LÄHDEVIITTEET

IRTAUTUMINEN POLITIIKASTA

1. Haritonovin komiteasta ja duumakäsittelystä ks. Avreh, 1968, ss. 53-78 ja siinä maini­tut lähteet., Tuominen, 1958, ss. 264-266., Torvinen,  1977, ss.  92-93.,  Paasikivi, II, 1957,  ss. 163-170.

2. Tuominen,  1958, s. 265.

3. Paasikivi, II, 1957, s. 170.

4. Stolypin Nikolai 11:lle 26.10.1910. Iz perepiski P. A Stolypina s Nikolajem Romano­vym. (Krasnyi Arhiv 5/1928) s. 82., S. J. Witte, Vospominanija, III, Moskva 1960, s. 252.,V. I. Lenin, Rynnistys Suomea vastaan. (Lenin Suomesta. Toimittanut J. Sykiäinen. Mos­kova 1966) ss. 37-41.

5. Paasikivi, II, 1957, ss. 166-168,  170 ja siinä mainitut lähteet.

6. Salokorpi, 1988, ss. 123-124 ja siinä mainitut lähteet.

7. Lisätyn puoluevaltuuskunnan ptk. 22.10.1910. Suomalaisen puolueen arkisto,  kansio 7. Ks. myös seppä, 1976, ss. 105-106.

8. Ks. lähemmin Salokorpi, 1988, ss. 122-125.

9. Puhe Porissa 13.11.1910. JKP 11:22., Paasikivi, II,  1957, s. 198.

10. Ks. esim. Uusi Suometar 29.12.1910.

11. Salokorpi, 1988, s. 126 ja siinä mainitut lähteet.

12. » 5.9.1911 kl. 1 a.p. Kokous Säätytalolla. L. M. Kutsuja. R. A Wrede, Söderholm, Talas, Lilius, Renvall, Pykälä, Relander, JKP». JKP 11:6. Kokouksessa käsiteltiin alustavasti myös tulevia valtiopäiviä sekä rajaseutujen oloja yleensä. JKP Danielson-Kalmarille 5.9.1911. J.R. Danielson-Kalmarin arkisto, kansio 5., Uusi Suometar 3.9.1911.

13. Puoluevaltuuskunnan ptk. 7.9. ja 13.9.1911. Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 5. Tulenheimo ei ehtinyt lukea puheeseensa liittyviä ponsia, ennenkuin  poliisi hajoitti mielenosoituksen. Useilla maaseutupaikkakunnilla kokouksia kuitenkin pystyttiin pitä­mään viranomaisten puuttumatta asiaan. Ks. esim. Uusi Suometar 6.9., 7.9., 15.9., 19.9. ja 22.9.1911.

14. Vares, 1987, s. 12 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös Seppä, 1976, ss. 137-139. Odotet­tavissa olleiden erimielisyyksien vuoksi puolueen kenttäväen piirissä esiintyi myös epäilyksiä siitä, kannattaisiko kokousta lainkaan järjestää. Vrt. Salokorpi, 1988, ss. 128- 129.

15. Arajärvi Kairamolle 25.2.1912. A. O. Kairamon arkisto, kansio 5.

16. Konseptit puoluekokouksen ohjelmaksi. JKP III:2., Lauri Ingmanin arkisto B 1:1, B 5:1, B 5:7., Eino Parmasen kokoelma, kansio XXXII., Ks. myös Seppä, 1976, s. 140.

17. Puoluevaltuuskunnan alustus valtiollisesta asemasta ja sen vaatimuksista. Lauri Ing­manin arkisto, kansio B 5:1., Paasikivi, II, 1957, ss. 194-195.

18. Puoluekokouksen ptk. 29.2.-1.3.1912, s. 37 ja seurr. Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 4.

19. Kun Uusi Suometar oli 1.3.1912 lyhyin puheenvuorokatkelmin selostanut kokouk­sen kulkua, toimitus sai menettelystään Paasikiven ankarat moitteet. Erimielisyyksiä ei saanut tuoda julkisuuteen. Toimitus ottikin jatkossa opikseen. Puoluekokouksen ptk, idem, ss. 98-109. Ks. myös Uusi Suometar 1.3. ja 2.3.1912.

20. Puoluekokouksen ptk. 29.2.-1.3.1912, idem, ss. 44-45.

21. Ibidem. ss. 92-93. Ks. myös Seppä,  1976, s. 140 ja seurr.

22. Ibidem. s. 62 ja seurr. Uuteen puoluevaltuuskuntaan valittiin Nevanlinna edelleen puheenjohtajaksi sekä jäseniksi L. Ingman, 0.  Hallsten, K. A  Paloheimo, J. Arajärvi, V. Kivilinna, S. Sario, N. Eskola, Augusta af Heurlin, V. Viksten, K. O. Knuutila, H. G. Palo­heimo, M. Soininen, Maiju Pohjanpalo, A. Tulenheimo ja K. Koskimies.

