LÄHDEVIITTEET

NUORI EKONOMISTI

Tie talouselämään

1. Paasikivi, 1957 I s. 187. Käsikirjoitus Sortovuosilta 1-11 Nippu I JKP VI:8. Jukka Pekkarinen, Kansantaloudellinen Yhdistys ja  taloudellinen keskustelu Suomessa. [Heikki Koskenkylä, Jukka Pekkarinen, Antti Räikkönen, Pentti Vartia (toim.): Sata vuotta suomalaista kansantaloustiedettä. Kansantaloudellinen Yhdistys 1884-1984]. Vammalla 1984. s. 17.

2. Blomstedt, 1969, ss. 51-57, 86-88. Tero Kuitunen -Risto Sullström, Kansantaloustie- ­ teen opetus, tutkintovaatimukset ja väitöskirjatutkimus Helsingin yliopistossa 1906- 1982. [Heikki Koskenkylä, Jukka Pekkarinen, Antti Räikkönen, Pentti Vartia (toim.): Sata vuotta suomalaista kansantaloustiedettä. Kansantaloudellinen Yhdistys 1884-1984.] Vammala 1984.

3. Opinnot ja tutkinnot lainopillisessa tiedekunnassa. Helsinki 1894. ss. 6, 18-20.

4. Kuitunen  –  Sullström,  1984, ss. 53-54.

5. Ks. esim. Aulis. J. Alanen, Hannes Gebhard. Helsinki 1964, ss. 135-136, Blomstedt, 1969, s. 52. ja Kyösti Järoinen, Maalaispappilasta maailmalle. Muistelmia kahdeksan vuosikymmenen ajalta. Jyväskylä  1952,  ss.  67-75,  86-88.  Leipzigissä Paasikivi tapasi Järvisen, joka oli tutustumismatkalla Keski-Euroopan kauppaoppilaitoksiin. Ks. JKP An­nalle 11.7.1899, JKP X:2.

6. Muistikirjat JKP 11:2 ja 11:4., Pekkarinen, 1984, ss. 11-27., Pentti Poukka, Valtiososia­lismista liikemiehen arvostamiseen. Paasikivi talouspoliitikkona. [Matti Mannerkorpi (toim.): J. K Paasikivi.] Hämeenlinna 1970.

7. Gottfried Eisermann, Die Grundlagen des Historismus in der deutschen National­ ökonomie. Stuttgart 1956., Robert B. Ekelund & Robert F. Herbert, A Histocy of Econo­mic Theocy and Method. New York 1975, ss. 193-198., Antti Kuusterä, Valtion sijoitus­ toiminta pääomamarkkinoiden murroksessa 1859-1913. Jyväskylä 1989, s. 14 ja siinä mainitut lähteet. Ben B. Seligrrum, Main Currents in Modern Economics. Economic Thought Since 1870. New York 1962, ss. 3-46.

8. Eskola, 1962, passim.

9. K-Y:n vuosikertomus 1900, K-Y:n arkisto, Suomen Pankki.

10. Muistikirjat JKP 11:2 ja 11:4., J. K Paasikivi, Schulze-Delitzschiläisistä kansanpankeista (Valvoja 1898), ss. 450-465.

11. Paasikivi kirjoitti käyttäneensä lähteinä etupäässä seuraavia teoksia  Schulze-Delitsch: Vorschuss- und Credit-Vereine als Volksbanken, Alph. Courtois, Banques populaires., P. Hubert-Valleroux, Les associations cooperatives., Hans Cruger, Die Erwerbs- und Wirtschafts-Genossenschaften, Hugo Zeidler, Geschichte des deutschen Genossen­ schaftswesens der Neuzeit.

12. JKP:n merkintä 12.10.1928. (Päiväkirja 1.12.1914-2.9.1929), JKP 11:8.

13. Alanen, 1964, ss. 135-137,  350-354.,  Blomstedt, 1978, ss. 31-41.

14. Paasikivi, 1957, I, s. 211.

15. Pöytäkirjat vuosikokouksessa 25.4.1903 ja johtokunnan kokouksissa 17.4.1903 ja 6.4.1904 sekä Pellervo-Seuran pöytäkirjat 1901-1903. Pellervo-Seuran arkisto.

16. JKP Hannes Gebhardille 5.7.1901. Hannes Gebhardin arkisto, V:9VA, J .K. Paasi- kivi, Osuustoimintalaki. [Pellervo 1901] ss. 201-205 ja Lagen om andelsverksamhet. [Peller­vo (svensk upplaga) 1901] ss. 193-197.

17. Pöytäkirjat vuosikokouksessa 25.4.1903 ja johtokunnan kokouksissa 17.4.1903 ja 6.4.1904 sekä Pellervo-Seuran vuosikertomukset 1901-1909.

18.Gebhard Kairamolle 1.1.1903 A .O. Kairamon kokoelma, kansio 4, VA, Alanen, 1964, SS. 274-275.

19. Pöytäkirjat johtokunnan kokouksissa 18.5.1901 ja 29.5.1901. Pellervo-Seuran pöytä­kirjat 1901-1903  Pellervo-Seuran arkisto.,  Blomstedt, 1978, ss. 52-43.

20. Gebhard Kairamolle 4.6.1901, A .O. Kairamon kokoelma, kansio 3, VA

21. Blomstedt,  1978, ss. 52-63.

22. Eino Jauri, Suomen Liikemiesten Kauppaopiston vaiheet vuosina 1898-1948. Suo­men Liikemiesten Kauppaopisto 50 vuotta 1898-1948. Helsinki 1948. ss. 10-34. JKP Annalle 11. ja 15.7.1899 JKP X:2., Suomen Liikemiesten Kauppaopisto 1898-1923, s. 21. Tanner, 1947, s. 324., Paavolainen, 1977, s. 95. Ks. myös Tannerin painamatonta käsi­kirjoitusta »Paasikiven linja»  1899-1920,  s. 3, Väinö Tannerin  arkisto,  kansio  4, VA »Paasikivi opetti tuolloin opistossa kauppaoikeutta, ja toverini ja minä saimme jo ennen tenttiin menoamme vihjeen, että tentaattori oli tavallista tiukempi. Meillä oli sitäpaitsi siinä suhteessa huono onni, että tenttiin saapuessamme Paasikivet olivat  juuri muutta­neet asuntoa. Nuori tohtori valvoi itse pihalla tavaroiden kantamista ja oli hieman huonotuulisen näköinen. Pääsimme kuitenkin ennen pitkää sisälle hänen työhuonee­seensa. Kyseltyään meiltä yhtä ja toista muuta hän ryhtyi ottamaan selvää vekseli- eli regressioikeutta koskevista tiedoistamme. Ne olivat hyvin hatarat, eikä siksi toiseksi regressioikeus ole mikään helppo juttu. Paasikivi kuunteli meitä tovin ja tokaisi sitten: »Minä huomaan, etteivät herrat tiedä mitään. Minä hyväksyn herrat». Paasikivimäistä hirtehishuu- moria. Tunneilla hän opetti sitten meille samaista kauppaoikeutta, ja erin­ omaiset tiedot hänellä olikin. Mutta en voi sanoa, että hän olisi muuten ollut poikien suosima opettaja.»

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.