LÄHDEVIITTEET

KANSANEDUSTAJA

Punainen viiva –   vuoden 1907 vaalit

1. Tuomo Polvinen, Venäjän sotilaalliset tavoitteet Suomessa. (Venäläinen sortokausi Suomessa. Toimittanut Päiviö Tommila) Porvoo 1960. s. 46, 50 ja passim.

2. Tuominen, 1958, ss. 168-170.

3. Ibidem, s. 171.

4. JKP Danielson-Kalmarille 4.7.1906. J. R. Danielson-Kalmarin arkisto, kansio 5., Uusi Suometar 28.7.1906. Muutamaa viikkoa myöhemmin Paasikivi selvitti uutta vaalilakia yliopiston lomakursseilla sekä suomalaisen puolueen naisjärjestön kokouksesssa Hel­singissä. Uusi Suometar 16.8. ja 25.9.1906. Suhteellista vaalitapaa hän koetti selvittää kuulijoilleen pahvilevyille värikynällä piirustamiensa numerosarjojen avulla. Ks. JKP III:4.

5. Salokorpi, 1988, ss. 92-93 ja siinä mainitut lähteet.

6. Paasikivi, 1957, I, s. 190.

7. Puoluevaltuuskunnan ptk. 7.9.1906. Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 5., Paasi­kivi, 1957, I, ss. 190-191., Salokorpi, 1988, SS. 94-96.

8. JKP K. A Franssilalle 16.8. ja 16.9.1906. K. A Franssilan arkisto, kansio 3.

9. Väinö Tanner, »Paasikiven linja» 1899-1920. (Painamaton käsikirjoitus), s. 12. Väinö Tannerin arkisto, kansio 4, VA

10. JKP K. A .Franssilalle 27.2.1907. K. A Franssilan arkisto, kansio 3.

11. Uusi Suometar 8.1.1907., Satakunta 17.1., 19.1. ja 22.1.1907. Danielson-Kalmarin saapuminen merkitsi eräänlaista vastapalvelusta Paasikivelle, joka vuorostaan oli saatta­nut valtioneuvosta 19.10.1906 puhujamatkalla Kokkolaan esitelmöiden siellä kunnallis­asiasta ja virkamieskysymyksestä. Uusi Suometar 24.10.1906.

12. Santeri Sampola JKP:lle 21.12.1907,JKP 1:9. Paasikivi, 1957, I, ss. 191-193. Satakun­talaiset maanviljelijät kerääntyivät suurin joukoin tilaisuuksiin, jotka herättivät suopeut­ta myös kaupungin ruotsinmielisissä kauppiaspiireissä ylimääräisinä liikevaihdon kas­vattajina maalaisten kokoontuessa kaupunkiin. »Yksi tie, kaksi asiaa».

13. Uusi Suometar 14.2., 16.2., 26.2., 1.3., 8.3. ja 12.3.1907.

14. Uusi Suometar 10.11., 11.11., 23.11., 27.11. ja 29.11.1906 sekä 21.2.1907. Lisäksi Paasikivi antoi lehden palstoilla ja kirjeellisesti neuvoja puolueen kannattajille vaalilain käytännön soveltamista koskevissa asioissa. Ks. JKP III:4.

15. Suomalaisen Nuijan ptk. 7.2.1907, Suomalaisen Nuijan arkisto, kansio 2. Puolueval­tuuskunnan ptk. 9.1.1907, Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 5.

16. Uusi Suometar 9.3.1907.

17. JKP:n vuoden 1906 lopulla laatima päiväämätön puhekonsepti, johon hän on mer­kinnyt myös luettelon esiintymispaikkakunnistaan vaalimatkoilla 1906-1907. JKP VI:14. ks. myös Uusi Suometar 19.12.1906, 1.2., 1.3. ja 5.3.1907 sekä J.K. Paasikivi, Uusi valtiopäiväjärjestys. (Kansanvalistusseuran kalenteri 1907), s. 31 ja seurr.

18. Ks. Jaakko Paavolainen, Nuori Tanner. Menestyvä sosialisti, I, Helsinki 1977, ss. 289-291 ja siinä mainitut lähteet.

19. Uusi Suometar 8.3.1907., Salokorpi, 1988, ss. 97-98.

20. Paasikivi, 1957, I, s. 195.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.