LÄHDEVIITTEET

URAN ETSIJÄ

Keisarillisen  Aleksanterin  yliopiston ylioppilas

1. Venäjän politiikasta ks. lähemmin Tuomo Polvinen, Valtakunta ja rajamaa. N. I. Bob­rikov Suomen kenraalikuvernöörinä 1898-1904. Porvoo-Helsinki,: Juva 1984. Passim

2. Robert Scbweitzer, Autonomie und Autokratie. Die Stellung des Grossfilrstentums Finnland im russischen Reich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 1863-1899. Giessen 1978. ss. 103-372

3. Lauri Hyvämäki, Perustuslaillinen ideologia. (Venäläinen sortokausi Suomessa.) Porvoo 1960. ss. 75-77.

4. Pirkko Rommi, Myöntyvyyssuuntauksen hahmottuminen Yrjö-Koskisen ja suomalai­sen puolueen toimintalinjaksi. Lahti 1964. ss. 80-155.

5. Ks. lähemmin Seikko Eskola, Sosiaalipolitiikka suomalaisen puolueen ohjelmassa vuonna 1906. (Studia Historica Jyväskyläensia I) Jyväskylä 1962. ss. 391-399.

6. J. R Danielsonin puhe HO:n vuosijuhlassa 1.10.1890. HO:n vuosikertomus 1890- 1891. HYK. Ks. myös HO:n ptk 29.9.1890. Hämäläis-Osakunnan arkisto Cb:8. HYK.

7. Ks. lähemmin Seppo Kuusisto, Hämäläis-Osakunnan historia 1865-1918. Helsinki 1978. ss. 154-156.

8. Ibidem. ss. 147-148.

9. Hämäläis-Osakunnan ptk. 6.10.1890. HO:n arkisto. Cb:8. HYK.

10. Paasikiven muistelmia sortovuosilta. 1. Porvoo 1957. s. 1.

11. Ks. esim. Pekari, 1970, s. 27., Blomstedt, 1970, s. 265.

12. Esko Keränen, Muuttuva työnkuva. Toimitustyön differentioitumiskehitys Suomen sanomalehdistössä. (Suomen sanomalehdistön historiaprojektin julkaisuja. N:o 24.) Helsinki 1984. s. 107, 150.

13. Keränen, 1984, s. 107, 134-135, 152. Päivälehden ulkomaanuutisten toimittajana 1892-1901 työskennelleen Tekla Hultinin uutislähteinä olivat aluksi vain tanskalainen Politiken ja pietarilainen St. Peterburger Zeitung. Tekla Hultin, Me ja ystävämme. (Päi­välehden muisto 1889-1939.) Helsinki 1939. s. 54.


14. A. Osw. Kairamo, Juho Kusti Paasikivi. (Kansallinen Elämäkerrasto, IV). Porvoo 1932. Vuoteen 1900 mennessä toimittajien määrä kasvoi kahdeksaan. Keränen, 1984, ss. 107-108., Kaarlo Nieminen, Suometar 2: 1853-1866 – Uusi Suometar 1: 1869-1889. Helsinki 1946. SS. 279-298.

15. Paasikivi, 1, 1957, ss. 1-2.

16. Pirkko Rommi, Suomalaisen puolueen suuret valtiomiehet ja Uusi Suometar ensim­mäisellä sortokaudella. (110 vuotta Uuden Suomen ja sen edeltäjäin työtä.) Helsinki 1957. s. 28. Uudesta Suomettaresta ks. myös Pirkko Leino-Kaukiainen, Kasvava sanoma­ lehdistö sensuurin kahleissa 1890-1905. (Suomen sanomalehdistön historia I) Kuopio 1988, s. 482 ja seurr.

