XXIV. Torppariasia — ensi vaihe: uusi maanvuokralaki

Hallituksen asettama ns. agraarikomitea

Routavuosilta periytyneet ikävät puolueolot aiheuttivat, että tätä suurta reformia ei voitu yhteisvoimin valmistella. Hallitus asetti huhtikuun lopulla 1906 ns. agraarikomitean valmistamaan ehdotuksia. Komi­tean puheenjohtajaksi nimitettiin tuomari Jonas Castrén ja jäseniksi 16 henkilöä, kaikki kunnioitettuja ja arvoa nauttivia kansalaisia. Meidän piirissämme herätti tyytymättömyyttä, että tästä työstä syrjäytettiin viiden vuoden ajan asiata valmistellut tilattoman väestön alakomitea, jonka jäsenet olivat parhaita asiantuntijoita ja jonka työn pohjalle koko tämä reformi vain voitiin perustaa. Hannes Gebhard tosin nimitettiin komitean jäseneksi, mutta ottaen huomioon komitean kokoonpanon, hän ilmoitti olevansa estetty osallistumasta sen työhön. Komitean jäsenenä oli myös entinen torppari Alhainen, joka Valvojassa oli julkaissut huomiota herättäneen kirjoituksen torpparioloista. Hän esitti vastalauseessa tärkeissä kohdin eriävän mielipiteensä. Meidän puolueemme keskuudessa oli torppariasiaa perusteellisesti valmisteltu talonpoikaissäädyn jäsenistä kokoonpannun komitean kanssa, niinkuin edellä on selostettu, mutta näitä voimia ei yhteistyöhön haluttu. Saatuamme pääasiassa ehdotuk­semme valmiiksi jätimme senaattiin komiteamme jäsenten allekirjoitta­mana »Suomalaisen puolueen asettaman komitean valmistaman suunni­ telman vastaista torpparilakia varten». Senaatti toimitti ehdotuksemme agraarikomitealle, mutta se ei nähdäkseni vaikuttanut komitean työhön. Agraarikomitean ehdotus, joka valmistui toukokuun lopulla 1907, sisälsi eräitä parannuksia vuokraoloihin. Mutta siinäkin katseltiin torppariasiaa meidän mielestämme liiaksi irrallisten arentimiesten ja maanomistajien etujen kannalta. Sen ehdotus ei vaikuttanut asian myöhempään käsitte­lyyn.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.