LÄHDEVIITTEET

Kunnallinen äänioikeus ja kieltolaki

1. Salokorpi,  1988, s. 112 ja siinä mainitut lähteet.

2. Vuoden 1907 valtiopäivillä kunnallislainsäädännön uusimisesta tehtyjen esitys- ja anomusehdotusten käsittely oli jäänyt kesken. Samoin kävi vuoden 1908 ensimmäisillä valtiopäivillä tehdyille aloitteille, joskin tällä kertaa valtiopäivien asettama kunnallisva­liokunta onnistui saamaan mietintönsä valmiiksi. Sitä ei kuitenkaan ehditty käsitellä. Hannu Soikkanen, Kunnallinen itsehallinto kansanvallan perusta. Maalaiskuntien itsehallinnon historia. Helsinki 1966, ss. 444–447., Tuominen, 1958, ss. 312-313 ja siinä mainitut lähteet.

3. Kaarlo Castrenin muistiinpanot 4.7.1908. Kaarlo Castrenin arkisto, kansio 2., Kotkan ongelmista ks. lähemmin Aimo Halila, Kotka kaupunkikuntana (Kotkan historia I) Hel­sinki 1953, s. 143 ja seurr. sekä 171 ja seurr.

4. K. A Franssilan päiväkirja 6.1.1918. K. A Franssilan arkisto, kansio 7, HYK., Tuomi­nen, 1958, ss. 313-314 ja siinä mainitut lähteet. Toiseen käsittelyyn liittynyt eduskunta­väittely käytiin 29.9. ja 2.10.1908, ptk. ss. 570-613, 618-669., Helsingin Sanomat 2.10.1908., Uusi Suometar 3.10.1908 (pääkirjoitus) sekä 4.10.1908 (Lehteri-Jussin = Rantakarin pakina)., Paasikivi, 1918, ss. 336-339., Paasikivi, I, 1957, ss. 238-250. Gebhardin »itsenäisyydestä» ks. myös Alanen, 1964, ss. 407-408.

5. Vrt. Helsingin Sanomat 2.10.1908.

6. Soikkanen, 1966, s. 450.

7. Paasikivi, 1918, s. 338.

8. Paasikivi, 1918, ss. 338-339.

9. Soikkanen, 1966, s. 452.

10. Paasikivi, I, 1957, ss. 248-250. Ks. myös Soikkanen, 1966, s. 451.

11. Kunnallislainsäädännön uudistamisesta v. 1917 ks. Soikkanen, 1966, ss. 483-488.

12. Ks. lähemmin Irma Sulkunen, Raittius kansalaisuskontona. Jyväskylä 1986, Passim.

13. Teljo,  1949,s. 176.

14. Puoluevaltuuskunnan ptk. 6.2.1907. Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 5., Tuo­minen, 1958, ss. 375-376.

15. Eduskunnan ptk. 14.6.1907, ss. 678-704.

16. Kieltolain käsittelystä eduskunnassa ks. Tuominen, 1958, ss. 375-378 ja siinä maini­tut lähteet. Lain ratkaisevaan muotoiluun suuressa valiokunnassa Paasikivi ei liioin otta­nut osaa. Suuren valiokunnan ptk. 21.10.1907. Eduskunnan arkisto.

17. Ståhlberg haki tämän jälkeen yliopiston hallinto-oikeuden professuuria, minkä hän Leo Mechelinin ja J. K. Paasikiven kirjoittamien asiantuntijalausuntojen perusteella myös sai. Ks. lähemmin Blomstedt, 1969, ss. 259-260. Paasikiven pääpiirteiltään positii­vinen lausunto on varsin ylimalkainen, mitä hän puolustaa muiden tehtävien aiheutta­malla ajanpuutteella. Vrt. Kanslerin arkisto KA 7/1908, Helsingin yliopiston arkisto.

18. Senaatin talousosaston  KD 118/14 1908.

19. Paasikivi, II, 1957, ss. 33-35., Tuominen, 1958, ss. 378-379 ja siinä mainitut lähteet.

20. Kaarlo Castrenin muistiinpanot 28.1.1909, Kaarlo Castrenin arkisto, kansio 5., Senaa­tin talousosaston ptk. 28.1.1909.

21. Hjeltin, Stenrothin ja Paasikiven haastattelu, Helsingin Sanomat ja Uusi Suometar 31.1.1909.

22. Työmies 1.2.1909. Uusi Suometar puolestaan leimasi Valppaan kirjoituksen »säädyt­tömäksi». Uusi Suometar 2.2.1909.

23. Lisätyn puoluevaltuuskunnan kokouksen ptk. 31.1.1909, Suomalaisen puolueen ar­kisto, kansio 7., Uusi Suometar 2.2.1909.

24. Anna Paasikivi A. O.  Kairamolle 14.1.1909. A. O.  Kairamon arkisto, kansio 5.

25. Ks. lähemmin Tuominen, 1958, ss. 379-380.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.