17. Paasikivi, 1957, I, s. 1., JKP:n puhe Hämäläis-Osakunnassa 1.10.1951. Paasikiven linja. Puheita vuosilta 1944-1956. Porvoo 1966. s. 168. Bad Kissingenissä kylpeväl- le Anna-rouvalle Juho kirjoitti syksyllä 1909: »… Nyt minulla ei ole mitään luettavaa, kun Tolstoi on lopussa. Ajattelen ostaa Runebergin teokset alkukielellä. Olen niin huonosti ne lukenut. .. Heinea aloin lukea eräänä iltana, mutta se ikävystyttää minua. On pitkäve­teistä.» QKP Annalle 20.9.1909. JKP X:2.) »Olen iltaisin lueskellut Goetheä sängyssä. Mielelläni lukisin Björnsonia, mutta meillä ei ole täällä yhtään hänen kirjaansa. Täytyy hankkia hänen kootut teoksensa kesäksi.» QKP Annalle 11.5.1910. Ibidem.) »Eräänä päivänä olin katsomassa tanskalaista operettiseuruetta Dollarprinzessin, jota Berliinis­säkin on pitkät ajat näytelty. Näyttelivät ja lauloivat aika hyvin ja operetti oli aivan siivo.» QKP Annalle 15.5.1910. Ibidem.) Kuvaillessaan vaimolleen eduskunnan puhemiehen P. E. Svinhufvudin v. 1907 tarjoamia päivällisiä F. 0. Rapola mainitsee niiden aikana kaikkien puolueiden edustajista improvisoidusta kvartetista, jossa lauloi myös J. K. Paa­sikivi. (F. 0. Rapola Agda Rapolalle 21.9.1907. F. 0. Rapolan arkisto. VA)

18. Håkan Holmberg, (Keisarillisen) Suomen Senaatin talousosaston virkamiehet 1909-1919. (Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 38.) Turku 1965. ss. Vakinaisen nimityksen professorinvirkaan hän sai v. 1893 mutta siirtyi jo kolme vuotta myöhem­min Helsingin venäläisen kimnaasin rehtoriksi. Sittemmin Semjonov antautui avoimes­ti poliittiselle uralle toimien kenraalikuvernöörinkanslian virkamiehenä ja saaden v. 1912 kenraalikuvernööri Seynin toimesta nimityksen Suomen senaatin talousosaston jäseneksi, jossa virassa hän oli vuoden 1917 helmikuun vallankumoukseen saakka. Semjonovin professorikautena näyttää suomen- ja ruotsinkielisten venäjän opiskelijain kuulusteluista ensisijassa huolehtineen lehtori Brotherus. Vrt. Maria Widnäs, Viktor Semenoff som professor och bibliotekarie vid Alexandersuniversitetets ryska bibliotek. (Historisk Tidskrift för Finland 1955. s. 143 ja passim.)

19. Stipendiaattitutkinnossa Paasikivi oli saanut 12 puoltoääntä, mikä muodollisesti riitti stipendiin, mutta jaettavien vakanssien vähyyden vuoksi hän eräiden muiden hakijain kanssa jäi kuitenkin ilman. »Lohdutukseksi» asianomaiset saivat rehtorin käyttövaroista (Fiscus Rectoriksesta) kukin 50 markan apurahan. Helsingin yliopiston konsistorin ar­kisto AD 4/861891., konsistorin ptk. 15.5.1891. Helsingin yliopiston arkisto. Kunnaan lainasta ks. JKP Paavo Cajanderille 7.9.1893. Paavo Cajanderin arkisto. SKS.

20. Passivirasto. Passintarkastuspäiväkirja 1869-1894. Abb 8. VA, Uusi Suometar 11.11.1891. Ks. myös JKP:n Novgorodista 23.10.1891 konsistorille lähettämiä uusia sti­pendihakemuksia, joiden perusteella hänelle myönnettiin 60 markan suuruinen de la Myhlen apuraha. Konsistorin arkisto AD 15/396-3971891., konsistorin ptk. 11.12.1891.

21.-i, Kirje Nowgorodista. Hajanaisia kirkollisia piirteitä. Uuden Suomettaren kirjeen­ vaihtajalta. Uusi Suometar 26.7.1891., Idem, Kansan-opetus Wenäjällä. U. S. 16.9.1891., Idem, Käynti wenäläisessä luostarissa. U. S. 24.9.1891.

22. -i, Wenäläisten keskellä. Kirje Nowgorodista Uudelle Suomettarelle. Uusi Suometar 14.10.1891.

23-i, Kun tarkastaja käwi. Kirje Nowgorodista. Uusi Suometar 11.11.1891.

24. Ibidem. Novgorodissa oleskeluun Paasikiven ensimmäisenä »ulkomaanmatkana» on kiinnittänyt huomiota myös V. V. Pohlebkin. Vrt. V: V. Pohlebkin, J. K. Paasikivi ja Neuvostoliitto, Espoo 1980. Ko. tutkimuksesta yleensä ks. Tuomo Polvinen, Pohleb-­ kinin Paasikivi. (Kanava 9/1980) ss. 582-583.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.