LÄHDEVIITTEET

Humanistista  juristiksi

1. J. K. Paasikiven kandidaattitodistus (kopio). Konsistorin arkisto AD 70/125 1894. HYA.

2. Konsistorin arkisto AD 25/109 1892., konsistorin ptk. 14.5.1892. HYA.

3. Suomen Historiallisen Seuran arkisto II b:3. VA.

4. E. Kolkki K. A. Franssilalle 19.2.1893 K. A. Franssilan arkisto, kansio 2. HYK.

5. Ks. lähemmin Suomen Historiallisen Seuran arkisto, kansiot II b:1-3. VA., Aulis J Alanen, Hannes Gebhard, Helsinki 1964, s. 75. Palmenin kameraalihistoriallisesta tutki­ mushankkeesta ks. myös Päiviö Tommila, Suomen historiankirjoitus. Tutkimuksen his­toria. Porvoo 1989. ss. 140-141.

6. SHS, kansio II b:l.

7. JKP:n päiväämätön kirje Anna Forsmanille »Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä maa­nantaina illalla». JKP X:2., E. G. Palmenin JKP:lle kirjoittama todistus historian laudatu­rista 3.6.1893 ja Arvi Grotenfeltin vastaava todistus filosofian laudaturista 20.2.1893 (kopioina). Konsistorin arkisto AD 70/1251894. HYAKs. myös JKP Anna Forsmanille 24.5.1893. JKP X:2.

8. JKP:n ja Annan kirjeenvaihto 1893. JKP X:2, 1:6. Kihlaus julkaistiin, »eklateerattiin», vasta toukokuussa 1895.

9. JKP Annalle 30.8.1895. JKP X:2.

10. Ks. JKP Paavo Cajanderille 7.9.1893 ja 12.10.1898. Paavo Cajanderin arkisto. Suoma­laisen Kirjallisuuden Seura.

11. Anna Juholle 4.9.1893. JKP 1:6.

12. Helena Forsman Annalle 29.10.1895. JKP X:1.

13. Anna Forsman Aino Acktelle 19.10.1896. Aino Acktén arkisto. HYK. Aino Acktésta ja Heikki Renvallista tuli myöhemmin Juhon ja Annan esikoisen, Annikki Paasikiven kum­meja. Ks. Aino Ackté Annalle 23.10.1898. JKP X:1., Anna Paasikivi Aino Acktélle 4.11. ja 17.12. 1898. Aino Ackten arkisto. HYK.

14. JKP:n ja Annan kirjeenvaihto 1893. JKP X:2, 1:6.

15. JKP Annalle 29.11.1894, 1.12.1894, 31.8.1895, 1.10.1895. JKP X:2., JKP Jaakko Gum­merukselle 14.5.1895. Jaakko Gummeruksen arkisto. HYK Ylä-Kämpissä kokoontuneen »Tulevien nerojen yhdistyksen» (KJ. Ståhlberg, J. K. Paasikivi,Jooseppi Mikkola ja Kasimir Leino) istuntoihin eivät varat tahtoneet riittää. »Yhdistyksestä» ks. Ester Ståhlbergin sodan ja rauhan vuodet. Päiväkirja 1935-1947. Porvoo-Helsinki-Juva 1987. s. 30.

16. JKP Annalle 29.11.1894, 31.8.1895. JKP X:2.

17. Anna JKP:lle 13.5.1893, 22.3.1894 ja 12.7.1896. JKP 1:6.

18. Eino Westerlund JKP:lle 12.10.1894. JKP 1:10.

19. E. Kalkki K. A Franssilalle 20.4.1915. K. A Franssilan arkisto, kansio 2. HYK

20. Juho Annalle 19.8. ja 30.8.1895. JKP X:2. Vielä valtiokonttorin ylitirehtöörinä Juho tarkoin harkitsi uuden kesähatun ostoa. Oli katsottava, »eikö se vanha enää ollenkaan kelpaa». Yhteisellä junamatkalla K. A Paloheimo oli »tavallisessa hätiköinnissään» sie­ pannut Juhan palttoon, jonka hän myöhemmin palautti. »Hänen palttoonsa meni vau­nussa tiesi minne saakka. Hyvä, että sain omani takaisin». JKP Annalle 12.5.1910 ja 8.7.1913. JKP X:2.

