LÄHDEVIITTEET

Vanhasuomalaisten puolueohjelma

1. J.K Paasikivi, Vanhan ja uuden eduskunnan väliajalta. (Murrosajoilta. Muistoja ja kokemuksia,  II.) Porvoo 1918. s. 337.,  Rommi,  1970, ss.  54-55.

2. Salokorpi, 1988, ss. 74-75 ja siinä mainitut lähteet.

3. Puoluevaltuuskunnan ptk. keväällä 1906. Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 5

4. Suomalaisen puolueen valmistavan neuvottelukokouksen ptk. 27.- 29.6.1906. Suo­malaisen puolueen arkisto, kansio 3.

5. Puoluevaltuuskunnan ptk. 19.10.1906. Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 5., Puo­luekokouksen ptk. 22.10.1906. Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 3. Puolueohjel­man sanamuoto tältä osin ks. Uusi Suometar 24.10.1906 ja Olavi Borg, Suomen puolu­eet ja puolueohjelmat 1880-1964. Porvoo 1965. s. 40.

6. Ibidem., ks. myös Salokorpi,  1988, s. 85.

7. Puoluevaltuuskunnan ptk. 12.7.1906. Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 5., Puo­luekokouspöytäkirjat 22.-24.10.1906. Idem, kansio 3., Borg, 1965, ss. 40-41., Eskola, 1962, ss.  431-432., Salokorpi, 1988, ss. 85-87.

8. Puoluekokouksen ptk. 22-24.10.1906. Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 3., Uusi Suometar 24.10.1906., Borg, 1965, ss. 49-50., Eskola, 1962, ss. 432-433., Salokorpi, 1988, s. 89.

9. Valiokunnan pöytäkirjakonseptit. JKP III:1.

10. J. Paasikiven päiväämätön muistiinpano.  Ibidem.

11. J. K Paasikivi, Kunnallinen äänioikeus. Porvoo 1906. ss. 3-4.

12. Ks. Suomalaisen puolueen ohjelmaehdotus. Kunnallinen  äänioikeus.  Uusi Suome­tar 7.7.1906. Sen pääpiirteet esiteltiin jo 14.6. ja 15.6.1906 Uuden Suomettaren pääkir­joituksissa, jotka todennäköisesti ovat Paasikiven laatimia. Ks. edelleen puoluekokouk­sen ptk. 22.-24.10.1906. Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 3.,  Borg,  1965,  ss. 50-51. Paasikiven puoluekokoukselle esittämä laaja raportti, jota varten hän oli mm. ottanut selvää vastaavasta lainsäädännöstä muissa maissa, julkistettiin erillisenä lentokir­jasena, jota hän siteerasi myös muistelmissaan. Paasikivi, 1906, Passim., Paasikivi, I, 1957, ss. 238-250.

13. Ibidem., Borg,  1965, ss. 41-43, 51-54.

14. Salokorpi, 1988, ss. 75-77.

15. Borg, 1965, ss. 54-70.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.