LÄHDEVIITTEET

PAASIKIVI PANKKIMIEHEKSI

1. JKP:n artikkelit Uudessa Suomettaressa: Sekasorto valtion raha-asiain hallinnossa 4.1.1910, Suostunta-asiain ratkaisu 23.1.1910, Äskettäin vahvistettu 1909 vuoden tulo- ja menoarvio 30.1.1910, Kulkulaitosrahaston tila vuoden 1909 päättyessä 10.2.1910 ja Lai­na-asiain käsittely senaatissa 10.5.1910. Ks. myös Juho Annalle 28.9.1909, JKP X:2.

2. Jukka, Pekkarinen, Kansantaloudellinen Yhdistys ja taloudellinen keskustelu Suomessa (Sata vuotta suomalaista kansantaloustiedettä – Kansantaloudellinen Yhdistys 1884-1984) Vammala 1984 ss. 26-27.

3. Esimerkiksi vuosina 1909-10 hän keräsi järjestelmällisesti pörssiin liittyvää kirjalli­suutta, Ks. muistikirjat kansiossa II:6 sekä Paasikiven kirjasto Turun yliopiston kirjastos­sa.

4. Paasikiven palkkaukseen liittyvät päätökset. Ks. senaatin talousosaston ptk. 14.11.1911, 6.6. ja 26.11.1912 VA:, Väinö Luoma, Valtion virkamiesten järjestäytyminen Suomessa I. Turku 1962, ss. 29-66.

5. KOP:n hallintoneuvoston ptk 27.1.1919. KOP.

6. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan ptk 26.5.1910 ja 29.4.1913, Eduskunnan arkisto. Luoman mukaan vuonna 1914 noin 70 % (lähes 19 000) virkamiehistä sai vuodessa palkkaa ja palkkiota alle 1800 mk, joten Paasikiven lisäansiot olivat suuret.

7. JKP Annalle 14.5. ja 18.5.1913, JKP X:2. Kauppalehden artikkeli Äsken päättyneet val­tiopäivät (n:o 21/1913) oli katsaus valtiopäivien tärkeimpiin asioihin ilman laajempia kommentteja.

8. JKP:n tekemä inventaario 1.1.1914. JKP IX:2.

9. Kaija Ollila & Kirsti Toppari, Puhvelista Punatulkkuun. Helsingin vanhoja kortteleita. Helsinki 1977, s. 179. Helsingin raastuvanoikeuden ptk 3.10., 5.11., 3.12.1910 ja 9.1.1911. HELRO Cal:254-257. VA

10. JKP Hjeltille 12.6.1913. Aug. Hjeltin arkisto, kansio 9a. VA

11. Ollila & Toppari,  1977, s. 179.

12. JKP Hjeltille 16.9.1913. Aug Hjeltin arkisto, kansio 9a. VA

13. V. J. Palosuo, Merkkimiesten talo. Hämeenlinna 1986, s. 14-24, 47-43.

14. Anomus yhtiöjärjestyksen vahvistamiseksi 29.9.1911, Kauppa- ja teollisuustoimitus­ kunta A. D. 3115/402 1911. Ilmoitus kaupparekisteriin n:o 706/s. 114. 21.11.1911, Hel­singin maistraatin arkisto.

15. JKP Annalle 12.7.1917. JKP X:2.

16. JKP:n muistiinpano 24.10.1928. JKP II:8.

17. Hugo E. Pipping, Kultakannan turvissa, Suomen Pankki 1878-1914. Helsinki 1969, s. 332 ja siinä mainitut lähteet.

18. Kairamo Paimenille 24.11.1913. E. G. Palmenin kirjekokoelma, kansio IX. HYK.

19. Suomen Pankki, Uusi Suometar 25.11.1913., Eräs virkaehdotus, Uusi Suometar 26.11.1913., Suomen Pankin johtokunnan avonainen jäsenvirka vielä kerran, Uusi Suo­metar 28.11.1913., Det lediga direktörsämbetet i Finlands Bank, Hufvudstadsbladet 27.11.1913.

20. Ks. JKP:n muistikirjat, JKP II:3.

21. Aarne ja Sakari Kuusi, Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Salama 1910-1960. Jyväskylä 1960, ss. 13-42.

22. Suomi-yhtiön vuosikokous, Uusi Suometar 11.4.1907.

23. F. K. Nybomin muistio (s.d.) JKP III:19.

24. Kuusi, 1960, ss. 52–67, 160, 265.

25. KOP:n hallintoneuvoston ptk. 7.3.1906. KOP., Aspelin-Haapkylän päiväkirja 8.3.1906, SKS.

26. Aspelin-Haapkylän päiväkirja 9.1.1907, SKS.

27. Aspelin-Haapkylän päiväkirja 16.5.1907, SKS.

28. Aspelin-Haapkylän päiväkirja 8.8.1913, SKS.

29. KOP:n yhtiökokouksen ptk. 4.3.1914 ja 3.3.1915. KOP.

30. JKP Paimenille 15.2.1910. E. G. Palmenin kirjekokoelma. Kansio IX. HYK.

31. KOP:n yhtiökokouksen ptk. 14.3.1908,  5.3.1910 ja 4.3.1914. KOP.

32. Kairamo Aspelin-Haapkylälle 6.5.1914, Aspelin-Haapkylän kokoelma, kansio 99.  SKS.

33. KOP:n hallintoneuvoston ja johtokunnan ptk:t 15.5.1914. KOP., Senaatin talousosas­ton ptk:t 30.6., 15.7.1914. VA

34. JKP Annalle 26.7.1914 sekä muut kirjeet matkalta. JKP X:2.

35. Jorma Ahvenainen, Suomen sahateollisuuden historia. Porvoo 1984, s. 273.

36. Terho. A. Könönen, Martinniemen saha 75 vuotta. Martinniemen saha 1905-1980. Joensuu 1981.

37. KOP:n hallintoneuvoston ptk 28.8.1914  ja johtokunnan ptk. 29.10.1914. KOP.

38. Aspelin-Haapkylän päiväkirja 1.12.1914, SKS., JKP:n päiväkirjamerkintä 8.12.1914. JKP:n päiväkirja 1.12.1914–2.9.1929. JKP II:8.