21. Vuosikertomus 1892-1893 (E. A Ekman) Hämäläis-Osakunnan arkisto. HYK Van- haan tyyliinsä Paasikivi »komensi» laulajat kokoon: »Koska on kiire, en rupea lavertele­maan muita, vaan muistutan Sinua vain ajoissa hankkimaan itsellesi siipakan kesäjuh­laan ja tulemaan H:linnaan jo paria päivää ennen lauluharjoituksia varten». JKP Uuno Lehtoselle 6.5.1893. U. L. Lehtosen arkisto, kansio 2.VA

22. JKP Annalle 1.10.1895. JKP X:2.

23. Pekari, 1970, s. 27.

24. Kuusisto, 1978, s. 148.

25. Hämäläis-Osakunnan ptk. 5.10.1892. HYK.

26. Hämäläis-Osakunnan ptk. 12.3.1893. HYK.

27. Hämäläis-Osakunnan ptk. 21.3. ja 28.3.1893 sekä vuosikertomus 1892-1893, kirj. E. A Ekman. HYK

28. Tointa hän hoiti syyslukukauden 1894 loppuun saakka laatien pöytäkirjakonseptit pikakirjoituksella. Hämäläis-Osakunnan ptk. konsepteineen 26.9.1893 ja seurr. Paasikivi otti tehtäväkseen myös osakunnan vuosikertomuksen laatimisen lukuvuodelta 1893- 1894. Monitoimiselta mieheltä lupaus jäi kuitenkin täyttämättä, ja historiikin laati K. W. Rauhala vasta v. 1904. Hämäläis-Osakunnan vuosikertomus 1893-1894. HYK.

29. Hämäläis-Osakunnan ptk. 15.2.1893, 23.10.1894 ja 13.11.1894. Ks. myös Kuusisto, 1978,ss. 164-165, 178, 182-183.

30. Hämäläis-Osakunnan ptk. 24.10.1893. HYK.

31. Ibidem 10.10.1893., Kuusisto, 1978, SS. 143-145.

32. Ibidem, 21.11.1893.

33. Ibidem, 3.4.1894.

34. Ylioppilaskunnan ptk. 15.11. ja 21.11.1893.HYA, Kuusisto, 1978, ss. 163-165.

35. Ylioppilaskunnan ptk. 5.4, 15.4, ja 19.4.1894. HYA, Kuusisto, 1987, s. 164. Juhlalli­ suuksista ja niiden valmistelusta ks. lähemmin Kari .O. Virtanen, Ahdistettu kansakunta (Kansakunnan historia 5.) Porvoo 1974. ss. 54-62.

36. Ks. lähemmin Matti Klinge, Ylioppilaskunnan historia. III. Porvoo 1968 ss. 158-160 ja siinä mainitut lähteet.

37. Suomalaisen Nuijan arkisto. Pöytäkirjat 1895-1896, kansio 1. VA

38. Hämäläis-Osakunnan vuosikertomus 1889-1890, kirj. Kaarlo Tiililä. HYK.

39. Ks. lähemmin Klinge, 1968, ss. 150-152.

40. Hämäläis-Osakunnan ptk. 28.3.1891. HYK.

41. Kansanopistojen perustamisesta, paikkakuntien välisistä erimielisyyksistä, henkilö­kysymyksistä jne. ks. lähemmin Kuusisto, 1978, ss. 166-173.

42. Hämäläis-Osakunnan ptk. 14.3.1893 HYK., Kuusisto, 1978, s. 173.

43. Uusi Suometar 14.9.1892., Heikki Hosia, Presidentti J. K. Paasikivi kansanopistomie­henä (Kansanopisto 10/1955). ss. 326-327., Martti Kojonen, Lahden kansanopisto 70- vuotias. Lahti 1963. s. 2. Vielä vuotta myöhemmin, helluntaina 1893 Paasikivi esiintyi »suflöörinä» näytelmässä »Toinen tai toinen naimaan», joka esitettiin Lahden eläinsuo­jeluyhdistyksen iltamassa. JKP Annalle 16.5.1893. JKP X:2.

44. JKP Annalle 10.8. ja 20.81893. JKP X:2.

45. Danielson ei loppujen lopuksi kuitenkaan päässyt Lahden juhlille, jossa hänen lähet­tämänsä puhe luettiin ääneen ja Paasikivi toimitti sen sitten Uuteen Suomettareen jul­kaistavaksi. Uusi Suometar 23.8.1893., JKP Danielsonille 17.8. ja 23.8.1893. J. R Daniel­son-Kalmarin arkisto, kansio 5. VA, Lahden juhlilla esiintyi myös »mieskööri» J. K. Paasikiven johdolla. Hosia, 955, s. 327.

46. Perustamisvaiheista ks. lähemmin K A Franssila, Kertomus Lahden kansanopiston toiminnasta 20.11.1893-7.5.1898. Helsinki 1898. ss. 5-13., Kojonen, 1963, ss. 2-3.Ks. myös Franssila JKP:lle 25.10. 1893. JKP X:4.

47. JKP:n haastattelulausunto Heikki Hosialle 1950-luvulla. Hosia, 1955, s. 328.

48. Ibidem, s. 328., Uusi Suometar 29.11.1893.

49. Valiokunnan jäsenenä hän toimi lokakuuhun 1896 saakka. Hämäläis-Osakunnan ptk. 12.11.1893 ja 13.10.1896. HYK. Valiokunnan jäsen Paasikiven »virkatehtäviin» kuului matka osakunnan edustajana Äänekosken opiston avajaisiin marraskuussa 1894. Vanhan presidentin muistaman mukaan jäät haittasivat jo pahoin laivamatkaa. Perillä Äänekos­kella laiva ei päässyt laituriin saakka, jolloin paikkakuntalaiset kuljettivat kaivatut osa­kunnan edustajat yli jään kelkassa työntäen. Hosia, 1955, s. 326.