23. Ks. lähemmin Vares, 1987, ss. 13-14.

24. Puoluevaltuuskunnan ptk. 17.10. ja 1.11.1912. Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 5.

25. Puoluevaltuuskunnan alustus lisätylle valtuustolle. Lauri Ingmanin arkisto, kansio B 5:1., Lisätyn valtuuskunnan ptk. 3.11.1912. Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 5., Paasikiven ja Danielson-Kalmarin puheenvuorot ibidem ss. 11-14, 32-38., Paasikivi, II, 1957, ss. 195-197.

26. Vares, 1987, s. 14., Seppä, 1976, ss. 147-148.

27. Luntinen, 1984, ss. 93-94  ja siinä mainitut lähteet.

28. Tätä näkökohtaa koettivat myös duuman suomalaisystävälliset jäsenet turhaan ko­rostaa suuriruhtinaskunnan edustajille. Ks. esim. Robert Hermanson Onni Talaalle 10.11.1909 sekä Talaan muistiinpanoja keskustelusta Miljukovin ja Protopopovin kanssa 7.11.1909. Onni Talaan arkisto, kansiot 1 ja 3. Suomalaisten yrityksistä vaikuttaa Venäjän yleiseen mielipiteeseen mm. lehtipropagandan avulla ks. lähemmin Nordenstreng,  II, 1937, ss. 423-427.

29. Eduskunnan ptk. 29.4.1910, ss. 416-427., Tuominen, 1958, ss. 331-332., Paasikivi, II,  1957, s. 36.

30. Luntinen, 1984, ss. 113-114 ja siinä mainitut lähteet.

31. Eduskunnan  ptk. 22.4.1913, SS.  648-722., Paasikivi, II, 1957, ss.  204-210.

32. Ibidem. Paasikiven kannalta harmillinen oli myös hänelle pääsiäisenä 1913 myön­netty Pyhän Annan II luokan kunniamerkki, josta saatettiin tehdä vääriä johtopäätöksiä eduskunnan antaessa samanaikaisesti toisenlaisen »atestin». Onneksi ylitirehtööri kat­soi olevansa »hyvässä seurassa» toisten keskusvirastopäälliköiden Yrjö-Koskisen, Aug. Hjeltin ja Antti Ahosen saadessa saman kunniamerkin. Sitäpaitsi tämäntapaiset hankkeet pantiin vireille jo tammikuun alussa. JKP Annalle 28.4.1913. JKP X:2.

33. Ks. edellä ss. 165-168.

34. Ks. JKP Annalle 28.4. ja 18.5.1913. JKP X:2. »On minulle varsin hyvä olla 3 vuotta poissa… eduskuntaan muuten pääsee kyllä takaisin,  kun tahtoo.  Toistaiseksi täällä ei ole mitään tekemistä».

35. Ks. lähemmin Vares, 1987, s. 14.

36. Ks. toimintaselostetta »Suomalaisen puolueen yleiselle edustajakokoukselle v. 1913. Puolueen Valtuuskunta» ja sen pohjana ollutta Ernst Nevanlinnan luonnosta. JKP VI:14 sekä Lauri Ingmanin arkisto, kansio B 5:1.

37. A. R. Cederbergin päiväkirja  3.5.1913. A. R. Cederbergin arkisto, kansio XX, VA

38. Suomalaisen puolueen kokouksen ptk. 2.S. ja 3.5.1913. Suomalaisen puolueen ar­kisto, kansio 4. Ingmanin, Paasikiven ja Danielson-Kalmarin puheenvuorot ss. 4-25, 35-37, 70-77, 97-99., Toroinen, 1965, ss. 430-433., Vares, 1987, ss. 14-16., Salokor­pi,  1988, ss. 131-133.,  Rommi, 1970, ss. 64-66.,  Seppä, 1976, ss. 148-153.

39. JKP Annalle 5.5.1913 sekä »tiistaina» (toukokuussa 1913). JKP X:2. Ks. myös Uusi Suometar 8.5.1913.

40. JKP K. J. Ståhlbergille 6.3.1913. K.J. Ståhlbergin arkisto, kansio 18., Vellamo Paasikivi Anna Paasikivelle 13.5.1913. JKP X:2., JKP Annalle »tiistai-iltana» (toukokuussa 1913). Ibidem.

41. Muistelmia 1914-1918. JKP VI:21., JKP Annalle 13.5.1910. JKP X:2.

42. Puhe Porissa 29.5.1913. JKP VI:14.,  Paasikivi, II, 1957, s. 200.

43. Paasikivi, 1918, s. 327.

44. Ibidem, ss. 323-325.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.