LÄHDEVIITTEET

VARTTUVA VALTIOMIES

1. JKP:n päiväämätön muistiinpano. JKP VI:12.

2. Paasikivi,  1957, 1, ss. 35-37.

3. Paasikivi,  1957, I, s. 23.

4. Muistelmien käsikirjoitus JKP VI:l. s. 62.

5. Ks. Paasikiven artikkelia »Mietteitä nykyhetken suuresta kysymyksestä» (Uusi Suome­tar 1.5.1918)  ja puhetta eduskunnassa  7.8.1918 (Ptk. s. 1898 ja 1846). Ks. myös JKP, »Synopsis… » JKP VI:18 sekä muistiinpanoa »Monarkia vai tasavalta?» JKP Vl:17. Puhe Danielson-Kalmarille 7.5.1923. Paasikivi, 1956, II, s. 143. Snellmanin »lentävään het­keen» liittyvään ajatukseen Paasikivi vetosi jo vanhasuomalaisten puoluekokoukseen liittyneessä päivällispuheessaan toukokuussa 1917. Vrt. Uusi Suometar 7.5.1917.

6. JKP:n em. artikkeli Uudessa Suomettaressa 1.5.1918.

7. JKP:n muistiinpano. JKP VI:18.

8. Paasikivi, 1957, I, ss. 150-151.

9. Jaakko Nousiainen, Suomen presidentit valtiollisina johtajina. Juva 1985. ss. 170-171 ja siinä mainitut lähteet.

10. Paasikiven muistelmakatkelma on sittemmin julkaistu Helsingin Sanomissa 9.6.1984. Saksaa koskeva ajatus ei tosin välttämättä ollut Paasikiven oma. Kirjastossaan olevaan, v. 1920 ilmestyneen von der Goltzin muistelmateoksen saksalaiseen kappalee­seen hän on alleviivannut kohdan, jossa kenraali moitti kansaansa »poliittisesta kypsy­mättömyydestä» ja sivistymättömien, maailmalle vieraiden kiihottajien johtoon asettau­tumisesta. General Graf Rüdiger von der Goltz, Meine Sendung in Finnland und im Baltikum. Leipzig 1920. s. 26., Paasikivi, 1957, I, s. 142.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.