39. Aspelin-Haapkylän päiväkirja 1. ja 3.12.1914, SKS., F. K. Nybomin eroanomus 3.12.1914. Hallintoneuvoston pöytäkirjat 1905-1919. KOP.

40. Aspelin-Haapkylän päiväkirja 11.12. ja 21.12.1914, SKS.

41. Hallintoneuvoston ptk. 9.12.1914. KOP.

42. Kairamon kirjekopio W. Kylmäkoskelle 7.2.1915, Kairamon kokoelma kansio 18 VA.

43. Kairamon kirjekopiot Paavo Paloheimolle 29.5.1917 ja 18.1.1918. Kairamon kokoel­ma, kansio 19. VA

44. Muistelmakäsikirjoitus, nippu 11. JKP VI:8.

45. JKP:n muistiinpano 10.9.1923. JKP II:8.

46. Kansallis-Osake-Pankin historiaan liittyvät tiedot on saatu prof. Yrjö Blomstedtin laatimasta käsikirjoituksesta.

47. Hallintoneuvoston ptk. 21.12.1915. KOP.

48. JKP:n päiväkirjamerkintä 29.12.1914. JKP 11:3. Aspelin-Haapkylän päiväkirja 12.2.1916, SKS., JKP:n puhe haarakonttorien johtajille syks. 1916. JKP 11:22.

49. Aspelin-Haapkylän päiväkirja 7.2.1915, SKS. Ilmoitus kaupparekisteriin n:o 82/s. 7. 27.1.1915, Helsingin kaupungin maistraatin arkisto.

50. JKP:n päiväkirjamerkinnät 18.3.1915, 12.10.1915, 13.10.1915, 8.-13.12.1915. KOP.

51. JKP:n päiväkirjamerkinnät 14.2. ja 15.2.1915. KOP.

52. JKP:n päiväkirjamerkinnät 7.1., 17.4., 22.4., 25.4. ja 26.4.1918. KOP.

53. Emissioni-osakeyhtiö, Kauppalehti 19.5.1915 s. 221-222, 224. Emissioniosakeyhtiö aloittanut toimintansa,  Kauppalehti 15.12.1915, s. 592.

54. Erkki Pihkala, Suomen Venäjän-kauppa vuosina 1860-1917. Helsinki 1970, ss. 209- 210.

55. JKP: »Sotaa käyvien valtojen alamaisten liikesuhteissa vallitsevista periaatteista. JKP 11:22.

56. JKP:n muistiinpanot 17.-19.5.1915. JKP 11:8.

57. Pipping,  1969, s. 397.,  Polvinen,  1984, ss. 253-258.

58. Finanssiministeri P. L. Bark pääministeri Goremykinille 27.8.1915 (v.l.) KKK He7.

59. Ruplan kurssi, Kauppalehti 25.8.1915. s. 362.

60. žurnal soveštšanija po voprosu ob uregulirovanija kursa rublja v Finljandii  26.IX.1915. KKK He7. Carl Enckell, Poliittiset muistelmani I. Porvoo 1956, ss. 56-60. Borovitinovista ks. myös Taimi Torvinen, Borovitinov – kahden kansan syntipukki. (Historiallinen Aikakauskirja  3/1976.) ss. 228-229.

61. Näitä neuvotteluja on selvittänyt – tosin lähinnä Tannerin näkökulmasta – Jaakko Paavolainen, Väinö Tanner senaattori ja rauhantekijä. Elämänkerta vuosilta 1912-1923. Helsinki 1979, ss.  134-135.AE.  Tudeer, Suomen Pankki. Helsinki 1939, ss. 51-54.

62. Ruplaongelmaan liittyvä aineisto JKP III:23., Väinö Tannerin käsikirjoitus vuodelta 1956, Väinö Tannerin kokoelma, kansio 4 VA. Tuomo Polvinen, Venäjän vallankumous ja Suomi 1917-1920 I. Porvoo 1967, ss. 84-87. Tudeer, 1939, ss. 54-56.

63. I valtiopäivät 1917 ptk. I, ss. 206-212, 311-327, ks. myös keskustelu 11.6.1917, ss. 496-499. Pankkivaliokunnan mietintö n:o 4 ja 4a Suomen Pankille ruplakurssista aiheu­tuvista tappioista, Valtiopäivät 1917 asiakirjat  N osa.

64. J. K. Paasikivi, Suomen Pankki ja ruplakurssi. Uusi Suometar 25.5.1917.

65. Ks. JKP:n artikkelit Uudessa: Suomettaressa: Ulkomaan valuutan kurssi 26.1.1915 ja Ruplan kurssi 13.10.1915.

66. Senaatin talousosaston ptk. 22.5.1917.

67. Senaatin talousosaston ptk. 8.6., 11.7., 1.8., 22.12.1917 ja 18.1.1918. Komitean aineistoa ks. JKP III:2.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.