään osastoon: I osasto — 7 lukua ja 79 pykälää — sisälsi määräykset torpparin, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuokrauksesta; II osasto, 38 pykälää: itsenäistilan vuok­rauksesta; III osasto, 2 pykälää: maanvuokrauksesta muihin kuin edellä
mainittuihin tarkoituksiin; IV osasto, 9 pykälää: erityisiä määräyksiä. Siis yhteensä koko laissa 128 pykälää. — Hallituksen esityksessä oli 64 pykälää ja meidän lakialoitteessamme 89 ja sosialistien aloitteessa 33 pykälää. Jaoston ehdotus hyväksyttiin maatalousvaliokunnassa. Mikäli koski torppareita ja mäkitupalaisia oli valiokunnan esitys asiallisesti laadittu meidän ehdotuksemme mukaan. Tämä johtui, kuten sanottu, siitä, että ehdotuksemme kulki keskitietä, toiselta puolen hallituksen ja agraarikomitean, toiselta puolen sosialistien kannan välillä.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.