XXIV. Torppariasia — ensi vaihe: uusi maanvuokralaki

Vuoden 1908 ensimmäiset valtiopäivät

Vuoden 1908 ensimmäiset valtiopäivät alkoivat 10 helmikuuta. Valtiopäiviä avattaessa annettiin eduskunnalle hallituksen maanvuokraläktesitys entisessä muodossaan. Eduskunta voi sen lähettää maatalous­valiokuntaan jo 18 helmikuuta.

Sosialistit olivat minuun suuttuneita eivätkä äänestäneet enää minua valiokunnan puheenjohtajaksi, vaan antoivat äänensä Jonas Castrénille. Minä tulin varapuheenjohtajaksi. Kun Castrén sairauden vuoksi oli koko valtiopäivien ajan poissa, jouduin valiokunnassa jälleen hoitamaan torppariasiaa. Valiokunnan jäseninä olivat meidän puolueestamme jälleen Hannes Gebhard, Kairamo, Paloheimo ja torppari Rannikko; nuorsuo­malaisia mm. Mikkola; sosialisteja mm. Oskari Tokoi, Sulo Wuolijoki ja Sirén.

Hallituksen esitys käsitti edelleen kaikki vuokramuodot. Maatalousvaliokunta oli edellisillä valtiopäivillä, kuten olemme nähneet, asettunut samalle kannalle. Valiokunnan ehdotusta vastaan oli kuitenkin lakiteknilliseltä kannalta tehty muistutuksia, minkä vuoksi nyt palattiin puolueohjelmien kannalle ja ehdotus rajoitettiin koskemaan ainoastaan torppia, lampuotitiloja ja mäkitupa-alueita. Lakiehdotus tuli siten tarkoitustaan vastaavammaksi, sillä ennen kaikkea torpparien ja mäkitupalaisten asema oli korjauksen tarpeessa. Lakiehdotuksen sisältö oli kaikissa pääasioissa samanlainen kuin edellisillä valtiopäivillä laaditun ehdotuksen vastaavat osat. Meidän 7 §:mme, joka koski vuokran koro­tusta tai alentamista yleisten olojen johdosta, jäi valiokunnassa vähem­mistöön ja esiintyi Gebhardin vastalauseessa, johon me muut vanha­suomalaiset yhdyimme. Mietintöön liittyi myös sosialistien suuri vasta­lause samanlaisena kuin edellisillä valtiopäivillä.

Valiokunnan mietintö lähetettiin eduskuntaan ajoissa, 24 maalis­kuuta. Olisi sen vuoksi ollut hyvää aikaa asian käsittelyyn. Lähetekes­kustelu suureen valiokuntaan paisui koko laveaksi. Suureksi osaksi se oli väittelyä sosialistien ja minun välillä toisarvoisista seikoista.

Suuri valiokunta ei ehtinyt antaa lausuntoaan, ennenkuin eduskunta 6 huhtikuuta hajoitettiin ja uudet vaalit määrättiin toimeenpantaviksi. Näin jäi vuokrakysymys jälleen käsittelemättä.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.