XXIV. Torppariasia — ensi vaihe: uusi maanvuokralaki

Meidän ja sosialistien suunnitelmat

Sosialistit ja me vanhasuomalaiset olimme siinä suhteessa periaatteellisesti samalla kannalla, että torpparit oli pääasiallisesti pysytettävä pai­koillaan vakinaisina maanviljelijöinä ja että tässä ei ollut kysymys taval­lisesta arentisopimuksesta ja irrallisista arentimiehistä. Heidän ehdotuk­sissaan oli koko joukon yhteistä meidän ehdotustemme kanssa. Mutta meidän mielestämme ei voinut niin suuresti syrjäyttää maanomistajan oikeuksia, vaan oli koetettava löytää sovitteluratkaisu, joka mahdolli­suuden mukaan tyydyttäisi molempia puolia. Sosialistien johtama torp­parien liike ilmensi torpparien oloissa olevia puutteita ja epäkohtia ja korosti uudistusten välttämättömyyttä. Sillä oli senvuoksi vaikuttava merkitys asian ratkaisussa.

Asema oli siis sellainen, että toisella puolella oli suurempien maanomistajain pääasiassa kielteinen ja entisellään pysymistä vaativa kanta ja toi­sella puolella sosialistien jyrkkä ja radikaalinen asenne. Meidänkin ehdo­tuksemme meni radikaalisuudessa pitkälle. Kun ehdotuksemme kulki keskitietä, oli edellytyksiä, että se tulisi pääasiassa määräämään ratkai­sujen suunnan. Niin sitten kävikin.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.