LÄHDEVIITTEET

Hallituksen uusiminen

1. Blomstedt, 1969, s. 314.

2. Hallsten, Kertomus… ss. 13-14., Lindman, 1968, s. 24. Kaarlo Koskimiehen saamien tietojen mukaan finanssipäälliköksi oli ajateltu myös Nevanlinnaa, mutta tämä ei katso­ nut voivansa sivuuttaa Paasikiveä, joka »kumma kyllä tahtoo sinne tulla». A R. Ceder­bergin pvk. 20.3.1917. A. R. Cederbergin arkisto, kansio XX.

3. Hannu Soikkanen, Kohti kansan valtaa 1.1899-1937. Vaasa 1975. ss. 199-200.

4. K. H. Wiikin päiväkirja 20.3.1917. K. H. Wiikin arkisto, VA. Ks. myös Jaakko Paavolai­nen, Väinö Tanner. Senaattori ja rauhantekijä. Elämäkerta vuosilta 1912-1923. Helsinki 1979. s. 117.

5. Puoluevaltuuskunnan ptk. 17.3.1917. Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 5.

6. SDP:n puolueneuvoston ptk. 19.-23.3.1917. Työväen Arkisto., Soikkanen, 1975, ss. 201-203.

7. JKP:n käsikirjoituskatkelma »Tokoin hallituksen muodostaminen 1917», JKP VI:18 sekä muistiinpanot delegaation kokouksesta 21.3.1917, JKP III:9., Hallsten, Kerto­mus… ss. 20-23., Blomstedt, 1969, ss. 313-315.

8. Hallsten, Kertomus… ss. 27-29. Jälkikäteen laaditun kertomuksen päivämäärä 22.3. on virheellinen, po. 23.3.1917. Puheenvuorojen osalta tarjoaa lisäinformaatiota kokouk­sen konseptipöytäkirja, joka on Eino 1. Parmasen kokoelmassa kansiossa XXXII.

9. Hallsten, Kertomus… s. 28.,KP:n käsikirjoituskatkelma »Tokoin hallituksen muodos­taminen 1917». JKP VI:18. Ks. myös JKP:n muistikirja 24.3.1917. JKP VI:23.

10. Paasikiven em. käsikirjoituskatkelma, idem., »Pöytäkirja tehty Suomen sos. dem. Puoluetoimikunnan kokouksessa 24 pnä maaliskuuta 1917». Työväen Arkisto. Hallitus­ ohjelman laadintaan, josta huolehtivat Väinö Tanner, Oskari Tokoi ja K. J. Ståhlberg, Paasikivi ei enää osallistunut. Vrt. Ketola, 1987, ss. 40-41.

11. Ks. Risto Ruukki, Hallituskysymyksen ratkaisu 1917. (Poliittisen historian laudatur­ tutkielma 1961. Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto) ss. 61-63 ja siinä mainittu Tannerin haastattelu.

12. Sos. dem. puoluetoimikunnan ptk, idem., Toroinen, 1977, s. 133. Holstin ja Kallion ehdokkuudesta ks. lähemmin Pietiäinen, 1986, ss. 225-227, Hokkanen, I, 1986, ss. 215-220.

13. Rommi, 1970, s. 74. Tokoin senaatin synnystä ks. myös Soikkanen, 1975, ss. 201- 207, Lindman, 1968, ss. 28-31 sekä Pietiäinen, 1986, ss. 225-228 ja niissä mainitut lähteet.

14. K H. Wiikin päiväkirja 22.3.1917. VA Ks. myös Ruukki, 1961, ss. 47-48 ja siinä mainitut lähteet.

15. Työmies 29.3.1917. Puoluetoimikunta toi samalla julki ne jo aikaisemmin esitetyt perusteet, joiden nojalla puhtaasti sosialistinen hallitus ei tullut kysymykseen.

16. Vrt. Lindman, 1968, s. 28 sekä Salokorpi, 1988, s. 152 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös Kustavi Grotenfeltin pvk. 25.3.1917. Kustavi Grotenfeltin arkisto, kansio 6. VA, Hultin, II, 1938, s. 187.

17. Anthony F. Upton, Vallankumous Suomessa 1917-1918. I. Jyväskylä 1980. ss. 59-60.

18. Hallsten, Kertomus… s. 25.

19. Paasikivi, 1957, I, s. 148., »Muistelmia 1917-1918». JKP VI:20.

20. Hallsten, Kertomus… s. 25, 39-41. Nimilista in extenso Toroinen, 1977, s. 134.

21. Hallsten, Kertomus… ss. 23-24, 35-36, 38-39. Porvarillisen valtuuskunnan ptk. konseptit 24.3.1917. Eino Parmasen kokoelma, kansio XXXII., A. R. Cederbergin pvk. 26.3.1917. A. R. Cederbergin arkisto, kansio XX., Lindman, 1968, ss. 31-32.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.