50. Hämäläis-Osakunnan ptk. 19.12.1893, 10.4, 17.4 ja 4.12.1894 sekä 19.2, 5.3 ja 2.4.1895. J. K. Paasikiven anomuskirjelmä osakunnalle 9.1.1895. Hämäläis-Osakunnan arkisto Hd 2. HYK., Kuusisto, 1978, ss. 173-174.

51. JKP Annalle 16.12.1893. JKP X:2., Franssila, 1898, s. 48.

52. Lahden kansanopiston 1. vuosikurssin oppilaan J. E. Sippolan muistelma. Hosia, 1955, s. 328.

53.Ibidem.

54. Anna opetti 1894-1896 mm. kirkkohistoriaa, terveysoppia, laskentoa, tyttöjen käsi­töitä, voimistelua ja kaunokirjoitusta. Franssila, 1898, ss. 40-42.

55. Anna Forsmanin hermosairaudesta ja riidoista Franssilan sekä Fellmanin kanssa ks. Juhon ja Annan kirjeenvaihtoa 1895-1896. JKP X:2, JKP 1:6., Ks. myös Aline ja Alli Fors­manin kirjeitä. JKP X:1., Annan kirjeenvaihto Franssilan kanssa lbidem sekä K. A Franssilan arkisto, kansio 1. Franssilan päiväkirja 12.12.1914, kansio 7. HYK. Annan »kulmik­kuudesta» ja siitä johtuneista ihmissuhdevaikeuksista ks. myös Juho Annalle 29.8.1893. JKP X:2. Syyslukukauden 1895 kestäneeseen Eriköpingin matkaan Juho suhtautui epäi­levästi sen kalleuden vuoksi. Kansanopistoa helpompaa työpaikkaa oli tuskin mahdol­lista löytää. Pari tuntia päivässä ei ollut paljon. »Muuten minä en tiedä neuvoa sinulle sitä enkä tätä, sillä minä en tiedä kuinka kipeä sinä olet». JKP Annalle 30.8.1895. JKP X:2. Annan vaatimus Juhon tulosta Tukholmaan häntä vastaan oli sulhasen mielestä jo liikaa: »Kultaseni, en minä voi Riihimäkeä kauvemmaksi tulla vastaan, sillä rahat eivät piisaa». JKP Annalle 13.9. ja 25.9.1895. lbidem.

56. Ks. esim. Anna Juholle Enköpingistä 12.11.1895. JKP 1:6.

57. »Yksi meistä», Linnan soikean pöydän ympärillä.(Kansanopisto 9/1952.) s. 270. Ks. myös Lahden kauppalanhallituksen ptk. 1889-1904. (Kokous 13.1.1899.) Cb 2. Lahden kaupunginarkisto.

58. Yhteiskoulun perustamisesta ks. lähemmin Ikonen, 1986, ss. 35-36. Anna Forsman, silloin jo Paasikivi, luopui opettajantoimestaan syksyllä 1898 alettuaan odottaa esikois­taan Annikkia.

59. Lahden kauppalan yleisten kokousten ptk. 1885-1902. (Kokous 20.4.1899.) Ca 1. Lahden kaupunginarkisto., Nieminen, 1920, ss. 378-379., Ikonen, 1986, s. 35. Lahden nuorisoseurasta ks. Jaakko Numminen, Suomen nuorisoseuraliikkeen historia, 1, Keu­ruu 1961, ss. 296-297.

60 . JKP Annalle 24.5.1893 ja 14.1.1894. JKP X:2.

61. JKP Annalle 16.121893 ja 11.5.1894. JKP X:2., Hollolan isännät kävivät varta vasten ihmettelemässä, miten »Hellsténin maisteri puhalsi putkeen» täyttäessään pyöränkumit ja kummastelemassa, kun ajettaessa ei kuulunut lainkaan ääntä. Halila, 1958, s. 455.

62. JKP Annalle 13.6.1894. JKP X:2.

63. K. V. Kunnas K. A Franssilalle 13.7.1894. K. A Franssilan arkisto, kansio 2. HYK. Kunnaasta ks. myös 0lli Järvinen, Lahti ennen meitä. Hämeenlinna 1965. ss. 216-217.

64. Konsistorin arkisto AD 390n51897. Osakunnasta JKP sai erotodistuksen 22.5.1897, jolloin hänen käytöksensä arvioitiin parhaalla mahdollisella arvolauseella »hyvä ja va­kaa» ja ahkeruus vastaavasti »erinomaiseksi». Hämäläis-Osakunnan ptk. 22.5.1897. HYK.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.