LÄHDEVIITTEET

Talous ja yhteiskunta

1. Paasikiven puheenvuoro eduskunnassa 12.6.1918. Ptk. ss. 1242-1243. Jakelusäännös­telystä ja rajahinnoista ks. lähemmin Heikki Rantatupa, Elintarvikehuolto ja säännöstely Suomessa vuosina 1914-1921. (Studia Historica Jyväskyläensia 17) Jyväskylä 1979. ss. 166-222.

2. Sopimusten yksityiskohdista ks.  mm.  Paasivirta,  1957,  ss. 113-117., Rautkallio, 1977, s. 114  ja seurr.

3. Salokorpi, 1988, ss. 230-231.

4. Rantatupa,  1979, ss. 172-174.

5. Rautkallio, 1977, s. 188  ja seurr.

6. Senaatin talousosaston ptk. 18.3., 4.6., 21.6. ja 27.7.1918., Rantatupa, 1979, ss. 172-174., Rautkallio, 1977, s. 224 ja seurr. Ks. myös Pentti Poukka, Suomen Puunjalos­tusteollisuuden Keskusliitto 1918-1968. ( Metsäteollisuus itsenäisessä Suomessa.) Hel­sinki 1968, ss. 11-24., Kyösti Järvinen, Suomen Keskuskauppakamari 1918-1943, Hel­sinki 1943, s. 10  ja seurr.

7. Polvinen, 1967, s. 256., Rautkallio, 1977, ss. 240-241. Ks. myös JKP:n muistiinpanoa keskustelusta Juhani Arajärven kanssa 25.4.1922. JKP VI:23.

8. Senaatin talousosaston ptk. 22.11.1918., Victor Hoving, Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 1872-1958. 1. Helsinki 1961. ss. 171-176.

9. Ks. lähemmin senaatin ptk. 21.10.1918. Eduskunnan ptk. 29.11.1918, ss. 109-115., 12.2.1919, ss.  655-669., 24.2.1919, ss. 771-772., Hoving, 1961, ss. 352-356.

10. Ks. Juhani Arajärven puheenvuoroja. Eduskunnan ptk. 15.11. sekä 18.11.1921 ss. 812-813, 841-842.

11. Senaatin talousosaston ptk. 26.11.1918., Paasikiven muistiinpano »Keskustelu Senaa­tissa 22.8.1918 koskien ostoista», JKP VI:23., Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 10 sen kertomuksen johdosta,  jonka hallitus on eduskunnalle  vuoden 1921 varsinaisille valtiopäiville antanut valtiovarain tilasta vuonna 1918. (Vp. 1921. Asiak. N-V.), Eduskun­nan ptk.  15.11.-18.11.1921.  ss.  803-857.,  Suomen  Sosialidemokraatti 5.10,  6.10 ja 7.10.1928., Uusi Suomi 6.10 ja 7.10.1928.

12. Louhivuori Arajärvelle 27.4.1918. Senaattori Arajärven papereita, Valtiovarainminis­teriön arkisto,  kansio Jx1.

13. JKP:n PM »Suomen valtion raha-asiallinen tila», JKP III:11., Senaatin talousosaston ptk. 29.10., 31.10., ja 4.11.1918., Paasikivi, II 1957 s. 42. Ks. myös Torvinen, 1977, s. 238 ja siinä mainitut lähteet.

14. Lindman,  1968, ss.  294-295.

15. JKP:n muistiinpanot 11. ja 12.6.1925, JKP II:8.

16. Ks. lähemmin Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 10 sen kertomuksen johdosta, jonka hallitus on eduskunnalle vuoden 1921 varsinaisilla valtiopäivillä antanut valtiova­rain tilasta vuonna 1918. (Valtiopäivät 1921. Asiakirjat N-V.)

17. Rasila, 1970, ss. 207-260.

18. Ibidem, ss.  307-344.,  Paasikivi, II,  1957 s. 147.

19. Paasikivi eduskunnassa 12.6.1918. Eduskunnan ptk. II valtiopäivät 1917 s. 1243.

20. Eduskunnan ptk 17.7.1918, s. 1802 ja seurr., Paasikivi, II, 1957, ss. 145-147., Rasila, 1970, ss. 374-275, 379.

21. Asetuskokoelma 135/1918. Lakiin liittyi samana päivänä annettu täytäntöönpano­asetus, ibidem Rasila, 1970, ss. 353-378.

22. Paasikivi, II, 1957, ss. 149-150.

23. Ibidem, s. 150.

24. Senaatin talousosaston ptk. 15.7.1918., Halila, 1974, as. 298.

25. Vrt. Onni Talas, Ei se niin tapahtunut. Vastaus Väinö Tannerille. Hämeenlinna 1949. s. 208.

26. Rasila, 1961, s. 101. Koko maan peltoalasta oli vuokraviljelmien käytössä vain 19, 3% vuonna 1910. Ibidem.

27. Rasila,  1961, ss. 272-274,  278.,  Halila, 1974, ss. 50,  54-55,  68-69, 160.

28. Eino Jutikkala, Omavaraiseen maatalouteen. (Suomen taloushistoria II) Helsinki 1982, s. 209., Hokkanen, 1986, I, s. 300.

29. Lindman, 1968, ss. 298-299 ja siinä mainitut lähteet.

30. Torvinen, 1977, ss. 239-240., Lindman,  1968, s. 299.

31. Soikkanen, 1966, ss. 483-489.,  Lindman, 1968, s. 300.

32. Yksityiskohdista ks. Martti V. Terä Vilho Tervasmäki, Puolustushallinnon perus­tamis- ja rakentamisvuodet 1918-1939. Helsinki 1973. ss. 32-62.

33. Uusi Suometar 6.11.1918. Repolan selkkauksesta ks. JKP:n ja Svinhufvudin muistiin­panot 21.11.1918. JKP 111:10., Svinhufvud-säätiön arkisto, kansio 1 sekä Vahtola, 1988, s. 410. Kieltäytyjät tuomittiin lyhyisiin vankeus- ja arestirangaistuk- siin.

34. Ks. esim. Terä –  Tervasmäki,  1973, ss. 60-62.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.