XXIV. Torppariasia — ensi vaihe: uusi maanvuokralaki

Käsittely eduskunnassa

Eduskunnassa suureen valiokuntaan lähetettäessä virisi 23 lokakuuta laaja keskustelu. Ruotsalaisen ja nuorsuomalaisen ryhmän taholta valiokunnan mietintöä ankarasti arvosteltiin. Edustaja Ernst Estlander myönsi, että valiokunnan ehdotus näytti olevan harkittu, mutta se vain selvemmin esiintoi ehdotuksen perusperiaatteiden yksipuolisuuden, väärän suunnan ja kohtuuttomuuden erityisesti ehdotettujen säännösten soveltamisessa aikaisempiin vuokrasopimuksiin. Edustaja Karl Söderholm — jota edustajain kesken leikillisesti kutsuttiin »lakijuristiksi» — ei voinut hyväksyä vuokralautakuntaa eikä uutta menettelyä vuokra­sopimusten rekisteröimisessä eikä myöskään lain takautuvaa vaiku­tusta. Jonas Castrén ei hyväksynyt 50 vuoden vuokra-aikaa ja piti korvausvelvollisuuden laajentamista maanviljelijäin luottoa vahingoit­ tavana ja kerrassaan turmiollisena. Senaattori Nybergh puhui mm. 50 vuoden vuokra-aikaa vastaan. Vuokranantajan ei vuokra-ajan umpeen kuluttua tarvitsisi silloin maksaa korvausta parannuksista, jos tarjou­tuisi uudistamaan vuokrasopimuksen vähintään 50 vuodeksi. Mutta vuokranantaja ei kuitenkaan sillä pääsisi velastaan. Sen maksaminen siirtyisi vain uuden vuokra-ajan loppuun, jolloin taas voitaisiin uudistamiseen nähden menetellä samalla tavalla, niin että korvaus voisi nousta nousemistaan vuosisatojen kuluessa. Maksaminen siirtyisi siten sukupolvesta sukupolveen.

Sosialistiedustaja Sulo Wuolijoki: Sosialistien vastalauseessa oli läpikäyvänä lankana, että tämän vastalauseen kautta tahdottiin saattaa torpparit itsenäisten korkoa maksavien maanomistajien asemaan. Saman periaatteen sanoi valiokunnan enemmistökin olevan itsellään. Mutta se ei ollut tässä kohden tahtonut eikä uskaltanut ottaa täyttä askelta, vaan asettunut puolitiehen siinä kohden kuitenkaan lainkaan onnistu­matta. Voi epäillä 50 vuoden vuokra-ajan tarkoituksenmukaisuutta, ellei säädetä jonkunlaisia pakkotoimenpiteitä.

Suuri valiokunta ei ehtinyt asiata loppuun käsitellä ennen eduskun­nan päättymistä. Asia jäi sillä kertaa sikseen.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.